7 Aralık 2023 Perşembe

SA10476/SD2945: Mega Tehdit Altındaki Çağımız

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Clinton dönemi Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi'nin uluslararası ilişkilerden sorumlu kıdemli ekonomisti, Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD Merkez Bankası (FED) ve Dünya Bankası gibi küresel kuruluşlarda çalışmış, Atlas Capital Team'in Baş Ekonomisti, Roubini Macro Associates'in CEO'su, TheBoomBust.com'un kurucu ortağı, MegaThreats kitabının yazarı ve New York Üniversitesi Stern School of Business Emeritus Ekonomi Profesörü Nouriel Roubini'ye aittir ve çağımızdaki mega tehditlere odaklanmaktadır. Tipik bir eski dünya düzeni 'çalışanı' olarak, Türkiye'nin bağımsız politikalarını bütün gelişmiş ülkelere dayatan ve kabul ettiren Erdoğan'a otokrat diyebilen analistin, "Ekonomik, parasal ve finansal tehditlerin arttığı ve diğer çeşitli sosyal, siyasi, jeopolitik, çevresel, sağlık ve teknolojik gelişmelerle tehlikeli şekillerde etkileşime girdiği artık herkes tarafından biliniyor. Ve bugünün liderlerinin bu çoğalan riskleri yönetebileceğine inanmak için çok az neden var." şeklindeki cümlesi algısal bozulmalar yaşadığına işaret etmektedir.. Çünkü kastettiği 'yetersiz' liderler  ABD ve Avrupa dahil gelişmiş ekonomiler olarak adlandırılan ülkelerin liderleridir, yeni dünya düzenini oluşturacak Türkiye gibi güçlerin de otokrasi olması analistin şansızlığı olsa gerek...
Seçkin Deniz, 07.12.2023, Sonsuz Ark 

Our Megathreatened Age

Ekim 2022'de Megathreats'in (Mega Tehditler) yayınlanmasından bu yana, vurguladığım temalar ana akım haline geldi. Artık herkes ekonomik, parasal ve finansal tehditlerin arttığını ve diğer çeşitli sosyal, politik, jeopolitik, çevresel, sağlık ve teknolojik gelişmelerle tehlikeli şekillerde etkileşime girdiğini kabul ediyor. Bu nedenle, Aralık 2022'de Financial Times yılın moda sözcüklerinden biri olarak "çoklu kriz "i seçti. Tercih edilen terim ne olursa olsun (diğerleri "permakriz" veya "felaketlerin birleşmesi" terimlerini benimsemiştir), sadece küresel ekonominin değil, aynı zamanda insanların hayatta kalmasının da risk altında olduğu giderek daha fazla kabul görmektedir.

Megathreats'te uyardığım gibi, "Büyük Ilımlılık" (1980'lerin ortalarından sonra uzun süren düşük makroekonomik dalgalanma dönemi) yerini "Büyük Stagflasyon"a bıraktı. 2022 yılında gelişmiş ekonomilerde ve gelişmekte olan piyasalarda enflasyonun yükseldiğine, küresel büyümenin 2023 yılına kadar devam eden keskin bir yavaşlamaya uğradığına ve merkez bankalarının fiyatları istikrara kavuşturmak için politika faizlerini yükseltmesiyle birlikte özel sektör ve kamu sektöründe ciddi borç sorunlarının ortaya çıktığına tanık olduk.

Bu para politikası sıkılaştırması sayesinde enflasyon tüm dünyada düşmüştür; dahası, stagflasyonist kısa vadeli negatif arz şoklarının etkisi - pandemi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini takiben emtia fiyatlarındaki artış ve Çin'in "sıfır-COVID" politikası - 2023 boyunca kademeli olarak azalmaktadır. Ancak enflasyon gelişmiş ekonomilerde %2'lik hedefin oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor ve Megathreats'te tartışılan bir düzine diğer orta vadeli negatif toplam arz şoku daha şiddetli hale geldi.

Örneğin, daha fazla ülkenin serbest ticaretten güvenli ticarete, ekonomik entegrasyondan ayrışmaya ve "riskten arınmaya" geçmesiyle birlikte küreselleşmenin azalması devam etmiştir. Reshoring, near-shoring ve "friend-shoring" verimlilik ve esneklik arasında bir değiş tokuş anlamına gelmekte, tam zamanında küresel tedarik zincirlerinin yerini "tam zamanında" düzenlemeleri almaktadır.

Dahası, Avrupa, Japonya ve Çin'deki toplumsal yaşlanma, göçmenlik kısıtlamalarının yoksul ülkelerden zengin ülkelere işgücü akışını engellediği bir dönemde işçi arzını azaltmaktadır - tüm bunlar işgücü maliyetlerini artırmaktadır. İklim değişikliği halihazırda enerji ve gıda güvensizliğini körüklüyor, enerji ve gıda maliyetlerini artırıyor ve dünya hala gelecekteki salgınlara hazırlanmak için yeterince çaba sarf etmedi.

Yapay zeka ile geliştirilmiş siber savaş ve dezenformasyonun yarattığı yeni ve yeterince takdir edilmeyen risklerin yanı sıra, artan servet eşitsizliğine karşı (daha fazla ücret artırıcı mali politikalara ve popülist politikacılara desteğe yol açabilecek) kaynayan tepki gibi uzun süredir devam eden sorunlar da var. Son olarak, ABD bir dış politika aracı olarak dolara daha fazla yaslandıkça, dolarsızlaşma akut bir risk olmaya devam etmektedir.

Dolayısıyla, COVID ile ilgili şokların kısa vadede hafiflemesine rağmen, dünya hala büyük stagflasyonist risklerle (daha düşük büyüme ve daha yüksek enflasyon) karşı karşıyadır ve bunların çoğunun önümüzdeki on yıl içinde daha da güçlenmesi muhtemeldir.

PARTİ SONA ERDİ

Daha önce de 2022 yılında küresel olarak GSYH'nin %330'una (gelişmiş ekonomilerde %420 ve Çin'de %300'ün üzerinde) ulaşan yüksek ve artan özel ve kamu borç oranlarının, borç oranlarının yüksek ancak borç-hizmet oranlarının düşük olduğu 2021 öncesi dönemden dramatik bir değişime işaret ettiği konusunda uyarıda bulunmuştum. Küresel mali krizden sonraki on yıllık seküler durgunluk dönemi, düşük toplam talep büyümesi, büyük özel ve kamu tasarrufları ve düşük yatırım oranları ile karakterize edildi. Yavaş büyüme enflasyona göre ayarlanmış düşük faiz oranlarına yol açarken, sıfıra yakın hatta negatif politika faizleri, niceliksel ve kredi genişlemesi ile birleşerek nominal ve reel faizleri getiri eğrisinin hem kısa hem de uzun ucunda çok düşük - ve genellikle negatif - tuttu.

Ancak o kolay para ortamı artık yok. Pandeminin olumsuz arz şokları ve buna yanıt olarak uygulanan teşvik politikaları, 2021'den itibaren enflasyonda bir artışa yol açtı. Bunun üzerine merkez bankaları (nihayetinde) hem nominal hem de reel faizleri artırarak tepki verdi. Ancak özel ve kamu borç oranları bu kadar yüksekken, merkez bankaları enflasyonu %2'lik hedeflerine indirmekte zorlanacaklar. Bir "borç tuzağına" yakalanmış durumdalar ve sadece bir ikilemle -ekonomik bir sert inişe neden olmadan %2 enflasyona nasıl ulaşılacağı- değil, aynı zamanda bir "trilemma" ile karşı karşıyalar: bir resesyon ve finansal krizden kaçınırken fiyat istikrarına nasıl ulaşılacağı.

Megathreats'in yayınlanmasından bu yana yaşanan gelişmeler bu üçlemenin ciddi bir sorun olduğunu teyit etmiştir. Merkez bankaları enflasyonu %2'ye çekmek için politika faizlerini artırmaya devam ederse, yüksek kaldıraçlı özel ve kamu borçluları arasında bir durgunluk ve borç sıkıntısı daha olası hale gelir. Ancak politika yapıcılar gözlerini kırpıp fiyat istikrarı hedeflerinden vazgeçerlerse, enflasyon ve enflasyon beklentileri çıpasız hale gelebilir ve bir ücret-fiyat sarmalını tetikleyebilir.

Şimdiye kadar merkez bankaları gözlerini kırpmadı. Ancak enflasyon hedefin üzerinde kalırsa - yüksek ücret artışı ve hala yüksek olan emtia fiyatları göz önüne alındığında muhtemel göründüğü gibi - ekonomik gerilemeye ve finansal çöküşe neden olmamak için eninde sonunda eğilebilirler. Çok yüksek çekirdek enflasyona (değişken gıda ve enerji fiyatları hariç) rağmen faiz artışlarına şimdiden ara vermiş olmaları, hedefin üzerindeki enflasyonu kabul etmeye hazırlanıyor olabileceklerini gösteriyor.

ZORUNLULUK SAVAŞLARI

Olumsuz toplam arz şoklarının yanı sıra, çeşitli toplam talep eğilimleri de enflasyonun daha yüksek olacağına işaret etmektedir. Açıklar büyüdükçe, merkez bankaları sonunda kamu borcunu parasallaştırmak zorunda kalabilir. Ve açıklar büyüyecek çünkü birçok kilit ülke daha büyük harcama seviyeleri gerektirecek en az altı savaşa (bazı gerçek savaşlar dahil) giriyor.

Öncelikle, Batı ile Çin, Rusya, İran, Kuzey Kore ve Pakistan gibi (zımnen müttefik) revizyonist güçler arasında yoğunlaşan rekabet nedeniyle şu anda bir "jeopolitik bunalım" içindeyiz. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hala genişleyebilir ve NATO'yu da içine çekebilir. İsrail - ve muhtemelen ABD - nükleer silah sahibi bir devlet olmanın eşiğindeki İran ile çarpışma rotasında. Hamas'ın 7 Ekim'de İsrailli sivillere yönelik katliamına karşılık olarak İsrail'in Gazze'de başlattığı askeri operasyon, enerji fiyatlarında yeni bir artışa neden olacak daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmanın alevlerini körükleme riski taşıyor. Bu arada ABD ve Çin, Asya'daki nüfuzları ve Tayvan'ın kaderi konusunda karşı karşıya gelmeye devam ediyor. ABD, Avrupa, NATO ve Orta Doğu ve Asya'daki hemen hemen herkesin yeniden silahlanmasıyla, konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan silahlara (nükleer, siber, biyolojik ve kimyasal dahil) daha yüksek düzeyde harcama yapılması neredeyse kesin.

İklim değişikliğiyle mücadele aynı zamanda pahalı da olacaktır. Azaltım ve adaptasyon maliyetinin önümüzdeki on yıllar boyunca her yıl trilyonlarca dolar olması bekleniyor ve bu yatırımların hepsinin büyümeyi artıracağını düşünmek saflık olur. Bir ülkenin fiziksel sermayesinin büyük bir kısmını yok eden gerçek bir savaşı düşünün. Yeniden yapılanma için yapılan yatırımlar ekonomik bir genişleme yaratabilse de, ülke zenginliğinin büyük bir bölümünü kaybettiği için hala daha fakirdir. Aynı durum iklim yatırımları için de geçerlidir. Mevcut sermaye stokunun önemli bir kısmının, ya modası geçtiği için ya da iklim kaynaklı olaylar nedeniyle tahrip olduğu için değiştirilmesi gerekecektir.

Gelecekteki pandemilere karşı yürütülmesi gereken maliyetli bir savaş da var. Bazıları iklim değişikliği ile ilgili olan çeşitli nedenlerden dolayı, salgın haline gelme potansiyeli olan hastalık salgınları daha sık görülecektir. Ülkeler ister önlemeye yatırım yapsın, isterse de gelecekteki sağlık krizleriyle olay gerçekleştikten sonra uğraşsın, sürekli olarak daha yüksek maliyetler, toplumun yaşlanması ve kullandıkça öde sağlık sistemleri ve emeklilik planlarıyla ilişkili artan yüke eklenecektir. Halihazırda, bu fonlanmamış örtülü yükümlülüklerin, çoğu gelişmiş ekonomi için açık kamu borcu seviyesinin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.

Ayrıca, yaratıcı ve yönetici işleri de dahil olmak üzere giderek artan sayıda mavi ve beyaz yakalı mesleği tehdit eden küreselleşme ve otomasyonun birleşimi olan "globotik "in yıkıcı etkileriyle başa çıkmak için savaş benzeri bir seferberlik bekleyebiliriz. Hükümetler, temel gelir planları, daha yüksek mali transferler veya genişletilmiş kamu hizmetleri yoluyla geride kalanlara yardım etmek için artan bir baskı altında kalacaktır. Otomasyon ekonomik büyümede bir artışa yol açsa bile bu maliyetler büyük olmaya devam edecektir. Örneğin, ayda 1.000 dolarlık yetersiz bir evrensel temel geliri (UBI) desteklemek ABD'ye GSYH'nin %20'sine mal olacaktır.

Bir de artan gelir ve servet eşitsizliğine karşı verilen mücadele var. Gençleri ve birçok orta ve işçi sınıfı haneyi etkileyen halsizlik, liberal demokrasiye ve serbest piyasa kapitalizmine karşı bir tepkiyi körüklediği için bu mücadele giderek daha acil hale geliyor. Popülist rejimlerin iktidara gelmesini ve pervasız, sürdürülemez ekonomik politikalar izlemesini önlemek için, liberal demokrasilerin sosyal güvenlik ağlarını güçlendirmek için büyük harcamalar yapması gerekecektir - birçoğunun zaten yaptığı gibi.

Son olarak, toplumsal yaşlanmayı yönetmek çok büyük çabalar gerektirecektir. Kullandıkça öde sağlık hizmetleri ve emeklilik sistemleri, açık kamu borcuna (gelişmiş ekonomilerde ortalama olarak GSYH'nin %112'si seviyesine ulaşmıştır) genellikle daha büyük olan örtülü bir borç ekleyecektir.

Bu mücadeleler gereklidir, ancak pahalıya mal olacaktır ve ekonomik ve siyasi kısıtlamalar hükümetlerin bunları daha yüksek vergilerle finanse etme kabiliyetini sınırlayacaktır. Başta Avrupa olmak üzere gelişmiş ekonomilerin çoğunda vergi/GSYİH oranları zaten yüksektir ve vergi kaçırma, kaçınma ve arbitraj, yüksek gelirler ve sermaye üzerindeki vergileri artırma çabalarını daha da zorlaştıracaktır (bu tür önlemlerin lobicileri geçebileceği veya merkez sağ partilerden destek alabileceği varsayılırsa).

ENFLASYON, VERGİ VE HARCAMA

Vergi gelirlerinde orantılı bir artış olmaksızın daha yüksek hükümet harcamaları ve transferleri, yapısal bütçe açıklarının halihazırda olduğundan daha da büyümesine neden olacak, potansiyel olarak borçlanma maliyetlerini artıracak ve borç krizleriyle sonuçlanacak sürdürülemez borç oranlarına yol açacaktır - ekonomik büyüme üzerinde bariz olumsuz etkileri olacaktır. Elbette bu koşullar altında, yabancı para cinsinden borcu olan birçok yükselen piyasa ve gelişmekte olan ülkenin temerrüde düşmesi veya zorlayıcı yeniden yapılandırmalara gitmesi gerekecektir. Ancak kendi para birimleriyle borçlanan ülkeler için en uygun seçenek, uzun vadeli sabit faizli nominal borcun reel değerini aşındırmanın bir yolu olarak daha yüksek enflasyona izin vermek olacaktır.

Tasarruf sahipleri ve alacaklılar için bir vergi, borçlular ve yükümlüler için ise bir sübvansiyon işlevi gören bu yaklaşım, daha sonra mali baskı veya sermaye üzerindeki vergiler gibi diğer acımasız önlemlerle birleştirilebilir. Bu önlemlerin çoğu açık bir yasama veya yürütme onayı gerektirmediğinden, açıklar ve borçlar sürdürülemez olduğunda kaçınılmaz olarak en az direnç gösteren yol haline gelirler.

Tahvil piyasaları, sadece yoksul ülkelerde ve gelişmekte olan piyasalarda değil, gelişmiş ekonomilerde de sürdürülemez mali açıklar ve kamu borçları ile ilgili endişelerin sinyallerini vermeye başladı bile. Hem Avrupa hem de ABD'de uzun vadeli tahvil faizlerindeki keskin yükseliş, artan bütçe açıklarıyla birlikte arzın artması, merkez bankalarının QE'den QT'ye (niceliksel sıkılaştırma) geçmesi, yatırımcıların daha yüksek risk primleri istemesi ve ABD'li rakiplerin dolar rezervlerini kademeli olarak azaltması nedeniyle tahvillere olan talebin daraldığını göstermektedir. Dahası, Japonya para politikasını normalleştirmeye başladığında ve uzun vadeli faizleri %0'a yakın tutmak için kullandığı getiri eğrisi kontrol politikasını terk ettiğinde, ABD ve diğer G10 ülkelerinde uzun vadeli faizler üzerinde muhtemelen daha da fazla yukarı yönlü baskı olacaktır.

Ve yükselen sadece nominal tahvil getirileri değil; reel getiriler de yükseliyor. Seküler durgunluğun yaşandığı on yıl boyunca, yüksek tasarruf ve düşük yatırım oranları nedeniyle reel uzun vadeli getiriler sıfıra yakın ya da negatifti. Ancak negatif kamu tasarrufları (artan mali açıklar), daha düşük özel tasarruflar (yaşlanma ve daha düşük gelir artışı nedeniyle) ve daha yüksek yatırım oranları (iklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonu, altyapı harcamaları ve yapay zeka nedeniyle) dönemine giriyoruz.

Dolayısıyla reel oranlar pozitiftir ve borçlar arttıkça kamu tahvillerindeki risk primlerinin yükselmesiyle daha da yükselmektedir. Bazı yatırım bankaları artık denge uzun vadeli faiz oranının %2,5'e yakın olduğunu tahmin ederken, son akademik araştırmalar bunu %2'ye yaklaştırmaktadır. Her halükarda, sermayenin nominal ve reel maliyeti gelecekte çok daha yüksek olacaktır.

Enflasyonu yükselten toplam arz ve talep faktörleri göz önüne alındığında, önümüzdeki on yıl boyunca yeni fiili (resmi olmasa da) enflasyon hedefi %4-5'e doğru yaklaşabilir. Ancak daha yüksek bir enflasyon oranını kabul etmek, 1970'lerde olduğu gibi enflasyon beklentilerini demirleyebilir ve bunun ekonomik büyüme ve finansal varlıkların getirileri üzerinde ciddi sonuçları olabilir.

"HER ŞEY BALONU"NDAN SONRA

2021 yılına kadar parasal, mali ve kredi genişlemesi hemen hemen her şeyin değerini şişirdi: ABD ve küresel hisse senetleri, gayrimenkul ve devlet ve şirket tahvilleri; teknoloji, büyüme ve girişim şirketleri; ve kripto para birimleri, meme hisse senetleri ve SPAC'ler (özel amaçlı satın alma şirketleri) gibi spekülatif varlıklar. Bu "her şey balonu" 2022'de patladığında, spekülatif varlıklar - VC, kripto ve meme hisseleri başta olmak üzere - geleneksel hisse senetlerinden çok daha fazla değer kaybetti.

Ancak devlet tahvilleri gibi güvenli varlıklar da yüksek uzun vadeli faiz oranlarının tahvil fiyatlarını aşağı çekmesiyle para kaybetmiştir. Örneğin, ABD'de tahvil getirilerinin 2022'de %1'den %3,5'e yükselmesi, on yıllık Hazine tahvillerinin S&P 500'den (-%18) daha fazla fiyat kaybetmesi (-%20) anlamına geldi. Bu yıl, tahvil getirilerinin %5'e doğru daha da yükselmesi nedeniyle uzun vadeli tahvillerde ek kayıplar (fiyat açısından yaklaşık -%15) yaşanmıştır. Hisse senetlerini tahvillere karşı dengeleyen geleneksel varlık tahsisi modelleri böylece her iki cephede de kaybetti.

Bu kan banyosunun devam etmesi muhtemeldir. Ortalama enflasyonun %2 yerine %5 olması durumunda, uzun vadeli tahvil getirilerinin %7,5'e yaklaşması gerekecektir (enflasyon için %5 ve reel getiri için %2,5). Ancak tahvil getirileri şu anki %4.5 seviyesinden %7.5'e yükselirse, bu hem tahvil fiyatlarında (%30 oranında) hem de hisse senetlerinde (ciddi bir ayı piyasasıyla) çöküşe neden olacaktır, çünkü temettüler için iskonto faktörü çok daha yüksek olacaktır. Küresel olarak, hem tahvil sahipleri hem de hisse senedi yatırımcıları için kayıplar önümüzdeki on yıl içinde on trilyonlarca dolara ulaşabilir.

Elbette, ABD ve küresel hisse senetleri 2022 ayı piyasasının ardından 2023'ün ortasına kadar yükseliş gösterdi. Ancak bunun çoğu, üretken yapay zeka etrafındaki umut ve yutturmacadan yararlanan küçük bir grup Büyük Teknoloji hissesi tarafından yönlendirildi. Bu yüksek fiyatlı hisseler hariç tutulduğunda, piyasalar neredeyse yatay seyretti.

Dahası, 2023'ün büyük bir bölümünde yatırımcılar merkez bankalarının faiz artırım döngüsüne son vereceğine dair hüsnükuruntu içindeydi ve hatta birçoğu yakın gelecekte faiz indirimine gidileceğine dair bahse girmişti. Ancak süregelen enflasyon bu umutları boşa çıkararak merkez bankalarını "daha uzun süre daha yüksek" politikasını benimsemeye yöneltti ki bu da muhtemelen ekonomik daralmaya ve ek finansal strese yol açacak. Geçtiğimiz yaz ve sonbaharda, ABD tahvil getirileri %3,7'den %5'e doğru yükselirken, ABD ve küresel hisse senetlerinde de önemli bir düzeltme yaşandı.

Büyüme söz konusu olduğunda, Avro Bölgesi ve Birleşik Krallık halihazırda stagflasyonist bir durgunluk içinde ve Çin yapısal bir yavaşlamaya saplanmış durumda. ABD bir resesyondan kaçınmış olsa da, Fed'in "daha uzun süre daha yüksek" politikasının yüksek tahvil getirilerinin devam etmesine neden olması halinde kısa ve sığ bir resesyona girebilir.

JEOPOLİTİK BUNALIM

Her halükarda, hisse senetlerinde ayı piyasası riski konjonktürel olmaktan çok sekülerdir. Önümüzdeki on yıl içinde herhangi bir mega tehdit gerçekleşirse, bunların stagflasyonist etkisi orta vadede hisse senetlerinin altını oyacaktır.

Tüm yeni kanıtlar "jeopolitik depresyonun" daha da kötüye gittiğini gösteriyor: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bir yıpratma savaşına dönüştü ve Ukraynalılar 2022'de kaybettikleri toprakları geri almak için zorlu bir karşı saldırı başlattılar. Savaş kolaylıkla şiddetlenebilir, NATO gibi diğer tarafları da içine çekebilir ya da konvansiyonel olmayan silahların kullanılmasıyla tırmanabilir. Elbette bu tür senaryolar enerji ve emtia fiyatlarında daha fazla artışa neden olacaktır.

Orta Doğu'da İran, uranyum zenginleştirmeden nükleer silah yapımına doğru son adımı atmaya hazırlanıyor. Bu durum İsrail'i vahim bir seçimle karşı karşıya bırakıyor: ya nükleer silaha sahip bir İran'ı kabul edip geleneksel caydırıcılığın işe yaramasını umacak ya da askeri bir saldırı düzenleyecek - ki bu da petrol fiyatlarında (diğer şeylerin yanı sıra) keskin bir artışa neden olacak ve potansiyel olarak küresel ekonomiyi stagflasyonist bir gerilemeye sürükleyecektir. İsrail ile Hamas arasında Gazze konusunda yaşanan çatışma, İran ve Lübnanlı vekili Hizbullah'ın da dahil olduğu bölgesel bir çatışmaya dönüşebilir.,

Asya'da ABD ve Çin arasındaki soğuk savaş giderek soğuyor ve Çin'in Tayvan'ı zorla anakarayla birleştirmeye karar vermesi halinde potansiyel olarak ısınabilir. Dünyanın dikkati Ukrayna, Tayvan ve Gazze'ye odaklanmışken, Kuzey Kore, Güney Kore ve Japonya çevresindeki sulara füze fırlatarak daha saldırgan hale geliyor.

