31 Ağustos 2023 Perşembe

SA10336/SD2850: Polikrizde Gezinmek: Çalkantılı Dönemlerde Yaşam

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Tikkun www.tikkun.org dergisinin editörü, Emek ve Ruh Sağlığı Enstitüsü'nün yönetici direktörü, Berkeley'deki Duvarları Olmayan Beyt Tikkun Sinagogu'nun hahamı, Uluslararası Ruhsal İlericiler Ağı'nın başkanı ve sonuncusu California Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanan Devrimci Aşk olmak üzere 12 kitabın yazarı Haham Michael Lerner'a aittir ve dünyanın içinde bulunduğu Polikriz-çoklu krize odaklanmaktadır. Analistin, "Çevresel, sosyal, teknolojik, finansal-ekonomik, doğal ve diğer güçlerin bir araya gelerek giderek artan bir öngörülemezlik, hız ve güçle etkileşime girdiğine inanıyoruz. Bu öngörülemez etkileşimlerin gelecekte daha büyük sıklık ve genlikte şoklara neden olacağına inanıyoruz." şeklindeki cümleleri 'Küresel Satanist Sistem'den ve Satanist Batı'nın çöküşünden kaynaklanan küresel krizlere yönelik her türlü medyadaki 'yaygın yaygara' türlerinin bir toplamı olarak değerlendirilebilir; analist Haham Michael Lerner'in "Polikriz, bilgilendirilmiş medya ve kamu zihninde sağlam bir şekilde yerleştikten sonra, yeni gelişmeler küresel değişimin artan hızını ve polikriz gerçeğini doğrulamaya devam etti." şeklindeki bu ifadesi de yankı odalarına tıktıkları insanlığı çaresiz hissettirerek baskı altına almayı ve köleleştirmeyi amaçlayan 'yaygın yaygara'nın Küresel Satanist Sistem tarafından tasarlanmış olduğunu kanıtlamaktadır. Bununla birlikte, "Dünya artık Amerikan anlatısını yutmuyor." diyen yazarın "Amerikan hegemonyasının sona ermesi, Batı'nın dünya üzerindeki 500 yıllık hakimiyetinin sona ermesiyle aynı zamana denk geliyor. Aynı zamanda Batı sömürgeciliğinin ve emperyalizminin de sonuna denk geliyor. Birbiriyle bağlantılı bu egemenlik biçimleri on yıllardır aşınıyor olsa da, şu anda yaşanan gelişmelerin hızı şaşırtıcıdır." şeklindeki tespiti inanılmaz ölçüde gerçekçidir. Ne var ki 'dişileşmeyi' öneren hahamın da erkekleri kadınsılaştırmayı hedefleyerek insanlığı korumasız bırakmayı tasarlayan Küresel Satanist Sistem'in bir parçası olduğunu görebiliyoruz: "Bu dünyada inşa ettiğimiz zenginlik ve güç yapıları çoğunlukla eril tasarıma sahiptir. Aurobindo'yu değiştirerek diyebiliriz ki, eğer gelecek şefkatli bir gelecek olacaksa, Toprak Ana'yı onurlandırmalı ve hepimizin içinde dişil olanı uyandırmalıdır."
Seçkin Deniz, 31.08.2023, Sonsuz Ark 

Navigating the Polycrisis: Life in Turbulent Times

Geçtiğimiz yıl (2022-2023) çoklu krize ilişkin küresel farkındalığın hızla artmasını nasıl açıklayabiliriz? Üç yıl önce neredeyse hiç kimse polikrizi duymamıştı.

Ne oldu?


Fotoğraf: Issy Bailey

Polikriz Nedir?

Öncelikle polikrizi kabaca tanımlayalım. Bazıları bunun yeni bir şey olmadığını iddia ediyor. Biz çoklu krizin yeni olduğuna inanıyoruz. Çevresel, sosyal, teknolojik, finansal-ekonomik, doğal ve diğer güçlerin bir araya gelerek giderek artan bir öngörülemezlik, hız ve güçle etkileşime girdiğine inanıyoruz. Bu öngörülemez etkileşimlerin gelecekte daha büyük sıklık ve genlikte şoklara neden olacağına inanıyoruz.

Polikriz her yerde farklı göründüğü, farklı hissedildiği ve farklı açıklandığı için tek bir anlayış olmayacaktır. Polikrizi küresel bir hava durumu sistemi olarak düşünün. Her yerde hava durumu birbiriyle derinden ilişkilidir, ancak yerel hava durumu her yerde farklı görünür.

Çoklu krizin pek çok adı vardır - basamaklı krizler, metakriz, permakriz, büyük çözülme, büyük basitleşme, "bildiğimiz dünyanın sonu" [TEOTWAWKI] ve daha fazlası. Latin Amerika'da buna "eko-sosyal çöküş" deniyor. Fransızlar buna "collapsologie" diyor. Ya da basitçe çalkantılı zamanlar veya hızla değişen bir dünya da denebilir.

Çoklu krize ne isim verdiğimiz çok da önemli değil. Önemli olan bunun gerçek olduğunu, içinde yaşadığımızı ve hayatlarımızı değiştirdiğini kabul edip etmediğimizdir. Bu kadarını kabul edersek, onu yönlendirmek zorunda olduğumuzu ve iyi haritaların becerikli navigasyon için gerekli olduğunu da kabul etmiş oluruz.

Büyük Çözülme Sürecinde Yol Almak

Post Carbon Institute ve Resilience.org'daki dostlarımız Asher Miller ve Richard Heinberg hepimizin önündeki görev için şu güçlü ifadeyi kullanıyor: "Büyük çözülmeye doğru yol almak." Resilience.org enerji, ekonomi, çevre, gıda ve su ile toplum konularına odaklanmaktadır. Sloganı ise "çalkantılı zamanlarda içgörü ve ilham". Benim görüşüme göre Post Carbon Institute ve Resilience.org ABD'deki en iyi ve en erişilebilir polikriz kaynakları arasında yer almaktadır.

Her düzeyde, çoklu krizin üstesinden gelmeyi öğrenmeliyiz. Başka seçeneğimiz yok. Tek seçenek, bilinçli bir şekilde yönümüzü bulmaya hazırlanmak ya da sadece gelişmesine izin vermek ve olduğu gibi tepki vermektir.

Büyük bilim kurgu yazarı William Gibson, "Gelecek zaten burada," demişti. "Sadece çok eşit bir şekilde dağılmadı." Dünyanın her yerinde milyonlarca insanın çok uzun zamandır polikriz koşulları altında yaşadığını biliyoruz. Çoklu kriz onlar için yeni değil. Sadece şimdi her yere tünemek için eve geliyor.

Polikrizle İlgili En İyi Harita ve Grafikler Nelerdir?

Şimdi bazı uzmanların polikrizi nasıl anlamaya ve haritalandırmaya çalıştıklarına bakalım. Bu haritaları tanımlamak için birbiriyle örtüşen üç terim kullanacağım. Birincisi dünya görüşü haritaları. İkincisi sistem analizi haritaları. Üçüncüsü ise anlatı haritaları. Bunlar çok kaba kavramlar çünkü tüm haritalar tüm bu unsurları farklı şekillerde içerme eğilimindedir.

Kapsamlı dünya görüşü haritaları tekno-iyimserlik, neo-Marksizm, sömürgecilik ve emperyalizm eleştirileri, dini veya ruhani anlayışlar ve çok daha fazlası gibi yönelimleri içermektedir. Aydınlanmış ruhani bir geleceğe mi yoksa güçlülere ait bir geleceğe mi inandığınız önemlidir. İnsanlar, trans-insanlar ya da algoritmalar tarafından yönetileceğimizi düşünüp düşünmediğiniz önemli. Geleceği umutlu mu yoksa trajik mi ya da belki de her ikisi olarak mı gördüğünüz önemli.

Bir de sistem analizi haritaları vardır. Dünya görüşü haritalarının aksine, sistem analizi haritaları analitik olarak tarafsız olmayı amaçlar - her ne kadar çoğu zaman derine gömülü önyargılar olsa da.

Dünyanın kaygılı kapitalistleri ve onların güçlü dostları her yıl Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda bir araya gelerek dünyanın durumu hakkında görüş bildiriyor. Küresel Riskler Raporu 2023 kapsamlı ve öngörüleri korkunç. Önümüzdeki iki yıl ve on yıl için küresel risklerin ilk 10 listesini ve bir küresel riskler manzara haritası sunuyorlar. Ek bir Küresel Riskler haritası, küresel riskleri doğal ekosistemler, güvenlik, insan sağlığı, ekonomik istikrar ve dijital haklarla çevrili olarak merkeze koymaktadır. Dış çemberde ise yaklaşık yüz spesifik konu listelenmektedir.

Kate Raworth'un "Donut Ekonomisi" oldukça etkili bir sistem haritasıdır. "İnsanlığın 21. yüzyıldaki mücadelesi, gezegenin imkânları dâhilinde herkesin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Başka bir deyişle, hiç kimsenin yaşamın temel gereksinimlerinde (gıda ve barınmadan sağlık hizmetlerine ve siyasi söz hakkına kadar) yetersiz kalmamasını sağlarken, istikrarlı bir iklim, verimli topraklar ve koruyucu ozon tabakası gibi temelde bağımlı olduğumuz Dünya'nın yaşamı destekleyen sistemleri üzerindeki baskımızı toplu olarak aşmamamızı sağlamaktır. Sosyal ve gezegensel sınırların çöreği, bu zorluğu çerçevelemeye yönelik şakacı ve ciddi bir yaklaşımdır ve bu yüzyılda insanlığın ilerlemesi için bir pusula görevi görmektedir."

Zarif donut diyagramının dış çemberinde dokuz sektör için ekolojik tavan (iklim değişikliği, okyanus asitlenmesi, kimyasal kirlilik ve benzerleri), iç çemberinde ise sektörlere göre insan ihtiyaçlarını (gıda, su, sağlık, eğitim ve benzerleri) listeleyen sosyal temel yer alıyor. Harita, ekolojik tavanı nerede aştığımızı ve insan ihtiyaçlarının sosyal temelini nerede baltaladığımızı zarif bir şekilde göstermesini sağlıyor.

Üçüncü bir sistem analizi Thomas Homer-Dixon ve British Columbia'daki Cascade Enstitüsü'ndeki meslektaşlarından geliyor. Homer-Dixon çoklu krizin en önde gelen analistleri arasında yer almaktadır. "The Upside of Down" ve "Command Hope" gibi kitaplarında polikrizi derinlemesine incelemiştir. Düşünceleri Kanada'da ve uluslararası alanda son derece etkilidir. Tek bir haritaya işaret edemem çünkü Cascade Enstitüsü birden fazla harita üretmiştir. Bana göre Homer-Dixon, çoklu krize ilişkin sofistike bir akademik çalışmanın neye benzediğini ve hükümetlerin ve dünyanın dört bir yanındaki diğerlerinin neden buna yatırım yapması gerektiğini gösteriyor.

Dördüncü bir sistem haritası da arkasında güçlü bir bilimsel uzman ekibi bulunan Fan Girişimi'nden gelmektedir. Fan, birbiriyle etkileşim halinde olan on iki "kanattan" oluşan etkili bir kategorizasyona sahiptir. Bunlar arasında zehirlenme, toprak, nüfus, okyanuslar, sağlık, yönetişim, tatlı su, enerji, ekonomi, iklim, biyoçeşitlilik ve davranış yer almaktadır.

Cambridge Üniversitesi'ndeki Varoluşsal Risk Çalışmaları Merkezi gibi çoklu kriz çeşitlerine odaklanan akademik merkezler bulunmaktadır. Araştırma alanları arasında biyoteknoloji, yapay zeka, daha genel anlamda teknoloji riskleri, çevresel riskler ve adalet riskleri yer almaktadır. Yukarıdaki diğer projelerden farklı olarak, çoklu kriz konusunda daha az kapsamlı ve daha çok insanın hayatta kalmasına yönelik açıkça varoluşsal risklere odaklanmışlardır.

Polikriz anlayışına katkıda bulunan bir diğer önemli isim de Nate Hagens'ın The Great Simplification (Büyük Sadeleştirme) adlı kitabı ve Frankly adlı podcast'idir. Sloganı "insanlar, toplum ve dünya sistemleri karbon nabzının ortasındadır". İşte onun düşüncesine bir örnek: "SVB'nin çöküşünü tetikleyen katalizörler 2008 finansal kriziyle nasıl karşılaştırılabilir? Büyük Sadeleştirme'ye yaklaşırken dünya finans piyasalarının tepkileri neye işaret ediyor olabilir? Emin olduğum bir şey var: dünya hükümetleri ve merkez bankaları, giderek daha fazla kuruluş kurtarma ve garantiye ihtiyaç duydukça daha büyük teknelere ihtiyaç duyacak. Sonunda bu 'tekne' o kadar büyüyecek ki 'Kurtarılamayacak Kadar Büyük' olacak."

Bu alandaki son gelişmelerden biri de Birleşmiş Milletler (BM) Vakfı'nın Sistemik Risk Değerlendirme Hızlandırıcısıdır. "BM Vakfı bugün, açılış İcra Direktörü olarak Ruth Richardson tarafından yönetilecek olan yeni Sistemik Risk Değerlendirmesi Hızlandırıcısını (ASRA) duyurdu. Üç yıl sürecek olan bu girişim, özellikle kamu sektöründeki lider ve uygulayıcıların sistemik riskleri daha iyi anlamalarına, değerlendirmelerine ve bu risklere karşı duyarlılığı karar alma süreçlerine dâhil etmelerine yardımcı olmak amacıyla, gelişmekte olan sistemik risk analizi alanına katkıda bulunmak üzere tasarlanmıştır. Uygulayıcılar, çok taraflı kuruluşlar, akademisyenler, kamu ve özel sektörün yanı sıra kurumlar, sektörler ve coğrafyalar arasındaki diğer ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışacaktır."

Tarihsel olarak, çoklu krize ilişkin tüm sistem analizleri arasında en etkili olanlardan biri Donella Meadows ve meslektaşlarının 1972 yılında Roma Kulübü'ne sundukları "Büyümenin Sınırları" adlı raporda ortaya çıkmıştır. Modellerinin dikkat çekici yanı, elli yıl boyunca son derece doğru olduğunu kanıtlamış olmasıdır.

Bunlar sadece örneklerdir. Ortak noktaları, çoklu krizin altında yatan etkenleri ve bunların etkileşimlerini sistematik bir şekilde anlama çabalarıdır.

Anlatı Haritaları

Çoklu kriz hakkında düşünmenin, anlatı haritaları olarak adlandırabileceğimiz başka bir yolu daha var. Küresel Güney'deki genç liderlerle çoklu kriz haritalarını keşfetmeye odaklanan Omega Dayanıklılık Ödülleri projemizde bu yaklaşımı benimsiyoruz.

Bu yaklaşım, farklı yerlerde ve farklı durumlarda anlaşıldığı şekliyle farklı polikriz anlatılarını keşfetmeye odaklanmaktadır. Bunlar mutlaka sistematik haritalar değildir. Bu, çok çeşitli biçimlerde hikaye anlatımı veya anlam yaratmadır.

Birçok çağdaş yorumcu bize anlatı haritaları sunuyor - ancak bu haritalar aynı zamanda sıklıkla sistematik. Columbia'lı tarihçi Adam Tooze, New York Times yazarı Ezra Klein ve Financial Times Baş Ekonomi Yorumcusu Martin Wolff, çoklu krizin farklı boyutlarına ilişkin süregelen analizlerine büyük saygı duyulan analistlerdir.

Bilim kurgu -ya da spekülatif kurgu- anlatı yaklaşımının bir başka etkili örneğini sunmaktadır. Kim Stanley Robinson'ın "Gelecek Bakanlığı" adlı kitabı, iklim krizinin gerçekte nasıl çözülebileceğini ayrıntılı olarak inceleyen spekülatif ütopik kurgu türünün parlak bir örneğidir.

Şairler, romancılar, film yapımcıları, sanatçılar ve video oyunu yapımcıları, çoklu krizin hikayelerini anlatan ve anlatı haritalarını çıkaran birçok yaratıcı insan arasında yer alıyor.

En Önemli On Polikriz Etkeninin Haritası

Aşağıda sunduğum, bilgilendirilmiş kamu medyasında ortaya çıktıkları şekliyle konulara odaklanan fenomenolojik bir haritadır. Bu harita, küresel çoklu kriz "hava durumu sistemi" değiştikçe değişecek şekilde tasarlanmıştır. Bu bir tür "çoklu kriz hava raporu"dur. Benim haritam dünya görüşü, sistem ve anlatı haritasının bir karışımıdır.

Başlangıç noktam, başlangıçta sorduğum sorudur. Çoklu kriz neden bu yıl küresel farkındalığa dönüştü? Çoklu krizin, iklim, COVID ve Ukrayna savaşı gibi üç temel etkenin sırayla hızlanmasıyla ortaya çıktığını öne sürüyorum.

Önce kamuoyunun dikkati iklim acil durumuna odaklandı. Sonra COVID dünyayı alt üst etti. Ardından Avrupa'nın ortasında hiç beklenmedik bir kara savaşı patlak verdi. Bu savaş büyük güçleri karşı karşıya getirdi, dünyanın dört bir yanındaki ittifakları karıştırdı ve Amerikan küresel hegemonyasının çöküşünün son aşamasını hızlandırdı. Birbiri ardına yaşanan bu üç gelişmenin, polikrizi dünyanın dikkatine sunduğuna inanıyorum.

Polikriz, bilgilendirilmiş medya ve kamu zihninde sağlam bir şekilde yerleştikten sonra, yeni gelişmeler küresel değişimin artan hızını ve polikriz gerçeğini doğrulamaya devam etti.

Yeni ABD-Çin soğuk savaşı, yükselen bir güç ile gerileyen bir hegemon arasındaki kaçınılmaz çatışmanın klasik bir örneğidir. Amerika Birleşik Devletleri - jeopolitik açıdan akıllıca olmayan bir şekilde - hem Rusya hem de Çin ile aynı anda yüzleşmeye kalkışarak bu iki büyük gücü ittifaka sürükledi.

Yapay zeka (AI) alanındaki yeni çığır açan gelişmeler dünyayı yeniden dönüştürüyor. Bill Gates bu yeni teknolojiyi önemi açısından bilgisayarın gelişimine benzetmiştir.

Neredeyse her birkaç ayda bir, göze çarpan yeni bir polikriz faktörü ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Bu süreci yalnızca soyut sistem haritalarıyla tam olarak kavrayamazsınız. Kamu medyasındaki ve kamu zihnindeki fenomenolojik gelişmeleri takip eden bir "değişen küresel hava sistemleri" haritasına ihtiyacınız var.

Polikriz Pop Listeleri

Burada yapmaya çalıştığım şey, Batı medyasının "Polikriz Pop Listeleri"ni ortaya atmasının fenomenolojik bir haritasını çıkarmaktır. "Pop listeleri" benzetmesini, pop listelerinin farklı şarkıların popülerliğini takip ettiği popüler müzikten ödünç alıyorum. Polikriz sürücüleri, kamuoyunun dikkatini çeken polikriz pop listelerinde yukarı ve aşağı hareket eden pop şarkıları gibidir. Bazıları uzun süreler boyunca zirvede ya da zirveye yakın bir yerde kalır. Diğerleri ise sadece kısa bir süre kalır.

İşte "Polikriz Top 10" için potansiyel bir üst düzey kamu bilinci tehdit matrisine eklenecek yedi farklı aday. (İklim, COVID ve sonu olmayan çatışmalar zaten İlk On listesinde yer alıyor).

 • Amerikan hegemonyasının sonu. Dünyanın çok merkezli jeopolitik yeniden düzenlenmesi hızla gerçekleşiyor. Rusya, Çin, İran ve diğer ülkeler Batı egemenliğine karşı ittifak kurmuş durumdalar. Hindistan, Suudi Arabistan, Türkiye, Brezilya ve diğer ülkeler kendi bağımsız çıkarlarını savunuyor ve çoğu zaman her iki tarafı da birbirine karşı kullanıyor. Amerikan hegemonyasının sona ermesi, Batı'nın dünya üzerindeki 500 yıllık hakimiyetinin sona ermesiyle aynı zamana denk geliyor. Aynı zamanda Batı sömürgeciliğinin ve emperyalizminin de sonuna denk geliyor. Birbiriyle bağlantılı bu egemenlik biçimleri on yıllardır aşınıyor olsa da, şu anda yaşanan gelişmelerin hızı şaşırtıcıdır.
 • Otokratik rejimlerin yeniden dirilişi. Batı'nın serbest piyasa ve temsili demokrasi modeli hiçbir zaman her yerde işe yaramadı. (Hiçbir yerde işe yaramadığı iddia edilebilir ama bu farklı bir tartışma konusu). Kitlesel gözetleme teknolojilerinden yeni güç alan "liberal olmayan demokrasilerin" ve daha totaliter rejimlerin giderek artan sayıdaki otokratik liderleri kendilerini gösteriyorlar. Bugün aşınan demokratik normlar tarafından çok daha az kısıtlanıyorlar. Amerika'nın ya da Batı'nın onaylamamasından çok daha az endişe duyuyorlar. Batı demokrasilerini zayıf ve çökmüş olarak görüyorlar. İdeolojiler arası ortak çıkarlar konusunda daha iddialılar. Birçok yerde otokratlar kendi halklarından güçlü ya da en azından çoğunluk desteğine sahipler. Özgürlüğe yönelik dürtünün evrensel olduğu doğru olabilir. Ancak bu istek, gıda, enerji, barınma, ekonomik ilerleme, sağlık, eğitim, güvenlik ve benzeri temel insan ihtiyaçlarını karşılayan rejimler tarafından sağlanan diğer ürünlerle ölçülmelidir. Çin buna mükemmel bir örnektir. Çok krizli bir dünyada, hangi yönetişim biçimlerinin farklı ulusların halklarının çıkarları için en iyi şekilde çalışacağı açık bir sorudur.
 • Yapay zeka teknolojilerindeki patlama. GP-Chatbox, Microsoft, Meta, Google ve diğerleri tarafından kamuoyunun dikkatine sunulan Yapay Zeka (YZ) teknolojilerinin geliştiricileri, yüzlerce bilim insanı potansiyel felaket risklerine dayalı bir moratoryum çağrısında bulunan bir mektubu imzalamış olsa bile, tedbiri elden bırakmışlardır. YZ bilim insanları arasında yapılan bir ankete göre, bilim insanları YZ'nin dünyadaki insan yaşamını nihai olarak yok etme olasılığını %10 olarak tahmin ediyor. YZ yalnız değil. Biyoteknoloji, nanoteknoloji ve robotik, Bill Joy'un ünlü üç "kitle imha teknolojisi" olarak adlandırdığı şeylerdir. Joy, bu kitle imha teknolojileri ile kitle imha silahları arasındaki farkın, silahların büyük bir sanayi üssü gerektirmesi, teknolojilerin ise yatak odasında çalışan biri tarafından hazırlanıp internete gönderilebilmesi olduğunu söyledi. Bu kategori aslında dünyamızı kelimenin tam anlamıyla anlayamayacağımız bir şekilde dönüştüren tüm patlayıcı teknolojik gelişmelerin bir göstergesidir.
 • Küresel finans sistemi kaosu. Ekonomi araştırmacıları, küresel borç yükünün yakında "başarısızlıktan kaçınmak için çok büyük" olabileceği konusunda uyarıyor. Küresel bir durgunluk ya da daha kötüsü olasılığının arttığına inanılıyor. Büyümeyi sona erdirmeden enflasyonu kontrol altına alma mücadelesi merkez bankalarını ikilemde bırakıyor. Öte yandan, bildiğimiz geleneksel büyümeyi sona erdirmek daha iyi bir gelecek için elzemdir. Hakim küresel para birimi olarak doların sonu geliyor olabilir. Tarihsel açıdan bu gecikmiş bir durumdur.
 • Göç krizi. Zorla yerinden edilen 100 milyondan fazla insan, güvenli sığınakların önündeki engeller her geçen gün artarken çaresizce sığınacak bir yer arıyor. Bu sayı katlanarak artmaya devam edecek. Göç krizi, çoklu krizin en büyük insanlık trajedileri arasında yer almaktadır. Hiç kimsenin Batı'da ya da başka bir yerde siyasi olarak kabul edilebilir merhametli çözümleri yok. Ancak azaltma stratejileri son derece önemlidir - iklim değişikliğini engellemek, gıda üretimini iyileştirmek, çatışmaları azaltmak, kendi ülkelerini daha güvenli hale getirmek, sınırlarda yakalananlara yardım etmek ve çok daha fazlası.
 • Nükleer kaza ya da taktik nükleer silah kullanımı riski. Odak noktası Ukrayna'dır, ancak risk küreseldir. Kirli bomba kullanımı veya nükleer tesislerin teröristler tarafından kasıtlı olarak hedef alınması ya da bir terör saldırısı veya diğer nedenlerle elektrik şebekesinin çökmesi sonucu nükleer erime riski de öyle.
 • Dünyada gıda, su, iş ve güvenlik açığı. Dünya genelinde milyarlarca insan yaşamın temel unsurları açısından artan bir risk altındadır. Bu birincil itici güçten ziyade bir sonuç ölçütüdür, ancak bu sonuç her türlü diğer geri bildirim döngüsünü yönlendirmektedir.

Bu liste, dediğim gibi, son derece keyfi. Benim listemde Amerikan hegemonyasının sona ermesi, yeni otokrasilerin yükselişi, finansal kaos, göç krizi, nükleer risk ve küresel gıda, su ve güvenlik açıkları ağır basıyor. Bu yedisini, çoklu kriz farkındalığını başlatan listeye ekliyorum-iklim, COVID ve sonu gelmeyen çatışma.

Tartışılmaz görünen şey, çoklu kriz etkenlerinin sayısının artmaya devam ettiği ve bunların etkileşimlerinin her geçen gün daha hızlı, öngörülemez ve güçlü olduğudur.

Felaket Kapitalizmi ve Diğer Fırsatlar

Herhangi bir küresel tehdit matrisi listesinin diğer yüzü ise ülkelerin, şirketlerin, toplulukların ve devlet dışı aktörlerin her tarafta keşfetmekte olduğu küresel avantaj fırsatlarından oluşmaktadır. İster felaket kapitalizmi, ister suç çeteleri için fırsatlar, ister siber suçlar, isterse de meşru yeni pazarlar olsun, fırsatçılar her yerde canlanıyor. Aynı şekilde gerçekten umut verici gelişmeler de var. Yukarı yönlü kırılma gelişmelerini aklımızda tutmalıyız. Gelecek ne getirirse getirsin, kazananlar ve kaybedenler olacaktır - kazananlar evrensel kıtlıklarla harap olmuş bir gezegende yaşıyor olsalar bile.

Thucydides Tuzağı-ABD-Çin Savaşı Beklentisi

İran ve Suudi Arabistan arasında Çin'in arabuluculuğuyla sağlanan yumuşama, Çin'in küresel bir güç simsarı olarak üstlendiği yeni rolün altını çizdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin ziyareti ve Avrupa'nın jeopolitik ve ekonomik özerkliğini açıkça savunması nedeniyle müttefikleri tarafından eleştirildi. Ancak diğer pek çok Avrupa Birliği lideri Macron'un çizgisinde düşünüyor. Avrupa'nın Çin ile ticaretten vazgeçmeye niyeti yok. Volkswagen ve kimya devi BSF, Avrupa'da faaliyet göstermenin yüksek maliyetini dengelemek için Çin'de büyük genişlemeler planlıyor. Avrupa'daki çevre düzenlemeleri ne kadar iyi olursa, Çin gibi pazarlar ve üretim üsleri de o kadar cazip hale geliyor.

Hem Avrupa'nın hem de Çin'in, güvenilmez ve zayıflayan bir küresel hegemona yönelik tehdidi azaltacak ekonomik ve siyasi bağlar kurmak için kalıcı stratejik nedenleri var. Hem Çin hem de Avrupa şimdilik Ukrayna ve Tayvan'la ilgili çatışmalarını ekonomik bağlar ve stratejik özerklik konusundaki uzun vadeli çıkarlarıyla dengelemeye çalışıyor. Ancak uzun vadede her ikisi de Ukrayna savaşının sona ereceğini, Tayvan çatışmasının çözüleceğini ve yeni çok kutuplu dünyada birbirlerine ihtiyaçları olduğunu biliyor.

Biden yönetiminin otoriterlere karşı demokrasilerden oluşan küresel bir ittifak çağrısı dünyanın dört bir yanındaki insanlara giderek daha boş geliyor. Batı'nın 500 yıllık hegemonyasının nelere yol açtığına dair çok uzun bir tarih var. Amerika'nın klasik hegemonik inişine dair çok fazla farkındalık var. ABD dış savaşlarda kan ve hazine harcamış, demokrasiyi savunmak adına ülkeleri harap etmiş, ABD çıkarlarını tehdit eden demokratik hükümetleri devirmiş ve ortak çıkarları destekleyen yumuşak güçten giderek artan milliyetçi hedefler için sert güce geçmiştir. Bu, zayıflayan hegemonların iyi bilinen yörüngesidir.

ABD-Çin çatışması aynı zamanda klasik bir "Thucydides Tuzağı"dır. Geçmişte yaşanan 16 vakanın 12'sinde, egemen bir güç ile yükselen bir güç arasındaki çatışma savaşa yol açmıştır. Dünyanın bundan kaçınmasında büyük yarar var.

Çok Merkezli Bir Bilimkurgu Geleceği mi?

Dünya artık Amerikan anlatısını yutmuyor. Küresel Güney'den, neo-Marksizm'den, post-kolonyal yazarlardan ve aslında Küresel Kuzey ve Amerika içindeki iç eleştirilerden ortaya çıkan çok fazla ikna edici karşı anlatı var - dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde çok sayıda insana hitap eden sağ kanat milliyetçi partilerin karşı anlatılarından bahsetmiyorum bile.

Yine de, çok merkezli bir dünyada, ihtiyacımız olan anlatının -bizi acil küresel amaçta bir araya getiren yeni küresel yönetişim yapılarının- yeterli desteği nasıl çekeceğini görmek zor.

Bu gözlemciye göre gelecek, hibrit savaşın ve devlet, şirket ve devlet dışı aktörler arasındaki daha düşük seviyeli çatışmaların bizi tamamen öngörülemez bir bilim kurgu geleceğine fırlatacağı, sürekli değişen ittifaklardan oluşan çok merkezli bir dünya olacak gibi görünüyor. Bu sadece bir senaryo, ancak bana göre en olası senaryo bu.

Takımadalar - Kaos Denizindeki Tutarlılık Adalarını Birbirine Bağlamak

Umut verici eğilimler var. Küresel stres faktörlerinin birçoğunun önemli olumlu yanları var. Sistem teorisi, erdemli basamaklar yaratabileceğimiz gibi olumsuz olanlara da katlanabileceğimizi açıkça ortaya koymaktadır. Bu, Homer-Dixon'ın Cascade Enstitüsü'ndeki çalışmalarının temel tezidir.

Mark Valentine, Hindistan, Nijerya ve Arjantin'deki Omega Dayanıklılık Ödülleri merkezlerimizin liderlerinin katıldığı yakın tarihli bir Commonweal konferansında, Ilya Priogene'nin kaos içindeki karmaşık bir sistemde "tutarlılık adalarının" gücüne ilişkin gözleminden bahsetti. İşte alıntı:

"Ilya Priogene, karmaşık sistemler dengeden uzak olduğunda, küçük tutarlılık adalarının tüm sistemi daha yüksek bir düzene kaydırabileceğini bilimsel olarak göstermiştir."

Tabanda ve mümkün olan her düzeyde "bağlantılı tutarlılık adaları" oluşturmaya odaklanan bu konsepti sevdik. Yapılabilir, başarılabilir ve umut verici. İskandinav ülkelerinin birçoğu çoklu krizde toplumsal dayanıklılık oluşturmak için bilinçli çabalar sarf ediyor. İsviçre de öyle, Yeni Zelanda da öyle. Başkaları için umut ve model sunan tutarlılık adaları haline gelebilirler.

Yerel topluluklar, tabandan gelen sosyal hareketler, hizmet kuruluşları ve yerel yönetimler yavaş yavaş çoklu kriz gerçeğiyle yüzleşiyor. Ve çözümler üretiyorlar. Yeni ekonomi teorisyenleri ve uygulayıcıları, kendi kendine yardım, yerel para birimleri ve daha fazlasına dayanan dirençli yerel ekonomileri güçlendirmenin yollarını hayal ediyorlar.

Dayanıklılığı Keşfetmek için Bir Mercek Olarak Çok Krizli Düşünme

Çoklu krizin tek bir stratejik gündem oluşturamayacağına inanıyoruz. İklim acil durumunun ya da açlıkla mücadelenin aksine, çoklu kriz evrensel ortak hedeflere ve çözümlere uygun değildir.

Daha ziyade, çoklu kriz farkındalığı, üzerinde çalıştığımız her ne olursa olsun en etkili stratejileri değerlendirebileceğimiz bir mercektir. Bir meslektaşımın dediği gibi, "eğer çoklu krizi hesaba katmazsanız, stratejilerinizin başarısız olma olasılığı çok daha yüksektir."

Örneğin, elektrik şebekesinin bir siber saldırı ya da başka nedenlerle çöktüğünü düşünün. Ya da gıda sisteminin çöktüğünü ve insanları yerel gıda kaynaklarına muhtaç bıraktığını düşünün. Ya da finansal bir çöküş yaşandığını ve yeni bir küresel depresyona girdiğimizi düşünün. Kim ve nasıl müdahale etmeye hazır olurdu?

Geçmişte yaşanan felaketlerden çıkarılan derslerden biri de yaşamı sürdüren yapıların ne kadar hızlı çökebileceğidir. Çoğu insanın bu soruları düşünecek kadar geniş bir bant genişliği yoktur. Hayatta kalma ihtiyaçları ya da kişisel kaygıları çok acildir. Ancak her toplulukta veya kuruluşta en azından bazı insanların bu şekilde düşünmesi yardımcı olur.

Bir "Polikriz Gözü" Yetiştirmek

Birçok alandaki gelişmeleri izlemenizi ve çoklu krizin tüm karmaşıklığı ve öngörülemezliği içinde ortaya çıkışına tanık olmanızı sağlayan bir "çoklu kriz gözü" geliştirmek tamamen mümkündür. Haberleri okurken sürekli olarak bu kesişim noktalarını takip ediyorum.

AB'de Rus gazı kesilirse, Norveç, çevreci toplumunun acı çığlıklarına rağmen bloğun birincil tedarikçisi olur. Aynı şekilde Biden da verdiği sözü tutmayarak Alaska'daki yaban hayatı koruma sahasında yeni petrol arama çalışmalarına izin verir. Almanya son üç nükleer santralini de kapatarak fosil yakıtlara ve yenilenebilir enerji kaynaklarına daha bağımlı hale geldi. Yeni gelişmelerin sürekli olarak patlak vermesi, hangi sektörde ortaya çıkarsa çıksın sürekli olarak yeniden yapılandırıyor ve bu değişiklikler diğer sektörlere de yayılıyor.

Dolayısıyla, yönümüzü bulmamıza yardımcı olan sadece çok krizli dünya görüşü haritaları, çok krizli sistem haritaları ve çok krizli anlatı haritaları değildir. Hızlanan bu küresel hava sistemi evrilirken ve her yerde yerel hava koşullarını değiştirirken izleyebileceğimiz bir "çoklu kriz gözü" geliştirmektir. Bir "çoklu kriz gözü", bu çalkantılı zamanı anlamak ve yönlendirmek için bir "çoklu kriz merceği" kullanma becerimizi geliştirir.

Bir Uyarı

Küresel Güney'den ve gelişmekte olan çok merkezli dünyadan kaynaklanan çoklu kriz analizlerine sürekli atıfta bulunmuş olsam da, bu makale öncelikle Küresel Kuzey'in çoklu kriz haritaları ve düşünce örneklerinden yararlanmıştır. Bunun temel nedeni, Küresel Güney ve çok merkezli dünya çoklu krizin en büyük yükünü açık ara yaşamış olsa da, çoklu kriz analizinin öncelikle Avrupa (terimin ilk ortaya çıktığı yer) ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişmiş olmasıdır. Bununla birlikte, Omega ve Omega Dayanıklılık Ödülleri'ndeki temel hedeflerimizden biri Afrika, Hindistan ve Latin Amerika'da ortaya çıkan çoklu kriz analizlerini ve anlatılarını desteklemektir. Bu analizler daha sonraki makalelerin konusu olacaktır.

Kadınsı Tasarımın Tacı

Bu kaos ve tehlike döneminden daha iyi bir dünya inşa ederek çıkacağımıza dair nihai umudu -gerçek umudu- taşıyabiliriz. Yağmur Ormanları Eylem Ağı'nın kurucusu Randy Hayes'in önerdiği gibi, bu ideal dünya, biyo-bölgesel ekonomilerin kıtasal ağlarından oluşan bir dünya olabilir.

Küresel yönetişim için kritik soru, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Bretton Woods kurumlarının yerini alacak yeni bir küresel kurumlar dizisinin ortaya çıkıp çıkamayacağıdır. "Gelecek Bakanlığı"nda olduğu gibi bunun gerçekleşmesi uzak bir ihtimal olabilir. Ancak çok çeşitli çıkarların olduğu çok merkezli bir dünyada bunu başarmak zor olacaktır.

Toplum düzeyinde, afete hazırlığın çoğu ortak temalara sahiptir. Toplulukların gıda, su, giysi, barınak, enerji, güvenlik, iletişim ve daha iyi bir yaşam biçimini yeniden inşa etmek için gerekli ruh ve araçlara yönelik temel insan ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri gerekir. Bu kapasiteyi inşa etmek dirençli topluluklar oluşturur - tüm kaotik sistemi daha yüksek bir işleyiş seviyesine doğru kaydırabilecek tutarlılık adaları.

Yerel ve bölgesel özgüven ve dayanıklılığın neye benzediğini biliyoruz. Bir asırdan daha kısa bir süre önce, toplulukların kendi kendine yeterliliği dünyanın her yerinde bir yaşam biçimiydi. Bugün hala birçok toplumda uygulanmaktadır. Eğer bu dersleri hatırlayabilirsek, ne olursa olsun daha iyi bir şansımız olacaktır. Nate Hagens'in "büyük sadeleştirme" olarak öngördüğü şey budur.

Dünyanın dört bir yanında insanlar tüm zorluklar karşısında bir araya gelerek umut ve dayanıklılık toplulukları oluşturuyor. Ellerindeki beceri ve araçlarla çalışıyorlar. Daha iyi bir dünya için verilen mücadele asla kazanılmaz. Sonsuza kadar devam eder. Neyle karşı karşıya olduğumuz konusunda net olursak bunu en iyi şekilde başarırız.

Her ne olursa olsun, bilincimiz başımıza geleceklerle nasıl yüzleşeceğimiz üzerinde güçlü bir etkiye sahip olacaktır. Tüm büyük yaşam krizleri gibi, polikriz de bizi yaşamlarımızda gerçekten neyin önemli olduğu konusunda uyandırma potansiyeline sahiptir. Belki de polikriz, daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak için hep birlikte yapmamız gerekenler konusunda büyük bir küresel uyanışı bile teşvik edebilir. Bu mümkün.

Büyük Hintli aziz Sri Aurobindo'nun şu sözüyle bitiriyorum: "Gelecek, eğer bir gelecek olacaksa, dişil tasarımlı bir taç giymelidir." Bu dünyada inşa ettiğimiz zenginlik ve güç yapıları çoğunlukla eril tasarıma sahiptir. Aurobindo'yu değiştirerek diyebiliriz ki, eğer gelecek şefkatli bir gelecek olacaksa, Toprak Ana'yı onurlandırmalı ve hepimizin içinde dişil olanı uyandırmalıdır.

Bu üzerinde durmaya değer bir düşünce.

Michael Lerner, 2 Ağustos 2023, Counter Punch

Bu makale Independent Media Institute'un bir projesi olan Local Peace Economy tarafından hazırlanmıştır.

(Haham Michael Lerner, Tikkun www.tikkun.org dergisinin editörü, Emek ve Ruh Sağlığı Enstitüsü'nün yönetici direktörü, Berkeley'deki Duvarları Olmayan Beyt Tikkun Sinagogu'nun hahamı, Uluslararası Ruhsal İlericiler Ağı'nın başkanı ve sonuncusu California Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanan Devrimci Aşk olmak üzere 12 kitabın yazarıdır.)


Seçkin Deniz, 31.08.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
 1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
 2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
 3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
 4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı