29 Mayıs 2024 Çarşamba

SA10775/MT267: Çığır Açan Molekül RvT4 Romatoid Artrit Hastalarında Enflamasyonu Tersine Çeviriyor ve Arteriyel Tıkanıklıkları Açıyor

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Araştırmacılar, bir molekül olan RvT4'ün, makrofajların enflamasyonu azaltma ve vasküler tıkanıklıkları temizleme yeteneğini artırarak romatoid artrit hastalarında vücudun ateroskleroza karşı savunmasını önemli ölçüde artırdığını keşfetti. Bu bulgu, kardiyovasküler hastalıklar açısından yüksek risk altında olan romatoid artritli bireylerin tedavisinde yeni yollar açıyor."

Breakthrough Molecule RvT4 Reverses Inflammation and Clears Arterial Blockages in Rheumatoid Arthritis Patients

Yeni bir araştırma, RvT4'ün romatoid artritte aterosklerozla savaşmak için makrofaj işlevini geliştirdiğini ve yeni tedavi yolları önerdiğini ortaya koyuyor.

Londra Queen Mary Üniversitesi'nden bilim insanları, RvT4 molekülünün romatoid artritli hastalarda ateroskleroza (damar sertleşmesi) karşı vücudun doğal savunmasını güçlendirdiğini keşfetti.


 Kaynak: SciTechDaily.com

Londra Queen Mary Üniversitesi William Harvey Araştırma Enstitüsü ve Enflamasyon ve Terapötik Yenilik Merkezi'nden araştırmacılar tarafından fareler üzerinde yürütülen ve Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) ile Barts Charity tarafından finanse edilen çalışmalar, vücuttaki RvT4 molekülü seviyelerinin artmasının, vücudun kendi savunma mekanizmalarının [makrofajlar] yerel enflamasyonu azaltma ve kan damarlarındaki tıkanıklıkları giderme yeteneğini geliştirdiğini göstermektedir.

İlgili süreçlerin anlaşılmasındaki bu atılım, romatoid artriti (RA) olan ve kardiyovasküler hastalık geliştirme riski daha yüksek olan kişiler için daha iyi tedavilere yol açabilir.

Romatoid Artrit ve Kardiyovasküler Hastalık Arasındaki Bağlantı

Romatoid artrit (RA) Birleşik Krallık'ta en sık görülen iltihaplı artrit türüdür ve nüfusun yaklaşık %1'ini etkiler. Her yıl yaklaşık 10.000 kişi RA tanısı almaktadır. Daha yaygın olarak bilinen eklem iltihabı semptomlarının yanı sıra, bu hastalığa sahip kişilerde kan damarı hastalığı gelişme olasılığı da diğerlerine göre iki kat daha fazladır. Bu durum ciddi komplikasyonlara ve erken ölüm riskinin artmasına yol açabilir.

RA'lı kişilerde görülen bir tür kan damarı hastalığı, arter duvarları boyunca 'plak' adı verilen yağlı materyalin birikmesinden kaynaklanan aterosklerozdur. Bu birikim arterlerin sertleşmesine ve daralmasına neden olarak kanın vücutta dolaşımını zorlaştırır. Bu tıkanıklıklar da serbest kalarak kalp krizi ve felçlere neden olabilir.

RA hastalarının bu kardiyovasküler sorunlar açısından neden yüksek risk altında olduğunu anlamak, bu grup ve diğerleri için daha iyi tedaviler geliştirmek açısından kritik önem taşımaktadır.

RvT4'ün Aterosklerozla Mücadeledeki Rolüne İlişkin Görüşler

RA'lı hastalarda kan damarı hastalığının nedenlerini daha iyi anlamak için araştırmacılar, 13 serisi resolvin (RvTs) adı verilen bir grup molekülün rolünü araştırdı. Deneysel artritte, bu moleküllerden biri olan RvT4'ün seviyeleri belirgin bir şekilde azalır ve bu durum daha yüksek derecede kan damarı hastalığıyla ilişkilendirilir. Bu araştırma, durumun neden böyle olabileceğini araştırmak üzere tasarlanmıştır.

Araştırma, artritli farelerin RvT4 ile tedavi edilmesinin, hastalıklı damarlarda biriken bir grup beyaz kan hücresi olan makrofajları depolanmış lipitleri serbest bırakacak şekilde yeniden programlayarak kan damarı iltihabını azalttığını buldu. Araştırmacılar, bu lipitlerin makrofajların ölü hücreleri temizleme ve kan damarlarındaki lokalize enflamasyonu azaltma görevlerini yerine getirmelerini engellediğini gözlemledi.

Lipid yükünden kurtulan makrofajlar, aterosklerozun nedenlerini azaltmak için çok daha etkili bir şekilde hareket edebilmiş ve çalışabilmiştir. RvT4'ün koruyucu makrofaj biyolojik faaliyetlerini geri kazandırdığının gözlemlenmesi heyecan verici bir bulgudur.

RA hastalarında sıklıkla metabolik işlev bozukluğu da görülür ve bunun vasküler hastalığı şiddetlendirdiği düşünülmektedir. Çalışma, metabolik işlev bozukluğu, ileri ateroskleroz ve artrit özellikleri geliştirmek üzere tasarlanmış farelere RvT4 uygulanmasının plazmada lipoproteinle ilişkili kolesterolde genel bir düşüşe ve HDL ile ilişkili kolesterolün toplam kolesterole oranında bir artışa yol açtığını buldu.

Londra Queen Mary Üniversitesi William Harvey Enstitüsü Moleküler Farmakoloji Profesörü ve Lipid Mediatör Birimi Direktörü Jesmond Dalli şunları söylüyor: "Bu araştırma, artrit bağlamında kan damarı iltihabının potansiyel yeni bir nedeni olarak RvT4 üretim kaybını ilk kez tanımlaması ve RA hastalarında bu önemli hastalığın nedenine ilişkin mekanik bir açıklama sunması açısından önemlidir. Ayrıca, RvT4'ün lipid yüklü makrofajların biyolojik aktivitelerini, lipid parçalanmasını ve hücrelerden dışarı akışını teşvik ederek geri kazandırdığını göstermiştir ki bu da RA'lı hastalarda kardiyovasküler hastalık insidansını ve/veya şiddetini sınırlandırmak için yeni tedavilerin geliştirilmesine rehberlik edebilecek bir gözlemdir."

Barts Charity Finansman ve Etki Direktörü Victoria King şunları söylüyor: "Bu heyecan verici yeni keşif, romatoid artritli bazı hastaların neden kan damarı hastalığı geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu açıklamaya yardımcı oluyor. Bu durum, bu hastaların daha uzun ve sağlıklı yaşamalarına yardımcı olacak yeni tedavilerin geliştirilmesinin önünü açabilir."

Diğer Koşullar için Potansiyel Etkiler

Lipid birikimi ile makrofaj biyolojik tepkilerinin düzensizleşmesi, obezite de dahil olmak üzere diğer birçok durumun başlangıcında ve gelişiminde de rol oynar. Bu nedenle RvT4 veya RvT4 bazlı bileşiklerden türetilen ilaçlar, enflamasyonu sınırlamak ve bir dizi başka tıbbi durumu olan hastalarda biriken lipitlerin makrofajlardan salınmasını teşvik etmek için yararlı olabilir.

LONDRA QUEEN MARY ÜNİVERSİTESİ, 5 Şubat 2024, SciTechDaily


Mustafa Tamer, 29.05.2024, Sonsuz Ark, Çeviri, Bilim ve Teknoloji, Aklın Merdivenleri

Mustafa Tamer Yayınları

Aklın Merdivenleri


Referans:  "Resolvin T4, vasküler hastalığı azaltmak için makrofaj kolesterol akışını artırır" 5 Şubat 2024, Nature Communications.DOI: 10.1038/s41467-024-44868-1


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.


Seçkin Deniz Twitter Akışı