Bu risklerden en büyüğü Çin-Amerikan soğuk savaşının tırmanmasıdır. Mayıs 2023'te Hiroşima'da düzenlenen G7 zirvesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Çin ile bir "buzların çözülmesini" beklediğini ifade etti. Ancak, bazı resmi ikili görüşmelere rağmen ilişkiler buz gibi olmaya devam ediyor. Aslında G7 zirvesinin kendisi de Çin'in ABD'nin "kapsamlı çevreleme, kuşatma ve bastırma" stratejisi izlediğine dair korkularını doğruladı. G7 liderlerinin çoğunlukla konuşup çok az eylemde bulunduğu önceki toplantıların aksine, Hiroşima zirvesi grubun tarihindeki en önemli zirve olabilir. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Biden arasında San Francisco'da yapılan son zirve ABD ve Çin arasındaki çarpışmada yapısal hiçbir şeyi değiştirmedi. Kısa süreli kısmi bir yumuşamaya rağmen soğuk savaş giderek soğumakta ve Tayvan meselesi yüzünden eninde sonunda ısınabilir.

Sonuçta ABD, Japonya, Avrupa ve onların dost ve müttefikleri Çin'e karşı güçlerini birleştirmek istediklerini her zamankinden daha açık bir şekilde ortaya koydular. Ev sahibi olarak Japonya, Çin'in yükselişini kontrol altına almak istediği kilit Küresel Güney liderlerini davet etmeyi ihmal etmedi. Bunların başında Hindistan Başbakanı Narendra Modi geliyordu. Hindistan (2023'te G20 dönem başkanlığını üstlenecek) Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı konusunda tarafsız bir tutum sergilemiş olsa da, kısmen iki ülkenin uzun süredir paylaştığı ve bazı bölümleri hala tartışmalı olan sınırı nedeniyle uzun süredir Çin ile stratejik bir rekabet içinde.

Hindistan Batılı ülkelerle resmi bir müttefik haline gelmese bile, kendisini, çıkarları Çin ve fiili müttefiklerinden (Rusya, İran, Kuzey Kore ve Pakistan) ziyade Batı ile daha uyumlu olan bağımsız ve yükselen bir güç olarak konumlandırmaya devam edecektir. Dahası, Hindistan ABD, Japonya ve Avustralya ile birlikte Dörtlü Güvenlik Diyaloğu'nun (Quadrilateral Security Dialogue) resmi bir üyesidir ve bu diyaloğun açık amacı Çin'i caydırmaktır. Japonya ve Hindistan uzun yıllara dayanan dostane ilişkilere ve Çin ile ortak bir düşmanlık geçmişine sahiptir.

Japonya ayrıca Endonezya'yı, Güney Kore'yi (Çin'le ilgili ortak endişeler nedeniyle diplomatik bir çözülme peşinde), Brezilya'yı (bir başka önemli Küresel Güney gücü) ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'yi G7'ye davet etti. Her iki durumda da mesaj açıktı: "Sınır tanımayan" Çin-Rus dostluğu, diğer güçlerin Çin'i nasıl algıladığı konusunda ciddi sonuçlar doğuruyor.

G7 son bildirisinde, önümüzdeki yıllarda Çin'e nasıl karşı koyacağını ve onu nasıl caydıracağını uzun uzun açıkladı. Çin'in Doğu ve Güney Çin Denizlerindeki "ekonomik zorlamalarını" ve yayılmacılığını kınadı, Hint-Pasifik ortaklığının önemini vurguladı ve Çin'e Tayvan'a saldırmaması ya da işgal etmemesi için açık bir uyarıda bulundu.

Batılı liderler Çin ile ilişkilerini "riskten arındırma" yönünde adımlar atarken, "ayrıştırma "dan sadece biraz daha az agresif bir dil kullanmaya karar verdiler. Ancak değişen sadece diplomatik söylem değil. Bildiriye göre, Batı'nın çevreleme çabalarına, kilit orta güçlerin Kuşak ve Yol Girişimi aracılığıyla Çin'in etki alanına çekilmemesi için Küresel Güney'de temiz enerji ve altyapıya yapılacak büyük yatırımlar eşlik edecek.

Bu arada, Batı-Çin teknoloji ve ekonomi savaşı tırmanmaya devam ediyor. Japonya kısa bir süre önce Çin'e yarı iletken ihracatına ABD tarafından getirilenlerden daha az acımasız olmayan kısıtlamalar getirdi ve Biden yönetimi o zamandan beri Tayvan ve Güney Kore'ye de aynı şeyi yapmaları için baskı yapıyor. Buna karşılık Çin, ABD merkezli çip üreticisi Micron tarafından üretilen yarı iletkenleri yasakladı ve üretim ve rafinasyonunda neredeyse tekel olduğu bazı kritik metallerin ihracatını kısıtlamaya başladı.

Aynı şekilde, yapay zeka uygulamalarına güç sağlayan gelişmiş çiplerine yönelik artan talep nedeniyle hızla kurumsal bir süper güç haline gelen ABD'li çip üreticisi Nvidia da Çin'e satış konusunda yeni kısıtlamalarla karşı karşıya. ABD'li politika yapıcılar, Çin'i yapay zeka üstünlüğü yarışında en az bir nesil geride tutma niyetinde olduklarını açıkça ortaya koydular. Bu amaçla, 2022 tarihli ABD CHIPS ve Bilim Yasası, çip üretiminin yeniden kıyıya taşınması için büyük teşvikler getirdi.

Şu anki risk, Çin'in yeşil dönüşümün kilit girdileri olan nadir toprak metallerinin üretimi ve rafine edilmesindeki baskın rolünden yararlanmasıdır. Çin 2017'den bu yana elektrikli araç ihracatını değer bazında yaklaşık %700 arttırmış durumda ve nihayetinde Boeing ve Airbus ile rekabet edebilecek ticari yolcu uçakları üretmeye başlıyor. Dolayısıyla, G7 soğuk savaşı tırmandırmadan Çin'i caydırmak isterken, Pekin'den gelen yanıt iğneyi geçiremediğini gösteriyor.

Elbette Çinliler kendi saldırgan politikalarının bu duruma katkıda bulunduğunu unutmak istiyorlar. Amerika'nın 1972'deki "Çin'e açılımının" mimarı Henry Kissinger, Mayıs ayındaki 100. doğum günü münasebetiyle verdiği mülakatlarda, iki ülkenin yeni bir stratejik anlayışa varmadıkları sürece, düpedüz savaşla sonuçlanabilecek bir çarpışma rotasında kalacakları uyarısında bulundu. Donma ne kadar derin olursa, bu on yıl içinde şiddetli bir çatışma ve askeri düşmanlık riski de o kadar artar.

ABD ve Çin arasında gerçek bir sıcak savaş olmasa bile, daha soğuk bir savaş küresel ekonominin daha fazla parçalanması, küresel tedarik zincirlerinin daha fazla balkanlaşması, daha fazla riskten arınma veya ayrışma ve mal, hizmet, sermaye, insan, veri ve bilginin sınır ötesi akışında daha fazla kısıtlama anlamına gelecektir. Neoliberal serbest ticaret out; sanayi politikaları, "vatan ekonomisi", sübvansiyonlar ve güvenli ticaret in; dünya giderek iki ekonomik, parasal, finansal, para birimi, ticaret, yatırım ve teknolojik alana bölünüyor.

ODADAKİ DİĞER FİLLER

Aynı zamanda iklim değişikliğinin maliyetleri de hızla artmaya devam edecektir. Bilim insanları önümüzdeki beş yıl içinde küresel ortalama sıcaklıkların, Paris İklim Anlaşması'nın hedefi olan sanayi öncesi seviyelerin 1.5° Celsius üzerine çıkmasını bekliyor. Sıcaklık artışlarını bu seviyede tutabilmek için sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar yarı yarıya azaltılması gerekiyor ki bu neredeyse imkansız. Glasgow'daki COP26 ve Şarm El-Şeyh'teki COP27'de verilen tüm taahhütler yerine getirilse bile - ki bu çok büyük bir olasılık - sıcaklıklar yüzyılın sonuna kadar sanayi öncesi seviyelerin 2.4°C üzerine çıkma yolunda ilerleyecektir. Gerçek bir eylemin yokluğunda, yeşil yıkama, yeşil arzulama ve yeşil enflasyon yaygınlaşmıştır.

İyi haber şu ki, karbonsuzlaştırmayı hızlandırabilecek ve ekonomik büyüme üzerinde sınırlı etkiyle net sıfır emisyona ulaşmamıza yardımcı olabilecek birçok teknolojik seçenek var: yenilenebilir enerji, karbon yakalama ve depolama, temiz ve yeşil hidrojen ve nükleer füzyon. Kötü haber şu ki, füzyonun ticarileşmesine daha çok var ve diğer seçeneklerin çoğu fosil yakıtlara kıyasla maliyetli olmaya devam ediyor. İnsanlığın iklim değişikliğini ele alış biçimi ağır çekim - ama hızlanan - bir tren enkazına benziyor.

Daha da kötüsü, yoksul yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler korkunç ekonomik beklentilerle karşı karşıya. COVID-19 salgınından sonra anemik bir toparlanmanın ardından, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini takiben artan gıda ve enerji fiyatlarının yükünü çektiler. Yüksek enflasyon reel gelirleri erozyona uğrattı ve para birimleri dolar karşısında zayıfladı. Bu durum, yüksek faiz oranlarıyla birleşince pek çoğu sürdürülemez borçlar altına girdi. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası, yoksul ülkelerin yaklaşık %60'ının ve gelişmekte olan piyasaların %25'inin borçlarını ödeyemeyeceğini ve yeniden yapılandırmaları gerekeceğini tahmin etmektedir.

Bu çerçevede, artan yoksulluk, iklim değişikliği, eşitsizlik ve sosyal çekişmeler kolaylıkla iç siyasi istikrarsızlığa ve hatta başarısız devletlere yol açarak kitlesel göçlere neden olabilir ve ekonomik popülizm eğilimini körükleyebilir. Latin Amerika'nın çoğu sol popülistler tarafından yönetilirken, dünyanın diğer bölgelerinde aşırı sağcı otoriter popülizm yükselişte.

ABD'de Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin gelecek yılki başkanlık seçimlerindeki adaylığını kazanma konusunda açık ara favori ve Beyaz Saray'ı yeniden ele geçirebilir. İngiltere'de demagojik Boris Johnson hala çok popüler. İtalya'yı faşist kökenli bir parti yönetiyor ve Fransa'da aşırı sağcı Marine Le Pen fiili muhalefet lideri olmaya devam ediyor. Türkiye'de ise kısa süre önce yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan otokratik yönetimini pekiştirmeye devam ediyor. Hamas saldırısına kadar İsrail, tarihinin en sağcı koalisyonu tarafından yönetiliyordu. Ve elbette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Xi yeni bir otoriter eksen oluşturdular.

Son olarak, Megathreats'in ortaya çıkışından bu yana geçen bir yıl içinde, ChatGPT gibi üretken yapay zeka platformlarının halka açılması sayesinde yapay zeka daha da büyük bir konu haline geldi. Başlangıçta derin öğrenme mimarilerinin ("dönüştürücü ağlar") YZ'de devrim yaratacağını öngörmüştüm ve öyle de oldu. Üretken YZ'nin potansiyel faydaları - ve tuzakları - çok derin ve bunlar giderek daha da netleşiyor. Olumlu tarafı, üretkenlik artışı keskin bir şekilde artabilir ve ekonomik pastayı büyük ölçüde büyütebilir; ancak, ilk dijital devrimde ve internet ve uygulamalarının yaratılmasında olduğu gibi, bu tür kazanımların ortaya çıkması ve ölçeğe ulaşması zaman alacaktır.

Yapay zeka ile ilişkili riskler de netleşiyor. Pek çok kişi, sadece düşük vasıflı mavi yakalı işçiler arasında değil, aynı zamanda yaratıcı mesleklerde de kalıcı teknolojik işsizlikten endişe ediyor. Uç bir senaryoda, bundan yirmi yıl sonra ekonomi yılda %10 oranında büyüyor olabilir, ancak işsizlik oranı %80 olabilir. Bununla bağlantılı bir risk de, yapay zekanın gelir ve servet eşitsizliğini turbo şarj eden bir başka kazanan her şeyi alır endüstrisi olmasıdır.

YZ ayrıca "derin sahte" videolar ve özellikle seçimlerle ilgili çeşitli siber savaş biçimleri de dahil olmak üzere dezenformasyon üzerinde de benzer bir etkiye sahip olacaktır. Ve elbette, YZ'deki ilerlemelerin AGI'ye (yapay genel zeka) ve insan türünün eskimesine yol açması gibi küçük ama korkunç bir risk var.

Teknoloji şirketlerinin daha sıkı bir şekilde düzenlenip düzenlenmemesi, hatta parçalanıp parçalanmaması gerektiği konusundaki tartışmalar yoğunlaşmaya devam ediyor. Ancak karşı argüman, Amerika'nın askeri bir süper güç olmak için elinden geleni yapan Çin'e karşı hakimiyetini sağlamak için Büyük Teknoloji ve Yapay Zeka firmalarına ihtiyacı olduğu yönünde.

Neyse ki, eğer YZ yıllık %10'luk bir büyümeyi beraberinde getirirse, bir UBI veya gelirin önemli ölçüde daha fazla yeniden dağıtılması mümkün olabilir. Ayrıca YZ, iklim değişikliği ve gelecekteki salgın hastalıklar gibi diğer mega tehditleri ele almamıza da yardımcı olabilir. Elitlerin sahip olduğu güç ve etki göz önüne alındığında, bu olumlu sonuçların hiçbiri kesin olarak kabul edilemez olsa da, yüksek büyüme ortamında dağıtım sorunlarının üstesinden gelmek, düşük büyüme ortamına göre her zaman daha kolaydır.

Stagflasyonist güçler orta vadede büyüme üzerinde baskı yaratacak ve mega tehditleri şiddetlendirecek olsa da, mega tehditlerin yıkıcı bir şekilde birbirini beslediği distopik bir senaryoyu önleyebilirsek gelecek parlak olabilir. İlk önceliğimiz önümüzdeki birkaç on yıllık istikrarsızlık ve kaos dönemini atlatmak olacaktır.

Nouriel Roubini, New York, 24 Kasım 2023, Project Syndicate

(New York Üniversitesi Stern School of Business'ta Emeritus Ekonomi Profesörü olan Nouriel Roubini, Atlas Capital Team'in Baş Ekonomisti, Roubini Macro Associates'in CEO'su, TheBoomBust.com'un Kurucu Ortağı ve Megathreats kitabının yazarıdır: Ten Dangerous Trends That Imperil Our Future, and How to Survive Them (Little, Brown and Company, 2022) adlı kitabın yazarıdır. Clinton Yönetimi sırasında Beyaz Saray'ın Ekonomik Danışmanlar Konseyi'nde uluslararası ilişkilerden sorumlu eski bir kıdemli ekonomisttir ve Uluslararası Para Fonu, ABD Merkez Bankası ve Dünya Bankası için çalışmıştır.)


Seçkin Deniz, 07.12.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı