12 Şubat 2024 Pazartesi

SA10576/EK9: Amerika "Yeni" Büyük Britanya mı?

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, The RealClear Defense dış politika ve jeopolitik yazarı Francis P. Sempa'ya aittir ve ABD'nin Çin'e karşı rekabetinde geri kalışına odaklanmaktadır. "Çin'in donanması halihazırda dünyanın en büyüğüdür ve gemi inşasındaki göreceli liderliği, mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde ABD'yi dünyanın önde gelen deniz gücü olarak değiştirebilecek bir konuma getirmektedir." diyen analist, ABD'nin Çin karşısındaki tutumunu, 20. yüzyılın ilk on yılında Büyük Britanya'nın, (Alman İmparatoru) Kayzer'in donanmasının Kuzey Denizi ve İngiliz kanalına hakim olmak için genişlemesine seyirci kalmasına benzetmektedir.
Seçkin Deniz, 12.02.2024, Sonsuz Ark 

Is America the "New" Great Britain?

National Review'da yazan eski ulusal güvenlik danışmanı Robert O'Brien, "Çin'in donanmasına kıyasla Amerika'nın donanmasının vahim durumu" konusunda uyarıda bulunuyor. Amerika'nın gemi inşa açığı ve ABD filosunun "azalan yörüngesi" "ulusal güvenliğimizi tehlikeye atıyor." Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla savaş gemisine sahiptir. "Tonaj bazında," diye açıklıyor, "Çin'in gemi inşa kapasitesi bizimkinden 232 kat daha fazla." O'Brien bunu bir "ulusal güvenlik krizi" olarak nitelendiriyor çünkü "özgür ve açık bir Hint-Pasifik'in geleceği tehlikede". Nihayetinde söz konusu olan "denizlerin sahibinin" kim olacağıdır.


FİLİPİN SAHİL GÜVENLİĞİ

Emekli Albay M. Thomas Davis'in Real Clear Defense adlı kitabında belirttiği üzere sorun, Amerika'nın Soğuk Savaş sonrası "barış getirisi" olarak adlandırılan dönemle birlikte azalan savunma sanayi tabanıdır. Davis o zamandan bu yana "Amerikan gemi inşa endüstrisinin büyük ölçüde yok olduğunu ve yerini Asya tersanelerine bıraktığını" belirtiyor. Çin'in donanması halihazırda dünyanın en büyüğüdür ve gemi inşasındaki göreceli liderliği, mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde ABD'yi dünyanın önde gelen deniz gücü olarak değiştirebilecek bir konuma getirmektedir.

Ancak Çin'in Tayvan'ı almak, Güney Çin Denizi'ne hakim olmak ve Hint-Pasifik'teki güç dengesini değiştirmek için dünyanın önde gelen deniz gücü olarak Amerika'nın yerini almasına gerek yok. Robert Kaplan'ın Asia's Cauldron adlı kitabında belirttiği gibi Hint-Pasifik bölgesi "başlıca nüfus düğümleri arasındaki boşlukların ezici bir çoğunlukla deniz olduğu bir deniz manzarasıdır." 

Kaplan Güney Çin Denizi'ni "Batı Pasifik ve Hint Okyanusu'nun boğazı" ve "Avrasya'nın gezilebilir kenar bölgesinin kalbi" olarak tanımlamıştır. Doğu Asya ve Batı Pasifik coğrafyası bir deniz silahlanma yarışına davetiye çıkarmaktadır, ancak sorun sadece bir tarafın (Çin) yarışıyor olmasıdır. 

Sanki 20. yüzyılın ilk on yılında Büyük Britanya, Kayzer'in donanmasının Kuzey Denizi ve İngiliz kanalına hakim olmak için genişlemesine seyirci kalmış gibi. Belki de bu yüzden, NBC News'e göre Çin Devlet Başkanı Xi Jinping "San Francisco'daki son zirvelerinde Başkan Joe Biden'a Pekin'in Tayvan'ı anakara Çin ile yeniden birleştireceğini açıkça söyledi."

Büyük İngiliz jeopolitik düşünürü Sir Halford Mackinder 1902'de şöyle yazmıştır: 

"Diğer imparatorlukların günü geldi ve Britanya'nınki de gelebilir. Tarihin Avrupa evresi, tıpkı Flüvyat ve Akdeniz evreleri gibi geçip gitmektedir. Yeni bir güç dengesi gelişiyor ..." Mackinder'in Britanya İmparatorluğu'nun son yıllarını yaşadığına dair önsezisi coğrafya, ekonomi, demografi ve teknoloji anlayışına dayanıyordu. "Yarım kıtanın kaynaklarına dayanan büyük güçlerin varlığında," diye açıklıyordu, "Britanya bir daha denizlerin metresi olamazdı." 

Denizlerin metresi olmak Büyük Britanya'nın imparatorluğunu sürdürmesi için gerekliydi çünkü Mackinder'in de belirttiği gibi, "Okyanusun birliği, modern küresel dünyada deniz gücünün baskın değerinin altında yatan basit fiziksel gerçektir."

Yukarıdaki alıntılar Mackinder'in çoğunlukla unutulmuş olan Britain and the British Seas adlı kitabından yapılmıştır. Bu kitap, Mackinder'in daha ünlü makalesi "Tarihin Coğrafi Ekseni"nin Geographical Journal'da yayınlanmasından iki yıl önce ve dünya siyasetinin jeopolitik bir taslağını sunduğu ve ünlü "Heartland" kavramını ortaya attığı I. Dünya Savaşı sonrası başyapıtı Democratic Ideals and Reality'nin yayınlanmasından 17 yıl önce yazılmıştır. Britanya ve Britanya Denizleri bir anlamda Mackinder'in daha ünlü jeopolitik yazılarının bir önizlemesiydi ve bugün Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra şekillendirdiği dünya düzeninin son yıllarına girdiği bir dönemde ABD'li politika yapıcılar ve stratejistler için bir uyarı işlevi görebilir.

Amerikan dünya düzeni, İngiltere'ninki gibi deniz gücüne (artı hava gücüne) ve ekonomik üstünlüğe dayanıyordu. New York, dünya ekonomisinin merkezi olarak Londra'nın yerini aldı. ABD doları, en etkili küresel para birimi olarak İngiliz sterlininin yerini aldı. Amerikan donanması "denizlerin efendisi" olarak Britanya donanmasının yerini aldı. Britanya'nın imparatorluğu geriledikçe, ABD Akdeniz'de, Orta Doğu'da ve başka yerlerde Britanya'nın emperyal erişiminin yerini aldı. Britanya'nın Avrupa güç dengesinin "sahibi" olma rolü, yerini Amerika'nın Avrasya güç dengesinin "sahibi" olma rolüne bıraktı.

Mackinder genellikle yanlışlıkla deniz gücüne karşı kara gücünün savunucusu olarak görülür, ancak onun jeopolitik dünya görüşü bu kadar basit değildi. Sanayi devriminin teknolojik ilerlemelerinin -demiryolları, motorlu arabalar- kara ulaşımının hızını ve erişimini artırdığını, böylece kıta temelli devletlerin siyasi olarak daha uyumlu olmalarını ve bitişik alanlara daha hızlı genişleyebilmelerini sağladığını düşünüyordu. En büyük korkusu, düşman bir kıtasal kara gücünün (örneğin Almanya, Rusya veya Çin) veya bu tür kara güçlerinden oluşan ittifakların Avrasya'ya hakim olması ve geniş kaynaklarını dünyanın en güçlü donanmasını inşa etmek için kullanması ve böylece "denizlerin metresi" haline gelmesiydi. Hatırlayın, Britanya ve Britanya Denizleri'nde küresel politikada kara gücünün değil "deniz gücünün baskın değeri" hakkında yazmıştı.

Soğuk Savaş sona erdiğinde, hem Mackinder'in hem de Alfred Thayer Mahan'ın entelektüel bir öğrencisi olan Colin S. Gray, tarih boyunca büyük güç çatışmalarının çoğunu deniz güçlerinin kazandığını örnek olaylarla gösterdiği The Leverage of Sea Power (1992) kitabını yazdı. Gray, Mackinder, Mahan ve Kaplan gibi, ABD'nin küresel deniz üstünlüğünü sürdürmesi ya da Büyük Britanya'nın yolundan gitmesi gerektiğini anlamıştır.

Robert Kaplan "Marco Polo'nun Dünyasının Dönüşü" adlı önemli makalesinde ABD'li politika yapıcılara (makale ilk olarak Pentagon'un Net Değerlendirme Ofisi için yazılmıştı) kim olduğumuzu anlamaları için yalvardı:

"Jeopolitik açıdan ABD, Avrasya süper kıtasının en büyük ada uydularından faaliyet gösteren ve misyonu bizim de faydalandığımız serbest ticaret düzenini savunmak olan bir deniz gücüdür. İngiliz imparatorluk donanmasının geleneğine uygun olarak küresel ortak varlıkları koruyoruz."

Kaplan, Mackinder'in sözlerini tekrarlayarak, "İngiltere'nin Avrupa anakarasında herhangi bir gücün hakimiyet kurmasını engellemeye yönelik tarihi çabası, Avrasya'da bizimkine benzemektedir" dedi. Ancak Kaplan, bunun ABD'nin dünyanın pek çok yerinde askeri olarak angaje olması gerektiği anlamına gelmediğini vurguladı. Clausewitz'in 21. yüzyıl küresel jeopolitiğinde "ağırlık merkezi" olarak adlandırdığı yer Hint-Pasifik bölgesidir. ABD'nin stratejik bakışını, askeri ve diplomatik kaynaklarını odaklaması gereken yer - Ukrayna ya da Orta Doğu değil - burasıdır.

Kaplan daha önce yazdığı bir makalede, küresel ticaretin çoğunun, Amerikan ithalat ve ihracatının çoğu da dahil olmak üzere, dünyanın deniz yollarından geçtiğini ve dünya nüfusunun büyük bir kısmının denize yakın yerlerde yaşadığını belirtmiş ve "Donanmamızın göreceli düşüşü, elitlerimizin kör göründüğü büyük ve tehlikeli bir gerçektir" sonucuna varmıştı. Bu 16 yıl önceydi ve işler daha da kötüye gitti.  

Mackinder, Britanya ve Britanya Denizleri'ni Britanya'nın giderek fakirleştiği ve "artık yeterli bir filo inşa etme ve sürdürme imkanına sahip olamayabileceği ve deniz hakimiyetini kaybedebileceği" uyarısıyla bitirmiştir. 

Robert O'Brien ve M. Thomas Davis'in ABD hakkında söyledikleri de tam olarak budur. Xi'nin Başkan Biden'a Çin'in Tayvan'ı ya barışçıl yollarla ya da güç kullanarak alacağını "açıkça" söylemesi ve Biden yönetiminin zirve sonrasında bunu açıklamaması, belki de Batı Pasifik'te değişen güç dengesinin bir göstergesidir. Mackinder'in sözleriyle bitiriyorum: Diğer imparatorlukların günü geldi ve eğer mevcut eğilimler devam ederse Amerika'nın da günü gelebilir.

Francis P. Sempa, 06 Ocak 2024, RealClear Defense

(Francis P. Sempa dış politika ve jeopolitik üzerine yazıyor. En İyi Savunma yazıları her ayın başında yayınlanmaktadır.)


Eyüp Kaan, 12.02.2024, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Sonsuz Ark Çevirileri


Eyüp Kaan Yazıları
Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı