13 Mart 2024 Çarşamba

SA10630/MT245: Popüler Efsane Çürütüldü: Bilim İnsanları Zıt Kutupların Aslında Birbirini Çekmediğini Tespit Etti

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Çığır açan bir araştırma, "zıt kutuplar birbirini çeker" efsanesini çürüterek, insanların çoğu özellikte kendilerine benzeyen kişilerle eşleşme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu kapsamlı araştırma, genetik ve toplumsal eğilimler üzerinde derin etkilere sahip olup, asortatif çiftleşmenin gelecek nesiller ve sosyo-ekonomik yapılar üzerindeki etkisinin altını çizmektedir."

Popular Myth Debunked: Scientists Find That Opposites Don’t Actually Attract

Milyonlarca çiftten elde edilen verileri kapsayan yeni ve kapsamlı bir araştırma, benzer insanların birbirleriyle ilişki kurma eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.

Genel kanının aksine, zıt kutuplar aslında birbirini çekmez. CU Boulder'da 130'dan fazla özelliğin incelendiği ve yüzyılı aşkın bir süre boyunca milyonlarca çiftin dahil edildiği kapsamlı bir analizden çıkan sonuç bu.

Psikoloji ve Sinirbilim Bölümü ile Davranışsal Genetik Enstitüsü'nde (IBG) doktora adayı olan ilk yazar Tanya Horwitz, "Bulgularımız, aynı tüyden kuşların bir araya gelme olasılığının gerçekten de daha yüksek olduğunu gösteriyor" diyor.

Nature Human Behaviour dergisinde 31 Ağustos'ta yayınlanan araştırma, bireysel araştırmaların onlarca yıldır ima ettiklerini doğrulayarak "zıt kutuplar birbirini çeker" şeklindeki asırlık atasözüne meydan okuyor. Siyasi eğilimlerden ilk cinsel ilişki yaşına ve madde kullanım alışkanlıklarına kadar analiz edilen özelliklerin %82 ila %89'unda eşlerin benzer olma ihtimalinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Özelliklerin yalnızca %3'ünde ve analizlerinin yalnızca bir bölümünde, bireyler kendilerinden farklı olanlarla ortaklık kurma eğilimindeydi. Araştırma, insan ilişkilerini şekillendirebilecek görünmeyen güçlere ışık tutmanın yanı sıra, genetik araştırma alanı için de önemli çıkarımlara sahip.

"Genetik alanındaki pek çok model insan çiftleşmesinin rastgele olduğunu varsayar. Bu çalışma, bu varsayımın muhtemelen yanlış olduğunu gösteriyor" diyen kıdemli yazar ve IBG Direktörü Matt Keller, "assortatif çiftleşme" olarak bilinen durumun - benzer özelliklere sahip bireylerin çiftleşmesi - genetik çalışmaların bulgularını çarpıtabileceğine dikkat çekiyor.

Bir asırdan fazla geriye bakmak

Yeni makale için yazarlar hem önceki araştırmaların bir incelemesini ya da meta-analizini hem de kendi orijinal veri analizlerini gerçekleştirdiler.

Meta-analiz için, milyonlarca erkek-kadın ortak ebeveyn, nişanlı çiftler, evli çiftler veya birlikte yaşayan çiftleri içeren 199 araştırmada 22 özellik incelendi. En eski çalışma 1903 yılında yapılmıştır. Buna ek olarak, Birleşik Krallık'taki yaklaşık 80.000 karşı cins çifti arasında nadiren çalışılanlar da dahil olmak üzere 133 özelliği incelemek için UK Biobank adlı bir veri seti kullandılar.

Aynı cinsiyetten çiftler araştırmaya dahil edilmemiştir. Buradaki örüntüler önemli ölçüde farklılık gösterebileceğinden, yazarlar şimdi bunları ayrı ayrı incelemektedir.

Her iki analizde de siyasi ve dini tutumlar, eğitim düzeyi ve bazı IQ ölçümleri gibi özellikler özellikle yüksek korelasyonlar göstermiştir.  Örneğin, sıfırın korelasyon olmadığı ve 1'in çiftlerin her zaman o özelliği paylaştığı anlamına geldiği bir ölçekte, siyasi değerler için korelasyon 0.58'dir.

Madde kullanımıyla ilgili özellikler de yüksek korelasyonlar göstermiş, ağır sigara içenler, ağır içki içenler ve içki içmeyenler benzer alışkanlıklara sahip kişilerle ortaklık kurma eğiliminde olmuşlardır.

Bu arada, boy ve kilo, tıbbi durumlar ve kişilik özellikleri gibi özellikler çok daha düşük ancak yine de pozitif korelasyonlar göstermiştir. Örneğin, nevrotiklik için korelasyon 0.11'dir. Dışa dönüklük gibi bazı özellikler için ise çok fazla bir korelasyon bulunmamıştır.

Horwitz, "İnsanların dışa dönüklerin içe dönüklerden ya da dışa dönüklerin diğer dışa dönüklerden hoşlandığına dair teorileri var, ancak işin aslı şu ki, bu yazı tura atmak gibi bir şey: Dışa dönüklerin içe dönüklerle olduğu gibi dışa dönüklerle birlikte olma olasılığı da benzer" diyor.

Nadiren, zıt kutuplar birbirini çekebilir

Meta-analizde araştırmacılar, zıt kutupların birbirini çektiğine dair herhangi bir özelliğe ilişkin "ikna edici bir kanıt" bulamamışlardır. Birleşik Krallık Biobank örnekleminde, küçük de olsa negatif bir korelasyon olduğu görülen bir avuç özellik bulmuşlardır.

Bunlar arasında kronotip (kişinin "sabah kuşu" mu yoksa "gece kuşu" mu olduğu), endişe eğilimi ve işitme güçlüğü yer almaktadır. Araştırmacılar, bu bulguları ortaya çıkarmak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi. Çiftlerin benzer olma olasılığının en yüksek olduğu özellik, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, doğum yılıydı.

Ancak, bir kişinin kaç cinsel partneri olduğu veya çocukken anne sütü alıp almadığı gibi nadiren çalışılan özellikler bile bazı korelasyonlar göstermiştir.

Horwitz, "Bu bulgular, ilişkilerimiz hakkında bir seçeneğimiz olduğunu hissettiğimiz durumlarda bile, perde arkasında tam olarak farkında olmadığımız mekanizmalar olabileceğini gösteriyor" diyor.

Yeni nesil çıkarımlar

Yazarlar, çiftlerin çeşitli nedenlerle ortak özelliklere sahip olduğunu belirtiyor: Bazıları aynı bölgede büyümüştür. Bazıları kendilerine benzeyen insanlardan etkileniyor. Bazıları ise birlikte oldukları süre uzadıkça daha fazla benzerlik gösteriyorlar. Nedene bağlı olarak, daha sonraki sonuçlar da ortaya çıkabiliyor.

Horwitz'e göre, örneğin kısa boylu insanların kısa boylu insanlarla, uzun boylu insanların da uzun boylu insanlarla çocuk yapma olasılığı daha yüksekse, bir sonraki nesilde aşırı uçlarda daha fazla insan olabilir. Aynı şey psikiyatrik, tıbbi ya da diğer özellikler için de geçerli. Bunun sosyal sonuçları da olabilir.

Örneğin, daha önce yapılan bazı küçük araştırmalar, ABD'de insanların benzer eğitim geçmişine sahip kişilerle bir araya gelme olasılığının giderek arttığını ortaya koymuştur; bu eğilim, bazı teorisyenlere göre sosyoekonomik uçurumu genişletebilir.

Yeni araştırma ayrıca, özellikler için korelasyonların gücünün popülasyonlar arasında farklılık gösterdiğini de ortaya koymuştur. Yazarlar, bu ilişkilerin zaman içinde de değişebileceğinden şüpheleniyor.

Araştırmacılar, buldukları korelasyonların oldukça mütevazı olduğu ve bir gündemi desteklemek için abartılmaması veya kötüye kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyorlar (Horwitz, asortatif çiftleşme araştırmasının trajik bir şekilde öjenik hareket tarafından seçildiğine dikkat çekiyor). Araştırmacılar, çalışmanın ekonomiden sosyolojiye, antropolojiden psikolojiye kadar farklı disiplinlerde daha fazla araştırmayı tetikleyeceğini umuyor.

"İnsanların bu verileri kendi analizlerini yapmak ve insanların nasıl ve neden bu ilişkilere girdikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanabileceklerini umuyoruz" diyor.

Araştırma, Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü, Ulusal Uyuşturucu Bağımlılığı Enstitüsü ve Ulusal Bilim Vakfı tarafından finanse edilmiştir.

UNIVERSITY OF COLORADO, BOULDER,  9 ARALIK 2023, SciTechDaily


Mustafa Tamer, 13.03.2024, Sonsuz Ark, Çeviri, Bilim ve Teknoloji, Aklın Merdivenleri

Mustafa Tamer Yayınları

Aklın Merdivenleri


Referans: Tanya B. Horwitz, Jared V. Balbona, Katie N. Paulich ve Matthew C. Keller, "22 özelliğin sistematik incelemelerine ve meta-analizlerine ve 133 özelliğin UK Biobank analizine dayanan insan partnerler arasındaki korelasyonların kanıtı", 31 Ağustos 2023, Nature Human Behaviour. DOI: 10.1038/s41562-023-01672-z

Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.
Seçkin Deniz Twitter Akışı