26 Mayıs 2023 Cuma

SA10195/MT162: Arkeoloji BAE'deki Manastır Yaşamına Dair İpuçları Veriyor

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, The New Lines dergisi kültür editörü Lydia Wilson'a aittir ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nde yapılan yeni bir keşif dolayısıyla ülkenin Hristiyan geçmişine odaklanmaktadır.
Seçkin Deniz, 26.05.2023, Sonsuz Ark


Archaeology Gives Clues on Monastic Life in the UAE

"Körfez ülkesinde yapılan yeni bir keşif, ülkenin Hıristiyan geçmişinin yeniden değerlendirilmesine yol açıyor."

Geçtiğimiz birkaç bin yıl boyunca Arap Yarımadası'nın doğu kıyısı için birçok isim kullanılmıştır. Bazılarının izlerine bugün hala rastlamak mümkündür: Katar adını Bet Qatraye'den almıştır, ancak orijinal bölge kuzeydoğu kıyı şeridinin çoğunu kapsayacak şekilde çok daha genişti. Ancak diğer isimlere artık sadece belgesel kayıtlarda rastlanmaktadır; örneğin Tuam, adını Doğu'nun Havarisi olarak adlandırılan Aziz Thomas'tan almıştır. Bu isim, Körfez tarihinin büyük ölçüde unutulmuş bir bölümünü yansıtmaktadır: Hıristiyanlığın bu bölgede geliştiği yaklaşık dört yüzyılı.


Siniya Adası Arkeoloji Projesi'nden Timothy Power, BAE Üniversitesi'nden öğrencilere arkeolojik mirasları hakkında bilgi veriyor. (Nasser Muhsen Bin Tooq, Siniya Adası Arkeoloji Projesi için)

Aziz Thomas İsa'nın bir öğrencisiydi (meşhur "şüpheci Thomas") ve gelenek bize onun Persleri yeni dine döndürmek için Doğu'ya doğru yola çıktığını söyler. Ama orada durmadı: Hindistan'daki topluluklar İsa'nın ölümünden sonraki ilk on yıllarda kendi din değiştirmelerini hala bu azize atfetmektedir. 

Apokrif Thomas'ın İşleri'nin bize anlattığına göre, Hindistan'a ulaşmak için Körfez'den geçerek bugünkü Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'a gitmiş ve gittiği her yerde vaftiz etmiştir. Bu kesin olarak doğru olmasa bile (Hıristiyanlığın ilk yüzyılları bizim için net değildir), birçok kilise kaydı beşinci yüzyılın başlarında bölgenin tamamen Hıristiyanlaştığını kanıtlamaktadır.

İki yüzyıl sonra, popüler anlayışa göre, İslam Arap Yarımadası'nı kasıp kavurdu ve bütün insanlar din değiştirdi. Ancak arkeolojik kayıtlar farklı bir tablo ortaya koymaktadır: Elde edilen bulgu üstüne bulgu, Hıristiyanlığın yüzyıllar boyunca yeni dinle barış içinde bir arada var olduğunu gösteriyor. Ve keşifler, tarihin bu uzun süredir kayıp olan dönemine dair bulmacanın parçalarını yavaş yavaş ortaya çıkarmaya devam ediyor.

Şubat ayının sıcak bir gününde sabahın erken saatlerinde, BAE'yi oluşturan yedi emirlikten en küçüğü olan Umm al-Quwain'de Siniya Adası Arkeoloji Projesi'nin eş direktörü arkeolog Tim Power'la buluştum. Anakaradaki kasabadan Siniya adasına uzanan dar lagün kanalını geçmek için küçük bir motorlu tekneye bindik. Sular son derece berraktı ve balık sürüleri görülebiliyordu; daha sonraki bir gezide kıyıya yakın bir yerde yüzen bir kaplumbağa gördüm. Büyük benekli bir kartal üzerimizde süzülüyordu ve ceylanlar yakınlarda otluyordu; günün ilerleyen saatlerinde bir flamingo sürüsü suya yerleşmek için uçacaktı.

Cennet gibi bir yerdi, ancak kıyıya çıktığımda adanın genişliği boyunca uzanan siyah tüplerin, Emirlikleri yeşillendirme planının bir parçası olarak dikilen çok sayıda sidr ağacının etrafında döndüğünü fark etmiştim. Etraflarındaki ceylanlar da benzer şekilde ithal edilmiş bir türü temsil ediyordu. Öte yandan mangrovlar yerliydi ve insanların yardımı olmadan kıyı boyunca gelişiyorlardı, ancak gerçek şu ki, bu adanın tamamen eksik olduğu şey olan üst toprağa ihtiyaç duymuyorlardı.

Ancak yiyecek yetiştirmek için toprak olmamasına rağmen, insanlar yüzyıllar boyunca birbirini izleyen dalgalar halinde Siniya Adası'nda yaşamışlardı ve bu tarih yavaş yavaş gün ışığına çıkıyordu. Yerel yöneticilerin 18. yüzyılda başkentlerini buraya yerleştirdiklerini anlatan kayıtlar, Umm al-Quwain'in şu anki yöneticisinin oğlu Şeyh Majid bin Saud al-Mualla'ya bir keşif kazısı izni vermesine ilham vermişti. Elbette ekibi kumun altına gömülü duvarlara rastlamıştı ve kısa süre sonra bütün bir yapının kanıtlarını ortaya çıkarmıştı. Ancak bu bekledikleri cami ya da kale değildi.

Kazının resimleri Power'ın masasına ulaştığında, Körfez'de daha önce yapılan benzer keşifler sayesinde o tam olarak neye baktığını biliyordu. Bu, en azından yedinci yüzyıldan ve muhtemelen daha öncesinden kalma, manastır binalarıyla çevrili bir kiliseydi. Ekip camiyi bulamamıştı ama tarihi bir altın bulmuşlardı.

Bölgede Hıristiyanlığın varlığına dair elimizdeki ilk kayıt 410 yılına, bir kilise sinodunun (veya konseyinin) notlarına aitti. Bu notlarda Bahreyn takımadalarına atıfta bulunularak "deniz adalarının piskoposlarından" bahsediliyordu ve eğer zaten piskoposlar varsa, Hıristiyan topluluklar beşinci yüzyılın başlarında buraya iyice yerleşmiş olmalıydı. 

Yazılı kayıtlar hızla çoğalıyor: Kronikler, diğer sinod kayıtları, azizlerin hayatlarını kaydeden hagiografiler ve mektuplar, hem teolojik hem de siyasi kaçınılmaz anlaşmazlıkların ayrıntıları da dahil olmak üzere, Körfez'de gelişen Hıristiyan topluluklarının kanıtıydı.

Yedinci yüzyıldan sonra metinsel kaynaklar biraz sessizleşiyor; güneydoğu Arabistan'daki Hristiyanlara dair bilinen son resmi referans 676'da Bet Katraye'deki dini otoriteyle ilgili anlaşmazlıklardan bahsediyor. Bu belgesel kanıt eksikliği, Hıristiyanlık ve İslam'ın basitçe iç içe geçtiği ve ikincisinin yedinci yüzyıl boyunca birincisinin yerini aldığı görüşünü desteklemektedir. 

Ancak tarihi ve arkeolojik kayıtlar arasında bu hikayeye meydan okuyan ilgi çekici bir uyumsuzluk vardır. Körfez'deki Hıristiyanların yedinci yüzyıldan daha erken bir döneme ait olduğuna dair hiçbir arkeolojik kanıt bulunamamıştır; öte yandan arkeolojik kalıntılar metinlerden çok daha eskiye gitmekte, Hıristiyan toplulukların dokuzuncu yüzyıla kadar geliştiğini ve İslam'la iki yüzyıllık bir örtüşme gösterdiğini tartışmasız bir şekilde ortaya koymaktadır.

Beşinci ve altıncı yüzyıllara ait arkeolojik kanıtlardaki boşluk için çeşitli açıklamalar öne sürülmüştür: Örneğin, en eski topluluklar, özel olarak Hıristiyan olarak tanımlanması mümkün olmayan normal ev alanlarında ibadet ediyor olabilirlerdi. Ancak daha heyecan verici bir olasılık daha var: keşfedilecek daha pek çok arkeolojik alanın varlığı. 

Siniya'daki buluntu, kum ve toprağın altında başka mücevherlerin saklı olduğuna dair umudunu tazeliyor ve bölgenin dört bir yanına dağılmış bu türden daha fazla keşif yapıldığına dair söylentiler var; ancak burada gizlilik yemini ediyorum.

Körfez'deki arkeoloji, yüzyıllardır büyük ilgi gören Mısır ve Irak gibi dünyanın diğer bölgelerine kıyasla yeni bir faaliyettir. İlk keşifler 1950'lerde ve 60'larda yapıldı, ancak kazılar 1990'lara kadar gerçek anlamda başlamadı, bu da tüm Arabistan'ı bugün bir arkeolog için heyecan verici bir yer haline getiriyor. Arkeolojinin bu kadar genç olmasının miras üzerinde zincirleme bir etkisi olmuştur.

Power, "Emirlikler ve aslında genel olarak Arabistan, Londra, Paris, Berlin veya New York'taki büyük dünya müzelerinde o kadar görünür değil - çünkü arkeolojinin kolonyal girişiminin bir parçası değildi," diye açıklama yapıyor.

Yöneticiler, en görünür şekilde kendi dünya müzelerini inşa ederek bunu değiştirmeye çalışıyorlar. Louvre Abu Dhabi, BAE'deki İbrahimi inançların tarihi üzerine bir sergi planlıyor ve bu sergi yan taraftaki çok dinli bir merkezin açılışına eşlik edecek; cami, sinagog ve kilise Abu Dhabi'nin kıyı siluetinde Louvre'a katıldı bile. 

Buna paralel olarak araştırmalara verilen destek de artıyor: Bu kazı Umm al-Quwain Turizm ve Arkeoloji Departmanı, BAE Üniversitesi (Power burada profesördür) ve BAE Federal Kültür ve Gençlik Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Siniya'dan elde edilen buluntular, Abu Dabi'nin kültür merkezlerinde kutlanan bir arada yaşama tablosuna değerli malzemeler katacaktır.

Bir uzmana göre, Siniya'daki insan yerleşiminin kanıtları topografyadan açıkça anlaşılıyor: Benim sadece büyük kum tepeleri gördüğüm yerde, Power'ın deneyimli gözleri sadece kumla kaplı antik yapılar ve çöp yığınları görüyor. Bu tür höyükler bir arkeolog için cezbedicidir, kazı yapana kadar içinde ne saklı olduğuna dair çok az ipucu vardır ve Siniya bunlarla doludur.

Arkeologlar tarafından Eski Umm al-Quwain bir ve iki olarak adlandırılan iki İslami dönem yerleşiminin kalıntılarında durarak zamanda geriye doğru bir tur atıyoruz. Dünyanın bu bölgesinde taş yok denecek kadar azdır, bu nedenle şehirler yer değiştirirken geride bırakılamayacak kadar değerlidir, bu nedenle bu iki yerleşimin kalıntılarının çoğu su üzerinde, günümüz Umm al-Quwain'in eski kentinin 19. yüzyıldan kalma kalesinde (şimdi emirliğin müzesi) görülebilir.

Sonuç olarak, kanıtların çoğu çöplerde bulunmaktadır ve burada parıldayan istiridye kabuklarından oluşan katman katman tabakalar sayesinde kesinlikle tarihin en güzel kalıntıları bulunmaktadır. Binlerce yıl boyunca bu lagündeki yaşamın temeli buydu, sadece yemek için değil, zaman zaman güzel kabukların içinde bulunan incilerin ticareti için de. Power'ın da belirttiği gibi: "Bu, inci endüstrisinin endüstriyel atığıdır."

Geride, Majid'in atası tarafından 18. yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş olan ve başından beri peşinde olduğu camiyi tanımlamaya yetecek kadar temel kalmıştı. Power'ın ekibi ayrıca caminin yıkıldığına dair kanıtlar da buldu: 1820'de İngilizler tarafından ateşlenen ve yıkımlarını detaylandıran titiz kayıtlar tutan, sahile gömülü bir top mermisi. Power, bu dönemi Emirliklerin tarihinde biçimlendirici olarak görerek tam bir kazı yapmak için can atıyor, ancak adanın diğer ucunda çok daha nadir bulunan manastır kalıntılarının keşfedilmesiyle İslami alanların beklemesi gerekecek.

İktidardaki Mualla ailesi tarafından hafta sonu ada ziyaretleri için inşa edilen bazı lüks glamping kapsüllerinin yanından geçiyoruz ve Power bana adadaki lüks gayrimenkuller için yakında yapılacak planlardan bahsediyor. Kalkınma uzun zamandır arkeolojinin hem dostu hem de düşmanı olmuştur. İngiltere, York'taki evimin hemen köşesinde eski bir garaj otel yapılmak üzere yıkıldı. Ancak değerli Roma kalıntıları bulundu ve inşaatçıların yerine arkeologlar geldiler. Bu yüzden pek çok keşfi altyapı ve konutların gelişimine borçluyuz, ancak bunların talepleri zaman baskısını da beraberinde getiriyor.


Kutsal alanın arkasındaki gizemli dairesel sarnıç. (Federico Borgi, Siniya Adası Arkeoloji Projesi)

Sırtımızı bilim kurguya benzeyen kapsüllere vererek yolumuza devam ederken manastır yavaş yavaş ortaya çıkıyor: altın taştan alçak duvarlardan oluşan bir labirent. Arkeologlardan oluşan ekip manzarayı süslüyor. Power'ın Siniya Adası Arkeoloji Projesi'nin eş direktörü ve Umm al-Quwain İtalyan Arkeoloji Misyonu'nun eş direktörü olan ortağı Michele Degli Esposti, bir grup küçük odanın kazısını yapmakta olan diğerlerinden ayrılıyor. 

Bu, arkeolojinin heyecan verici kısmıydı, özellikle de böylesine yeni keşfedilmiş bir alanda: Potansiyel olarak yüzeyin altında yatan her şey, Schrödinger'in kedisi gibi, siz kazana kadar bilinmiyor. Ama o benim coşkum karşısında başını sallıyor. "Koruma durumu çok kötü," diyor iç çekerek. "Höyüğün büyüklüğünden daha fazlasını bekliyordum."

Ancak Degli Esposti, manastır kompleksinin en büyüklerinden biri olan ve işgalin en erken evresinde inşa edilen yandaki binaya doğru yürürken aydınlanıyor. Aslında bu yapıda bulunan iki buluntu, buradaki Hıristiyan varlığının olası tarihlerini geriye itmiştir. Bunlardan ilki, ekibin karbon tarihleme yöntemini kullanmasını sağlayan, içinde odun kömürü bulunan güzel, oymalı bir taş kase. Bununla birlikte, bu aralığın ortasına - bu durumda altıncı yüzyılın sonları ile yedinci yüzyılın başlarına - atanmış çok daha büyük bir olasılık var. Destekleyici kanıt olarak da, stiliyle altıncı yüzyıla tarihlenebilen geç Sasani çanak çömleği bulunmuştur. 

Elbette, keşişlerin ne kadar beceriksiz olduklarına ve günlük eşyalarını ne sıklıkta değiştirmeleri gerektiğine bağlı olarak, bunlar yapıldıktan uzun süre sonra bile kullanılıyor olabilir. Ancak bu iki kanıt bir araya geldiğinde, keşişlerin altıncı yüzyılda burada olduğunu ve dolayısıyla Siniya'yı Körfez'de Hıristiyanlığa dair en eski arkeolojik kanıt haline getirdiğini göstermektedir.

Bu büyük bina, terk edilene kadar yüzyıllar boyunca yeniden kullanıldı ve avlu, belki de manastırın genişlemesiyle birlikte alan üzerindeki baskı nedeniyle mezarlık olarak kullanıldı. (Proje arkeologlarından Rosa, sabırla kemik parçalarını eleyerek eski keşişlerin iskeletlerini yeniden inşa ediyor). Power, "Hâlâ bunun kilise sıralamasına nasıl uyduğunu çözmeye çalışıyoruz" diyor ve bu kanıtları, alanın kanıtlarıyla birlikte yorumlamanın hayal gücü gerektirdiğini belirtiyor.

Kilise elbette manastır yaşamının merkezidir ve yüksek yarım daire şeklindeki bir platformla işaretlenmiştir. "Zemin seviyesi yapay olarak yükseltilmiş," diye açıklıyor Power, "Bunun muhtemelen kutsallığıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Toz ve kumun üzerinde temiz kalmasına yardımcı oluyor ama aynı zamanda statüsünü de vurguluyor." 

Yukarı tırmanıyoruz ve böylece 14-15 yüzyıl önce keşişlerin ve yerel halkın yaptığı gibi kutsal alana giriyoruz.

Küçük, tek koridorlu nef boyunca yürüyerek en uçtaki kutsal alana giriyoruz. Degli Esposti, artık sadece eski kapıların eşikleri ve yerdeki diğer işaretlerle işaretlenmiş olan özellikleri çiziyor. Bölgede bulunan diğerlerinden daha sade bir yapı, belki de daha eski bir çağı yansıtıyor. Bir zamanlar sunağın olduğu, şimdi kaldırılmış olan yeri ve bir Doğu kilisesine özgü diakonikon ve prothesis adı verilen yan odaların girişlerini görüyorum. Bu kutsal alanın bir köşesini çevreleyen alçak bir taş duvar, bu topluluğun en değerli eşyalarını ayrıldıktan sonra yüzlerce yıl boyunca koruyan eski bir dolabı işaret ediyor; Degli Esposti tarafından ortaya çıkarılacak.

Degli Esposti, "Burada biraz moloz yığını vardı," diye anlatıyor; ilk kazıcılar tarafından keşfedilmemiş bir yığın, şimdiki ekip için bir şans. "Altında, tam bir bronz kandil, sırlı çanak çömlekten yapılmış tam bir büyük leğen ve iki tane daha büyük ama parçalanmış çanak çömlek buldum."


Şarap karıştırmak için büyük sırlı kaselerin bulunduğu köşe dolabını gösteren kutsal alana giriş. (Michele Degli Esposti, Siniya Adası Arkeoloji Projesi)

Burada ibadetin günlük yaşamına dair doğrudan kanıtlar vardı: dünyanın dört bir yanındaki Hıristiyanlar tarafından İsa'yı (inançta dünyanın ışığı olarak) temsil etmek için kullanılan bir kandil ve ayinlerde İsa'nın kanını temsil eden şarabı karıştırmak için kullanılan kaplar. Sunağın etrafındaki daha önceki buluntular arasında, Evharistiya (Yunanca şükran) olarak bilinen Hıristiyan ritüelinin bu kısmını dağıtmak için kullanıldığı açık olan iki kırık, büyük boy cam kadeh de vardı. 

Ritüelin diğer yarısı ise İsa'nın bedenini temsil eden ekmek ya da gofretlerdir. Power, Kuveyt'in Failaka Adası'ndaki Al Qusoor bölgesinde daha önce yapılan bir keşfe dayanarak, bu konuda bulunmayı bekleyen kanıtlar olabileceği konusunda umutlu. Power, "Bu yerde bir fırın buldular," diyor, "Muhtemelen topluluğa verilen gofretin yapımı için. Burada da benzer bir şey bulmamız mümkün."

Bu unsur olmasa bile, Power'ın dediği gibi, "kilisede Hıristiyan ritüelinin maddi kültürüne sahibiz." Hem dini hem de maddi açıdan bu kadar değerli nesneleri geride bıraktıklarına göre, hızlı bir şekilde gitmiş olmalılar. Her iki arkeolog da aynı fikirde; bu, sayıları giderek azalan, yaşam biçimleri azalan, keşişlerin yavaş yavaş toparlanıp başka yerlere gittiği bir göç değildi. Bu ani bir göçtü, yaşam tarzlarının merkezinde yer alan eserler dolaplarında ya da ait oldukları sunaklarda saklanıyordu.

Bu kesin çıkışın tarihine ilişkin belirli bir ipucu var. Power, "Bölgede 750 yılı civarında kullanılmaya başlanan ve bizim hiç bulamadığımız özel bir seramik türü var," diyor; bu seramik türü bu tarihten itibaren tüm bölgede kullanılmaya başlanmış. Bu nedenle alan sekizinci yüzyılın ortalarında terk edilmiş olmalı. Power tarihi kaynaklara yöneldi ve fazla uzağa bakmasına gerek kalmadı.

750 yılında Abbasi hanedanı Şam merkezli Emevilerden iktidarı alarak yeni bir halifelik kurdu ve yeni bir başkent olan Bağdat'ı inşa etti. Orduları bölgeyi kasıp kavurdu ve Arap Yarımadası hemen kapılarının önündeydi. Power, "Abbasi ordusu yerel bir isyanı bastırmak için geldi," diye açıklıyor ve "Bunun Hıristiyan karşıtı bir katliam ya da buna benzer bir şey olmadığını, tamamen siyasi bir olay olduğunu" dikkatle belirtiyor. Ancak bölgedeki isyancılara karşı mesajlarını vermek için, yakıp yıkma politikasını seçtiler. 

Power, "Bu toplu cezalandırmaydı," diyor. Bu isyancılar tarihte İslam'daki ilk ayrılıkçı mezhep olan Hariciler olarak biliniyor ve çoğunlukla Emeviler tarafından bastırılmışlardı, ancak Abbasiler döneminde - günümüz Katar'ı civarındaki Bet Katraye de dahil olmak üzere - zaman zaman başka isyanlar da alevlendi. Bu nedenle halifelik ordusu kontrolü sağlamak için sahilden aşağı doğru akın etti.

Keşişler muhtemelen Siniya Adası nüfusunun geri kalanıyla birlikte bu ordudan kaçmış, belki de Harici isyancılara karşı düzenlenen seferlerin kurbanı olarak değerli eşyalarını geride bırakarak çölün iç kısımlarına çekilmişlerdir. Ve arkeolojik kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla bir daha geri dönmemişler. 

Power, "O dönemde Hıristiyanlıktan İslam'a geçiş ivme kazanıyordu," diyor, yani hizmet ettikleri topluluklar giderek küçülüyordu. Belki de hoş karşılanmadıklarını hissettiler ya da belki de bu daha çok bir fazlalıktı; bir cemaatin yokluğunda, yetkililer tarafından Hıristiyanların daha yoğun olduğu bölgelere geri çağrılmış olabilirler - bunu bilmenin bir yolu yok. Ancak açık olan şey, sekizinci yüzyılın ortalarından sonra bu manastırda kimsenin kalmadığı ve yaklaşık 1.250 yıl sonra keşfedilmek üzere harabeye döndüğüdür.

Kiliseden yandaki odaya doğru yürüyoruz; odanın uzun kenarlarının duvarlarına iki taş bank yerleştirilmiş. Power, "Körfez bölgesindeki tüm manastırlarda buna benzer bir şey var" diyor ve bana Mısır'daki eski Aziz Anthony Manastırı'nda iki uzun bankın arasında ek bir masa bulunan bir odayı hatırlatıyor. Burası keşişlerin yemek yemek için toplandıkları bir yemekhane. "Ama bence muhtemelen daha fazlası için kullanılıyordu," diye devam ediyor Power. "Esasen herkesin bir araya gelebildiği, tartışabildiği, konuşabildiği, dualar okuyabildiği ve yemeklerini yiyebildiği bir tür ortak alandı." (Bir başka sefer, keşişlerin 150 yıllık alışkanlık ve çalışma endüstrisinin bana da geçmesini umarak yazmak için burada oturmayı seçtim, ancak beni güneşten koruyacak bir çatı olmadan kısa sürede çok sıcak oldu).

Bu noktada manastır hayatı, Aziz Benedict'in kuralları (530 civarında yazılmış ve sonunda Benedictine tarikatıyla sonuçlanmıştır) veya Doğu Ortodoks kilisesindeki uygulamalara rehberlik etmeye devam eden Büyük Aziz Basil'in kuralları gibi bugün hala kullanılan ve takip edilen metinlerde oldukça resmileştirilmiştir. Siniya'daki bu keşişlerin tam olarak hangi metinleri ve kuralları takip ettiklerini kimse bilmiyor, ancak hepsinin merkezinde dua, tefekkür, oruç ve ibadet gibi hem tek başına hem de toplu görevler yer alıyor. Bu görevler, dünyanın her yerinde olduğu gibi bu manastırın mimarisine de yansımıştır; özel meditasyon için küçük hücreler ve ilahiler söyleme, çalışma, dua etme ve yemek yeme (yemekhane) gibi toplu ibadet için daha büyük odalar (kilise).

Kilisenin dışında taşla kaplı büyük, dairesel bir çukur var. Şekli bana suyu düşündürüyor, ama gördüğüm çoğu kuyudan çok daha büyük, bu yüzden belki de, adanın sınırlamaları göz önüne alındığında, su depolamak için olduğunu tahmin ediyorum. 

Ama Power başını sallıyor. "Kimyasal analizler içeriğinin deniz suyu olduğunu gösterdi" diyor. Yerleşim yerleri tam kıyıdayken neden deniz suyu depoladıklarına şaşırıyorum. "Şahsen ben burada tam daldırma vaftizi için bir tankla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum" diyor. Elbette ben, kiliselerde bulunan ve sadece bir bebeğin kafasına yetecek büyüklükteki kurnalarla yapılan oldukça farklı bir vaftiz şekline alışkınım. Degli Esposti zaten anlamlı bir şekilde omuz silkiyor ama Power akıl yürütmeye devam ediyor.


Ön planda kilise olmak üzere manastır kompleksinin bir kısmı. (Federico Borgi, Siniya Adası Arkeoloji Projesi)

"Her şeyden önce, kutsal alanın hemen arkasındaki konumun önemli olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki şey ise şekli. İstanbul'da Ayasofya yakınlarında buna benzer büyüklükte ve şekilde bir tane bulunmuştu," diyor Power. Tuzlu su mantıklı, çünkü bu adada tatlı su vaftiz ya da banyo için kullanılamayacak kadar değerliydi. Ve yine metinlerde bunu destekleyen kanıtlar var. 

Power şöyle devam ediyor: "Süryani kaynaklarında azizlerin hayatlarını okursanız, azizlerin genellikle putperestleri dönüştürmek için yola çıktıklarını görürsünüz, bu onların yapmaya çok hevesli oldukları bir şeydir." Bu kaynaklarda vaftiz anlatılıyor ve Süryani keşişlerin özellikle günümüz Irak'ından bu bölgedeki Arapları vaftiz etmek için seyahat ettiklerine dair hikayeler var.

Ancak Degli Esposti ikna olmamış, yapının bitişiğinde yer aldığı kilisenin daha sonraki bir evresinde olduğunu savunuyor; aslında, orijinal yapıların bazılarını kesiyor ve içerideki çok önemli sunağa bir açıyla oturuyor. "Bakın, kilise tarihi konusunda çok uzman değilim," diye itiraf ediyor, "Ancak tüm kiliselerin vaftiz etme hakkına sahip olmadığını biliyorum ve bunun açıkça daha sonraki bir aşamada eklendiğini görebiliyorum."

Kilisenin bu hakkı daha sonra, etrafında büyüyen bir Hıristiyan cemaati varken elde etmiş olabileceğini kabul ediyor ve bunun neden sonradan eklendiğini açıklıyor. O zaman neden kiliseye bir açıyla oturduğunu merak ediyorum, ancak bu henüz çözülmemiş bir gizem olarak kalıyor. Degli Esposti'ye bunun başka ne olabileceğini düşündüğünü soruyorum ve o da Power kadar özgürce spekülasyon yapmak istemeyerek yine omuz silkiyor. "Yani, birisi balık koymak için olabileceğini söyledi." 

İkisi de gülüyor ama ben bunu o kadar da uçuk bir öneri olarak görmüyorum - yemeklerinizi kilisenin hemen dışında bekletmek yemek hazırlamayı çok daha kolay hale getirecektir diye düşünüyorum.

Ve bu gizemli su deposu eskiden balık kaynağına çok daha yakındı. Manastıra sırtımızı döndüğümüzde, önümüzde uzanan uzun ve dar bir kara parçası görüyoruz. Ama bu keşişlerin gördüğü şey değil. Önümüzde hiçbir arkeolojik kanıt içermeyen toprak parçaları var - alanın geri kalanını dolduran deniz kabuğu, çanak çömlek veya taş parçaları yok - bu da deniz seviyesinin eskiden daha yüksek olduğunu, yani kıyının manastıra çok daha yakın olduğunu gösteriyor. Bu durum belki de 20. yüzyılda lagünün taranarak anakaranın büyük tekneler için daha erişilebilir hale getirilmesiyle bugünkü deniz seviyesinin düşmesinden kaynaklanıyor olabilir. Power, bu bölgelerin aslında gelgitler arası olduğunu ve keşişlerin düzenli olarak, çağdaş yerleşimin olduğu yer olan hendeğin geri kalanıyla bağlantısının kesildiğini gösterdiğini söylüyor.

Bu yarı kopuk, yarı bağlantılı yaşamda, eve çok daha yakın olan başka bir manastırın güçlü yankıları vardır. İngiltere ile İskoçya arasındaki sınıra yakın Lindisfarne Adası, Aziz Aidan'ın Northumberland paganlarını dönüştürmek üzere gönderildiği yedinci yüzyıldan kalma bir manastırın varlığı sayesinde Kutsal Ada olarak da bilinmektedir. Günde saatlerce gelgit tarafından kesilmekle kalmıyor (gelgit geldiğinde geçit endişe verici bir hızla kayboluyor), aynı zamanda keşişler 793 yılında silahlı bir grup Hıristiyan olmayan tarafından kovuldu. Bu, Vikingler tarafından İngiltere'nin kayıtlara geçen ilk istilasıdır ve adayı ziyaret edenler bu olayı tasvir eden Domesday Taşı'nı görebilirler.

Hem Lindisfarne hem de Siniya'da bir izolasyon hissi vardır ve her ikisi de Roma veya Kudüs gibi dini merkezlerden uzaktır. Yedinci yüzyıldan kalma başka birçok ada manastırı da vardır: Aziz Aidan Lindisfarne'a İskoçya'nın batı kıyısındaki Iona'daki cemaatinden gitmiştir ve BAE'de keşfedilen bir önceki manastır Abu Dabi Emirliği'ndeki Sir Bani Yas Adası'ndadır. Körfez'deki diğer yedinci yüzyıl yerleşimleri arasında Failaka Adası ve Körfez'in karşısında, günümüz İran'ında bulunan Kharg Adası yer almaktadır. 

Bana keşişlerin aktif olarak, yaşamı zar zor sürdürebilecek izole yerler aradıkları gibi geliyordu ama Power bu düşünceyi düzeltiyor: "Evet, ıssız bir adada olduğumuzu ve buranın bir tür manastır inzivası olduğunu düşünerek başlıyorsunuz, ama sonra tüm bu ticaret yollarının üzerinde olduğunu ve ayrıca inci yataklarıyla çevrili olduğunu fark ediyorsunuz."

İnci avcılığına dair kanıtlar sadece adadaki devasa istiridye kabuğu yığınlarında değil, aynı zamanda manastırın çağdaşı olan yerleşimde, gelgit bölgesinin karşısında bulunan bir dalgıç ağırlığında da bulunmuştur. Tarihi kayıtlarda azizlerin inci tüccarlarıyla etkileşimlerini de içeren yaşamlarını anlatan kanıtlar da var. Bu düzen, inciler dışında, yaklaşık 4.000 mil kuzeydeki Lindisfarne'den çok da farklı değildir. Adaya günün bir kısmında ulaşılamıyor ve aylarca rüzgar esiyor olabilir, ancak bu yarı izolasyon keşişlerin anakaradaki topluluklarla ticaret yapmasını engellememiştir.

Dahası, görünüşte birbirinden uzak olan her iki bölge de bugün hâlâ okunan Hıristiyan düşünürler yetiştirmiştir. Doğu'daki manastır düşüncesinin çoğunu şekillendiren iki yedinci yüzyıl mistiği ve üretken yazar Körfez'den çıkmıştır: Ninovalı İshak (ya da İshak) ve Dadisho Qatraya. Ayrıca teoloji üzerine yazan ve yorum yapan daha pek çok kişi vardı ki bu da akademisyen Mario Kozah'ın Bet Katraye'yi Edessa ya da Nisibis'in daha ünlü okullarına rakip olabilecek "önemli bir eğitim okulu" olarak tanımlamasına yol açtı. 

Bu bölgeden yakın zamanda yapılan bir çeviride, "Katar'daki Suriyeli yazarların ... yedinci yüzyıldaki tüm Süryani edebiyatında bulunabilecek en iyi ve en sofistike yazılardan bazılarını ürettikleri" iddia edilmektedir. Kuzey İngiltere'de Saygıdeğer Bede, yarım yüzyıl sonra Latin edebiyatında benzer bir figürdür. Bu adalar, Hıristiyanlığın entelektüel ortamının aktif katılımcıları olmanın yanı sıra yerel ekonomilerde de önemli aktörlerdi.

Daha eski kaynaklar bile manastırların ticaret yolları üzerinde mola yerleri olan kervansaraylar olarak faaliyet gösterdiğinden bahseder; bu da keşişlerin uzak konumlarının gösterdiğinden çok daha geniş bir dünyadan sürekli bilgi akışına ve iletişim kurmanın kolay bir yoluna sahip oldukları anlamına gelir. O halde belki de periferi fikrimizin, özellikle de seyahat yöntemlerinin nasıl değiştiği göz önüne alındığında, yeniden düşünülmesi gerekiyor. 

Siniya ve Lindisfarne'a şehir merkezlerinden karayoluyla ulaşmak zor olabilir, ancak her ikisi de ticaret yolları üzerinde yer almakta ve deniz yoluyla kolayca ulaşılabilmektedir. Belki de bu adalarda cemaat kurmanın amacı dünyadan kaçmak yerine Hıristiyanlığın yayılma alanını genişletmek, sınırlardan kaçmak yerine sınırları zorlamaktı. 

Keşişler bu konuda sessizler, ancak her iki adadaki deneyimlerime göre, her iki dünyanın da en iyisine sahiplermiş gibi görünüyor: düşünceli yaşamları için bir adanın huzuru, ancak ticaret yapmak ve ibadet etmek için hem tüccarlar hem de hacılar olmak üzere sürekli bir ziyaretçi akışı. Bu keşişler dünya işlerinin kenarında değil merkezindeydiler.

Lydia Wilson, 7 Nisan 2023, The New Lines

(Lydia Wilson New Lines dergisinde Kültür Editörüdür.)


Mustafa Tamer, 26.05.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor?

Mustafa Tamer Yayınları

Onlar Ne Diyor?Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı