13 Aralık 2022 Salı

SA9969/SD2627: Pentagon'un 'Arka Kapı' Ödenekleri Bütçeyi Şişkinleştiriyor

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, kendi ifadeleriyle, 1995 yılından bu yana Amerikan vergi mükelleflerinin bağımsız sesi olarak hizmet veren ve partizan olmayan bütçe gözlemcisi Taxpayers for Common Sense'in başkanı olarak vergi mükelleflerinin dolarlarının sorumlu bir şekilde harcanmasını ve hükümetin imkanları dahilinde faaliyet göstermesini sağlamak için çalışan Steve Ellis'a aittir ve Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon)'nın şişirilmiş ödeneklerine odaklanmaktadır. Analist, Pentagon'un bile talep etmediği, ancak proje sahibi şirketler tarafından yapılan araştırma ve geliştirme masraflarının federal hükümet tarafından karşılanmasını isteyen savunma müteahhitlerinin gönlünden geçenlere ayırdığı ödeneklerin artan enflasyon üzerindeki etkisini sorgulamakta ve şöyle demektedir: "Eğer federal harcamaların enflasyon üzerindeki etkisinden endişe duyuyorsak, Kongre milyarlarca federal doları, savunma müteahhitleri yararına lobiciler tarafından zorlanan bu tür talep edilmemiş, spekülatif araştırma projeleri için israf etmemelidir. Ne de olsa Pentagon zaten ihtiyacından fazlasını talep ediyor." Görünen o ki çürüyen bir dev olarak ABD, Lockheed Martin gibi şirketler tarafından, 773 milyar dolar olarak hazırlanan ancak, analistin eleştirdiği üzere verilen tekliflerle 858 milyar dolara çıkarılan bütçesiyle dev savaş makinesi Pentagon üzerinden kurulan hortumlarla sömürülmeye devam edilmektedir..
Seçkin Deniz, 13.12.2022, Sonsuz Ark 

“BACKDOOR” PENTAGON EARMARKS BLOAT THE BUDGET

"Kongre neden Pentagon'un bile talep etmediği programları finanse ediyor?"

Aşırı hükümet harcamaları doğru ya da yanlış bir şekilde ekonomimiz üzerinde enflasyonist baskılara neden olarak Federal Rezerv'i faiz oranlarını yeniden yükseltmeye zorlamıştır. Elbette enflasyonun bütün hikayesi daha karmaşıktır, ancak Kongre, zaten sıcak olan bir ekonomide çok fazla federal harcama ile iyi bilinen bağlantıyı akılda tutmalıdır. Politika yapıcılar muhtemelen topal ördek Kongresi sırasında bir torba harcama paketi geçireceklerinden ve vergi dolarlarının israfı olacak birçok kalem bu harcama tasarısına sıkıştırılacağından, bu şimdi önemlidir.

Bu nedenle, Kongre'nin tatile girmesinden hemen önce alelacele geçirilen bu "geçirilmesi gereken" harcama tasarılarına sık sık dahil edilen, eski moda Savunma Bakanlığı projeleri için ayrılan ödeneklerden bahsedelim. Ne de olsa Pentagon bütçesi bütün federal bütçedeki isteğe bağlı harcamaların neredeyse yarısını oluşturuyor.

ÖDENEKLER NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Başkan her yıl bir sonraki mali yıl için federal bütçe önerisinde bulunur ve Kongre de her yıl bu bütçe talebinin arkasındaki karar alma mekanizmasını sorgulamak üzere oturumlar düzenler. Pentagon söz konusu olduğunda, askeri servis şefleri ve üniformalı subaylar bu oturumlara hazırlanmak, tanıklık etmek ve "Kayıt İçin Sorular "a yanıt vermek için yüzlerce saat harcarlar.

Hükümetin iki kanadı arasındaki bu gidiş gelişler, Pentagon bütçesinin nihai hale getirilmesinde doğrudan rol oynayan dört kongre komitesine - Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi, Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesi Savunma Alt Komitesi ve Senato Tahsisatlar Komitesi Savunma Alt Komitesi - bir sonraki mali yıl için Pentagon'un politika ve harcamalarını belirlemek üzere farklı mevzuat taslakları hazırlarken rehberlik etmektedir. Genel "ulusal güvenlik" harcamalarının (büyük) bir alt kümesi olan Pentagon bütçe talebi, 2023 mali yılı için halihazırda 773 milyar dolardır.

Kuruluşum Taxpayers for Common Sense, Pentagon'un bütçesine bu mali yıl için kongre değerlendirmesi olarak eklenen şüpheli araştırma ve geliştirme projelerini takip ediyor. Son derece spekülatif olan bu araştırma projeleri çoğunlukla Pentagon tarafından talep edilmiyor; hatta sözde Fonlanmayan Öncelikler Listelerinde bile yer almıyor.

Bu projelerin çoğu, bu şirketler tarafından yapılan araştırma ve geliştirme masraflarının federal hükümet tarafından karşılanmasını isteyen savunma müteahhitlerinin gönlünden geçenlerdir. Bu doğrultuda, bu savunma müteahhitleri için lobiciler parlak "bilgi formları" ve pahalı web siteleri hazırlar ve yasama şampiyonu aramak için Capitol Hill'e giderler. Savunma müteahhitlerinin silah programlarını tanıtmak için kullandıkları halkla ilişkilerin çevrimiçi bir örneği olarak Lockheed Martin, F-35 savaş uçağını tanıtan etkileyici bir web sitesine sahiptir ve web sitesi ziyaretçilerine ve politika yapıcılara programın ülke çapında her eyalette yaptığı büyük harcamaları yardımcı bir şekilde göstermektedir.

Yerel savunma tesislerini meşgul etmek ve seçmenlerine istihdam sağlamak isteyen Kongre üyeleri bu projelere destek vermek için can atıyorlar. Ancak bu projelerin her birinin uzun vadeli hedefinin nihayetinde Pentagon'da bir tedarik "kayıt programına" dönüşmek olduğunu unutmamak gerekir çünkü gerçek para orada.

Ancak her biri iki milyon ila yüz milyonlarca dolar arasında değişen bu araştırma projelerinin birçoğunun henüz Pentagon tarafından resmi olarak talep edilmediğini de unutmayın. Bazıları Kongre'ye resmi talepte bulunma sırasını kaçırmış olabilir ve bunlar "finanse edilmeyen öncelikler" olarak görünmektedir. Ancak bu araştırma projelerinin çoğu bu listeye bile giremiyor. Örneğin, ABD Donanması UPL'nin 43 maddelik toplam listesinde sadece sekiz Araştırma, Geliştirme, Test ve Değerlendirme Ödeneği veya RDT&E projesi vardı. Ancak Temsilciler Meclisi Ödenek Komitesi, Donanma RDT&E bütçe kalemlerine 82 proje ekledi. Temsilciler Meclisi ödenek sağlayıcıları tarafından yapılan en büyük ekleme, Donanma'nın listesinde görünmeyen "Proje Overmatch entegrasyonu dahil ATRT" için 50.3 milyon dolar oldu.

Kabul edelim: Talep edilen yüz milyarlarca doların içinde birkaç milyon dolar yoksa, proje pek de öncelikli değildir.

Genel olarak, federal hükümet araştırma pastanıza bir kez parmağını soktuğunda, az da olsa, ürettiğiniz her türlü araştırmanın fikri mülkiyet haklarına sahip olur. Bu çok şaşırtıcı değil, ancak önemli çünkü bu araştırmanın doğrudan sonuçlarının geliştirilemeyeceği ve özel piyasada satılamayacağı anlamına geliyor. Yani, bu araştırma sadece hükümet kullanımı içindir ve Pentagon bunu istememiş bile olabilir.

EARMARK'LAR NEREDE SAKLANIYOR 

Batman filminde Morgan Freeman ve Christian Bale'in Wayne Enterprises'ın araştırma katında dolaşarak, sonunda Batmobil'e dönüşecek olan Scrambler gibi havalı aygıtları aradıkları sahneye benzer bir sahne hayal edin. Elbette nihai tasarı Kongre'den geçene kadar bu "program artışlarının" ne kadara mal olacağını bilemeyeceğiz, ancak milyarlarca dolar olacağını söylemek abartı olmaz.

Ödenekler on yıl önce "kaldırılmadan" önce, Kongre üyelerinin genellikle federal harcamaları kendi bölgelerine yönlendirmek için ödenek tasarılarına bireysel olarak belirli harcama projeleri ekledikleri bir süreçti. Kuruluşum ödeneklere karşı çıkıyordu çünkü çoğu zaman siyasi güç bir projenin liyakatinin önüne geçiyordu ki bu da vergiden gelen dolarları bütçelemek ve harcamak için kötü bir yoldur.

"Kongre Tarafından Yönlendirilen Harcama Talepleri" olarak adlandırılan ödenekler 2011 yılında yasaklandı ve ardından 2021 yılında "Toplum Projesi Finansmanı" olarak yeniden canlandırıldı. Ancak ödenek süreci hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmadı. Sadece yeni isimlerle daha derinlere gömüldü. Bu durumda, tahsisatlar "Araştırma, Geliştirme, Test ve Değerlendirme Ödenekleri" veya RDT&E perdesinin arkasına saklanıyor, çünkü buna kim karşı olabilir?

Federal lobiciler, gelecekteki bir alet için sahip oldukları harika fikir hakkında yerel senatörlerinin veya temsilcilerinin kulağına bir böcek sokmaya heveslidirler. Ve lobicinin bahsettiği alet, yerel bir devlet müteahhidindeki mühendislerin istihdam edilmesini sağlayacağından, Kongre üyeleri de bu alet hakkında her şeyi duymaya heveslidirler. Sadece bir örnek vermek gerekirse, Senato Tahsisat Komitesi'nin 18 üyeli Savunma Alt Komitesi, bu yıl Pentagon harcama tasarısına 580 adet RDT&E ile ilgili harcama talebi ekledi.

Eğer federal harcamaların enflasyon üzerindeki etkisinden endişe duyuyorsak, Kongre milyarlarca federal doları, savunma müteahhitleri yararına lobiciler tarafından zorlanan bu tür talep edilmemiş, spekülatif araştırma projeleri için israf etmemelidir. Ne de olsa Pentagon zaten ihtiyacından fazlasını talep ediyor.

Steve Ellis, 1 Aralık 2022, Inkstick Media

(Steve Ellis, 1995 yılından bu yana Amerikan vergi mükelleflerinin bağımsız sesi olarak hizmet veren ve partizan olmayan bir bütçe gözlemcisi olan Taxpayers for Common Sense'in başkanıdır. Vergi mükelleflerinin dolarlarının sorumlu bir şekilde harcanmasını ve hükümetin imkanları dahilinde faaliyet göstermesini sağlamak için çalışmaktadır.)


Seçkin Deniz, 13.12.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı