15 Mayıs 2024 Çarşamba

SA10749/MT263: Yeni Araştırma İyimserliği Düşük Bilişsel Yeteneklerle İlişkilendiriyor

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Bath Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, özellikle düşük bilişsel becerilere sahip kişiler arasında aşırı iyimserliğin genellikle kötü finansal kararlara yol açtığını göstermektedir. Buna karşılık, daha yüksek bilişsel becerilere sahip bireyler daha gerçekçi beklentiler sergileyerek olumlu düşünme konusundaki geleneksel vurguya meydan okuyor."

New Study Links Optimism To Lower Cognitive Abilities

Araştırmalar, finansal refah üzerindeki olumsuz etkileri vurgulamaktadır.

Kendi kendine yardım literatüründe mutluluk, sağlık ve daha uzun yaşamın yolu olarak sık sık kutlanan iyimser düşünce, aynı zamanda kötü karar vermeye de yol açabilir. İyimserliğin bu yönü, özellikle ciddi sonuçlar doğurabileceği finansal sağlık konularında kritik önem taşımaktadır.

Bath Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, aşırı iyimserliğin aslında sözel akıcılık, akıcı muhakeme, sayısal muhakeme ve hafıza gibi daha düşük bilişsel becerilerle ilişkili olduğunu gösteriyor. Bilişsel becerileri yüksek olanlar ise gelecekle ilgili beklentilerinde hem daha gerçekçi hem de daha kötümser olma eğilimindedir.

"Geleceği doğru tahmin etmek zordur ve bu nedenle düşük bilişsel beceriye sahip olanların hem kötümser hem de iyimser yargılarda daha fazla hata yapmasını bekleyebiliriz. Ancak sonuçlar açık: düşük bilişsel yetenek daha fazla kendini beğenmiş önyargılara yol açıyor; insanlar aslında bir dereceye kadar kendilerini kandırıyor" diyor.

"Bu durum, insanlar evrim tarafından en iyisini beklemeye yönlendirilmiş olsa da, bilişsel becerileri yüksek olanların önemli kararlar söz konusu olduğunda bu otomatik tepkiyi geçersiz kılmaya daha muktedir olduğu fikrine işaret etmektedir. Aşırı iyimser inançlara dayalı planlar kötü kararlar alınmasına neden olur ve gerçekçi inançlara göre daha kötü sonuçlar doğurur."

İyimserlikle İlişkili Finansal Riskler

İstihdam, yatırım veya tasarruf gibi önemli finansal konulara ilişkin kararlar ile risk ve belirsizlik içeren her türlü seçim bu etkiye özellikle açıktı ve bireyler için ciddi sonuçlar doğuruyordu.

"Gerçekçi olmayan iyimser finansal beklentiler, aşırı tüketim ve borç seviyelerinin yanı sıra yetersiz tasarrufa da yol açabilir. Ayrıca aşırı iş girişlerine ve sonrasında başarısızlıklara da yol açabilir. Başarılı bir iş kurma şansı çok azdır, ancak iyimserler her zaman bir şansları olduğunu düşünür ve başarısız olmaya mahkum işlere başlarlar."

Çalışma Metodolojisi ve Sonuçlar

Birleşik Krallık'ta 36.000'den fazla haneyi kapsayan bir anketten elde edilen verilerle yapılan çalışmada, insanların mali refahlarına ilişkin beklentileri incelenmiş ve gerçek mali sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Araştırma, bilişsel becerisi en yüksek olanların "gerçekçilik" olasılığında %22'lik bir artış ve "aşırı iyimserlik" olasılığında %35'lik bir düşüş yaşadığını ortaya koymuştur.

"Olumlu düşünmeye programlanmış olmamızla ilgili sorun, özellikle ciddi kararlar almamız gerektiğinde karar verme kalitemizi olumsuz etkileyebilmesidir. Bunu aşabilmemiz gerekiyor ve bu araştırma, bilişsel yeteneği yüksek olan kişilerin bunu bilişsel yeteneği düşük olanlara göre daha iyi yönettiğini gösteriyor" diyor.

"Gerçekçi olmayan iyimserlik en yaygın insan özelliklerinden biridir ve araştırmalar insanların sürekli olarak olumsuzu küçümsediğini ve olumluyu vurguladığını göstermiştir. 'Olumlu düşünme' kavramı kültürümüze neredeyse sorgusuz sualsiz yerleşmiştir ve bu inancı yeniden gözden geçirmek sağlıklı olacaktır," diye ekliyor Dr. Dawson

BATH ÜNİVERSİTESİ, 3 Şubat 2024, SciTechDaily


Mustafa Tamer, 15.05.2024, Sonsuz Ark, Çeviri, Bilim ve Teknoloji, Aklın Merdivenleri

Mustafa Tamer Yayınları

Aklın Merdivenleri


Referans: "Looking on the (B)right Side of Life: Cognitive Ability and Miscalibrated Financial Expectations", Chris Dawson, 9 Kasım 2023, Kişilik ve Sosyal Psikoloji Bülteni.DOI: 10.1177/01461672231209400


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.


Seçkin Deniz Twitter Akışı