23 Kasım 2023 Perşembe

SA10456/SD2931: İsrail'in Gazze'ye Yönelik İmha Savaşı: Çıkarılan Dersler

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Aktivizmi nedeniyle ABD tarafından hedef alınan (Bakınız: ABD Al-Arian'a karşı) 1948'de sürgün edilen Filistinli mülteci bir ailenin oğlu (Filistin asıllı) olan Üniversite profesörü Sami Al Arian'a aittir ve Siyonist İsrail'in 7 Ekim sonrası Gazze'de uyguladığı soykırıma ve sonuçlarına odaklanmaktadır. Sami Al-Arian yorumlarına şunu ekliyor: "On yıllar boyunca insanlar İsrail'in Filistin'i işgal ettiğini düşündü. Ancak geçtiğimiz birkaç hafta içinde İsrail'in Filistin'i işgal etmeye çalışırken Arap ve İslam dünyasını da işgal ettiğini öğrendiler."
Seçkin Deniz, 23.11.2023, Sonsuz Ark 

Israel's War of Extermination on Gaza: Lessons Learned 

İsrail'in Gazze'yi aralıksız ve ayrım gözetmeksizin bombaladığı 48 zorlu günün ardından ne öğrendik? İşte on ders

1) Siyonist Devlet ile siyasi ve askeri liderlerinin acımasızlıklarının ve Filistinli sivillerin hayatlarını hiçe saymalarının bir sınırı ya da haddi yoktur. Aslında, üstünlükçü, ırkçı ve dışlayıcı ideolojileri onları Gazzeli sivil halka akla gelebilecek her türlü savaş suçunu işleyecek kadar çok acı ve ıstırap çektirmeye teşvik etmektedir. Gerçekten de umurlarında değildi. Tüm tezahürleriyle Filistinli sivil yaşamı ve kurumları hedef aldılar. Bunu gizlemeye bile çalışmadılar. İsrail Savaş Bakanı Yaov Gallant, Hizbullah'ı tehdit ederken Beyrut'u Gazze'ye çevirmekle tehdit etti. Başka bir deyişle, Gazze'deki amacının direnişi cezalandırmak ya da ezmek değil, şehri harap etmek ve sakinlerine acı çektirmek olduğunu istemeden de olsa itiraf etti; açıkça savaş suçu işledi. 

2) İsrail, stratejik bir fırsat yakaladığında Filistinlileri kitlesel olarak tarihi Filistin topraklarının dışına sürmeye çalışarak kitlesel yerinden edilme stratejik hedefini belirlemiştir. Görünüşe göre İsrailli liderler 7 Ekim saldırısından sonraki durumun böyle bir fırsat olduğunu düşündüler. Böylece neredeyse yedi hafta boyunca günün her saatinde İsrail etnik temizlik planını uygulamaya koyarak 19.000'den fazla kurbanın (ölü ya da enkaz altında olduğu doğrulandı, bunların yarısı bebek ve çocuk), 37.000'den fazla yaralının ve 1. 5 milyon kişinin (yaklaşık 2/3'ü) yerinden edilmesine neden oldu.5 milyon kişi yerinden edildi (Gazze nüfusunun yaklaşık 2/3'ü); Gazze'deki konutların yarısından fazlası yıkıldı (250.000'den fazlası tamamen ya da kısmen hasar gördü); Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek ve 1948 Nakba'sına benzer ikinci bir kitlesel göçü zorlamak için hastanelerin, kliniklerin, okulların, üniversitelerin, kamu binalarının, fırınların, eczanelerin, fabrikaların, dükkanların vb. çoğu yok edildi. Ancak Filistinlilerin çektiği büyük acılara rağmen, Filistinlilerin azmi ve kararlılığı sayesinde bu plan şimdiye kadar başarısız oldu. 

3) Siyonist proje ve İsrail Devleti derin bir yapısal zayıflık sergilemektedir. Bu proje, Filistin direnişi devam ettiği sürece kendini güvende, emniyette ya da kontrol altında hissetmemektedir. Filistinliler var olduğu sürece direniş eylemlerinin devam edeceğini de bilmektedirler. Bu nedenle, işgal edilen ve sömürgeleştirilenlerin her direniş eylemini varoluşsal bir tehdit olarak ele alırlar. Filistinliler yüzyılı aşkın bir süredir adalet, özgürlük ve kendi kaderlerini tayin etme mücadelelerini sürdürmektedir. Özgürlüklerini kazanana kadar daha fazla yıkım, kargaşa ve katliamın Filistinlilerin kararlılığını ve direnişini durduracağına dair hiçbir kanıt yoktur. Siyonist devlet bu meydan okumayı sıfır toplamlı bir oyun olarak ele aldığı için, ırkçı projesi şu anda hiç olmadığı kadar parçalanmış durumda ve bu yüzleşmeden sonra daha da zayıfladı. 

4) İsrail'in iyi bir seçeneği yoktur. Her senaryo eninde sonunda Siyonist projenin çöküşüne yol açacaktır. Eğer ABD ve uluslararası toplum sözde iki devletli çözüm için bastırırsa, bu 800,000'den fazla yerleşimcinin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'dan çıkarılması anlamına gelecektir ki, bırakın bugün iktidarda olan gibi sağcı ve faşist bir hükümeti, herhangi bir İsrail hükümeti için bile imkansız bir görevdir. Ancak bu yapılsa bile, dünya genelinde köylerine, şehirlerine ve kasabalarına geri dönme hakkı konusunda ısrar eden 7 milyondan fazla Filistinli var. Bu gerçek, mücadelenin bitmeyeceği ve devam edeceği anlamına geliyor. Eğer beklendiği gibi siyasi bir çözüm gerçekleşmezse, dünya tarihi Filistin'de Apartheid benzeri bir rejimi görmezden gelmeye devam edemez; İsrail vatandaşları tek bir sistem altında toplanırken, Filistinliler çok az siyasi ve yasal hakka sahip olarak askeri işgal ve tam tahakküm altında kalmaya devam edecektir. Ancak, Filistinliler mücadele ve dünya baskısı yoluyla haklarını elde ederlerse, bu, tarihi Filistin üzerinde münhasır bir Yahudi devleti vizyonuna sahip siyasi Siyonizm'in sonu olacaktır. Tüm Siyonistler ve İsraillilerin çoğu bu seçeneği reddettiğinden, çatışma mevcut haliyle Filistinlilerin haklarının tam olarak iade edilmesi ve tarihi Filistin topraklarının Siyonizm'den arındırılması mücadelesi olarak devam edecektir. 

5) Dünya Filistinlilerin içinde bulunduğu kötü durumu görmezden gelmeye devam edemez. Filistinliler kendilerini ezenlere karşı direnmeye kararlıdır. Bu çatışma İsrail'in dünyayı ikna etmeye çalıştığı gibi yönetilemez. Başta ABD olmak üzere dünya güçleri Filistinlilerin temel taleplerini, şikayetlerini ve haklarını ele alan adil bir siyasi çözüm için bastırmazlarsa, bu çatışma ABD liderliğindeki tüm uluslararası düzeni havaya uçurma potansiyeline sahiptir. 

6) Batı, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri, artık tamamen ifşa olmuştur.  İkiyüzlülükleri ve çifte standartları herkesin görebileceği şekilde gözler önündedir. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, uluslararası hukuk, insan hakları, medeni davranış, liberal değerler, ifade özgürlüğü, dünya toplumunun iradesine saygı ve benzerleri hakkındaki tüm söylemleri, gerçekten inanmadıkları ya da Batı dışı dünyaya yaymaya istekli olmadıkları boş laflardan ibarettir. Politico'nun haberine göre, esir takası anlaşması için yapılan son görüşmelerde, anlaşmaya dahil olan üst düzey bir Amerikalı yetkili, 7 Ekim'den bu yana her gün Abigail adındaki 3 yaşındaki Amerikalı esiri düşündüğünü söyledi. Amerikalı yetkililer ve medya kuruluşları, binlerce Filistinli bebek ve çocuğun, ABD'nin siyasi ve diplomatik koruması ve İsrail'in saldırılarının örtbas edilmesiyle desteklenen, ABD tarafından tedarik edilen ölümcül silahlarla vahşice öldürüldüğü, sakat bırakıldığı ve yetim kaldığı ironisini kaçırdı. Filistinlilerin, Arapların ve Müslümanların yaşamına ve refahına yönelik ırkçılık, nefret ve umursamazlık artık gizlenemez. 

7) Gazze'deki olaylar uyuyan bir devi uyandırdı. Özellikle ABD, Avrupa ve dünya genelindeki topluluklar ve şehirlerde dünya kamuoyunun ve halk desteğinin giderek Filistinlileri destekler hale geldiği çok açık. Zaman içinde bu gelişme sadece genişleyecek ve önemli şekillerde pekişecektir. Siyonist hareketin ve onun özellikle Batı'daki güçlü kurumlarının on yıllardır Batı hükümetleri ve toplumları üzerinde sahip olduğu hakimiyet zayıflamaktadır ve büyük engellerle karşılaşacaktır. Siyonist devletin on yıllardır sahip olduğu muazzam askeri, siyasi, ekonomik, kültürel ve medya desteği artık tartışmasız kalmayacaktır. İsrail'in demokratik, ahlaki ve medeni bir devlet olduğu ve acımasız düşmanlar tarafından mağdur edildiği şeklindeki yanlış imaj yıkılmıştır ve yeniden tesis edilmesi de pek mümkün görünmemektedir. Siyonist Devlet ve destekçilerinin gaddarlığı, ırkçılığı ve insanlık dışılığı milyonların zihnine sonsuza dek kazınmıştır ve silinmesi mümkün değildir. Bu dönüm noktasından, dünyanın dört bir yanındaki aktivist nesiller ortaya çıkacak, örgütlenecek ve güçlü bir hareket inşa edecektir. Bu hareket Filistin davasına ve Filistinlilerin kurtuluşuna adanacaktır. 

8) İsrail hasbarası ve Siyonistlerin İsrail politikalarını ya da siyasi Siyonizm'i eleştirenlere yönelik anti-Semitizm suçlaması artık işe yaramıyor. Bu ciddi suçun savunucuları, bu suçlamanın giderek etkisini yitirdiği ve anlamsız hale geldiği noktaya kadar ellerini aşırı oynadılar. Çoğu tarafsız insan artık bir yandan anti-Semitik ya da Yahudi karşıtı olmak ile diğer yandan anti-Siyonist olmak arasındaki farkı anlamıştır. Bunlar aynı şeyler değildir. Anti-Semitizm kınanmalı, bir grubun diğeri üzerindeki tahakkümünü reddetme bağlamında anti-Siyonizm ise aslında övülmelidir. Bu mücadele dini bir mücadele ya da medeniyetler çatışması değildir. İslam Yahudiliğe karşı değildir. Saldırganlığa, işgale, sömürgeleştirmeye ve tahakküme karşı bir mücadeledir. 

9) ABD'nin yanı sıra çeşitli Avrupa ülkelerinin, Arap ve İslam dünyasının ve hatta ötesinin imajına ve konumuna verilen zarar hesaplanamaz. Çin ve Rusya ile girdiği jeopolitik rekabette ABD'nin kendisini ahlaki ve insani değerlere bağlı büyük bir güç olarak göstermesi gerekiyordu. Ancak İsrail'e ölümcül silahlar sağlayarak ölüm tüccarlığı yapmak ve Gazze'nin sivil nüfusuna ve altyapısına zarar vermesine yeşil ışık yakmak suretiyle ABD'nin itibarı ve imajı ölümcül bir darbe almıştır ve bence bu darbe uzun süre telafi edilemeyecektir. Bu devasa hata, ABD'nin bölgedeki stratejik ve ekonomik çıkarlarını nesiller boyu olumsuz etkileyecek en önemli stratejik yanlış hesaplama olabilir.

10) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı sırasında Filistinlilerin ortaya koyduğu direniş ve direnç modeli, Filistin'de ve Arap ve İslam dünyasında milyonlarca kişiye ilham kaynağı olmuştur. Sayısız insan hayatlarının önceliklerine bakış açılarını temelden değiştirme sözü verdi. Aslında, dünyanın dört bir yanındaki insanlar bu mücadeleye odaklanmaya ve onu asla göz ardı etmemeye söz verdi. Öyle görünüyor ki bu mücadele dünyanın en önemli haklı davası haline gelebilir. Tüm vicdanlı insanlar, adalet arayan ve özgürlüğü seven aktivistler, Filistin halkını yok etmeye kararlı ırkçı, üstünlükçü ve dışlayıcı bir ideolojinin alçaklığına karşı seferber olacaklar. Bu sadece bu çatışmanın söylemini değil, dünyadaki tüm önemli davaları değiştirebilir; hatta belki de beşten büyük, gerçek anlamda yeni bir dünya düzeni oluşturabilir. 

Sami Al-Arian, 23 Kasım 2023, Twitter (X) @SamiAlArian

(Sami Al Arian, Filistin asıllı bir Üniversite profesörüdür. 1948'de sürgün edilen Filistinli mültecilerin oğlu. Aktivizmi nedeniyle ABD tarafından hedef alındı: Bakınız: ABD Al-Arian'a karşı)


Seçkin Deniz, 23.11.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı