11 Ekim 2022 Salı

SA9880/SD2561: BM (UN) Çalışmıyor; Dünyanın DM'ya (DN) İhtiyacı Var

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, sosyal bilimler ve hukuk dergilerinde ve Wall Street Journal, Los Angeles Times ve Real Clear Education'da makaleleri yayınlanan, ayrıca Helsinki Anlaşmaları, Başkan'ın acil durum yetkileri ve NATO finansmanı hakkında makaleleri bulunan California avukatı, siyaset bilimci ve emekli üniversite yöneticisi James S. Fay ile Brüksel'de yaşayan, Utrecht Üniversitesi Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yapmış olan, danışman Veronica S. Fay'in ortak çalışmasıdır ve Birleşmiş Milletler (BM) yerine Demokratik Milletler (DM) adlı yeni bir küresel kurum oluşturulmasına odaklanmaktadır. "1945'te kurulduğunda, Birleşmiş Milletler cesurca idealist bir deneydi. Son yıllarda BM, daha büyük otokratik üyeleri tarafından zorbalığa uğrayan eskimiş, verimsiz ve yozlaşmış bir kurum haline geldi" diyen İsrail yanlısı analistlerin, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve sıkılaşan Rus-Çin-İran Ekseni, İkinci Dünya Savaşı sonrası Pax-Amerikan dünyasının sona erdiğini doğruluyor." şeklindeki itirafı ile ilerici demokrat perspektifin (Satanizm'in) anlam ayrım tekniklerini kullanarak yaptıkları ve Satanistlerin insanlığa karşı proxy devlet olarak kullandıkları terörist ve darbeci ABD'yi bile demokrasi olarak adlandırdıkları "Gözümüzün önünde dünya iki kampa ayrılıyor: diktatörlükler ve demokrasiler." şeklindeki ayrım dikkat çekicidir. Dünya'yı BM ve diğer küresel kurumlar aracılığı ile bugünkü 'çöp' haline dönüştüren bu 'satanistlerin' yeni bir küresel kurumlar kurmaları engellenmelidir. Türkiye lideri Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten Büyüktür' sloganı, artık kullanılmaktan örselenmiş ve itibarsızlaşmış, ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin gibi vahşi emperyalist ülkelerin oluşturduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ülkelerinin hegemonyasına karşı olduğu halde, önerilen yeni Demokratik Milletler (DM) içerisinde kurulacak ve veto hakkı bulunan 12 üyelik Çapa ülkeler arasında, Hindistan, Nijerya, Güney Afrika, Brezilya, Meksika, Japonya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Polonya sayılmasına rağmen Türkiye'nin anılmaması utanç vericidir. Türkiye bu ön hazırlıkları yapılan organizasyona karşı kendi teklifini ortaya koymalıdır.
Seçkin Deniz, 11.10.2022, Sonsuz Ark 

The UN Isn't Working. The World Needs the DN

Dünya yeni bir Soğuk Savaş'a girdi. Çin ve Rusya yeni bir “sınırsız” ittifak üzerinde anlaştı. Batı, genişletilmiş bir NATO, Beş Göz ittifakı ve Japonya, Güney Kore, Tayvan, Singapur, Hindistan ve Avustralya ile ABD merkezli askeri ve ekonomik ittifaklar etrafında birleşiyor.

Bu derin değişiklikler Birleşmiş Milletler için ne anlama geliyor? 1945'te kurulduğunda, Birleşmiş Milletler cesurca idealist bir deneydi. Son yıllarda BM, daha büyük otokratik üyeleri tarafından zorbalığa uğrayan eskimiş, verimsiz ve yozlaşmış bir kurum haline geldi.

BM'nin işlevsiz davranışının göze çarpan bir örneği, İnsan Hakları Konseyi'dir (HRC). HRC, Küba, Çin, Pakistan, Venezuela, Libya ve Sudan gibi tümü temel insan haklarını hor gören ve şiddetle İsrail karşıtı olan ülkelerle dolu. Bu yılın başlarında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği için kendisini kınayan bir BM Güvenlik Konseyi kararını veto etmesi özellikle saçma bir olay yaşadık.

BM, marjinal olarak etkili bir tartışma forumu olarak hizmet ederken, barış, sağlık, eğitim, yolsuzluk ve ekonomik kalkınma gibi kritik sorunları çözmeye yardımcı olma yeteneğini kaybetti.

Bu nedenle BM'nin yerini kademeli olarak yeni bir organ, dürüst, etkili ve demokrasiye ve serbest piyasa kurumlarına bağlı olan Demokratik Milletler (DM) almalıdır.

Bu yeni Demokratik Milletler (DM) nasıl ortaya çıkabilir ve neye benzemelidir?

Düzenleme Komitesi

Bazı yaratıcı ve güçlü liderler, statükonun desteklenemez olduğuna ve değişen bir gerçeklikle başa çıkmak için farklı bir organizasyon yaratmaları gerektiğine karar verdiğinde yeni organizasyonlar ortaya çıkar.

Demokratik Milletler (DM) iki farklı şekilde oluşturulabilir.

İlk olarak, bazı ulusal hükümet temsilcileriyle birlikte çığır açan bireyler ve özel kuruluşlardan oluşan uluslararası bir grup bir kurucu komite oluşturabilir. Bu kurucu komite, ilgili tarafları yeni bir uluslararası örgütü nasıl doğurabileceklerini tartışmak üzere belirli bir şehre delege göndermeye davet edecektir.

Başka bir alternatif, bir avuç ulusun özel kuruluşlardan küçük yardımlarla liderlik edeceği daha yukarıdan aşağıya bir yaklaşımı içerebilir. İlk alternatifte olduğu gibi, bu grup bir araya gelecek, tartışacak ve umarız yeni bir organizasyon yaratma ihtiyacı üzerinde anlaşacaktır.

Her iki durumda da, bu kurucu delegeler konferansı, DM'nin nasıl organize edilebileceği ve işleyeceği konusunda genel bir çerçeve formüle edebilir. Bu ufuk açıcı grup daha sonra ilgili demokrasilerden temsilcilerin bir anayasa hazırlayacağı ve DM'nin oluşturulmasını onaylayacağı daha büyük bir toplantı çağrısında bulunacaktır.

Kurucu Üyeler

DM için potansiyel üyelerin bir listesini hazırlamak tartışmasız gerçekleşmeyecektir. Örneğin, The Economist tarafından hazırlanan 65 sözde tam ve kusurlu demokrasi listesi kullanılabilir. Veya Freedom House tarafından yayınlanan ve 85 özgür ülkeyi listeleyen daha kapsamlı liste kullanılabilir. Alternatif sıralamalara sahip diğer listeler World Population Review, Wikipedia, Statista ve Heritage Foundation Index of Economic Freedom'da yer almaktadır. Açık farkla en büyük demokratik ülkeler sayısı Avrupa ve Amerika'da, önemli ama daha küçük eklemelerle Asya ve Afrika'da.

Hindistan, Nijerya, Güney Afrika, Brezilya, Meksika, Japonya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Polonya gibi büyük nüfusları veya ekonomileri olan veya kritik bir bölgesel varlığı olan belirli "çapa" demokrasileri davet etmek elzem olacaktır. Bu ulusların hepsi tamamen demokratik bir şekilde hareket etmese de, bu yeni örgütün önemli kurucu ve meşrulaştırıcı üyeleri olacaktır. Belirli coğrafi bölgeleri temsil eden bu büyük ve orta ölçekli ülkeler, bu bölgelerin yeni DM organizasyonuna merkezi olduğunu ve öncü bir rol oynayacakları beklentisini işaret edecektir. İngiltere ve Fransa, düzinelerce eski sömürgeleriyle hala güçlü kültürel ve ekonomik bağlar sürdürdüklerinden, aynı zamanda çapa üyesi olmalıdırlar.

Yeni Üyeleri Kabul Etme

AB'nin "AB Üyeliği için Kopenhag Kriterleri" gibi bir şey, yeni üyelerin DM'ye katılması için kabul standartlarını belirlemek için kullanılabilir.

Sponsorlar ve Maliyetler

İlk örgütlenme çabası, iyi tanınan bazı özel kuruluşlar ve bireyler veya hükümetler veya ikisinin bir kombinasyonu tarafından yürütülebilir. Bazı bireyler veya kuruluşlar öne çıkmak ve bir ilk örgütlenme ivmesi sağlamak zorunda kalacaktır. Bu ivme, DM'nin kurulmasını öneren bir duyuruyu, geçici hedefleri duyurmayı ve ilgili taraflar için bir ilk planlama oturumuna sponsor olmayı içerecektir. İsviçre gibi görece tarafsız bir yerde çok haftalı bir oturumun düzenlenmesi ve ev sahipliği yapması milyonları bulacaktır. Çoğu hükümetin ve STK'nın kendi masraflarını ödemeleri beklenir.

DN Yasama Organizasyonu

Bazı modern demokrasiler için bir yasama modeli iki meclistir. Bununla birlikte, çoğu demokrasi, ulusal veya bölgesel düzeyde tek kamaralı yasama organlarına sahiptir. Küçük nüfuslara sahip çok sayıda ulusun tek kamaralı modeli pratik olmayan bir alternatif haline getirebilmesine rağmen, DM her iki örgütsel modeli de benimseyebilir. Tartışma amacıyla, DM'nin mevcut BM'nin iki meclisli modelini benimsediğini varsayalım.

Üst Dairede Üyelik ve Oylama

Demokratik Milletler (DM), bir Üst veya Kıdemli Mecliste ilgili tüm konularda müzakere, tartışma ve oylamaya sponsor olacaktır. On iki "Çapa" Üyenin her biri, Üst Dairede, Alt Meclisten dönüşümlü sayıda üye de içerebilecek daimi bir sandalyeye sahip olacaktır. Oylama, her bir "Çapa" üyesinin veto hakkına sahip olduğu BM prosedürünü yansıtabilir. Bununla birlikte, alternatif ve belki de daha pratik bir model, kararların basit veya daha büyük bir çoğunlukla geçmesini gerektirebilir.

Alt Dairede Üyelik ve Oylama

Üst Dairede olduğu gibi, DM'nin alt meclisi ilgili konularda müzakere, tartışma ve oylamaya sponsor olacaktır. Potansiyel üye ülkeler arasındaki olağanüstü nüfus farkı nedeniyle, 400.000'in altındaki son derece düşük nüfusa sahip olanların Alt Mecliste hiç oy hakkı olmayabilir veya küçük bir oy hakkı olabilir.

Bununla birlikte, bu çok düşük nüfuslu ülkelerden üye katılımını desteklemek için, DM, nüfusa bakılmaksızın tüm ülkelerin DM komite faaliyetlerinde oy kullanmasına izin vermeyi düşünebilir.

DM Yöneticisi

Bir DM Yönetim Ofisi düzenlemenin birçok yolu vardır. Örneğin, başarılı bir emekli başbakan veya Nobel Barış Ödülü Sahibi gibi bir figüran Başkan ve ayrıca kuruluşun günlük işlevlerini denetleyecek operasyonel bir CEO olabilir. Enerji, taze kan ve yeni fikirler sağlamak için Başkan ve CEO için görev süresi ve yaş sınırları arzu edilir.

Başkan ve CEO seçimi, Üst Dairedeki temsilcileri aracılığıyla Çapa devletler tarafından yönetilebilir. Ancak DM'nin kurucuları, DM'nin Yönetici şube çalışanlarını nasıl seçtiklerine özellikle dikkat etmelidirler, yoksa üçüncü sınıf kişilerden oluşan bir bürokratik patronaj organizasyonu yaratırlar.

DM Yargı

DM, hukuk ve ceza davaları için yeni bir uluslararası mahkemeler grubu oluşturabilir veya Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı (Dünya Mahkemesi) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi mevcut mahkemeleri birleştirebilir. Bu iki organ BM'nin alt birimleri olduğundan ve en verimli şekilde çalışmadıklarından, DM tarafından demokratik gözetime tabi olacak yeni ve eşdeğer organların kurulması arzu edilebilir. Buna ek olarak, sınır ötesi anlaşmazlıkların çözümünde verimliliği ve hızı artırmak için, DM daha geniş bir yelpazedeki daha küçük meselelere karar vermek için bir grup özel tahkim mahkemesi oluşturmayı düşünebilir.

Danışman

Yeni yasama, yürütme ve yargı organlarının organizasyonu ve operasyonel detayları için yaratıcı ve pratik fikirler ortaya çıkarmak için tarih, hükümet ve örgütsel davranış konusundaki uzmanlara danışılmalıdır.

Yüksek Üyelik Standartlarının Korunması

Herhangi bir kuruluş, aidatlarını ödemeyi reddeden veya kurumları veya davranışları gerekli asgari standartlardan ciddi şekilde sapan gecikmiş üyelerle ilgilenmelidir. DM'nin, örneğin bir darbenin gerçekleştiği veya mülkiyet haklarının veya basın veya din özgürlüğünün ciddi şekilde tehlikeye atıldığı üye devletler için denetimli serbestlik veya sınır dışı etmeyi önerebilecek bir iç disiplin grubu kurması gerekecektir.

DM Fonksiyonları

DM'nin ilk işlevleri ne olacaktır? Demokratik bir serbest ticaret bölgesi kurduktan sonra, DM güvenlik, eğitim, sağlık hizmetleri, toplumsal istikrar ve yolsuzluğun azaltılması gibi ulusu güçlendirme çabalarına odaklanacaktır.

Ekonomi

Demokratik ve serbest piyasa değerlerini desteklemenin yanı sıra, DM, güçlü ekonomik bağlarla bir arada tutulan bir organizasyon yaratmalıdır. Bu nedenle, DM, dünya demokrasileri ve acemi demokrasilerin işbirliğine odaklanmak için mevcut uluslararası ticaret anlaşmalarını yeniden yazmak zorunda kalacaktır. Yeni bir örgüt olan Demokratik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı, Dünya Ticaret Örgütü'nü tamamlayacak ve demokratik uluslar arasındaki ekonomik koordinasyonu yönlendirecektir. Avrupa Birliği gibi tüm üyeleri büyük olasılıkla DM üyeliğine hak kazanacak olan mevcut ticaret blokları, mevcut düzenlemeler kapsamında birbirleriyle işbirliği yapmaya devam edecektir. Büyük olasılıkla, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF), DM ile işbirliğine dayalı bir düzenlemeye kademeli olarak katlanacaktır. Bu ekonomik entegrasyonun amacı, DM'nin mevcut ve potansiyel üyelerine DM'ye katılmak ve DM ile iyi durumda kalmak için zorlayıcı bir neden sunmak olacaktır.

Güvenlik

Her ulusun sınırlarını güvence altına almak ve iç düzeni korumak için temel bir ihtiyacı vardır. DM, üyelerine ve aday üyelerine iyi eğitimli demokratik askeri ve polis kuvvetleri geliştirmede yardımcı olabilir. Yıllar içinde, bu gruplardan bazıları mütevazi bir barışı koruma kapasitesinde istihdam edilebilir.

Kuzey Atlantik hükümetlerinin güvenlik harcamalarını arttırmaya yönelik mevcut çabalarına paralel olarak, DM, üye devletler arasında ortak askeri standartları teşvik etmeyi ve ihtiyaç duyulduğunda teknolojik olarak gelişmiş ordularının işbirliği yapabilmesini sağlamayı hedeflemelidir.

Eğitim

Birçok ulusun yetersiz işleyen eğitim sistemleri vardır. DM, bu eksikliklerin giderilmesine yardımcı olabilir. Reformlar eğitimin her kademesinde yer almalıdır. DM, yerel kullanım için uyarlanmış bir dizi yüksek kaliteli K-12 sınıf materyali ve öğretim yöntemleri sağlayabilir.

Covid salgını, birçok ülkeye çevrimiçi eğitim geliştirme ve kullanma konusunda önemli deneyimler kazandırdı. Bu örneği takiben, DM hem K-12 hem de üniversite düzeyinde eğitim için model çevrimiçi kurslar oluşturabilir. Ayrıca, kaliteli eğitime yerel düzeyde asgari düzeyde erişimi olan tüm dünyadaki çocuklara çevrimiçi dersler vermeleri için emekli ve gönüllü öğretmenlere sponsor olabilir.

DM, dünyanın her gelişmekte olan bölgesinde, en son yüksek öğrenimi teşvik etmek için bir veya daha fazla birinci sınıf araştırma üniversitesi oluşturmaya yardımcı olabilir. AB'deki öğrencilere sunulan bölgeler arası DM bursları ve kaydı da DM için değerli bir model sağlayabilir.

Sağlık hizmeti

Sağlık hizmetleri ve diğer tüm politika alanlarında, DM hangi alanlara odaklanmaları gerektiğini değerlendirmek için Kopenhag Uzlaşması kriterlerini kullanmayı düşünmelidir. Kopenhag Mutabakatı, politika alanlarını sıralamak ve kaynakların nasıl verimli kullanılacağına karar verilmesine yardımcı olmak için maliyet-fayda standartlarını kullanır.

Covid salgını, küresel ilaç keşfi ve onayının parçalanmış doğasını gösterdi. DM, üyelerinin ilaç araştırma, geliştirme ve onay konularında işbirliği yapmaları için yararlı bir uluslararası platform haline gelebilir.

Toplumsal İstikrar

Toplumlar birçok yönden istikrarsızlaştırılabilir. Suç, yoksulluk, hastalık, yolsuzluk, aile ve toplum yaşamındaki aksamaların tümü, bir toplumsal düzeni bir arada tutan bağları parçalayabilir. Bu nedenle, DM, çekirdek aileler inşa etmeye ve kabile, etnik, bölgesel, sınıf ve dini grupları ulusla bütünleştirmeye odaklanan bir Toplumsal İstikrar Ofisi kurmayı düşünmelidir. Böyle bir ofis aynı zamanda bir ulus duygusu geliştirmeye ve sivil erdemi desteklemeye yardımcı olabilir.

Yolsuzluğu Azaltma

Yolsuzluk toplumu yiyip bitiriyor, ekonomisini ve kurumlarını baltalıyor ve halkının moralini bozuyor. Bu nedenle, DM üst düzey bir yolsuzluk azaltma kapasitesi geliştirmeli ve yardım talep eden üyelerine veya potansiyel üyelerine yardımcı olmalıdır. Yolsuzluk genellikle kültür temelli olduğundan, bu tür azaltma çabaları aşağıdan yukarıya çabalar olmalıdır. Diğer birçok politika önceliklerinde olduğu gibi, bu da onlarca yıl sürecek bir çaba olacaktır.

Konum

DM nereye yerleştirilmelidir? Demokrasi kavramı Avrupa'da ortaya çıktığı ve en fazla sayıda demokratik ulus orada bulunduğu için, Avrupa muhtemelen DM'nin ilk evi olmalıdır. Uydu ofisleri Güney Amerika, Asya ve Afrika'da bulunabilir.

Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar)

DM, STK'ların işbirliğini memnuniyetle karşılamalı ve mümkün olduğunda bunları müzakerelerine ve faaliyetlerine entegre etmelidir. Başlangıçta ve belki de daha sonra uzun süreler boyunca, STK'lar veya STK grupları, sağlık hizmetleri, iç güvenlik ve bir piyasa ekonomisinin gelişimi gibi çeşitli işlevleri yerine getirmek üzere DN tarafından vekalet verilebilir.

Dünyanın Geri Kalanı ile Devam Eden Diyalog

DM bir kez kurulduktan sonra dünyanın geri kalanını görmezden gelmemelidir. Demokratik uluslar, Birleşmiş Milletler içindeki üyeliklerini ve etkilerini sürdürmelidir. DM, barışı teşvik etmek ve politik olarak az gelişmiş bu ülkeleri reform yapmaya ve yavaş yavaş DM'ye katılmaya teşvik etmek için otokratik ve diktatör devletlerle birlikte çalışmalıdır.

Çoğu demokratik ulus için kabul edilemez görülen saldırgan davranışlar nedeniyle, Rusya ve Çin ve daha az despotik rejimler, şu anda demokratik dünya ile normal ticaret kanallarından dışlanmaktadır. DM'nin oluşturulması bu dışlamayı vurgulayacak, ancak rehabilitasyon için bir yol sağlayacaktır.

DM, Avrupa Birliği gibi zaten demokratik devletleri birbirine bağlayan yerleşik kuruluşlarla tam olarak ilişki kurmalıdır. DM, AB üye devletleri ile işbirliğini güçlendirebilir, ortaklıkları teşvik edebilir ve tüm egemen demokrasiler arasında yüksek demokratik standartları destekleme konusunda uzmanlık alışverişinde bulunabilir.

Çözüm

Mevcut durumda Demokratik Milletler'in kurulması kolay bir iş olmayacaktır. Bazıları, DM'nin dünya düzenine çok az katkıda bulunan gereksiz bir organizasyon olacağını iddia edebilir. Önemli paydaşları, dünyanın insanlarını ve uluslarını geleceğe yönlendirmek için yeni bir uluslararası organizasyona ihtiyacı olduğuna ikna etmek DM kurucularına kalmıştır.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve sıkılaşan Rus-Çin-İran Ekseni, İkinci Dünya Savaşı sonrası Pax-Amerikan dünyasının sona erdiğini doğruluyor. Gözümüzün önünde dünya iki kampa ayrılıyor: diktatörlükler ve demokrasiler.

Dünyanın demokrasileri bir liderlik pozisyonu almalıdır. BM'nin ve bu örgütün yaratılmasına yol açan İkinci Dünya Savaşı sonrası gerçekliğin ötesine geçmeleri gerekiyor. Dünya demokrasileri, demokratik, açık toplumlar ve serbest piyasa değerlerine odaklanan yeni bir uluslararası düzen yaratmalıdır.

James S. Fay ve Veronica S. Fay, 22 Eylül 2022, Real Clear World

(James S. Fay bir California avukatı, siyaset bilimci ve emekli bir üniversite yöneticisidir. Georgetown mezunu, doktorası var. Michigan Üniversitesi'nden ve California Üniversitesi'nden bir J.D. Makaleleri sosyal bilimler ve hukuk dergilerinde ve Wall Street Journal, Los Angeles Times ve Real Clear Education'da yayınlandı. Ayrıca Helsinki Anlaşmaları, cumhurbaşkanının acil durum yetkileri ve NATO finansmanı hakkında makaleler yayınladı. Veronica S. Fay, Utrecht Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans mezunudur. O bir danışman ve Brüksel'de yaşıyor.)


Seçkin Deniz, 11.10.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı