6 Eylül 2023 Çarşamba

SA10345/SD2856: Nijer'deki Darbenin Gerçek Anlamı

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Dış İlişkiler Konseyi (The Council on Foreign Relations.-CFR) Douglas Dillon Afrika Çalışmaları kıdemli araştırmacısı Ebenezer Obadare'ye aittir ve Nijer'deki Fransa karşıtı askerî darbe merkeze alarak Frankofon Afrika sömürgelerindeki darbelere ve sonuçlarına odaklanmaktadır. "Paradoksal bir şekilde, Afrika'yı Batılı fikirlerden arındırmaya çalışan sömürgecilik karşıtı söylem, olumsuz da olsa Afrika'nın Batı'ya olan saplantısını körüklemiştir." diyen analistin benzer analizlerden farklı olarak yaptığı şu tespit önemlidir ve Afrika ülkelerinde özlenen bağımsızlığın temellerine ışık tutabilir: "Fransız karşıtı duyguların yükselişinin Paris'in Afrika'daki geçmiş ve şimdiki müdahaleleriyle çok ilgisi varsa, aynı zamanda kıtadaki daha geniş Batı karşıtı duyguların arka planında da görülmelidir. Bu duyguların kökleri benzer şekilde sömürgeci geçmişe dayansa da, son dönemdeki yükselişleri kısmen Afrikalı entelektüeller ve bir dereceye kadar politika yapıcı elitler arasında "sömürgecilikten kurtulma" söyleminin yükselişine bağlanabilir."
Seçkin Deniz, 06.09.2023, Sonsuz Ark 

The Real Meaning of Niger’s Coup

"Batı'ya Öfke Yeni Bir Otoriter Düzenin Kurulmasını mı Sağlayacak?"

Bir grup üst düzey subayın Temmuz ayında Nijer'in demokratik yollarla seçilmiş başkanını devirmesinin ardından, zor durumdaki (ancak o sırada hala hayatta olan) Rus paralı asker lideri Yevgeny Prigozhin darbeyi Batı Afrika ülkesi için ikinci bir bağımsızlığa benzetti. 

Telegram'da yayınladığı sesli mesajda "Nijer'de yaşananlar Nijer halkının sömürgecilerle mücadelesinden başka bir şey değildir" dedi. "Kendi yaşam kurallarını [Nijerlilere] ve onların koşullarına dayatmaya ve onları Afrika'nın yüzlerce yıl önce içinde bulunduğu durumda tutmaya çalışan sömürgecilerle."


Nijer'in Niamey kentinde "Fransa'yı yıkın" yazılı bir pankart tutan bir darbe destekçisi, Ağustos 2023, Mahamadou Hamidou / Reuters

Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Prigozhin'in darbeye bakışı, hepsi de askeri yönetimi sert bir şekilde kınayan çoğu Afrikalı lider, Kuzey Amerika ve Avrupa hükümetleri, Avrupa Birliği ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ile keskin bir tezat oluşturuyordu. Ancak Wagner'in paralı asker şefi, Batılı ülkeleri -özellikle de Fransa'yı- Afrika'yı daimi bir itaat altında tutmak için komplo kurmuş olarak tasvir ederken yalnız değildi. 

1960'a kadar Fransa tarafından yönetilen ve Fransa'nın önceki hükümetle yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak terörle mücadele güçlerinden oluşan büyük bir birlik konuşlandırdığı Nijer'de hakim olan görüş budur. Bu görüş, Sahel'deki eski Fransız sömürgelerinde de yaygındır; buralarda birçok insan Fransa'ya itaatkâr olarak gördükleri sivil hükümetlerden hayal kırıklığına uğramış ve bu nedenle askeri yöneticileri gerekli bir düzeltici olarak karşılamaktadır.

Bu bakış açısının, biri Fransa ve Batı'yı eleştiren, diğeri ise kendisini Batı'nın düşmanı ve eskiden sömürgeleştirilmiş Afrika ülkelerinin müttefiki olarak konumlandıran Rusya'yı kucaklayan, birbirini tamamlayan iki yönü var. Her iki eğilim de Sahel'de zemin kazanıyor ve Nijer'deki darbenin yanı sıra bölgede ondan önce gerçekleşen yarım düzine darbede de kendini gösteriyor. 

Bu duygular, Fransa'nın eski sömürgeleri üzerinde devam eden hakimiyetine ve özellikle Burkina Faso, Mali ve Nijer'de cihatçı hareketlerin yayılmasını engelleyemeyen Sahel'deki terörle mücadele politikalarına duyulan haklı öfkeden kaynaklanıyor. Fransa bu ülkelerin hükümetleriyle, devrilmeden önce teröristlerle mücadele etmek için ortaklık kurmuştu.

Ancak bu tür tutumlar ilk bakışta göründüğü kadar derinden hissedilmiyor: Sahel'deki elitler ve sıradan insanlar Batı'ya - fikirlerine, ekonomik imkânlarına ve siyasi yörüngesine - ilgi duymaya devam ediyor. Her yıl binlerce genç Batılı ülkelere göç ederek kendi ayaklarıyla destek vermekle kalmıyor, aynı zamanda bölgenin entelektüel ve siyasi elitleri de -ki bunların çoğu Batı üniversitelerinde eğitim görmüştür- giderek artan bir kısmı sorunlarının kaynağının Batı olduğuna kendilerini ikna etmiş olsalar bile Batı'ya saplanıp kalmış durumdalar. 

Tüm bunlar, Batı karşıtı ve Rusya yanlısı duyguların bir dereceye kadar devam edeceğini gösterse de -siyasi ve ekonomik durgunluğa karşı öfke için uygun bir çıkış noktası- bu duyguların en güçlü tezahürleri sonunda kaybolabilir ve Fransa ve diğer Batılı ülkelere Batı Afrika'daki konumlarını bölgeye daha az sert bir yaklaşımla onarma fırsatı verebilir.

FRANSA, DEFOL!

Nijer'de Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un yerine General Abdourahmane Tchiani liderliğindeki bir cuntanın geçtiği darbe, Batı Afrika'da anayasal olarak seçilmiş hükümetlere yönelik bir dizi askeri saldırının sonuncusuydu. 

Son iki yıl içinde altıncısı gerçekleşen bu darbe, Burkina Faso, Gine, Gine Bissau ve Mali'de daha önce yaşanan askeri kalkışmaların pek çok özelliğini paylaşıyor; liderlerinin ülkelerini güvensizlik, yolsuzluk ve ekonomik kötü gidişattan kurtarmak için vatanseverlik görevlerini yerine getirdikleri yönündeki ısrarları da buna dahil.

Bir başka benzerlik de Fransa ve Rusya'nın rolleriyle ilgilidir. Önceki darbelerde olduğu gibi bu darbede de gençler Fransız bayraklarını çiğneyip Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kuklasını yakarken, Rus bayraklarına sarılıp Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in posterlerini sallıyorlardı.

Bu sembolik eylemlerin önemi belki abartıldı ama Batı Afrika'daki eski Fransız sömürgelerinde Paris'e karşı gerçek ve büyüyen düşmanlığın bir yansıması olduğu açık. "France dégage!- Fransa, defol!"- bölgenin büyük bir kısmındaki ruh halidir. Son yıllarda özellikle Benin, Burkina Faso, Kamerun, Çad, Mali, Nijer ve Senegal'de onlarca Fransız karşıtı miting düzenlendi. Öfkeli göstericiler Benin, Burkina Faso ve Nijer'de Fransız ordu konvoylarıyla karşı karşıya geldi; Burkina Faso ve Nijer'de Fransız büyükelçiliğinin çevresini ateşe verdi ve Kamerun'da Fransa'nın sömürgeci geçmişini kutladığı düşünülen anıtları tahrif veya tahrip etti.

Bu protestoların itici gücü bölgeden bölgeye farklılık göstermiştir. Burkina Faso ve Nijer'de öfkenin büyük bir kısmı önceki sivil hükümetlerle Fransızlar arasında algılanan yakınlıktan kaynaklanırken, Kamerun'da hayal kırıklığı Fransızların hükümete yönelik eleştirilerinden ve yerel bir çatışmanın kötü idare edilmesinden kaynaklandı. Sahel'in büyük bölümünde, Fransız birliklerinin İslamcı isyanları engellemekte başarısız olmakla kalmayıp yayılmalarını körükledikleri algısı zihinleri daha da zehirledi.

Ancak bu özel şikayetlerin altında daha eski yıllara dayanan kızgınlıklar yatmaktadır. Batı Afrika ve Sahelya ülkelerinin çoğunluğu bağımsızlıklarını 1960'larda kazanmış olsa da Fransa eski sömürgelerinde önemli siyasi ve ekonomik nüfuza sahip olmaya devam ediyor. İktidardaki aileler ve elitlerle, çoğu zaman halkın değişim arzusuyla doğrudan çatışma halinde olan hoş bağlarını sürdürüyor. Ve pek çok kişinin zihninde Paris, kendi ülkelerinin vatandaşlarından çok Fransa'ya yakınlık duyan elitlerin lehine siyasi ve ekonomik ortamı manipüle ederek kararları vermeye devam ediyor. 

Bu algının temeli olsun ya da olmasın, Fransa bölgeye defalarca askeri müdahalede bulunarak kendisine hiçbir iyilik yapmamıştır. Fransa 1962 ile 1995 yılları arasında Afrika'da 19 ayrı askeri müdahalede bulundu; o zamandan bu yana da Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali'deki büyük operasyonlar da dahil olmak üzere birçok kez asker konuşlandırdı. Paris bu tür misyonları kendi çıkarlarını korumak ya da meşru hükümetleri korumak için gerekli olduğunu savunsa da, Afrikalılar Fransız askeri eylemlerini başka bir isimle emperyalizm olarak görme eğilimindedir.

Çatışmalara karışmadığı yerlerde bile Fransa, Afrika'ya yayılan askeri üs ağı nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştır. Bu tür tesisler ya gizlice imzalanan ya da Afrikalı imzacılarını elverişsiz siyasi ve ekonomik şartlara bağladığı düşünülen askeri işbirliği anlaşmalarının istenmeyen hatırlatıcıları haline geldi. Macron'un Mart ayında Fransa'nın Afrika'daki askeri varlığını büyük ölçüde azaltma sözü vererek Fransız karşıtı duyguları yatıştırmaya çalışması, bu üslerin zehirliliğine işaret ediyor.

Fransa'nın kalıcı etkisinin Batı Afrikalıları rahatsız eden diğer sembolleri ise sömürgecilikten kalma bölgesel bir para birimi olan ve avroya sabitlenen CFA frangının kullanılmaya devam edilmesi ve Fransızcanın eski Fransız sömürgelerinin çoğunda resmi dil olarak kabul edilmesidir. Temmuz ayında Mali, Fransızcayı resmi dil olmaktan çıkarıp "çalışma dili" olarak tanımladığında ve yerine 13 yerel dil koyduğunda, büyük ölçüde sembolik olan bu hareket bazı çevrelerde ulusal kimliğe gecikmiş bir selam olarak karşılandı.

SAHTE BAĞIMSIZLIK MI?

Ancak Fransız karşıtı duyguların yükselişinin Paris'in Afrika'daki geçmiş ve şimdiki müdahaleleriyle çok ilgisi varsa, aynı zamanda kıtadaki daha geniş Batı karşıtı duyguların arka planında da görülmelidir. Bu duyguların kökleri benzer şekilde sömürgeci geçmişe dayansa da, son dönemdeki yükselişleri kısmen Afrikalı entelektüeller ve bir dereceye kadar politika yapıcı elitler arasında "sömürgecilikten kurtulma" söyleminin yükselişine bağlanabilir.

Afrika'nın siyasi bağımsızlığına güç veren orijinal dekolonizasyon hareketini küçümseyen olmasa da şüpheyle yaklaşan bu düşünce ekolü, eskiden sömürgeleştirilmiş ülkelerin Batılı epistemoloji ve fikirlerin esiri olmaya devam ettiğini öne sürmektedir; bunun sonucu olarak, sözde bağımsız Afrika ülkelerinin aslında çok az eylemliliği vardır ya da hiç yoktur. 

Sömürgecilik karşıtı akademisyenler için tek çözüm, eski sömürgelerin Batılı felsefe ve çerçevelerden vazgeçerek sözde yerli olanları tercih etmeleridir. Tüm göze batan tutarsızlığına rağmen, sömürgecilikten arındırma söylemi sadece Afrika akademisinin değil (şu ya da bu şeyi "sömürgecilikten arındırma" iddiasında olan kitapların, dergi makalelerinin ve konferans sunumlarının hacminin de gösterdiği gibi), aynı zamanda Afrika politika yapımı, uluslararası yardım ve diplomasinin gerçek dünyasının da hayal gücünü ele geçirmiştir; hepsi de benzer sömürgecilikten arındırma çabalarının hedefi olmuştur.

Paradoksal bir şekilde, Afrika'yı Batılı fikirlerden arındırmaya çalışan sömürgecilik karşıtı söylem, olumsuz da olsa Afrika'nın Batı'ya olan saplantısını körüklemiştir. Batı'nın esasen zehirli olduğu görüşünü teşvik ederek, demokrasi ve insan hakları gibi sözde Batılı fikirlerin saçma bir şekilde reddedilmesine ve sırf Batı'nın düşmanları olarak görüldükleri için Rusya ve Çin'in refleksif bir şekilde kucaklanmasına yol açtı. 

Şimdi Afrika'nın olası kurtarıcısı olarak ikinci kez ortaya çıkan Moskova, Rusya'nın Afrikalı milliyetçi ve bağımsızlıkçı hareketlere verdiği maddi ve manevi desteği kutlayan ancak bir şekilde sömürgeci bir güç olarak kendi kimliğini ihmal eden bu tarihsel tünel vizyonunun beklenmedik faydalanıcısıdır.

BATI'YI BIRAKAMAMAK

Her ne kadar yaygın ve siyasi açıdan dikkat çekici olsa da, Batı karşıtı duygular aslında o kadar da derin olmayabilir. Afrikalı elitlerin davranışları, Batı'ya yönelik kızgınlığın genellikle gerçekten hissedilmekten ziyade taktiksel olduğunu, halk desteğini toplamak için yararlı bir araç olduğunu ancak Avrupa ve Kuzey Amerika ile iyi ilişkilerin faydalarından vazgeçmeye yönelik gerçek bir arzunun göstergesi olmadığını göstermektedir. 

Sömürgecilik karşıtı akademisyenlerin itirazlarına rağmen, Afrika akademisindeki araştırma ve tartışmalar Batı kökenli fikirler, felsefeler, çerçeveler ve metodolojiler tarafından şekillendirilmeye devam ediyor. Ve Afrika üniversiteleri, düşünce kuruluşları ve sivil toplum örgütleri mali destek için Batılı kaynaklara bağımlı olmaya devam ediyor. Başka bir deyişle, Afrika akademisinin hayatta kalmak için hayali düşmanına ihtiyacı var.

Dahası, Afrikalı entelektüeller Batı'daki üniversitelere akın etmeye devam ediyor. Her yıl tahminen 20,000 Afrikalı akademisyen ve araştırmacı Batı ülkelerine taşınıyor; bu da Avrupa ve Kuzey Amerika üniversitelerindeki üstün koşulların ve ücretlerin ve sundukları daha iyi araştırma ve profesyonel fırsatların zımni bir kabulü demektir. 

Bu akademisyenlerden bazıları ekonomik ve siyasi seçkinler arasına katılmak için Afrika'ya geri dönüyor (her ne kadar giderek artan bir kısmı Batı'da kalmayı tercih etse de) ve Batı'yı kınamayı uygun bulanlar bile Batı ülkelerindeki seyahat ve iş ilişkilerinin avantajlarından nadiren vazgeçmek istiyor.

Afrikalı entelektüellerde olduğu gibi siyasi elitlerde de durum aynı: çocuklarını Batı ülkelerindeki pahalı eğitim kurumlarına göndermekle övünüyorlar, en iyi Batı ülkelerindeki hastaneleri ziyaret ediyorlar ve temel ihtiyaçları karşılamak için önemli ölçüde Batı yardımına ihtiyaç duyan ülkelerin işlerine başkanlık ediyorlar. Dış yardımın Nijer'in harcamalarının dörtte birini oluşturduğu düşünülüyor ve Avrupa Birliği ülkenin yıllık bütçesinin yalnızca yüzde 62'sinin yurt içinden finanse edildiğini söylüyor.

Yoksul Afrikalılar da büyük sayılarda Batı'ya göç etmeye devam ediyor ve bunu yapmak için çoğu zaman büyük riskler alıyorlar. BM Mülteci Ajansı'na göre, 2022 yılında Afrika'dan gelen 2,000'den fazla göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetti ya da kayboldu. Batı'nın süregelen cazibesinin daha güçlü ve trajik bir sembolünü hayal etmek zor.

Afrika'yı kasıp kavuran Fransız ve Batı karşıtı duygulardaki artış kesinlikle gerçektir ve çoğu ülkenin bağımsızlığını kazanmasından 60 yıl sonra bile devam eden yaygın bir güçsüzlük duygusunu yansıtmaktadır. Ancak bunun altında daha ikircikli tutumlar ve hatta Batı'ya karşı süregelen bir cazibe yatmaktadır. 

Bu durum, Batılı ülkelerin bölgedeki konumlarını iyileştirmek için iyileştirici önlemler alabileceklerini göstermektedir. Fransa ve diğer Batılı ülkeleri pek çok diktatörü kucaklamaya iten reelpolitik türünün ciddi bir şekilde reddedilmesi iyi bir başlangıç olabilir. Ancak uzun vadede, Batı karşıtı duyguların, ne kadar içten olursa olsun, Afrika'nın süregelen mücadelelerinin nedenleri hakkında dürüst bir iç gözlemin ve kıtanın kalkınması için sorumluluk almanın yerini asla tutamayacağını kabul etmek Afrika ülkelerine bağlı olacaktır.

Ebenezer Obadare, 1 Eylül 2023, Foreign Affairs

(Ebenezer Obadare,, Dış İlişkiler Konseyi'nde (the Council on Foreign Relations.-CFR) Douglas Dillon Afrika Çalışmaları Kıdemli Araştırmacısıdır.)


Seçkin Deniz, 06.09.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı