17 Şubat 2023 Cuma

SA10049/MT134: Andrew Tate ve Müslüman Proselitizasyonunun Ahlakî İflası

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Washington D.C.'de yaşayan, devlet dışı silahlı gruplar, siyasal İslam ve Irak-Musul üzerine araştırmalar yapan, makaleleri The New York Times, The Atlantic, The American Interest ve diğer yayın organlarında yayınlanan The New Lines dergisinin Orta Doğu editör yardımcısı, Iraklı araştırmacı ve analist Rasha Al Aqeedi'ye aittir ve 2022'de Müslüman olduğunu açıklayan,  trans cinsiyetlere ve homoseksüel ilişkilere karşı olan ve kendini kadın düşmanı olarak tanımladığı iddia edilen 1986 Washington DC doğumlu, İngiliz-Amerikan eski profesyonel kick boksçu ve influencer Andrew Tate'in Romanya'da tutuklanması üzerinden Müslüman proselitizasyonunun(*) ahlaken iflasına odaklanmaktadır... 29 Aralık 2022'de iki kadınla birlikte Romanya'da tutuklanan Tate ve kardeşi Tristanîn insan kaçakçılığından ve organize bir suç grubu oluşturmaktan şüpheleniliyor. Rumen polisi, grubun kurbanlarını sosyal medya için ücretli pornografi oluşturmaya zorladığını iddia ediyor. 
Seçkin Deniz, 17.02.2023, Sonsuz Ark

Andrew Tate and the Moral Bankruptcy of Muslim Proselytization

"Yaşam tarzı doğrudan İslam'a aykırı olsa da, mühtedinin hayran kitlesi diğer yanağını çeviriyor ve onun aşırı sağcı mesajını benimsiyor."

İlk bakışta Andrew Tate'i, kadın karşıtı kışkırtıcı söylemleri hızlı para kazanma ve agresif spor salonu kankalığı kültürüyle bir araya getiren çevrimiçi kültürün bir ürünü olarak görmek kolay. Ancak, küresel platformuna rağmen şu anda Romanya'da bir hapishanede çürümekte olan Tate, çeşitli tartışmalara karşı kendisini savunmak için hem çevrimiçi hem de çevrimdışı olarak küresel siyasi, etnik ve dini yelpazenin dört bir yanından beklenmedik bir ittifakı bir araya getirmeyi başardı.

İngiliz-Amerikan eski profesyonel kick boksçu ve tartışmalı influencer Andrew Tate (L), kardeşiyle birlikte Bükreş Temyiz Mahkemesi'nden ayrılırken bir Kuran nüshasını tutuyor. (Getty Images aracılığıyla Daniel Mihailescu/AFP)

Tate pek çok nedenle manşetlere çıktı, ancak özellikle iki olay öne çıkıyor: İslam'ı seçmesi ve yakın zamanda Romanya'da tecavüz ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklanması. Tate'i savunanlar hemen iddiaların meşruiyeti konusunda şüpheye düşerek, Tate'i "gerçeği" söylemekten alıkoymak için suçlamalar uydurduğunu söyledikleri uluslararası sisteme bir gönderme olan "matrix "i işaret ettiler. Bu savunucular, aşırı sağ ve Müslümanlar gibi tarihsel olarak birbirine karşı olan grupları bir araya getiren kadın düşmanlığı, homofobi ve transfobiye dayanan büyüyen bir ideolojiyi yansıtıyor. Şimdi bu kimlikler, ortak düşmanları olan feminizm, liberalizm ve "kadınsılık"a karşı bir araya geliyorlar. Tate gibi influencer'lar sayesinde bir araya gelen bu grupların çığlıkları, bu fikirlerin artık toplumun sınırlarında kalmadığını ve bir orman yangını gibi yayılabileceğini gösteriyor.

Tate birkaç yıldır çevrimiçi "manosferin" bir parçası olmasına rağmen, çeşitli sosyal medya platformlarında viral hale gelmesi ancak geçen yıl oldu. Bu bir tesadüf değildi. Tate'in insanlara nasıl başarılı ve zengin olunacağını öğrettiğini iddia eden çevrimiçi bir eğitim kursu olan "Hustler Üniversitesi" aracılığıyla aboneler, TikTok gibi uygulamalarda kısa videolar yayınlayarak izleyicileri kızdırmaya teşvik ediliyor ve Tate'in kadınların fiziksel istismarını meşrulaştırmak gibi en kışkırtıcı ifadelerinden bazıları yayınlanıyor. Tate, mesajını yayınlamak için sosyal medya algoritmalarını manipüle etme biliminde ustalaştı ve bu da genellikle videoları onaylamayan tepkileriyle yanıtlayan veya "diken" kullanıcılar tarafından karşılanıyor. Bu tartışma ve öfke döngüsü Tate'in isminin trend olmasını sağlıyor ve izleyiciler arasında merak uyandırıyor.

2022 yılında İslam'ı seçtiğini açıklayan Tate, kendisini diğerlerinden farklı kılan kültürler arası bir çekiciliğe işaret etmektedir. Aşırı sağ, aşırı sol ve aşı karşıtları gibi siyasi olmayan komplocular da dahil olmak üzere uç gruplarda kurumlara ve ana akım medyaya karşı artan güvensizlikle aynı zamana denk gelen bu gruplar, genellikle ana akım topluma duyulan güvensizlik ve öfkeden kaynaklanan benzer nedenlerle Tate'in içeriğine yöneldi.

Manosferin unsurları ile aşırı sağ aşırıcılık arasındaki kesişim, Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi gibi gruplar ve dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar tarafından belgelenmiştir. Geçen yıl meslektaşım Lydia Wilson, Kanadalı psikolog Jordan Peterson'ın Araplar ve Müslümanlar arasındaki popülaritesi hakkında yazmış ve onun muhafazakâr, baba figürü ve aile babası kişiliğinin, geleneksel değerlere önem veren ve liberalizmin kendi toplumlarında giderek daha fazla ilgi görmesinden çekinen pek çok kişide yankı bulduğunu belirtmişti. Ataerkil ortamlardaki pek çok kadın Peterson'ın toplumsal cinsiyet rolleri, evlilik ve aile konularına yaklaşımını en az erkekler kadar takdir etmektedir. Müslüman akademisyenler ve hayranları Peterson'ı İslam'ı benimsemesi için açıkça teşvik etmiş, onun zaten Müslüman olduğunu ancak "henüz bunu bilmediğini" iddia etmişlerdir. Peterson'ın ataerkil sistemleri öven konuşmaları, Müslüman dünyasındaki akademisyen ve vaizlerin on yıllardır söylediklerinin çoğunu yansıtmaktadır. Ancak Wilson'ın makalesinde belirttiği gibi, Peterson'ın aşırı sağ ve Hıristiyan köktendinciliği ile flört etmesi Müslüman hayranlarını rahatsız etmiş gibi görünmüyor. Aksine, İslam'a olmasa bile dine olan bağlılığı, seküler güçler tarafından dine karşı yürütülen küresel bir savaş fikrinin arttığı bir dönemde onu pek çok Müslümana sevdirdi.

Geleneksel değerlerin çöküşü algısının yanı sıra, muhafazakâr toplumların liberalizmin telkin edildiğine inandıkları, devlet okullarında din derslerinin reddedilmesi yoluyla dinin terk edilmesi için dünya çapında iç politikaların zorlandığına dair yaygın bir inanç var.

Amerikalı gazeteci Matt Walsh, Müslüman topluluklar ve internetteki dini vaizler arasında ilgi gören bir başka muhafazakâr yorumcu. Walsh'un toplumsal cinsiyet konularını ele aldığı "What Is a Woman?" (Kadın Nedir?) adlı belgeselinden Arapça altyazılı bölümler Orta Doğu'daki WhatsApp sohbet gruplarında dolaşıyor. Candace Owens'ın toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin muhafazakâr yorumları da sohbet gruplarında onaylanıyor ve geleneksel Müslümanlar arasında yaygın bir şekilde dolaşıyor. Walsh ve Owens tarafından dile getirilen ve Müslüman dünyasındaki belirli kitlelerde yankı uyandıran ortak temalar, trans bireylerin açıkça reddedilmesi ve ikili olmayan zamirlerin kullanılmasının yanı sıra feminist ve kadın özgürlüğü hareketlerinin eleştirilmesidir. Bu muhafazakâr yorumcuların siyasi görüşleri ve aidiyetleri genellikle göçmen ve Müslüman karşıtı olsa da, bu durum artan popülerliklerini etkilemiyor gibi görünüyor. Bu anlatının Müslüman vaizler arasında kabul görmesi şaşırtıcı değildir, ancak İslam'a ilişkin küçümseyici görüşleri görmezden gelmeleri ilginçtir, çünkü düşmanı olağan Yahudi ve Hıristiyan şüphelilerden yeni liberal dünya düzenine dönüştürmektedir.

Tate, Peterson, Walsh ve Owens'tan farklı olarak İslam'da genellikle ahlaksızlık olarak kabul edilen şeyleri benimsemektedir. Sonsuz sayıda kız arkadaşı olmasıyla övünüyor ve kadınları kâr amacıyla yetişkinlere yönelik içerik oluşturmak için kullandığını kabul ediyor. Özetle Tate, Müslüman vaizlerin karşı çıktıkları ve toplumsal çürümenin timsali olarak gördükleri her şeyi temsil etmektedir. Bununla birlikte, Tate'in İslam'ı seçmesi aynı vaizler tarafından memnuniyetle karşılanmış ve Tate'in davranışlarını ya yeni bir Müslüman olduğunu ve zamanla öğreneceğini ima ederek ya da hiç tartışmayarak görmezden gelmişlerdir. Bu arada, Tate'in Batı'daki aşırı sağcı takipçileri, ki bunların birçoğu İslamofobi siciline sahiptir, onun din değiştirmesini büyük ölçüde görmezden gelmiş ve İngiliz aşırı sağcı yorumcu Paul Joseph Watson ve Fox News sunucusu Tucker Carlson gibi çoğunluğun desteğini kaybetmemiştir.

Tate'in genç Müslüman erkekler üzerindeki etkisi, özellikle de Batı'nın manosferinin farklı bir bölümünün daha önce Müslüman dünyasının çeşitli kesimlerine hitap etmesi nedeniyle kayda değerdir. Kanada'da bir lisede İslami çalışmalar öğretmeni, 10. sınıf erkek öğrencilerinden biri kadınların mutfağa ait olduğunu savunduğunda şok oldu. Sadece gözleri açıkta bırakan muhafazakâr bir Müslüman yüz örtüsü olan nikap takan öğretmen, öğrencilerinden daha önce böyle bir şey duymamıştı. Sorguladığında, öğrencinin Tate'ten ilham aldığını öğrendi. Bu fenomeni daha iyi anlamak için Tate'in internetteki en hevesli Müslüman savunucularından bazılarına ulaştım. Yaşları 21 ile 32 arasında değişiyordu ve isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşmayı kabul ettiler.

Gençlerden biri, Tate'in istismarlarından ve kötü alışkanlıklarından bahsederken, "Bakın, ideal olmadığını ve geçmişte yaptıklarının günah olduğunu biliyoruz, ama o yeni bir din değiştiren ve zamanla öğrenecek," dedi. "Yaptığı ya da yapmakta olduğu hiçbir şey kufurdan daha kötü olamaz," diye devam etti ve Arapça'da sadakatsizlik anlamına gelen kelimeyi kullandı. "İslam kufur dışında her şeyi affeder ve tüm yeni din değiştirenler hoş karşılanmalıdır."

Karşımdaki bilişsel uyumsuzluğu anlamakta zorlandım. Dini açıdan yeni Müslümanların hoş karşılanması gerektiği doğru olsa da, günahlarından dolayı tövbe etmek de İslam'a geçmenin hayati bir parçasıdır - ve Tate bir kez bile tövbe etme arzusu göstermemiştir. Tate'i yeni Müslüman olmuş biri olarak savunmak tipik bir çifte standardın ötesine geçmektedir; Mısırlı futbol yıldızı Mo Salah gibi Müslümanları evinde Noel ağacı süslediği için azarlayanlar, kendisini hala açıkça "pezevenk" olarak tanımlayan ve kadınları para için sömüren bir başka Müslüman erkeğe seslerini çıkarmıyorlar.

Bu konuşmalarda Tate ile fetih dönemindeki ilk Müslümanlar arasında yanlış da olsa ilginç bir karşılaştırma yapıldı. Bir başka katılımcı "Müslüman erkekler tarih boyunca kadınlarla birlikte olmuş ve bunu meşrulaştırmanın yollarını bulmuşlardır" dedi. "Cariyelere bakın! Onlara savaş ganimeti olarak sahip olmak İslam'da caizdi. Erkekler onları eğlence amaçlı kullanıyordu. Onları alır ve satarlardı. Bu kadın katmanı Andrew'un web kamerasındakilerden farklı değil. Bu kadınlar için geçerli olan kurallar, kız kardeşlerimiz ve potansiyel eşlerimiz gibi ailelerimizdeki kadınlar için geçerli olan kurallardan farklıdır." Yedinci yüzyıldan 18. yüzyıla kadar İslam'daki cariye geleneğini açıklamak için bu makalenin kapsamını aşan bir akademik çalışma bütünü var, ancak 21. yüzyıl ahlaki bakış açısıyla bu konuda nasıl hissettiğimizden bağımsız olarak, bağlamlar büyük ölçüde farklıdır.

Ancak bu temelsiz karşılaştırma, Tate'in Müslüman destekçileri ile Batı'daki aşırı sağcı hareketler arasında örtüşen birçok fikirden birini ortaya koymaktadır: ahlaksızlığı nasıl tanımladıkları. Tehdit evlilik dışı seks ve zina (erkek tarafından işlendiğinde) olmadığı gibi, medeniyetteki çürümenin kaynağı da dünyevi zevklere aşırı düşkünlük değildir. Tehdit daha ziyade, bu grupların geleneksel, ataerkil düzeni korumak için geleneksel cinsiyet rollerinde tutmayı tercih ettikleri türden kadınları etkileyen yeni feminizm ve liberalizm dalgasıdır - bir erkeğin arzu ettiği her türlü zevke düşkün olmasına izin verirken, doğrudan çevrelerindeki kadınlardan iffet ve itaat bekler. Bu durum, popüler televizyon dizisi "Damızlık Kızın Öyküsü "ndeki Jezebel'leri anımsatmaktadır; dindar, Tanrı'dan korkan Gilead Cumhuriyeti'nde üst düzey yönetici erkekler için yapılmış gizli bir gece hayatı vardır. Jezebel'lerle, yani düşmüş kadınlarla seks bolca yapılmaktadır. Ancak bu gizli dünyanın dışında, bu erkeklerin eşleri, kız kardeşleri ve kızları en ufak bir ilişkiye girdikleri için idam edilebilirler.

Tate'in tutuklanmasının ardından, daha önce konuştuğum Müslüman erkeklere yorum yapmaları için ulaştım ve sadece bir tanesi benimle konuşmayı kabul etti. "Hepsi yalan. Artık Müslüman olduğu ve matrisi ifşa ettiği için onun peşine düşüyorlar," dedi 23 yaşındaki bir genç. "Ne yaparlarsa yapsınlar kırmızı hap dalgası devam edecek." Bu, aşırı sağcı manosfer ile bir başka örtüşmeydi: kırmızı hap komplosu.

Tate'i ve daha geniş manosferi anlamak, feminist ve uyanmış hareketlerin görünürdeki tehlikelerini açıklamak için kullanılan ve birçoğu gişe rekorları kıran 1999 yapımı "The Matrix" filmine kadar uzanan bazı anahtar terimleri bilmeyi gerektirir. Filmde karakterlere, gerçek dünyayı insanları köleleştiren makine kontrollü bir gerçeklik olarak ifşa eden kırmızı hap ile cahil mutluluklarının konforunda kalmalarını sağlayan mavi hap arasında bir seçim yapma şansı verilir. Buna atıfta bulunan Tate ve diğer manosfer etkileyicileri "matrix "i yeni liberal düzen, "hap "ı ise (kendi) gerçeklikleriyle yüzleşme ya da onu görmezden gelmeye devam etme seçeneği olarak tanımlıyor.

Temel ideolojik farklılıklara rağmen uç grupların nasıl birbirine yaklaştığını gösteren bir örnek olarak, aynı dil hem aşırı sağcı yorumcu Tommy Robinson hem de Müslüman vaiz Muhammed Hicab tarafından kullanılıyor. Tate'in yeni keşfettiği inancı, Müslümanlara ve İslam'a karşı kışkırtıcı bir dil kullanmasıyla tanınan Robinson'u desteklemesine engel teşkil etmiyor gibi görünüyor. Şimdi, erkekliğe yönelik saldırı algısı feminizmi ve uyanmış kültürü Müslüman vaizler, İslamcılar ve İslamofobikler için ortak bir düşman haline getirdi. Birçok Müslüman vaiz uzun zamandır Batı'nın ahlaksızlık ve ilerici yaşam tarzları yoluyla İslam'ı yok etmek için komplo kurduğu kendi matris versiyonlarına inanmaktadır. Daha yakın zamanlarda bu "matrisler", yeni bir liberal dünya düzeninin tüm dinleri yok etmek ve gelenekle çelişen yeni değerler dayatmak için yola çıktığı ve sekülerizmin İslam dışındaki tüm dinlere sızdığı inancıyla örtüşüyor gibi görünmektedir.

Homofobi, transfobi ve feminizmin kesişimselliği bir fikir ittifakı yaratılmasına yardımcı olmuştur. Tate'in yakın zamanda tutuklanması, "matrisi ifşa edenlerin" özgürlüklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya oldukları inancını haklı çıkardı. YouTube kanalında 600.000'den fazla abonesi olan Katarlı vaiz Abdul Aziz al-Ansari, Tate'in İslam'ı seçerek ve Batı'nın ikiyüzlülüğünü ifşa ederek liberal dünya düzenine meydan okuduğu için tutuklandığına inanıyor. Tate İslam'ı seçmeden önce de bu dini övmüş ve tek başarılı din olarak tanımlamıştı.

Doktorluktan internet vaizliğine geçen Mısırlı vaiz Dr. Haitham Talaat, 406.000 aboneye sahip YouTube kanalında Tate'i öven uzun bir video yayınlarken, feminist hareketleri, LGBTQ haklarını ve ulusal kimlik politikalarını destekleyen ağlar aracılığıyla Müslüman dünyasında İslam karşıtı, laiklik yanlısı projelere yüz milyonlarca dolar harcandığını iddia etti. Ona göre tüm bunlar, "Batı'da laiklikle savaşan ve şimdi laikliği reddeden son gerçek din olan İslam'a geçen Andrew Tate adlı karizmatik genç bir Amerikalı adamın" ellerinde birkaç ay içinde parçalanmıştı. Aşırı sağcı yorumcu Mike Cernovich 2019'da 1,1 milyon Twitter takipçisine İslam'ın uyanıklık karşısında Batı'nın belki de son umudu olduğunu tweetlediğinde bu fikirle flört etmişti. Tweet mantıksız gibi görünse de bağlamı biraz daha incelediğimizde mesajın çok da abartılı olmadığını görüyoruz. Erkekliğe karşı bir savaş olduğuna inanan gericiler, "sert erkeğin" kabul göreceği bir yer arıyor. İslam ve Müslümanlar hakkında yüzeysel bir anlayış tam da bunu sağlamaktadır: ilerici değerleri reddeden, kadın ve azınlık haklarına karşı hoşgörüsüzlüğü vaaz eden ve her türlü eleştiriye şiddetle karşılık veren küresel bir takipçisi olan bir din.

Pek çok Müslümanın mücadele ettiği İslamofobik klişeler şimdi zehirli erkeklik tiplerini İslam'a çekiyor ve Müslüman toplumu bu durumdan etkilenmemekle kalmayıp onları kucaklıyor.

Müslüman vaizler Cuma hutbelerinde mesajlarını yaymak için her zaman camileri kullanmışlardır. Ancak 1970'lerden bu yana, televizyon kanalları ve kasetlerden YouTube kanalları ve sosyal medya platformlarına kadar her teknolojik gelişmeyle birlikte birçok farklı alana yayıldılar. Müslüman dünyasındaki rehberlik ve kişisel gelişim guruları nadiren sekülerdir ve vaizler genellikle muhafazakâr merceklerle dini ve sosyal rehberliği yayma rolünü oynamışlardır. Nesiller boyu vaizler arasında paylaşılan ortak tema, Müslüman toplumlara sızan Batı ahlaksızlığına karşı mücadele etme ihtiyacıdır. 1950'lerde Müslüman Kardeşler'in önde gelen ideologlarından Seyyid Kutub, değişim öğrencisi olarak bulunduğu Colorado eyaletinin Greeley kasabasında gördüğü cinsel özgürlüğe dikkat çekmiştir. Batı'yı reddetme ve muhafazakar İslam'a bağlı kalma konusunda kararlı bir şekilde Mısır'a döndü. O zamandan beri bu tema, kadınların erkekleri günaha sürüklemedeki rolüne ve kadınların iffetlerini koruyarak erkek hemcinslerinin günahtan uzak bir hayat yaşamalarına yardımcı olma sorumluluğuna vurgu yapan muhafazakâr dini vaazların değişmezi olmuştur. Bu sorumluluk sadece kadınların tesettüre bürünmesiyle değil, aynı zamanda aileye hizmet etmek için evde kalmak da dahil olmak üzere geleneksel cinsiyet rollerini kabul etmeleriyle somutlaşmıştır. Erkeklere ve kadınlara yönelik çifte standartlar her zaman vardı, ancak vaizler hedonizmi temel İslami normları ihlal eden bir erkek figürünü nadiren onayladı ya da kabul etti. Ta ki Tate din değiştirene kadar.

Müslüman vaizlerin geleneksel olarak teşvik ettiği ve övdüğü diğer ortak temalar, yaşam tarzı seçimlerinde alçakgönüllülük, tevazu ve sofuluktur; bu özellikler Tate'in dünyasıyla tamamen çelişmektedir; burada malikaneler, yatlar ve lüks spor arabalar tüm genç erkeklerin arzulaması gereken bir statüyü yansıtmaktadır. Tate başarıyı aşırı derecede zengin olmak olarak tanımlıyor ve fakir olmanın nihai başarısızlık olduğuna inanıyor.

Orta Doğu ve Avrupa arasında yaşayan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir arkadaşım, Tate'in genç Müslümanlar üzerindeki etkisiyle ilgili kişisel bir aile hikayesini benimle paylaştı. Bir gün, ergenlik çağındaki genç oğlu aniden ailesinin "ucuz" ve "fakir" olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirmeye başladı. Arkadaşım hiçbir şekilde ucuz ya da fakir değil ve öyle de yaşamıyor. Ailesinin yaşam tarzı gerçekten de varlıklı ve üst sınıf olarak tanımlanabilir. "Babasına ve bana öfkeyle neden daha modern arabalarımız olmadığını ve paramızla hava atmadığımızı sorardı. Her şey çok tuhaftı, çünkü biz onu böyle yetiştirmemiştik" dedi. Biraz araştırma yaptıktan sonra anne, oğlunun ve arkadaşlarının kısa süre önce Tate'i YouTube'da keşfettiklerini ve her sözüne katıldıklarını öğrendi. Tate'in yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'ne taşınması ve klişeleşmiş Körfez yaşam tarzını onaylaması, genç Müslüman çocukları etkilemişti.

Kanaatkârlık ve zenginlik gibi genellikle dünyevi olarak tanımlanan şeylerin peşinde koşmamak geleneksel olarak vaizlerin vaazlarının temel bileşenleri olmuştur. Tate'in yaşam tarzını değiştirdiğine dair hiçbir belirti yok. Tutuklanmasının arifesinde, kardeşi Tristan ile birlikte, açık saçık giyimli kadınlardan oluşan bir kalabalıkla parti yaparken ve alkol alırken kaydedildi. Buna rağmen, din değiştirmesini memnuniyetle karşılayan Müslüman vaizlerin hiçbiri Tate'in zenginliği ve cinsel maceralarıyla övünmeye devam ettiğine dikkat çekmedi.

Müslüman vaizlerin çoğunun benimsediği bir başka değer de, geçimini helal ve dürüst sayılan yollardan kazanmanın önemidir. Her ne kadar alimler neyin haram olduğunu sürekli olarak tartışsalar da, Tate'in bazı gelir kaynakları, en müsamahakar alimler tarafından bile İslam'da tartışmasız bir şekilde yasaklanmıştır. En korkunç örnek, müşterilerine cinsel hizmet sağlayan web kamerası stüdyosu için genç kadınları işe almasıdır. Tate kızların az giyindiğini ama asla çıplak olmadığını iddia etse de, devam eden soruşturma webcam stüdyolarının müşterilere yetişkinlere yönelik içerik sağladığını göstermiştir. Ne yukarıda bahsi geçen Müslüman vaizler ne de Tate'in Müslüman hayranları, İslam hukukunun bu açık ihlallerinin hiçbirinden bahsetmiyor.

İslam'ı seçtiğini açıkladıktan sonra Tate, zina için şeriat cezasına atıfta bulunarak, eşinin kendisini aldatması halinde onu taşlamak için şimdiden tuğla topladığını söyledi. İslam'ın cazibesinin geleneksel değerleri eleştirmenin sonuçları olmasında yattığını ve bu değerlerin birçoğunun - toplumsal cinsiyet rolleri ve erkeklerin kadınlar üzerindeki üstünlüğü inancı - kişisel inançlarıyla örtüştüğünü açıkladı. Ancak İslam'ın bu yorumu, Peygamber Muhammed'in İslam'ı yaymak için benimsediği nezaket, alçakgönüllülük ve dürüstlük mesajından çok uzaktır. Çocukken hepimiz İslami derslerimizde bu değerleri bir Müslümanın sahip olabileceği ve teşvik edebileceği en önemli özellikler olarak öğrendik. İslam'ın Singhasari ve Majapahit (bugün Endonezya) gibi topraklara nasıl girdiğine dair, zorbalık ve erkekliği değil cömertlik ve ahlakı vurgulayan hikayeler öğrendik - tarih bu tasvirden daha karmaşık olsa bile - tüm halkların kademeli olarak dönüştürülmesinin arkasındaki itici güç olarak.

Özellikle Orta Doğu gibi yerlerde kamusal alanlar otokratik rejimler tarafından sıkı bir şekilde kontrol edildiği ve denetlendiği için İslami vaazlarda bir boşluk var. Tate gibi kişilerin rol model olarak ortaya çıkmasını sağlayan sadece kahramanların yokluğu değil, aynı zamanda tüketimciliğin ve dünyevi arzuların cazibesine gerçekçi bir şekilde hitap edebilecek cazip bir İslami anlatının yaratılamamasıdır. Şimdi bu boşluk, bir YouTube kanalı ve podcast kurabilen, kendini vaiz ilan eden herhangi biri tarafından dolduruluyor. YouTube'da 650.000'den fazla abonesi olan İngiliz-Mısırlı vaiz ve tartışmacı Hijab'ın dediği gibi, "[Tate] gezegende en çok Google'da aranan adam." O ve diğer pek çok Müslüman vaiz için bu, Tate'in neden kabul edilmesi gerektiği konusundaki anlaşmayı tamamlıyor - "iyi bir adam" olduğu için değil, "en çok Google'lanan adam" olduğu için. Tate, Müslüman takipçilerinin bu özel demografisinin kalp tellerine oynayarak bu desteği nasıl sürdüreceğini biliyor. Tweetlerinde 13. yüzyılda yaşamış tartışmalı ve aşırı muhafazakar Müslüman ilahiyatçı İbn Teymiyye'den alıntılar yapıyor. Andrew'un kardeşi Tristan Tate kısa bir süre önce, tutuklanmasının ardından hiçbir Hıristiyan arkadaşının kendisini desteklemediğini, oysa kardeşinin Müslüman arkadaşlarının ve takipçilerinin onu savunduğunu ve yanında durduğunu söyledi.

Tate'in hem Müslüman dünyasında hem de Batı'da yankı uyandıran bir başka yönü de, dünyanın liberal düzeninde haklarından mahrum bırakıldıklarını düşünen genç erkeklerin hayal kırıklığını açıklamasıdır. Onlara göre - ve Tate'e göre - toplum başarı çıtasını, özellikle de flört konusunda, gerçekçi olmayan bir şekilde yüksek tutmuş ve onlara başarılı olmaları için gerekli araçları sağlamada başarısız olmuştur. Bu söylemi tüketmek bir başka bilişsel uyumsuzluk anı gibi hissettiriyor. Aksine, küresel ataerkil sistemler her yaştan erkeğin başarılı olmak için kızlara ve kadınlara kıyasla daha az çaba göstermesini sağlamıştır. Bu ötekileştirilme korkusu, aşırı sağın artan göçmen nüfusuna tepki olarak ya da etnik ve dini azınlıkları savunmak için başvurduğu gerekçeleri anımsatıyor. Genç erkekleri kışkırtıcı söylemlere iten, daha az avantajlı gördükleri kişilerle eşit olma ve ayrıcalıklarını kaybetme korkusudur. Kimse onlardan bir şey almıyor ama Tate gibi pek çok etkileyici kişi, onlara kabul ve hoşgörüyü öğretmek yerine hak sahibi olduklarını vurguluyor.

"İncel" (istemsiz bekar) kavramı Müslüman dünyasında Batı'dakinden çok farklı bir anlama sahip olsa da, altında yatan hak mesajı benzerdir. Batı'da, (sadece erkek olduğu için) bir cinsel partnere hakkı olduğuna inanmasına rağmen onu cezbedemeyen bir erkeği ifade eder. Ancak Müslüman dünyasında toplumsal cinsiyet rolleri, gelenekler ve aile gibi sosyal yapılar evliliğin daha önemli olduğu ve maddi durumu, statüsü veya fiziksel çekiciliği ne olursa olsun her erkeğin bir eş bulabileceği anlamına gelmektedir. Yine de kendisinden daha üst bir sosyal sınıftan ya da kendi fiziksel çekicilik anlayışına uyan bir eş bulamama ihtimali vardır. Batı'daki incellerin standartları "çok yüksek" olan kadınlara saldırmasına benzer şekilde, kadınlara mutluluk ve aşk olmadan evliliğe razı olmak zorunda olmadıklarını gösteren her türlü fikir ataerkil statüko için son derece tehlikelidir.

Tate bir dahi değil ve komplo, kadın düşmanlığı ve kırmızı haplardan oluşan dünya görüşüne orijinal bir şey sunmuyor. Çevrimiçi alt kültürlerle büyüyen ve gelişen uzun bir geleneği takip ediyor. Ancak İslam'ı seçmesi, içinden geldiği çevreyi anlamak açısından değil, görüş ve davranışlarının çoğuna karşı durması beklenen Müslümanların tepkileri açısından önemlidir. Açık saçık yetişkin video içeriklerine karışmasını, tecavüz ve insan kaçakçılığı suçlamalarını, kumar ve kumarhanelere yaptığı yatırımlardan elde ettiği maddi kazancı - ki bunların hepsi İslam'da büyük günah olarak kabul edilir - görmezden gelerek kadınlar ve azınlıklar konusundaki haklılığını iddia etmeleri, Müslüman dünyasındaki bazı vaizlerin ne kadar zehirli olursa olsun herhangi bir meşruiyet ve popülerlik için ne kadar çaresiz olduklarını gösteriyor.

Rasha Al Aqeedi, 26 Ocak 2023, The New Lines Magazine

(Rasha Al Aqeedi New Lines dergisinin Orta Doğu Editör Yardımcısıdır.. Washington D.C.'de yaşayan Iraklı bir araştırmacı ve analisttir. Çalışmaları devlet dışı silahlı gruplar, siyasal İslam ve memleketi Irak'ın Musul kenti üzerine odaklanmaktadır. Derginin editör ekibine katılmadan önce Rasha, George Washington Üniversitesi Aşırıcılık Programı, Dış Politika Araştırma Enstitüsü ve Dubai merkezli Al Mesbar Çalışmaları ve Araştırma Merkezi de dahil olmak üzere çeşitli düşünce kuruluşlarında siyasi ve güvenlik araştırma ve analizlerinde çalıştı. Irak, Orta Doğu ve güvenlik konularında yorumcu olan Rasha'nın makaleleri The New York Times, The Atlantic, The American Interest ve diğer yayın organlarında yayınlanmıştır.)


Mustafa Tamer, 17.02.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor?

Mustafa Tamer Yayınları

Onlar Ne Diyor?(*) Proselitizm (Yunanca: προσήλυτος,) ortaya çıktığı dönemde yabancı halkların Yahudiliği kabul etmesi anlamına gelen kavram, günümüzde herhangi bir dinin yayılması için harcanan çaba ve diğer dinsel çevrelerden inançlı kazanma uğraşı gibi olumsuz bir anlam kazanmıştır. Özgürce, kendiliğinden ve barışçı yollarla yayılan dinler Proselitizm'in dışındadır.)


Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı