22 Kasım 2022 Salı

SA9939/SD2605: Amerika ve Vaat Edilmiş Topraklar

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, İnsan Bilimleri Enstitüsü'nün daimi üyesi, Liberal Stratejiler Merkezi Başkanı Ivan Krastev ve Yahudi asıllı, darbeci, kaos ve terör destekçisi, FETÖ-PKK ve 15 Temmuz Darbesi'nin destekçisi, CHP-HDP-İP-SP-GEP-DAP-DP-PKK-FETÖ ittifakının organizatörü ve finansörü, LGBT tasarımcısı liberal, daha doğrusu satanist para spekülatörü George Soros'un Açık Toplum Vakıfları Başkan yardımcısı Leonard Benardo'nun ortak çalışmasıdır ve Amerikan politikalarındaki Yahudi etkisini inceleyen Walter Russel Mead'in 'The Arc of a Covenant: The United States, Israel, and the Fate of the Jewish People-Bir Antlaşmanın Arkası: Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Yahudi Halkının Kaderi' adlı kitabı ile Shlomo Ben-Ami'nin 'Prophets without Honor: The 2000 Camp David Summit and the End of the Two-State Solution- Onursuz Peygamberler: 2000 Camp David Zirvesi ve İki Devletli Çözümün Sonu' adlı kitabına odaklanmaktadır. Herhangi bir yorum eklemediğimiz bu çevirinin meraklıları için zihin açıcı tartışmalara katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
Seçkin Deniz, 22.11.2022, Sonsuz Ark 

America and the Promised Land

"Amerikan perspektifinden bakıldığında, İsrail-Filistin çatışması son yıllarda büyük ölçüde merkez sahneden çıktı. Yine de, ABD-İsrail ittifakının arkasındaki gelişen çıkarları, duyguları ve koalisyonları anlamak, Amerika'nın dış politikasını daha geniş olarak tanımlayan temelleri anlamanın en iyi yolu olabilir."

Üç çeyrek asırdır sürse de, İsrail'in uluslararası ilişkilerdeki rolünün metafiziği ve İsrail-Filistin çatışmasının küresel siyasetteki merkeziliği izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. Bu toprak parçası nasıl bu kadar duygusal yoğunluğa ilham verebilir ve ABD dış politikası üzerinde bu kadar büyük bir etkiyi yönetebilir?

Walter Russel Mead, 'The Arc of a Covenant: The United States, Israel, and the Fate of the Jewish People-Bir Antlaşmanın Arkası: Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Yahudi Halkının Kaderi', Knopf, 2022.

Büyük strateji deyimiyle dış politika üzerine geniş çapta yazılar yazan ünlü Amerikalı diplomatik tarihçi Walter Russell Mead, The Arc of a Covenant'ta çıkış noktası olarak bu boşluğu kullanır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi ve İsrail tarihini yeniden yorumlamak için on yıl süren bir projenin sonucu olan kitap, sevilen kibirleri parçalayan ve uzun süredir devam eden varsayımlara meydan okuyan geniş kapsamlı bir analiz sunuyor. Mead, alışılagelmiş tüm figürleri masanın başına yerleştirmek yerine, bize yeni bir şey ile ilgili fikir vermek için koltukları yeniden düzenliyor.

Daha önceki kitabı Speicial Providence-İhtisas Takdiri'nde, Amerikalıları dış politikalarının daha derin kökleri hakkında eğitmeye çalışan sorumlu ikonoklast rolünü oynayarak, kendisini en nadir dış politika düşünürü olarak konumlandırmıştı. Orada Mead, zaman zaman Amerika'nın ulusal çıkarlarını tanımlayan dört dış politika geleneğini tanımlamıştı: demokrasi için güvenli bir dünya arayan Wilsoncı gelenek; Amerika'nın ekonomik çıkarlarını ön planda tutan Hamiltoncı gelenek; Amerika'yı dış dünyanın yozlaştırıcı etkilerinden korumayı amaçlayan Jeffersoncı gelenek; ve Amerika'yı güçlü bir şekilde yabancı karışıklıklardan kaçınabilir ve iç cepheye odaklanabilir olarak tasavvur eden Jacksoncı gelenek.

Mead'e göre, bu gelenekler arasında süregelen etkileşim Amerika'yı olduğu gibi yapıyor. Ülkenin dış politika düşüncesinde hepsi sürekli olarak mevcut olsa da, farklı gelenekler bir dönemden diğerine öncelik kazanacaktır. Mead'in gizli amacı, ABD'yi Jeffersonculuk ve Jacksonculuk karışımının yükselişe geçebileceği bir döneme hazırlamaktır. O zamandan beri, Wall Street Journal'da köşe yazarı olarak, Batı'nın Çin ile rekabeti, küresel siyasi güçlerin yeniden düzenlenmesi ve iklim değişikliği gibi medeniyet krizleri gibi büyük güçlerin önemi olan tüm büyük sorunları ele alıyor.

Ancak şimdi, çoğu yorumcunun yirminci yüzyıl jeopolitiğinin dönüşüne odaklandığı Soğuk Savaş sonrası uluslararası düzen için bu derin kriz anında, Mead şaşırtıcı bir şekilde merkez sahneden büyük ölçüde çıkmış bir bölgeye ve bir çatışmaya dönüyor. ABD-İsrail ittifakının doğasına doğrudan odaklanarak, Amerika'nın dış politikasını daha geniş olarak tanımlayan temel faktörleri ancak bunun arkasındaki gelişen çıkarlar, duygular ve koalisyonlarla boğuşarak anlayabileceğimizde ısrar ediyor.

BELİRTİLEN HEDEFLER

Mead'e göre İsrail "Amerikan zihninde bir kıtayı işgal ediyor." Ne “Amerika'nın en önemli müttefiki ne de en değerli ticaret ortağı” diye yazıyor, “Yahudilerin Tevrat topraklarına geri dönecekleri ve orada bir devlet kuracakları fikri, Amerika'nın en önemli temalarından bazılarına ve Amerikan dini ve kültürü” gibi el üstünde tutulan umutlara dokunuyor. Mead'in amacı, Amerika'nın Hıristiyan geçmişini ortaya çıkarmak ve ABD dış politikasıyla beklenmedik kesişimlerinin izini sürmektir.

Mead, Amerika'nın kuruluşundan önceki döneme geri dönüyor ve İsrail'i 12 gezgin kabilenin nihai vatanı olarak gören on yedinci yüzyılın ortalarında bir Boston vaizi olan Increase Mather gibi figürleri gün yüzüne çıkarıyor. Devrim öncesi Amerika'da sadece bir Yahudi (çoğunlukla Sefarad) olduğu düşünüldüğünde, bu erken dönem Amerikan Protestanlarının İsrail sorununa olan ilgileri dikkat çekicidir. Ancak Mead, Avrupalı ​​göçmenlerin ilk dalgalarının ilişkinin doğasını değiştirmeye başladığı ve Yahudilerin “ötekiliği”nin Amerikan algılarına hükmetmeye başladığı 1840 yılına kadar kendi çizgisini güvenle takip ediyor.

Mead, daha önceki bu tarihi anlatarak, muhafazakar Amerikan Yahudileri ile evanjelik sağ arasındaki kutsal olmayan ittifakın, 1980'lerde Pat Robertson gibi televangelistlerle başladığı varsayımını düzeltiyor. Dahası, Mead, Yahudilere, İsrail'e ve Siyonizm'e yönelik Amerikan görüşlerinin daha derin tarihini açığa çıkararak kilit kavramsal noktasını ortaya koyuyor: iç politikanın dış politikayla nasıl bütünleştiğinin anlaşılması gerektiği. Amerikan düşüncesini ve İsrail'e yönelik politikalarını anlamlandırmak, Yahudilerin ve İsrail'in Amerikan tahayyülünde farklı tarihsel kavşaklarda oynadıkları büyük rolün haritasını çıkarmayı gerektiriyor.

Bu rol, ABD tarihinin neredeyse tüm dönemlerinde öne çıkmıştır ve ülkenin dış politikasının bugünkü haliyle gelişimini sağlayan, yeterince takdir edilmeyen bir ideolojik konsensüsü temsil etmektedir. , Mead'in iddialarına göre, realistler, İsrail lobisinin ABD dış politika seçimlerini belirleyen şey olduğuna yanlış bir şekilde inanırken, liberal enternasyonalistler ABD politikasını İsrail demokrasisinin varsayılan faydaları tarafından yönlendirildiğini düşünüyor. Mead, İsrail ve Yahudilerin Amerika'nın siyasi bilincinde uzun süredir işgal ettikleri yeri gözden kaçırdıkları için her iki görüşü de ampirik olarak hatalı ve yanlış buluyor.

İsrail fikrinin ve gerçekliğinin Amerikan siyasetini nasıl şekillendirdiğini araştırırken Mead, ABD dış politika tartışmalarında sıklıkla görülen tarih dışı, apolitik, indirgemeci ve Yahudi aleyhtarı argümanların çoğunu düzeltmeye çalışıyor. ABD'nin İsrail'e yönelik politikasını belirli bir yöne doğru eğdiren hiçbir gizli güç, her şeye kadir bir savunuculuk olmadığını gösteriyor. ABD'nin İsrail'e yönelik politikasının zayıf ve kayıtsız olduğu, diğerlerinin ise güçlü ve ateşli olduğu durumlara işaret ediyor. Belirleyici değişkenler New York ve Hollywood'daki kaballar ya da merkezdeki Yahudi düşmanları değildir. Önemli olan siyaset ve güçtür ve bunlar her zaman dinamik hareket halindedir. Mead, ikna edici herhangi bir açıklamanın bu alanda bulunması gerektiğinde ısrar ediyor.

Mead, pek çok tarihi parlama noktasını anlamak söz konusu olduğunda, gürültüyü azaltan ve kanıtların konuşmasına izin veren tarafsız bir yaklaşımın zorunlu olduğu konusunda kesinlikle haklı. Ve bu yöntemi benimseyerek, şaşırtıcı ve beklenmedik bazı tarihsel keşifler yapıyor. Örneğin, ABD Başkanı Harry Truman'ın Mayıs 1948'de, Missouri Independence'deki Yahudi arkadaşının ricalarını takiben İsrail'i tanımaya nasıl zorlandığına dair sık ​​sık anlatılan hikayeyi göz ardı edebileceğimizi gösteriyor. Aksine, Truman'ın hesabı, Franklin D. Roosevelt'in yeni Soğuk Savaş gerçeklerine yönelik savaş politikasından dönmesiyle sonuçlanan çeşitli siyasi güçlerin karmaşık bir dengelenmesini yansıtıyordu. Pek çok Amerikalı Yahudi'nin Truman'a yüklediği kahramanca rol yersizdi. Pek çoğunun sandığı gibi tesadüfi bir Yahudi filozof değildi.

KÖR NOKTALAR

Ancak Mead'in tarihsel kaydı ustaca yeniden yorumlaması bazen onu kum tuzağına düşürüyor; bu tüm ikonoklastların, hatta sorumluların bile karşı karşıya olduğu bir risk. Örneğin, her şeye gücü yeten “İsrail lobisi” mitini yıkmak için o kadar hevesli ki, İsrail'in savunucularının Amerikan siyasetinde oynadığı son derece görünür rolü çarpıtıyor. İsrail'e verilen desteğin neden son yıllarda olduğu gibi ateşli ve inatçı hale geldiğini sormak adil bir sorudur. Ancak burada yaptığı açıklamalar kısmi ve tatmin edici değil.

Örneğin Mead, "Yıllar boyunca, İsrail'in çıkarlarını ABD'nin çıkarlarına göre önceleyen bir 'İsrail lobisinin' ... hem ABD-İsrail ilişkilerinin kamuoyunda tartışılmasını hem de fiili politikayı kontrol ettiğini iddia eden... kitap kıtlığı yaşanmadı." diyor. Ancak bunu tartışan hiçbir kitaptan alıntı yapmıyor ve 23 Mart 2006'da London Review of Books'ta Stephen Walt ve John Mearsheimer'ın 12.600 kelimelik salvosu (ve daha sonra kitabı ) hakkında hiç bir şey söylemiyor. Bu, Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesi'nin (AIPAC) ABD'deki etkisi ile ilgili tartışmaları ateşledi. Bunun yerine, Mead saman adamlarla gölge kutuları (Hollywood ve Washington, DC'yi kontrol eden Yahudiler hakkında saçma sapan yorumları alıntılayarak) ve çıkar gruplarının Amerikan siyasetinde nasıl çalıştığına dair geleneksel argümanlar sunuyor.

Mead, Amerika'nın İsrail'e yönelik politikalarının uğursuz bir Yahudi komplosunun sonucu olmadığı konusunda kesinlikle haklı olsa da, bu güçlü bir İsrail lobisinin olmadığı anlamına gelmez. Sadece bu yılın ara dönem ilk sezonuna bakıldığında, çeşitli İsrail yanlısı lobi gruplarının gücünü görmemek için kör olmak gerekir. Michigan'da AIPAC, İsrail'in Filistinlilere kötü muamelesini alçakgönüllülükle yargılama hatasını yapan görevdeki Yahudi Demokrat kongre üyesi Andy Levin'i yenmek için 8 milyon dolar harcadı. Ve Kongre'nin her iki grubunda diğer adayları yenmek için on milyonlarca dolar daha harcandı. Amaçlandığı gibi, etki ürkütücü oldu: pek çok durumda İsrail'i eleştirmek seçim riskine değmiyordu.

Mead, Amerika'nın İsrail'e yönelik politikasının genellikle Amerikan Yahudilerinin kendi politika tercihlerinden ayrıldığına işaret etmekte haklıdır. Örneğin, Amerikan Yahudilerinin %63'ü iki devletli bir çözüm ve yerleşimlere son verilmesini istiyor. Ama sonra Mead, art arda gelen ABD yönetimlerinin (en iyi ihtimalle) bu amaçlara ulaşmak için neden gönülsüzce çabaladığını açıklayamıyor. Bir şey yoluna giriyor olmalı ve bunun ne olduğu büyük bir sır değil. Çoğu zaman büyük gizem büyük para olur.

BÜTÜN JEOPOLİTİK YERELDİR

Mead'in kitabının edepsiz bir karşılığı olarak, eski İsrail Dışişleri Bakanı Shlomo Ben-Ami'nin 2000 Camp David Zirvesi'ne ve iki devletli bir geleceğe yönelik herhangi bir taahhüdün çözülmesine ilişkin bakışına, Prophets Without Honor-Onursuz Peygamberler'e dönebiliriz. Ben-Ami, İsrail'i sürekli gelişen bir Amerikan dış politika kimliği bağlamında konumlandırmak yerine, onu Ortadoğu siyasetinin merkezine yerleştiriyor. Mead geniş görüşlüyken, aynı zamanda eğitimli bir tarihçi olan Ben-Ami ayrıntılara odaklanıyor.

Shlomo Ben-Ami, 'Prophets without Honor: The 2000 Camp David Summit and the End of the Two-State Solution- Onursuz Peygamberler: 2000 Camp David Zirvesi ve İki Devletli Çözümün Sonu' Oxford University Press, 2022.

Ancak 2000 ve 2001'de imzalanmaya son derece yakın olan barış anlaşmaları hakkında ayrıntılı ayrıntılara girdikten sonra, Ben-Ami oldukça genelleştirilmiş ve çarpıcı bir sonuca varıyor: yani, iki devletli çözüm can çekişiyor ve “tüm paydaşların ” bu nedenle “dikkatlerini diğer olası senaryolara kaydırmaması gerekiyor”.

Ben-Ami, Camp David ve Taba'daki o çok önemli günlerden bu yana sözde barış sürecini tanımlayan umutları ve çılgınlıkları analiz etmeye büyük önem veriyor ve hikayeyi Donald Trump'ın "yüzyılın anlaşması"nın son ürünü olan 2020 Abraham Anlaşmalarına kadar getiriyor.

İsrail ile normalleşmeyi teşvik etmek için tasarlanmış ekonomik teşviklerin kapsamlı bir geçmişi olduğunu hatırlatıyor. Ancak Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin sonunda kabul ettiği anlaşma, Filistin'in hiçbir yerinde görülmediği bir anlaşmaydı. (Aynı şey Sudan ve Fas daha sonra İsrail ile ilişkilerini normalleştirdiğinde de geçerliydi.) Ben-Ami bu nedenle Hizbullah'ın anlaşmaları “utanç verici bir anlaşma” olarak tanımlamasını destekliyor. Arap devletlerinin Filistin devletini resmi olarak savunmasının, ülke içindeki yozlaşmış oligarşileri desteklemek için bir sis perdesi işlevi gördüğü her zaman kirli bir sırdı. Ama şimdi, Ben-Ami'nin gösterdiği gibi, maskeler düştü.

Büyük stratejist şapkasını takan Mead, Abraham Anlaşmalarını muhtemelen Amerika sonrası dünyanın gerçekliğine uyum sağlayan bir Amerika'nın kanıtı olarak görecekti. Ben-Ami'nin düzyazısında görülen ağıt tonu, onun bu noktada hemfikir olacağını gösteriyor. Hem onun hem de Mead'in kitabı, yurtiçinde ve yurtdışında kimlik politikalarının gerçekçiliğin ve liberal enternasyonalizmin anlamını çarpıcı biçimde değiştirdiği bir çağ için geçerlidir.

Mead gibi ilahi bir realist için tarih kehanettir. Günümüz Amerika'sı bir başka büyük paradigma değişiminin rahatsız edici etkilerini hissederken, Mead karşı karşıya olduğu seçimleri anlamlandırmaya çalışıyor. Francis Fukuyama'nın çok tartışılan “tarihin sonu” ana motifinin yerini daha eskatolojik bir duygu aldı ve kimlik politikaları ve sömürgesizleştirme anlatıları, uzun süredir devam eden Soğuk Savaş çerçevesini geride bırakıyor. Bu koşullar altında Mead, ABD'yi kurtarabilecek daha kıyamete uygun bir gerçekçilik sunmayı umuyor.

Ivan Krastev, Leonard Benardo, Viyana-New York,  21 Ekim 2022, Project Syndicate

(Liberal Stratejiler Merkezi Başkanı Ivan Krastev, İnsan Bilimleri Enstitüsü'nün daimi üyesidir. Leonard Benardo, Açık Toplum Vakıflarında Başkan Yardımcısıdır.)


Seçkin Deniz, 22.11.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı