4 Aralık 2023 Pazartesi

SA10471/SD2941: İsrail'in Gazze'ye Kara Harekatı ve Stratejik Derinliğin Geri Dönüşü

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Durham Üniversitesi Hükümet ve Uluslararası İlişkiler Okulu'nda Barış ve Güvenlik alanında öğretim görevlisi ve Charles Üniversitesi Prag Barış Araştırmaları Merkezi'nde araştırma görevlisi ve 'Understanding Territorial Withdrawal: Israeli Occupations and Exits- Bölgesel Geri Çekilmeyi Anlamak: İsrail İşgalleri ve Çıkışları' (Oxford University Press, 2023) adlı kitabın yazarı Rob Geist Pinfold'a aittir ve 7 Ekim sonrası Gazze'yi bombardımanlarla yerle bir eden ve yaklaşık 20 bin sivili katleden soykırımcı İsrail'in işgal ettiği Gazze'ye yönelik planlarına odaklanmaktadır. Türkiye'nin bütün çabalarına rağmen kalıcı ateşkese yaklaşmayan İsrail'in ABD tarafından desteklenen her türlü stratejik yaklaşımının Gazze ve Filistin soykırımına hizmet edeceği açıktır. İsrail'in İran'ın desteği ile şii Nasrallah üzerinden Lübnan'da, nusayri Esed üzerinden Suriye'de kurduğu tampon bölgelere benzer bir tampon bölgenin Gazze'de oluşturulması gibi seçenekler dikkat çekicidir.
Seçkin Deniz, 04.12.2023, Sonsuz Ark 

ISRAEL’S GAZA GROUND INVASION AND THE RETURN OF “STRATEGIC DEPTH”

28 Ekim'de İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze Şeridi'ne girdi ve İsrail'in kıyı bölgesini ne zaman, nasıl ve yeniden işgal edip etmeyeceğine dair haftalardır süren spekülasyonları sona erdirdi. İsrail ordusu hızlı bir şok ve baskın tarzı saldırıdan kaçınarak Gazze'yi ikiye böldü ve bölgenin kentsel alanlarını kuşattı, bu da İsrail kuvvetlerinin Hamas'ın kalelerini uzun süreli bir kuşatma için yerleştiğini gösteriyor. Bu operasyonel tercihler İsrail yönetiminin siyasi beyanlarını yansıtıyor. Hükümet bakanları çatışmaların aylar süreceği konusunda defalarca uyarıda bulunurken, Başbakan Benjamin Netanyahu kısa süre önce İsrail'in Gazze'nin "güvenliğini" "süresiz olarak" kontrol edeceğini ve denetleyeceğini ilan etti.

Her iki tarafın da geçici bir ateşkes üzerinde anlaşmasına rağmen İsrail güçleri Gazze Şeridi'nden çekilmedi. İsrail hükümeti ateşkesin geçici olduğu ve askeri operasyonlarının kısa süre içinde yeniden başlayacağı ve hatta Gazze'nin güneyine doğru genişleyeceği konusunda kararlı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze'deki varlığının açık uçlu ve giderek daha yerleşik hale gelmesi, "bütün bunlar nasıl sona erecek?" sorusunun ele alınmasını daha da önemli hale getiriyor. İsrail ordusunun Gazze müdahalesini geciktiren, İsrail hükümetinin kendi içindeki fikir ayrılıkları ve bu soruya tutarlı cevaplar verememesi olmuş, Biden yönetimi Netanyahu liderliğindeki hükümete cevaplar için baskı yapmıştır.  

Hükümetin kararsızlığı hem şaşırtıcıdır hem de şaşırtıcı değildir. Bir yandan, alışılmadık derecede dikkat çekici modern işgal tarihi İsrail'i bu farklı deneyimlerden ders almak için iyi bir konuma getiriyor. Öte yandan, İsrail hükümetinin bunu defalarca başaramamış olması, bugün de aynı hataları yapabileceğini gösteriyor. İsrail'in en son iki toprak çekilmesi 2000 yılında Güney Lübnan'dan ve - en öngörüleni - 2005 yılında Gazze Şeridi'nden olmuştur. Her iki işgalde de İsrail "stratejik derinlik" peşindeydi: ulusal güvenliğini arttırmak için yabancı toprakların süresiz kontrolü. Ancak her iki durumda da İsrail hedeflerine ulaştı ve ardından güçlü bir konumdan çekildi. Bunun yerine, hem Gazze'de hem de Güney Lübnan'da İsrail, benim "işgal tuzağı" olarak adlandırdığım, işgalcinin statükonun artık siyasi veya güvenlik çıkarlarına hizmet etmediğini, aksine kendisine zarar verdiğini fark etmesine rağmen işgali süresiz olarak uzattığı tuzağa düştü.

Stratejik Derinliğin Mantığı

Toprak İsrail için sınırlı bir kaynaktır. ABD'nin New Jersey eyaletinden ancak daha büyük bir ülke olan İsrail, en dar noktasında sadece 15 kilometre genişliğindedir. Nüfusunun yarısı ve endüstriyel, ticari ve toplumsal merkezlerinin büyük çoğunluğu yaklaşık 100 kilometrelik ince bir kıyı şeridinde yoğunlaşmıştır.

Bu nedenle birçok hükümetin stratejik derinlik politikası izlemesi şaşırtıcı değildir. 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında İsrail Gazze Şeridi'ni ele geçirdi. Daha sonra 1985'ten itibaren "güvenlik bölgesi" olarak adlandırdığı 1.100 kilometrekarelik Lübnan topraklarını da işgal etti. İsrail Gazze'ye 8,000'den fazla sivil yerleşimci getirirken, Lübnan'daki müttefikleri Hıristiyan liderliğindeki yerli milis gruplarıydı. Ancak her iki durumda da stratejik mantık aynıydı: İsrail ordusu savaşları kendi toprakları dışında yürütmeyi tercih ediyordu. Yabancı toprakları, bu topraklardan kaynaklanan tehditleri kontrol altına almak için işgal ederken, savaşı savunmasız kentsel merkezlerinden uzaklaştırdı.

2005'te Gazze Şeridi'nden çekildikten sonra İsrail, stratejik derinliğin yerine Hamas'ın kıyı bölgesi üzerindeki hakimiyetini zımnen kabul eden yeni bir politika benimsedi. Rejim değişikliğini savunmak yerine, İsrail Hamas'ı "çim biçerek" caydırmaya çalıştı: düzenli ve periyodik olarak herhangi bir provokasyona önemli bir güç gösterisiyle karşılık vermek. Bunu yapmak için öncelikle hava ve topçu gücünü kullanan İsrail, Gazze'nin içinde uzun süreli bir fiziksel varlığa ihtiyaç duymaktan kaçındı.

Ancak Hamas'ın 7 Ekim'deki sürpriz saldırısı ve eşi benzeri görülmemiş sayıda can kaybı, ne "çimleri biçmenin" ne de İsrail Savunma Güçlerini İsrail-Gazze sınırının doğusunda tutmanın İsrail'in güvenliğini garanti edemeyeceği algısına yol açtı. Bu uç bir görüş değil. Dışişleri Bakanı Eli Cohen açıkça Gazze topraklarının "küçüleceğini" ilan ederken, Savunma Bakanı Yoav Gallant açıkça Gazze Şeridi içinde sınırı İsrail'den uzaklaştıracak süresiz bir tampon bölge çağrısında bulundu. Kısacası: Çimleri biçmek bitti, stratejik derinlik geri geldi.

Gazze ve Güney Lübnan'dan Dersler

Stratejik derinlikle ilgili sorun, bunun en iyi ihtimalle çatışma yönetimi teşkil etmesi, en kötü ihtimalle de İsrail'in güvenlik tehditlerini arttırmasıdır. Lübnan'ın güneyindeki "güvenlik bölgesi", bölgeyi İsrail'e sızmak için bir üs olarak kullanan Filistinli militan grupları yerinden etmeyi amaçlıyordu. Benzer şekilde, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze'deki karşı ayaklanma kampanyası, on yıllardır İsrail'e sınır ötesi baskınlar düzenleyen seküler milliyetçi Filistinli örgütleri hedef aldı.

Her iki işgal de bu düşman grupları başarılı bir şekilde aşağıladı. Ancak işgalci ve işgal edilen arasındaki sürtüşme yeni şiddet yanlısı rakipler üretti: Hizbullah ve Hamas. Lübnan'da Hizbullah, güvenlik bölgesi sayesinde siyasi gücünü arttırdı, ona rağmen değil. İşgal Hizbullah'ı askeri olarak da köreltmeyi başaramadı ve İsrail Mayıs 2000'de çekilene kadar örgütün saldırıları sıklığını ve ölümcüllüğünü arttırdı. Birçok İsrailli, Hamas'ın Gazze'de siyasi ve askeri gücü ilk kez İsrail ordusunun 2005'te bölgeyi terk etmesinden sonra kullanmaya başladığına inanıyor. Aslında bu olaydan çok önce ve İsrail Gazze Şeridi'nin bazı kısımlarını işgal etmeye devam ederken, Hamas bölgenin yoğun ve yoksul şehirlerinde İsrail ordusunun engelleyemediği bir devlet içinde devlet kurmuştu bile.

İsrail ise her iki işgalin de askeri gücünü zayıflattığını, operasyonel özgürlüğünü engellediğini ve ülkeyi içeride böldüğünü gördü. İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze'deki 8,000 izole sivil yerleşimciyi korumak gibi lojistik bir kabusla karşı karşıya kalırken, Hamas'ın roketleri askerlerin başlarının üzerinden İsrail'in içine doğru uçuyordu. Birbirini izleyen İsrail hükümetleri Lübnan'da yılda yaklaşık 25 asker kaybetmekten çekinmiş ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin operasyonel özgürlüğünü kısıtlayarak bu sayıyı düşürmeye çalışmıştır. Bu da İslamcı gruba daha fazla bölgenin kontrolünü bırakarak Hizbullah'ı cesaretlendirdi ve güçlendirdi. Her iki durumda da uluslararası toplum İsrail ordusunu yasadışı bir işgalci olarak gördü, bu da düşman şiddetine verilen herhangi bir kinetik yanıtın hızlı bir şekilde kınanması ve ateşkes çağrılarıyla karşılaşması anlamına geliyordu ki İsrail hükümetleri kısa süre sonra buna razı oldu. Sonuç olarak, bu iki işgal de çoğu İsraillinin desteklediği bir politika olarak başladı, ancak kritik bir kamuoyu ve elit kitlesi statükoya alternatif olarak bir çıkışı desteklediğinde sona erdi.

İşgal Tuzağından Kaçınma

İsrail'in Gazze ve Güney Lübnan'daki tarihsel deneyimleri, stratejik derinliğin güvenlik sağlamada başarısız olduğuna dair uyarıcı hikâyelerdir. İsrail Savunma Kuvvetleri Stratejik Planlama Bölümü eski direktörü Shlomo Brom, İsrail'in "Hamas'a Gazze Şeridi'ndeki askerler ve yerleşimciler gibi daha elverişli hedefler sunarak Gazze çevresindeki sınırlarımızı korumaya çalıştığını" savunuyor. Eski başbakan Ehud Barak ise şöyle diyor "Güney Lübnan'daki cephe hattımızı sanki Kudüs'ün duvarlarıymış gibi koruyorduk. Daha ağır silahlar ve daha fazla asker getirdik ve stratejik hiçbir şeyi savunmadığımızın farkına bile varmadık."

Bu alıntılar bugün Gazze Şeridi'nde stratejik derinliğin yeniden tesis edilmesinin sakıncalarını ortaya koymaktadır. Stratejik derinlik çatışmaları Gazze sınırından uzaklaştırabilir. Ancak İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki deneyimleri, her işgalin sadece düşman gruplara siyasi meşruiyet ve saldırıları için kolay hedefler sağlamaya yaradığını gösteriyor. Buna paralel olarak, 2005'te bölgeyi terk ettikten sonra bu yıl 7 Ekim saldırılarına kadar İsrail'in Gazze merkezli saldırılarda verdiği kayıplar önemli ölçüde azaldı. İsrail yakında bölgenin sınırları boyunca bir tampon bölge kurabilir, ancak bu politika Gazze'nin derinliklerinden kaynaklanan kalıcı roket tehdidini sona erdirmeyecektir.

Barak'ın sözleri, İsrail'in işgal tuzağına düşme riskiyle karşı karşıya olduğunu göstermektedir; işgalci, statükonun güvenlik sağlamada başarısız olmasına rağmen kontrolünü sürdürür ve hatta o topraklara yerleşir. İşgalciler genellikle bu kadar çok zaman, kan ve hazine harcadıktan sonra geri çekilmenin ne uygulanabilir ne de arzu edilen bir seçenek olduğunu algılarlar. Bu yol bağımlılığı sorunu zamansız bir sorundur: George Orwell, 1920'lerde sömürge Burma'daki bir İngiliz subayının şu çelişkili iddia ve savunmayı yaptığını hatırlıyor: "Bu lanet ülkede bulunmaya hiç hakkımız yok. Ancak şimdi buradayız, Tanrı aşkına burada kalalım."

Hamas'ın 7 Ekim'deki şok edici vahşeti ve saldırılarının boyutu, İsrail'in Gazze'nin en azından bir bölümünü karadan işgal etmesini kaçınılmaz kıldı. Bununla birlikte, İsrail uzun vadeli güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için stratejik derinliğe bel bağlayamaz ve bağlamamalıdır. Stratejik derinlik, İsrail'in askeri zaferlerini Gazze Şeridi'ni eş zamanlı olarak silahsızlandıracak ve rehabilite edecek uzun vadeli bir siyasi oyuna dönüştürecek tutarlı bir planın yerini tutamaz.

Bütün Bunlar Nasıl Sona Erebilir?

Bu da akla bariz bir soruyu getiriyor: Böyle bir alternatif var mı? Stratejik derinliğin yerine geçebilecek herhangi bir alternatif iki hedefi yerine getirmelidir: (i) İsrail Savunma Kuvvetleri'nin bölgeden çekilmesini sağlamak ve gelecekte İsrail'in yeniden işgalini önlemek için Gazze'yi askerden arındırmak; ve (ii) Filistinlilerin daha fazla şiddet uygulamasını gayrimeşrulaştırmak ve caydırmak için sivil ve hükümet altyapısını hızla yeniden inşa etmek. Her ikisini bir arada başarmanın zor olduğunu söylemek büyük bir eksiklik olur. Yine de süresiz işgalin bir alternatifi mevcut: Gazzelilerin günlük yaşamları üzerindeki siyasi ve idari kontrolü Filistin Yönetimi'ne devrederken, polisliği çok uluslu, Arap liderliğindeki bir güce devretmek. İsrail ordusu İsrail-Gazze sınırı üzerindeki kontrolünü sürdürecektir. Aynı zamanda İsrail'in yeniden inşaya izin vermek için bölgeye uyguladığı ablukayı sona erdirmesi gerekecektir.

Meşruiyetini en üst düzeye çıkarmak için, bu çaba ABD onaylı ancak Arap liderliğinde olacak, bu aktörler ve Avrupa Birliği gibi diğerleri yeniden inşa için fon sağlayacaktır. İsrail, bölgeden tamamen çıkmadan önce güvenlik kontrolünü kademeli olarak çok uluslu bir barış gücüne devredebilir. Uzun vadede çok uluslu güç de güvenlik sorumluluğunu aşamalı olarak Filistin Yönetimi'ne devredecektir. Gazze'de nihai Filistin kontrolü hem meşruiyet hem de güvenlik için bir zorunluluktur. Filistinlilerin bir devlet için yıllarca mücadele ettikleri göz önüne alındığında, Gazze'de süresiz bir yabancı varlığını onaylamaları pek olası değildir. Aynı zamanda, Filistin Yönetimi'nin şu anda Batı Şeria'yı denetleyecek araçlardan yoksun olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bölgenin güvenliğinin yabancılar tarafından kontrol edilmesi de gereklidir. Bu nedenle yakın gelecekte Gazze'yi de sorumlulukları arasına katması söz konusu olamaz. Bu oyun sonu riskli olabilir, ancak hızla Biden yönetiminin tercihi haline geliyor ve Arap devletlerini doğrudan müdahil olma konusundaki isteksizliklerini aşmaya ikna etmek ve teşvik etmek için çok çalışması gerekecek.  

Ancak en önemli engel ABD'ye bağlı Arap devletleri değil: İsrail'in iktidar koalisyonu, bir Filistin devletine yol açacağı için bu planı neredeyse kesinlikle reddedecektir. İsrail İstihbarat Bakanlığı'ndan sızan bir belge, bu muhalefetin ne kadar köklü olduğunu göstererek, Filistinlileri zorla Mısır'a sürerek Gazze'yi etnik olarak temizlemenin, Filistin devletinin "varoluşsal tehdidine" karşı siyasi olarak tercih edilebilir olduğunu öne sürdü. İsrail'in aşırı sağcı koalisyon hükümetinin aktivistleri Tel Aviv'de "İşgal Et, Sür, Yerleş" sloganı altında mitingler düzenledi. Ancak Gazze'nin yeniden yerleşime açılması bir fantezi ve Biden yönetimi bunun bir kırmızı çizgi oluşturacağı konusunda sık sık uyarıda bulundu. Statükoyu yeniden oluşturacak radikal bir plan olmadan, hedeflerine ulaşamayan süresiz bir İsrail işgali ve ardından aceleci, tartışmalı bir çekilme ve statükoya geri dönüş daha olası bir senaryodur - Afganistan, işgaller ve çıkışlar tarihindeki bu kalıcı eğilimin yalnızca son örneğidir.

İsrail, Gazze Şeridi'nde anlamlı bir siyasi değişimi engelleyerek, çimleri biçmek yerine stratejik derinlik yerine bu yaklaşımları birleştiren süresiz bir tutma stratejisine yönelmiş gibi görünüyor. İsrail her iki yolu da denemek istiyor: Gazze'nin küçük bölümlerini süresiz olarak işgal ederek stratejik derinlik elde ederken, bölgenin kentsel alanlarından uzak durmak. Netanyahu, Gazze'nin sivil, siyasi ya da bürokratik işlerinde herhangi bir yetkiyi Filistin Yönetimi'ne ya da çok uluslu bir güce devretmeyi reddetti. Yine de İsrail'in bölünmüş siyasi ve askeri elitlerini birleştiren tek şey kimsenin Gazze'nin kentsel alanlarını yönetmek ve polislik yapmak istememesi. Bu durum Hamas'ın yeniden güç kazanmak ve yeniden silahlanmak için kullanabileceği bir güç boşluğu yaratacaktır. Eğer İsrail gerçekten Gazze'de 7 Ekim öncesi statükodan farklı yeni bir gerçeklik yaratmak istiyorsa, bu yanlış bir yol olacaktır. Bunun yerine İsrail'in politikası, ordusu Gazze'nin doğrudan kontrol etmediği kısımlarına aralıklı olarak baskın ve bombardıman düzenlerken, tahkim edilmiş sınırlar ve tampon bölgelerden oluşan tanıdık bir modele geri dönüşü doğrudan kolaylaştıracaktır.  

Eğer İsrail güney sınırında güvenlik ve istikrar sağlamak istiyorsa, Gazze'nin içine amaçsızca yerleşmek yerine Gazze'yi terk etmek için bir plana ihtiyacı var. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nin eski başkanı Giora Eiland'ın sözleriyle: "Geri çekilmek hayat kurtaran bir ameliyat geçirmek gibidir: şu anda çok acı verici olsa da uzun vadede sizi iyileştirmesi için buna ihtiyacınız vardır." İsrail tutarlı bir çıkış planı ve bölgenin geleceğine dair siyasi bir vizyon olmaksızın Gazze'deki işgalini ne kadar uzatırsa, nihai ama kaçınılmaz çekilme de o kadar acı verici olacaktır.

Rob Geis Pinfold, 1 Aralık 2023, The War On The Rocks

(Rob Geist Pinfold, Durham Üniversitesi Hükümet ve Uluslararası İlişkiler Okulu'nda Barış ve Güvenlik alanında öğretim görevlisi ve Charles Üniversitesi Prag Barış Araştırmaları Merkezi'nde araştırma görevlisidir. Bu makale Pinfold'un Understanding Territorial Withdrawal: Israeli Occupations and Exits- Bölgesel Geri Çekilmeyi Anlamak: İsrail İşgalleri ve Çıkışları' (Oxford University Press, 2023) adlı kitabındaki verileri kullanmaktadır)

Seçkin Deniz, 04.12.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı