1 Ocak 2024 Pazartesi

SA10511/SD2969: Milyarder Takımı Kazanıyor

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Washington DC'deki Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi'nde kıdemli ekonomist olarak görev yapmakta olan Dean Baker'a aittir ve Amerikan sisteminin ürettiği milyarderlere odaklanmaktadır. Analist, Amerikan ilericilerinin milyarder üreten ve halk lehine hiçbir şey yapmayan Amerikan politikalarını eleştirirken çoğunlukla ciddi eleştirilerin arkasına saklanarak gözden kaybolan gerçeklere ışık tutmaktadır: "Sorunlarımızın çoğunun, farklı bir şekilde yapılandırılabilecekken piyasayı yapılandırma yöntemlerimizden kaynaklandığı gerçeği oldukça açık olmalıdır. Bill Gates piyasa sayesinde dünyanın en zengin insanlarından biri değil. Hükümet Microsoft'a yazılım üzerinde patent ve telif hakkı tekelleri verdiği ve Gates'in izni olmadan kopyalama yapan insanları tutuklamakla tehdit ettiği için dünyanın en zengin insanlarından biri." ve "Ve iki süper milyarderimiz, Elon Musk ve Mark Zuckerberg için Bölüm 230 korumamız var." ve "Moderna örneğinde, bir aşı geliştirmesi ve test etmesi için 900 milyon doların üzerinde ödeme yaptık ve ardından aşının kontrolünü Moderna'ya verdik. Bunun sonucunda Moderna'nın hisse senedi fiyatı on milyarlarca dolar arttı ve 2021 yazına kadar en az beş Moderna milyarderi yarattık." şeklindeki cümleleri kuşkuya yer vermeyecek kadar açıktır.
Seçkin Deniz, 01.01.2024, Sonsuz Ark 

Team Billionaire is Winning

Simpsonlar'dan hatırladığımız ikonik bir görüntü vardır. Büyükbaba Simpson'ın "Yaşlı Adam Bulutlara Bağırıyor" başlığı altında yumruğunu gökyüzüne salladığı bir resimdir. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilericiler arasındaki entelektüel düşüncenin durumunu uygun bir şekilde tanımlamaktadır.

Sanki eşitsizlik, yoksulluk ve çevresel yıkım sorunları bir şekilde piyasadan kaynaklanıyormuş gibi, piyasa odaklı politikalara karşı bitmek bilmeyen söylemler görüyoruz. Durmadan ve büyük ölçüde anlamsız bir şekilde tartıştığım gibi, bu görüş saçmadır.


Fotoğraf Kaynağı: Everjean - CC BY 2.0

Topluma bu korkunç şeyleri yapmak için orada duran bir piyasa yoktur. Piyasa binlerce farklı şekilde yapılandırılabilir. Milyarderler, kendilerine ve milyoner müttefiklerine daha fazla para kazandırmak için piyasayı yapılandırma konusunda çok akıllıca davranmışlardır. Sol ise piyasanın daha iyi sonuçlar üretecek şekilde nasıl farklı yapılandırılabileceği konusunda ciddi kafa yormak yerine piyasa hakkında bağırıp çağırmaktadır.

Sorunlarımızın çoğunun, farklı bir şekilde yapılandırılabilecekken piyasayı yapılandırma yöntemlerimizden kaynaklandığı gerçeği oldukça açık olmalıdır. Bill Gates piyasa sayesinde dünyanın en zengin insanlarından biri değil. Hükümet Microsoft'a yazılım üzerinde patent ve telif hakkı tekelleri verdiği ve Gates'in izni olmadan kopyalama yapan insanları tutuklamakla tehdit ettiği için dünyanın en zengin insanlarından biri.

2008-2009 yıllarındaki mali krizde, piyasanın sihrini kullanmasına izin verseydik, ülkenin neredeyse tüm büyük bankaları tarihin çöplüğüne atılmış olacaktı. Her nasılsa Citigroup'u, Robert Rubin'i ve diğerlerini kurtarmak, ilericiler tarafından işleri piyasaya bırakmak olarak tanımlanıyor.

Elbette finans sektörünü zenginlere fayda sağlayacak şekilde yapılandırmamızın milyonlarca başka yolu var: devlet mevduat sigortası, satın aldığımız hemen her şey için geçerli olan satış vergilerinden muafiyet ve özel sermaye ve hedge fonlarını besleyen taşınan faiz indirimi gibi saçma vergi tercihleri. Ancak nedense ilerici entelektüeller finans sektöründeki zengin ve süper zenginlere bakıp piyasanın kendi haline bırakıldığını düşünüyorlar.

Ve iki süper milyarderimiz, Elon Musk ve Mark Zuckerberg için Bölüm 230 korumamız var. Bu, internet platformlarının hakaret konusunda yazılı basın ve yayın organlarıyla aynı kurallara tabi olmadığı anlamına geliyor. Evet, bu sadece piyasanın bize online platformlara özel ayrıcalıklar tanımamızı söylemesi.

İlericiler, imalat işçilerini gelişmekte olan ülkelerdeki düşük ücretli işçilerle rekabete sokarak ücretleri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmak üzere tasarlanan ticaret anlaşmalarını "serbest ticaret" olarak adlandırmaktadır. Bu anlaşmaların serbest ticaretle hiçbir ilgisi yoktur.

ABD'li doktorların, diş hekimlerinin ve diğer yüksek ücretli profesyonellerin yüksek ücret almasını sağlayan korumacı engelleri kaldırmak için hiçbir şey yapmadılar. Ve bu anlaşmalar patent ve telif hakkı korumaları şeklindeki korumacı engelleri oldukça açık bir şekilde arttırdı. Yine de ilerici entelektüeller her nasılsa bu anlaşmaları "serbest ticaret anlaşmaları" olarak adlandırmanın akıllıca olduğunu düşünüyorlar.

Her ne kadar anlamın önemli olduğunu iddia etsem de, bu sadece anlamsal bir mesele değildir. Eğer bunu tersine çevirmek istiyorsak, son kırk yılda yukarı doğru muazzam bir yeniden dağılıma yol açan faktörleri net bir şekilde anlamamız gerekiyor. Piyasa ile savaştığımızı ve sadece hükümet müdahalesinin bizi kurtarmaya gelmesine ihtiyacımız olduğunu düşünmek işimize yaramayacaktır. Hükümet her zaman oradaydı, bazı nedenlerden dolayı ilericiler bunu görmemeye karar verdiler.

Sanayi Politikası Bir Mantra Değildir

Bu durum, yeni keşfedilen "sanayi politikası" aşkı ile büyük ölçüde ortaya çıkıyor. Sanayi politikası, hükümetin kaynakları belirli alanlara yönlendirmesi fikri harikadır ve biz bunu uzun zamandır yapıyoruz.

Bunun en bariz örneği, vergi kanununu açıkça ev sahipliğini destekleyecek şekilde yapılandırdığımız ve aynı zamanda ev sahipliğini desteklemek için Fannie Mae, Freddie Mac ve Federal Ev Kredisi Bankası Sistemi gibi bir dizi devasa finansman kurumu kurduğumuz ev sahipliğidir. Ayrıca Federal Konut İdaresi'ni de orta gelirli hane halklarına uygun fiyatlı ipotek sağlamak için kurduk. Bunun nasıl sanayi politikası olarak nitelendirilmediğini anlamak zor.

Bir başka önemli örnek vermek gerekirse, çoğu Ulusal Sağlık Enstitüleri aracılığıyla olmak üzere biyomedikal araştırmalara yılda 50 milyar doların üzerinde harcama yapıyoruz. Bu araştırma, reçeteli ilaçlar için yılda 500 milyar dolardan fazla, reçetesiz ilaçlar için 100 milyar dolardan fazla ve tıbbi ekipman için 200 milyar dolardan fazla gelire sahip bir biyomedikal endüstrisinin temelini oluşturmaktadır. Tekrar ediyorum, eğer bu sanayi politikası değilse, neyin sanayi politikası olacağını hayal etmek güçtür.

Biden yönetiminin elektrikli arabalara ve temiz enerjiye geçiş için desteği artırmaya karar vermesi harika. Son teknoloji ürünü yarı iletkenlerin geliştirilmesi ve yurt içinde üretilmesi için fon sağlaması da iyi bir şey, ancak bunlar yön değişikliği, hayal edilen serbest piyasa dünyasından niteliksel bir kopuş değil.

Bu yön değişikliklerinin daha az eşitsizliğe yol açıp açmayacağı, politikayı nasıl yapılandırdığımıza bağlı olacaktır. Kaynakların önemli alanlara yönlendirilmesi açısından gerçekten harika bir sanayi politikasına sahip olabiliriz, ancak bu daha fazla eşitsizliğe yol açabilir.

Hükümetin Covid aşısı geliştirmek üzere Moderna ile yaptığı sözleşme bu kategoride bir örnek teşkil etmektedir. Covid aşılarının mümkün olan en kısa sürede geliştirilmesi Amerika Birleşik Devletleri ve dünya için çok önemliydi. Ancak Moderna örneğinde, bir aşı geliştirmesi ve test etmesi için 900 milyon doların üzerinde ödeme yaptık ve ardından aşının kontrolünü Moderna'ya verdik. Bunun sonucunda Moderna'nın hisse senedi fiyatı on milyarlarca dolar arttı ve 2021 yazına kadar en az beş Moderna milyarderi yarattık.

Eğer sadece sanayi politikasını kutlarsak - bir aşının geliştirilmesi için ödeme yapmak - ve kuralların nasıl yapılandırıldığına dikkat etmezsek, o zaman Moderna milyarderleri elde ederiz. Aynı şeyi elektrikli arabalar, rüzgar ve güneş enerjisi ve yarı iletkenlere yönelik sanayi politikamız için de yaparsak, o zaman çok daha fazla milyarderimiz olur.

Bu milyarder karşıtı endüstri için harika bir haber olabilir, çünkü şikayet edecek çok daha fazla milyarder olacaktır, ancak eşitsizlikten gerçekten endişe duyan insanlar için iyi bir haber olmayacaktır. Burada önemli olan nokta, koyduğumuz kuralların nasıl daha fazla ya da daha az eşitsizliğe yol açabileceğini anlamamız gerektiğidir. Eğer sorunun sadece hükümet ya da piyasa olduğu yanılsamasına kapılırsak, oyunu oynamamış oluruz.

Ve buradaki anlamlar önemlidir. Piyasa sonuçları genel olarak iyi bir üne sahiptir. İnsanlar bazı gerçek nedenlerle piyasaları sever. Son iki yüzyılda muazzam miktarda zenginlik yaratmış ve milyarlarca insanın yoksulluktan kurtulmasını mümkün kılmıştır.

Buna karşın, insanlar ağır devlet müdahalelerinin pek çok kötü sonucuna işaret edebilirler. Bunun en uç örneği Sovyetler Birliği'nin son günlerine kadar pek de tavsiye edilmeyen Sovyet merkezi planlamasıdır. Aşırı katı bürokratik kuralların önemli alanlarda ilerlemeyi engellediği örnekler de az değildir.

Bu nedenle, hükümetin piyasayı geçersiz kılmasını istediğimizi iddia etmek gerçekten de kendi kendine zarar veren ve gereksiz bir iddiadır. Mesele hükümetin piyasayı geçersiz kılıp kılmayacağı değil, mesele hükümetin piyasayı nasıl yapılandıracağıdır.

Sağ, piyasayı tüm paranın milyarder destekçilerine gideceği şekilde yapılandırmak istiyor. İlericiler ise piyasayı, büyümenin faydalarının geniş kitlelerce paylaşılacağı şekilde yapılandırmak istiyor.

Ortaya koyduğumuz seçim budur, piyasa sadece bir araçtır, biz onu nasıl kullanmak istediğimiz konusunda mücadele ediyoruz. Neden insanlara piyasanın düşman olduğunu söyleyelim ki?

Bırakın Simpson Dede bulutlara bağırsın, ilericiler gerçek düşmanlara odaklanmalıdır.

Bu yazı ilk olarak Dean Baker'ın Beat the Press blogunda yayınlanmıştır.  

Dan Baker, 5 Ekim 2023, Counter Punch

(Dean Baker, Washington DC'deki Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi'nde kıdemli ekonomist olarak görev yapmaktadır.)


Seçkin Deniz, 01.01.2024, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı