29 Eylül 2023 Cuma

SA10381/SD2880: Amerika Çalışma Ahlâkını Kaybediyor

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, The Washington Times köşe yazarı Don Feder'a aittir ve ABD'deki çalışma ahlâkının yok oluşuna odaklanmaktadır.
Seçkin Deniz, 29.09.2023, Sonsuz Ark 

America is losing its work ethic

"Emeğin özgürleştirici doğası"

1894 yılında Başkan Grover Cleveland, İşçi Bayramı'nı federal bir tatil haline getiren yasayı imzaladı ve böylece sıkı çalışmanın Amerikan rüyasının önemli bir parçası olduğunu kabul etti.


 İllüstrasyon: Greg Groesch/The Washington Times 

Bugün, giderek artan sayıda genç Amerikalı sadece geçinecek kadar çalışmanın hayalini kuruyor. 2021 yılında, 18-24 yaş arası erkeklerin %36'sının hala evde yaşıyor olması, Z kuşağının kişisel sorumluluk alması için umut verici bir işaret değil.

Her yerde yardım aranıyor tabelaları var. Ancak her geçen gün daha azı bu işe el atıyor.

İşgücüne Katılım Oranı - istihdam edilen ya da iş arayan çalışabilir durumdaki nüfusun yüzdesi - son 25 yılın en düşük seviyesinde. LFPR 2000 yılı başlarında %67.3 iken bu yılın Mayıs ayında %62.6'ya gerilemiştir.

Bu da öğrenci olmayan, emekli olmayan ya da evde çocuk bakmayan, çalışabilir durumdaki Amerikalıların %37'sinden fazlasının gönüllü olarak işgücünden ayrıldığı anlamına geliyor. Bu, her ne sebeple olursa olsun aylak bir hayatı seçen milyonlarca potansiyel işçi anlamına geliyor.

Sol, sadakalarla ve hak sahibi olma zihniyetini geliştirerek tembelliği teşvik etmektedir.

Pennsylvania Eyalet Temsilcisi Roni Green - tahmin edemeyeceğiniz gibi bir Demokrat - 500'den fazla çalışanı olan işverenler için ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın haftada 32 saatlik çalışma süresini öngören bir yasa tasarısı sunacağını açıkladı.

Bu, parayı işverenlerin cebinden alıp çalışanların cebine koymakla aynı şeydir. Ama yasallaştırılmış hırsızlık ne zaman yağma partisini durdurdu ki?

Yönetimi işsizlik yardımını genişletmeye kararlı olan Başkan Biden döneminde refah devleti metastaz yaptı.

Gıda Pulu kayıtları, şu anda toplam nüfusun %12,5'i ve COVID-19 salgınının başlangıcından 4,5 milyon daha fazla olan 41,2 milyon katılımcıyla tarihi bir zirvede.

Ek Beslenme Yardımı Programı'nın (diğer adıyla gıda pulları) yanı sıra işsizlik sigortası, Medicaid, konut kuponları, çocuk bakım ödemeleri ve enerji sübvansiyonları da var. Bunların çoğu ihtiyaç temelli, dolayısıyla çalışmayı caydırıcı nitelikte.

Ancak sorun çok daha derinlere iniyor.

İşin ahlaki bir boyutu vardır. İşe bakış açınız hayata bakış açınızı yansıtır. Hayatın sizin için bir anlamı yoksa, işiniz de olmayacaktır.

Batı Medeniyetinin temeli olan Kutsal Kitap'ın çalışma hakkında söyleyeceği çok şey vardır.

Yaratılış'ta bize şu öğüt verilir: "Alnının teriyle yiyeceksin." Aziz Pavlus Selaniklilere yazdığı mektupta, "Çalışmak istemeyen yemek yemesin" diye buyurur. Bir Yahudi atasözü de aynı şeyi söyler.

İlk koloniciler Protestan çalışma ahlakı olarak adlandırılan şeyi benimsemişlerdir. Püritenler emeğin kurtarıcı niteliğine olan inançlarıyla ünlüydüler. Jamestown kolonisinde John Smith "tembellik ve miskinliğe" karşı çıktı. "Otuz ya da kırk dürüst ve çalışkan adamın emeği, yüz elli aylağı geçindirmek için harcanmamalıdır."

Boş bir yaşam her türlü yaramazlık için fırsat sağlar; online kumar, madde bağımlılığı, cinsel içerikli mesajlaşma ve suç. George Floyd isyancılarının kaçı kazançlı bir işte çalışıyordu? Birinin amirine gidip lüks bir moda mağazasının yağmalanmasına katılmak için izin istediğini düşünün.

Çalışmalar tek başına değerlendirilmemelidir.

Çalışıyoruz çünkü ailemize, toplumumuza ve ulusumuza karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Kendimizle gurur duymak ve çocuklarımıza örnek olmak istiyoruz.

American Enterprise Institute ekonomisti Nicholas Eberstadt, 2022 tarihli bir yorumunda COVID-19 karantinasının ardından "çalışma çağındaki yedi milyon erkeğin ne çalıştığını ne de iş aradığını" belirtiyor. İşsizlik oranının %15 olduğu 1940 yılında LFPR aslında daha yüksekti.

Eberstadt, işten kaçışın "ülke için daha yavaş ekonomik büyüme, daha büyük gelir ve servet uçurumları, hükümet refah programlarına daha fazla bağımlılık, kırılgan aileler üzerinde daha fazla baskı, sosyal hareketliliğin kaybı, topluma daha az katılım ve umutsuzluktan çok daha fazla ölüm anlamına geldiğini" belirtiyor.

Solun çalışma konusundaki tutumu Marksist gündemiyle tutarlıdır. Bağımlı sınıfı sürekli olarak genişletmek istemektedir. Aynı zamanda, sıkı çalışmayı müsadere edici vergilerle ve en üretkenleri gezegenin yağmacıları ve alt sınıfın sömürücüleri olarak damgalayarak cezalandırır.

Şimdi, daha fazlasını evde tutmak ve daha fazla refah harcaması gerektirmek için yeni bir COVID-19 kilitlenmesi tasarlamaya çalışıyor gibi görünüyor - Beyaz Saray'daki son muhafazakar Demokrat Grover Cleveland'ın aklındaki şeyin tam tersi.

İşçi Bayramı'nın ne anlama geldiğini hatırlayalım; başka bir üç günlük hafta sonu değil, bir gün izin alsak bile çalışmanın özgürleştirici doğasını kutlamak.

Don Feder, 26 Ağustos 2023, The Washington Times

(Don Feder Washington Times'da köşe yazarıdır.)Seçkin Deniz, 29.09.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı