8 Eylül 2023 Cuma

SA10349/SD2859: 'Büyük Devlet'in Dönüşü Kısa Sürecek

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, 1993-2006 yılları arasında The Economist'in genel yayın yönetmenliğini yapan, halen bağımsız bir yazar, öğretim görevlisi ve uluslararası ilişkiler danışmanı olan Bill Emmott'a aittir ve ABD, AB ve Çin dahil büyük ekonomilerde gündemde olan ve sanayiye devletin müdahale etmesi anlamına gelen 'Büyük Devlet'e odaklanmaktadır. "'Büyük Devlet" ile sanayiye büyük ölçekli devlet müdahalesi kastedilmektedir; bu aynı zamanda ithal mallar ve hizmetler pahasına ulusal üreticilerin desteklenmesi anlamına gelmektedir ki bu da bu politika eğilimini aynı zamanda korumacı hale getirmektedir. Bu korumacı bakış açısı, küreselleşme çağının sona ermiş olabileceğine dair yaygın bir hissiyata katkıda bulunuyor. Amerika ve AB büyük harcamalar yapan sanayi ve altyapı politikalarıyla başı çekerken, Japonya ve Birleşik Krallık gibi diğer ülkelerin kendi firmalarının ve üretimlerinin en büyük sübvansiyonların sunulduğu yerlere gitmesini engellemek için rekabet etmeye çalışmak zorunda kalacakları varsayılmaktadır." diyen analist yüksek kamu borcunun bunun önünde bir engel olarak durduğunu ileri sürmektedir.
Seçkin Deniz, 08.09.2023, Sonsuz Ark 

Return of the ‘Big State’ will be short-lived

"Sanayi politikası, Çin'in riskten arındırılmasının bir parçası olarak ABD ve AB'de aniden moda oldu, ancak kamu borcu gerçekleri bunun sürmesini olası kılmıyor."

Ekonomistler genellikle devletin ekonomi politikalarının gerçek anlamı konusunda anlaşmazlığa düşecek pek çok yol bulurlar.

Son 10-15 yılın en büyük yeniliği parasaldı ve Japonya Merkez Bankası, dünya çapında bir para yaratma ve merkez bankaları tarafından devlet tahvillerinin toplu olarak satın alınması uygulamasında ön saflarda yer aldı.


ABD Başkanı Joe Biden, muhtemelen uzun sürmeyecek bir sanayi politikası uyguladı. Görsel: Twitter / Yale Insights

Ekonomistler bu politika eğiliminin nihai amacını tartıştılar -deflasyon karşıtı mıydı, yoksa bankaları ve menkul kıymet piyasalarını kurtarmayı mı ya da kamu yatırımlarını finanse etmeyi mi amaçlıyordu? - Ancak eğilimin kendisi tartışılmazdı.

Şimdi büyük trend, geniş kamu sübvansiyonları ve yatırım programları ile sanayi politikasıdır, ancak garip bir şekilde bu konuda çok daha az tartışma vardır. Başkan Joe Biden Amerika Birleşik Devletleri'nde buna öncülük etti, bu yüzden bazıları buna "Bidenomics" diyor.

Her ne kadar Avrupa Birliği Covid salgını sırasında kurduğu "Yeni Nesil AB" fonuyla bu konuda ilk adımı atmış olsa da, Amerika kendi programını daha büyük, daha iyi ve daha dikkat çekici olarak görüyor; bu nedenle daha önceki Reaganomics ve Abenomics örneklerini takiben "Bidenomics" sloganı cazip hale geldi.

Ekonomistlerin hemfikir olduğu nokta, bu büyük programların 'Büyük Devlet' dedikleri şeyin geri döndüğü anlamına geldiğidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yarı iletken endüstrisini desteklemek için 52.7 milyar ABD doları ayıran Çipler ve Bilim Yasası ile önümüzdeki 10 yıl içinde enerji dönüşümü ve altyapı için 400 milyar dolardan fazla harcama yapılmasını öngören Enflasyon Azaltma Yasası bunun bir örneğidir.


Joe Biden daha fazla şeyin Amerika'da üretilmesini istiyor. Resim: Twitter

"Büyük Devlet" ile sanayiye büyük ölçekli devlet müdahalesi kastedilmektedir; bu aynı zamanda ithal mallar ve hizmetler pahasına ulusal üreticilerin desteklenmesi anlamına gelmektedir ki bu da bu politika eğilimini aynı zamanda korumacı hale getirmektedir.

Bu korumacı bakış açısı, küreselleşme çağının sona ermiş olabileceğine dair yaygın bir hissiyata katkıda bulunuyor. Amerika ve AB büyük harcamalar yapan sanayi ve altyapı politikalarıyla başı çekerken, Japonya ve Birleşik Krallık gibi diğer ülkelerin kendi firmalarının ve üretimlerinin en büyük sübvansiyonların sunulduğu yerlere gitmesini engellemek için rekabet etmeye çalışmak zorunda kalacakları varsayılmaktadır.

Ülkeler arasındaki rekabet teorisi sayesinde, ekonomistler arasındaki fikir birliği, büyük harcama yapan sanayi politikaları trendinin kalıcı olduğu yönünde görünüyor; tıpkı büyük para politikası trendinin on yıldan fazla sürmesi gibi, bu da öyle olacak.

Bu argümanı destekleyen iki faktör daha var: birincisi, iklim değişikliğine karşı ve yeşil enerjiye geçiş için verilen mücadelenin uzun vadeli olması ve başarılı olması için kamu sübvansiyonları ve yatırımları gerektirmesi; ikincisi ise ABD ile Çin arasındaki teknolojik ve askeri rekabetin de uzun vadeli bir gerçeklik olması ve ister askeri ister ekonomik olsun Çin'in hakimiyetini önlemek için tasarlanan büyük harcamalı sanayi politikalarını sürekli kılacak olması.

Ancak bana göre bunun uzun vadeli bir eğilim olduğu fikri hem ikna edici hem de inandırıcılıktan yoksun. Zorlayıcı çünkü jeopolitik rekabet ve gerilimlerin ve iklim değişikliğiyle başa çıkmanın aciliyetinin çağımız için temel önemde olduğu doğru.

Ancak daha basit bir nedenden ötürü inandırıcılıktan yoksundur: Kamu sübvansiyonlarının ve yatırımlarının bir şekilde finanse edilmesi gerekiyor ve bu iddialı sanayi politikalarının finanse edilmesi, yüksek kamu borcu seviyeleri ve artan faiz oranlarının olduğu bir dönemde çok zor olacaktır.

Para politikasının hakim olduğu önceki dönemin paradoksu, borçlanmanın son derece ucuz olduğu dönemde, çok az hükümetin büyük kamu yatırımı programlarını finanse etmek için bunu kullanabilmesiydi. Şimdi ise borçlanma maliyetleri yükseldiği için hükümetler yine de yüksek maliyetli kamu yatırımı programlarını finanse etmeye çalışıyor.

Bunu yapmak ancak bu programların uzun vadede ekonomik büyüme oranını ve dolayısıyla vergi gelirlerini artırmayı başarması halinde sürdürülebilir olacaktır. Uzun vadede büyümeyi artırıcı bir etkiye sahip olmaları harika olurdu. Ancak büyüme üzerindeki herhangi bir olumlu etkinin, artan borçlanma maliyetlerinin olumsuz etkileriyle rekabet ettiği için oldukça kısa ömürlü olması daha muhtemeldir.


Fabrika çalışanları Çin'de fiber optik sistemleri monte ve test ediyor. Fotoğraf: Wikimedia Commons/Ranveig

Büyük devlet sanayi politikası dönemi, en azından geniş bir olgu olarak, bana oldukça kısa ömürlü olacakmış gibi geliyor. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal kamu borcunun resmi tavanıyla ilgili siyasi mücadeleler, Enflasyon Azaltma Yasası'nın tekrarlanabileceğini öngörmeyi zorlaştırıyor.

Bu sanayi politikası eğiliminin daha küçük, jeopolitik unsuru pekala devam edebilir, çünkü hem teknolojik ihracat kontrolleri hem de Çin'e bağımlılıktan sözde "riskten kurtulma" ekonomi değil siyaset tarafından yönlendirilmektedir. Daha büyük olan iklimle ilgili kısım da bir şekilde devam edecektir, ancak seçmenler bunu ödemek için vergi artışlarına oy verme konusunda her zaman isteksizdir.

Genel olarak, sanayi politikasının geniş çaplı popülaritesi, yüksek kamu borcu gerçekleriyle karşı karşıyadır. Artık fark edildiğine ve en azından bazıları tarafından kutlandığına göre, bu fenomen muhtemelen şimdiden zirveye ulaşmış durumda.

Bu makale ilk olarak Nikkei Business tarafından Japonca ve Bill Emmott's Global View adlı alt yayını tarafından İngilizce olarak yayınlanmıştır. 

Bill Emmott, 15 Ağustos 2023, Asia Times

(Halen bağımsız bir yazar, öğretim görevlisi ve uluslararası ilişkiler danışmanı olan Bill Emmott, 1993-2906 yılları arasında The Economist'in genel yayın yönetmenliğini yapmıştır.)Seçkin Deniz, 08.09.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı