5 Mayıs 2023 Cuma

SA10159/MT156: Kapitalizm, İmparatorluk ve Sarı Tehlikenin Çok Kısa Tarihi

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Minsk'ten Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınan Rus Yahudi göçmenlerin soyundan geldiğini söyleyen, sık sık turneye çıkan bir şarkıcı/söz yazarı ve Portland-Oregon'da yaşayan bir siyaset uzmanı David Rovics'a aittir ve Amerikan İmparatorluğu'nun hizmet ettiği Kapitalizm'e ve politikalarına odaklanmaktadır. Analist zengin ile fakir arasındaki eşitsizlik ve çatışma durumunun kasıtlı olarak üretildiğini ve sürdürüldüğünü somut olarak ortaya koymakta ve temel stratejiyi şöyle tespit etmektedir: "Sürekli bir eşitsizlik durumunu sürdürmek için, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri gibi son derece eşitsiz toplumlarda/imparatorluklarda, ister iç huzuru sağlamaktan ister küresel Amerikan imparatorluğunu yönetmekten bahsediyor olalım, böl ve yönet stratejileri her zaman devrededir."
Seçkin Deniz, 05.05.2023, Sonsuz Ark

A Very Brief History of Capitalism, Empire, and the Yellow Peril

ABD'de çocuklarımızın beynini yıkadığımız ders kitaplarının çoğunu yayınlayan propagandacıların aksine, gerçekliğe dayalı tarihçiler, uygarlık tarihinin, sahip olanlar ile olmayanlar, zenginler ile yoksullar, yönetici sınıf ile yönetmek istedikleri arasında süregelen bir çatışmanın tarihi olduğunu sık sık gözlemlemişlerdir.  

Bu çatışmayı sürekli olarak yeni şekillerde ortaya çıkan çok dinamik bir çatışma haline getiren ana faktörlerden biri, her şeyin bariz eşitsizliğidir; küçük bir yönetici, sahip ve toprak ağası sınıfı her zaman tebaanın, işçilerin ve kiracıların çok büyük bir çoğunluğunu kontrol etmeye çalışır. Böylesi sürekli bir eşitsizlik durumunu sürdürmek için, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri gibi son derece eşitsiz toplumlarda/imparatorluklarda, ister iç huzuru sağlamaktan ister küresel Amerikan imparatorluğunu yönetmekten bahsediyor olalım, böl ve yönet stratejileri her zaman devrededir.

Amerika kıtasının İngilizler tarafından sömürgeleştirilmesinden bu yana, sömürgeci yöneticiler ve daha sonra bu toprakların egemen ABD'li yöneticileri, nüfusun büyük kısmını - kiracı çiftçiler, küçük toprak sahipleri, kentli işçiler ve kiracılar, göçmenler ve yerli doğumlular, köleleştirilmişler ve özgürler - birbirlerinin boğazına sarılmış halde tutmaya ve böylece ortak zalimlere karşı birleşmek yerine kardeş kavgasıyla dikkatlerini dağıtmaya çalışmışlardır. Toplumun bölünme biçimleri ve egemenlerin bu bölünmeleri yerel ve küresel olarak istismar etme yolları, tıpkı teknoloji gibi diğer şeylerin ve şirketler, sendikalar, parlamentolar gibi farklı örgütlenme biçimlerinin ve devasa ABD askeri sanayi kompleksi gibi gelişmelerin evrimleşmesi gibi zaman içinde gelişmektedir.

Bu gerçekler ışığında, Başkan Biden'ın Alabama'ya giderek 1963 yılında bir kilisenin bombalanması sonucu beyazların üstünlüğünü savunan kişiler tarafından öldürülenleri anarken, Filistinlilere karşı organize çeteler tarafından işlenen devlet destekli katliamlar hakkında hiçbir şey söylememesini anlamak zor değildir; kasabalar, gezegendeki en büyük ABD askeri yardımı alıcılarından biri tarafından onaylanan çeteler tarafından yakılıp yıkılmaktadır.  

Bu gerçekler ışığında, ABD Adalet Bakanı'nın neden bir kez daha Ukrayna'ya giderek Rusya'nın işlediği savaş suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde kovuşturmaktan bahsederken, Amerikalılar, Suudiler ya da İsrailliler tarafından işlenen savaş suçlarının kovuşturulması konusunda hiçbir şey söylemediğini anlayabiliriz.  

Bu gerçekler ışığında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, ABD'nin en gelişmiş savaş uçaklarının Tayvan'a satışını duyurduğu gün, Rusya'ya silah satmayı düşündüğü iddiasıyla Çin hükümetine alenen saldırmakla ilgili çifte standardı neden haklı çıkarabildiğini anlayabiliriz.

Bugün ABD'de haberleri açmak, her türlü tarih duygusundan tamamen kopuk ve tarafsızlığın herhangi bir görünümünü korumak için giderek daha az çaba sarf eden Rusya ve Çin karşıtı söylemlerin sürekli çalan bir davul sesi duymak anlamına geliyor.

Liderlerimizin Vladimir Putin ve Çin Komünist Partisi'ni şeytanlaştırdığını duyan biri, özgür dünyanın liderlerinin Putin ya da Xi iktidara geldiğinden beri sadece Ruslar ve Çinlilerle uğraştığını düşünebilir.  Ya da o zaman değilse bile, belki de her iki ülkede de sırasıyla 1917 ve 1949'da devrimler gerçekleştiğinden beri. Oysa tarihsel gerçeklik çok daha sinsidir.

ABD ordusu ve Dışişleri Bakanlığı'nın 19., 20. ve 21. yüzyılların çoğunda Rusya ve Çin'i zayıflatmak ve kontrol etmek için aktif olarak çalıştığı gibi, ABD'deki güçler de 19. yüzyıldan bu yana Rus ve Çinli göçmenleri aktif olarak kötülemekte ve onların emeğinden muazzam kârlar elde etmektedir. Belirli Rus ya da Çinli liderler ya da hükümetler hakkındaki söylemlere aldanmayın. ABD'nin Rusya'ya, Çin'e ve Rus ve Çin halklarına yönelik politikalarının bununla hiçbir ilgisi yoktur. Bunun içeride ve dışarıda böl ve yönet yöntemleriyle, dünyaya nasıl etkin bir şekilde hakim olunacağına dair jeopolitik kaygılarla ilgisi vardır.

Tarih, 19. yüzyıldan günümüze kadar, neden bahsettiğimi göstermektedir. Ne yazık ki bu tarihin Joe Biden, Antony Blinken, Merrick Garland ya da Cumhuriyetçi Parti'nin sözüm ona "küreselleşme karşıtı" liderleri tarafından tamamen unutulduğuna eminim. Bu tarihin bir kısmının altını çizeceğim.

19. yüzyılda ABD'li yetkililer ve iş sahipleri Avrupa'nın yanı sıra Çin, Japonya ve diğer ülkelerden işçi göçünü aktif olarak talep etmiştir. Çin ve Japon göçü söz konusu olduğunda, bu daha çok misafir işçi programlarıyla ilgiliydi; aileler hoş karşılanmıyordu.  

Yani o dönemde ABD'nin sadece beyazlara yönelik bir göç politikası olduğundan bahsettiğimizde, bu Çin'den demiryolları inşa etmek için getirilen ve daha sonra sınır dışı edilenleri kapsamıyordu. Asyalı işçiler aşırı derecede sömürülüyor, her türlü ayrımcılığa maruz kalıyor ve birçoğu Çinlilerin her zaman yarı ücretle çalışmaya hazır insanlar olduğu yönündeki saçma propagandayı yutmuş olan çaresiz işçi çetelerinin elinde sık sık katliamlara uğruyordu.  

Özellikle Asyalıları hedef alan, işçilerin ailelerini getirmelerini engelleyen ve/veya şirket baronlarının artık onların emeğine ihtiyacı kalmadığında işçileri Asya'ya geri dönmeye zorlayan birkaç farklı Dışlama Yasası çıkarıldı. Asyalıların göçüne karşı çıkarılan dışlama yasaları 1943 yılına kadar yürürlükte kaldı.

Bu arada Çin'de de ABD ordusu İngilizler, Fransızlar ve Ruslarla birlikte Afyon Savaşlarına katılmış, bu savaşlarda Avrupalı ve Amerikalı emperyal birlikler tüm Çin şehirlerini yakmış, on binlerce insanı öldürmüş ve dönemin Çin hükümetini İngiliz işgali altındaki Hindistan'da İngilizler tarafından işletilen çiftliklerden bağımlılık yaratan afyon ithal etmeye zorlamıştır. Çin'i ülke çapında bir afyon bağımlılığı salgınına kapıları açmaya zorlayan bu işgal, İngiliz ve Amerikalı yetkililerin Çin'in "serbest ticarete" "açılması" olarak adlandırdıkları şeydir. Ölümcül Afyon Savaşları "ticaret savaşları" olarak biliniyordu.

Özellikle doğu yakasında, ABD 19. yüzyıl boyunca İrlanda'dan Rusya'ya ve bu iki ülke arasındaki hemen her yerden gelen göçmenlerle dolup taşarken -Amerikan endüstrisinin patronları tarafından aktif olarak talep edilirken- özellikle doğu ve güney Avrupa'dan göç edenler özellikle yıkıcı olmalarıyla ün kazandılar.  Elbette bu itibar, kârlarının kaynağı ve sınıf düşmanları olan işçi sınıfı arasında bölünme yaratmanın bir başka yolu olarak, iktidar sahipleri tarafından aktif bir şekilde desteklendi.

Gerçekte, 19. yüzyıl Amerika'sının fabrikalarının, madenlerinin ve değirmenlerinin korkunç koşulları, ırkları, cinsiyetleri veya ulusal kökenleri ne olursa olsun, bu koşullar tarafından öldürülmeyen çoğu insanı radikal yaptı. Ancak örgütlü işçilerin ve isyancıların safları, diğer herkesle birlikte İtalyanlar, Almanlar ve Ruslarla da doluydu.  

Bu nedenle Doğu ve Güney Avrupalıları hedef alan ve 1944 yılına kadar kaldırılmayan başka dışlama yasaları çıkarıldı. Bu yasalar 1920'ler, 1930'lar ve 1940'lar boyunca Almanların ve Rusların - Yahudiler de dahil olmak üzere - ABD'ye doğrudan göç etmelerinin engellendiği anlamına geliyordu. Almanlar, Ruslar (Yahudi ya da Yahudi olmayan) ve İtalyanlar, iktidardakiler ve onların medya sözcüleri tarafından istenmeyen yıkıcılar olarak özellikle seçildi. Bu gruplara yönelik önyargılar Rus Devrimi gibi olaylarla daha da güçlendi.

Bu arada Rusya'da, 1. Dünya Savaşı sona ererken, Bolşevikler iktidarı ele geçirdikten sonra, ABD, İngiltere ve diğer birçok müttefik ülke, iktidarı Kızıl Ordu'dan geri almaya çalışan Çarlık güçlerini desteklemek amacıyla yüz binlerce askerle Sovyetler Birliği'nin işgaline katıldı ve bu çaba başarısız oldu.

1949'daki Çin Devrimi'nden sonra, ABD ve diğer ülkelerden birçok katılımcı güç, temelde Japon İmparatorluğu'nun iktidara getirdiği ve ABD'nin desteklediği diktatöre karşı bir halk devrimi sürecinde olan Kore'yi işgal etti. Çin, ABD destekli diktatöre karşı Kore'deki devrimci güçleri destekledi. Üç yıl süren aktif çatışma sırasında, on binlerce ABD askerinin yanı sıra yüz binlerce Çin askeri de öldürüldü.

ABD imparatorluğunun dünya çapında yüzlerce askeri üssü vardır ve bunlar stratejik olarak hem Rusya'yı hem de Çin'i kasıtlı olarak kuşatmıştır. ABD, dünya çapında bu tür askeri üslere sahip olan ve istediği her yere çok sayıda asker taşıyabilen tek ülkedir. ABD makamlarının Ukraynalıların, Tayvanlıların ya da Sincan'daki insanların hayatlarıyla ilgilendiği düşüncesi, ABD makamlarının Filistinlilerin, Yemenlilerin ya da Guatemalalıların hayatlarıyla ilgilendiği düşüncesi kadar gülünçtür.  Tamamen soğuk, jeopolitik ve stratejik nedenlerden ötürü ilk gruplardan haberdar olurken ikinci gruplardan haberdar olmuyoruz. Bunun aksini düşünen herkes, kökleri yüzyıllar öncesine dayanan, tamamen insanlık dışı bir dizi emperyal hesaplamaya insani bir yüz kazandırmak için beyhude bir çaba içerisindedir.

Ben, Minsk'ten ayrılmadan önce ve daha sonra kuzeydoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde her türlü ayrımcılığa maruz kalan Rus Yahudi göçmenlerin soyundan geliyorum. Japon bir kadınla bir aile kurdum ve çocuklarımız gözle görülür şekilde Asyalı görünüyor. Bu ülkedeki her iki partinin liderleri de yükselen Çin'i bir şekilde ABD için tehdit olarak resmederken, geleceğin nasıl görünebileceği konusunda endişelenmek için bu ülkedeki Rus veya Asyalı göçmenlerin istismar tarihine veya ABD'nin Avrupa veya Asya'daki emperyalizm tarihine kişisel olarak dahil olmaya gerek yok, Çin'in yayılmacı niyetleri, iklim değişikliğine neden olan Çin kömür santralleri, verilerimizi çalan Çin gözetleme uygulamaları, Amerikan endüstrisini baltalayan Çin endüstrilerine Çin sübvansiyonları, Amerikan işçilerini baltalayan Çinli işçiler, akademide ve Silikon Vadisi'nde sırlarımızı çalmaya çalışan Çinli casuslar ve hatta Çin virüsleri hakkında her geçen gün daha fazla şey duyuyoruz.

Biden'ın Alabama gezisi ve en azından Siyah Amerikalılara yönelik ayrımcılık söz konusu olduğunda, ırk eşitliğine ilişkin yeni keşfettiği tüm söylemleriyle ilgili pek çok şeyden biri, ağzının diğer tarafından bize Rusya ve Çin'deki Ruslardan ve Çinlilerden korkmamızı ve aramızda Amerikan Yolu'na gerekli sadakati gösteremeyen ve kendi hükümetlerinden ve temsil ettikleri her şeyden nefret edenlerden korkmamızı söylemesidir.  Politikacılar savaşlar ve linçler başlamadan önce böyle konuşurlar.

David Rovics, 10 Mart 2023, Counter Punch

(Minsk'ten Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınan Rus Yahudi göçmenlerin soyundan geldiğini söyleyen David Rovics sık sık turneye çıkan bir şarkıcı/söz yazarı ve Portland-Oregon'da yaşayan bir siyaset uzmanıdır.)


Mustafa Tamer, 05.05.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor?

Mustafa Tamer Yayınları

Onlar Ne Diyor?Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı