15 Mayıs 2022 Pazar

SA9668/SD2408: "Rus Dünyası" İçin Kim Ölüyor?

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, George Washington Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında doktora adayı ve Rusya'da etnik siyaset ve bölgesel kalkınma konusunda uzman olan Adam Charles Lenton'a aittir ve 24 Şubat 2022'de başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası ölen Rus askerlerinin etnik yapısına odaklanmakta ve Rus Dünyası için zengin ya da fakir fark etmemekle birlikte, özellikle yoksul bölgelerden tedarik edilen, Müslümanlar da dahil olmak üzere, etnik azınlıkların öldüğünü, ölüm sayılarının da Moskova'nın baskısıyla gizlendiğine dair bulguları paylaşmaktadır. ""Rus Dünyası" için savaşmak üzere gönderilen askerlerin çoğunun ekonomik kaos yaşanan bölgelerden gelen etnik azınlık gruplarına ait olduğuna dair anekdotsal kanıtlar, kayıpların orantısız bir şekilde "uzak bölgelerden" gelen "Slav olmayan" birliklerden..." diyen ilk analist Cristo Grozev'dan alıntı yapan analistin, "Kayıplar özellikle azınlık topluluklarını etkiliyor gibi görünüyor: Kişi başına bildirilen en yüksek kayıpları veren 10 bölgeden 5'i etnik cumhuriyetlerdir. Bu 10 bölge için toplam azınlık nüfusu, Rusya genelindeki yaklaşık dörtte birinin aksine, %63'tür." şeklindeki cümlesi bu anlamda dikkate değerdir.
Seçkin Deniz, 15.05.2022, Sonsuz Ark 


Who is dying for the «Russian World»?
"Adam Charles Lenton, Rus askeri kayıpları arasında yoksul bölgelerden gelen etnik azınlıkların nasıl orantısız bir şekilde yer aldığını gösteriyor."

Orduların genellikle toplumun mikrokozmosu olduğu söylenir. Ukrayna'nın işgalinden kaynaklanan Rus askeri kayıpları arttıkça, Rus toplumunun genelindeki eşitsizliklerin savaş alanına nasıl yansıdığı daha da netleşiyor. Rusya'nın kayıpları hakkında bilgi yayınlama konusundaki isteksizliğine rağmen, mevcut veriler, bildirilen kayıplar arasında daha yoksul bölgelerden gelen etnik azınlıkların orantısız bir şekilde öne çıktığını gösteriyor.


Fotoğraf: Scanpix

Uzmanlar, Moskova merkezli seçkinlerin Putin yönetimine meydan okuma olasılığını tartışırken, Rusya'nın bölgelerindeki savaşın olası uzun vadeli sonuçları hakkında daha az tartışmalar yaptılar. Analizim, etnik olmayan Rusların oranının, bölgesel kayıp sayılarının hesaplanmasında - bölgesel zenginlikten çok daha fazla - en güçlü faktör olduğu sonucuna ulaştı. Bu bulgu, hem Buryatia gibi Sibirya'nın Budist bölgelerinden hem de Kuzey Kafkasya'daki sırasıyla Kuzey Osetya ve Dağıstan gibi Ortodoks ve Müslüman bölgelerden bildirilen yüksek ölümlerin neden rapor edildiğini açıklamaya yardımcı oluyor.

Kremlin'in imparatorluğa ve etnik Rus milliyetçiliğine yönelik artan söylem dönüşüyle ​​birleştiğinde, Rusya'nın etnik cumhuriyetlerindeki yetkililerin savaşa verilen desteği sürdürmekle nüfuslarına duyarlı kalmak arasında denge kurmaya çalışması zaten hassas olan statükoyu altüst etmekle tehdit ediyor.

Savaş kayıpları arasında öne çıkan etnik azınlıklar

24 Şubat işgalinden sonraki günlerde, Buryat savaş esirlerini içeren birkaç video sosyal medyada su yüzüne çıkmaya başladı. Daha sonra - Rusya Savunma Bakanlığı ilk kayıpları resmen doğrulamadan önce - birkaç bölge valisi hemşehrilerinin ölümünü duyurdu.

Sözde "Rus Dünyası" için savaşmak üzere gönderilen askerlerin çoğunun ekonomik kaos yaşanan bölgelerden gelen etnik azınlık gruplarına ait olduğuna dair anekdotsal kanıtlar, kayıpların orantısız bir şekilde "uzak bölgelerden" gelen "Slav olmayan" birliklerden olduğunu öne süren ilk analistlerden biri olan Bellingcat'ten Cristo Grozev'in çalışmalarıyla ortaya çıktı.

Yakın zamana kadar bu tür spekülasyonlar çoğunlukla anekdot olarak kalıyordu ve son derece sınırlı bilgilere dayanıyordu. 6 Nisan'da BBC'nin Rus servisi, resmi devlet ve bölgesel medya kaynaklarını kullanarak resmi olarak teyit edilen ölen 1351 askerden 1083'ünün isim ve bölgelerinin listesini derlemeyi başardı. Bu rakam, Ukrayna tarafının iddia ettiği yaklaşık 20.000 ölüm sayısına göre gölgede kalsa da, Rus güçlerinin sosyoekonomik yapısına eşi görülmemiş bir bakış sunuyor.

Belki de en çarpıcı olanı? En az 13 milyonluk bir şehir olan Moskova'dan resmi olarak bildirilen tek bir ölüm olmazken, yalnızca Dağıstan'dan 93 ölüm haberi geldi. Buryatia, 52 ölümle sonraki en büyük ölüm sayısına sahip.

Etnisite ekonomisi?

Bu bölgesel farklılıkları neyi açıklıyor? Birkaç analist, ordunun ekonomik olarak sıkıntılı bölgelerden, iş bulmakta zorlanan veya zorunlu askerlik hizmetinden çıkamayan genç erkekleri cezbetme eğiliminde olduğunu belirtiyor. Öte yandan, kayıplar özellikle azınlık topluluklarını etkiliyor gibi görünüyor: Kişi başına bildirilen en yüksek kayıpları veren 10 bölgeden 5'i etnik cumhuriyetlerdir. Bu 10 bölge için toplam azınlık nüfusu, Rusya genelindeki yaklaşık dörtte birinin aksine, %63'tür.

Bu ilişkiyi ortaya çıkarmak için, ekonomik zenginliğin ve etnisitenin bağımsız olarak savaşta ölenlerin sayısını nasıl etkilediğini incelemek için bir regresyon modeli çalıştırdım. 2010 Rusya nüfus sayımının bölgesel nüfus ve etnik kimlik belirleme ile ilgili resmi verileri, 2018 kişi başına GSYİH miktarı ve BBC'nin verileri100.000 nüfus başına bölgesel savaş ölümlerinin sayısını ortaya çıkardı.

Şaşırtıcı bir şekilde, hem ekonomik zenginlik hem de etnik köken, bölgesel savaş ölümlerinin güçlü ve istatistiksel olarak anlamlı belirleyicileri iken, zengin olsalar bile etnik kökenin etkisi çok daha büyüktür.

Bu, modelin, bir bölgedeki etnik Rusların her fazladan %20'si için, 100.000 kişi başına ölüm sayısının 0.26 azalacağını öngördüğü anlamına gelir; yaklaşık 1,5 milyon nüfuslu ortalama büyüklükteki bir Rus bölgesi için yaklaşık 4 daha az zayiata eşdeğer bir oran.

Zenginliğin etkisi çok daha zayıftır: Modelin benzer bir düşüşü öngörmesi için, kişi başına bölgesel GSYİH'nın 400.000 ruble (yaklaşık 5000 $) artması gerekir; Bu, Rusya'nın Kuzey Kafkasya'daki (İnguşetya ve Çeçenistan gibi) en yoksul bölgelerinin servetini varsayımsal olarak ulusal ortalamaya yükseltmeye eş anlamına gelen küçük bir başarı değil.

Etnik azınlık ölümlerini ifşa etme konusundaki daha fazla istekliliği açıklamak

Bu eğilimler Rusya'nın gerçek askeri kayıplarını temsil ediyorsa, bu, etnik azınlıkların sistematik olarak etnik Ruslardan daha yüksek oranlarda öldüğü argümanını destekleyen güçlü bir kanıt olacaktır; bu, etnik Rusların ve Rusça konuşanların hakları anlamında resmen meşrulaştırılan bir savaş için acımasız bir ironidir.

Bununla birlikte, burada şüpheci olmak için nedenler var. Resmi hükümet kaynakları tarafından yayınlanan verilerin seçici ve eksik olması muhtemeldir. Dahası, Savunma Bakanlığı'nın, ölen askerlerin ailelerine yapılan ödemeleri dağıtırken sivil yetkilileri atlamaya yönelik son önerileri, zaten oldukça kısıtlı olan bir bilgi alanına başka bir zorluk katmanı ekleyebilir. Gerçek resim muhtemelen gelecekte çok daha sonra ortaya çıkacaktır.

Ancak bu tür bulgular Rusya'nın gerçek genel kayıplarını temsil etmese bile, belki de aynı derecede önemli bir şeyi öne sürüyorlar: yetkililer etnik Ruslarınkinden çok etnik azınlık ölümleri hakkında bilgi vermeye daha istekliler.

Bu, özellikle sıradan Rus bölgelerinde belirgindir. Örneğin, Orenburg bölgesindeki medya tarafından teyit edilen ölümler arasında, %40'tan biraz azı Slav olmayan etnik gruplardandı ve etnik olmayan Rus nüfusu %25'ti. Astrakhan bölgesinde etnik olmayan Ruslar nüfusun %32'sini oluştururken, teyit edilen kayıpların %80'ini oluşturuyorlar.

Eğer durum buysa, otoriter rejim dinamikleri üzerine yapılan sosyal bilimler araştırmalarının bulgularıyla tutarlı olacaktır. Çok sayıda araştırma, otokratların zarar verici bilgileri gizlemek için güçlü teşviklerle karşı karşıya olduğunu göstermiştir. Bu tür bilgilerle ilgili endişe - ve bunun protestocuları harekete geçirme potansiyeli - neden Moskova'dan tek bir ölümün duyurulmadığını, ekonomist Natalia Zubarevich tarafından popüler hale getirilen "Üçüncü" ve "Dördüncü" Rusyalar denen, kırsal ve etnik azınlık bölgelerinde çok sayıda ölümün duyurulduğunu açıklamaya yardımcı oluyor.

Küçük, kırsal topluluklar yalnızca siyasi istikrar için daha az risk teşkil etmekle kalmaz, aynı zamanda kişisel ağların kapsamı ve cenaze törenlerinin toplumsal doğası göz önüne alındığında, yetkililerin bu tür alanlardaki kayıpları gizlemesi daha maliyetli olabilir. Etnik azınlık toplulukları için, seferberlik potansiyeli eksikliği ve toplumlar arası güçlü bağlar muhtemelen daha da yaygındır.

Bu, Rus oblastlarında ilan edilen etnik azınlık kayıplarının baskınlığını açıklamaya yardımcı oluyorsa, benzer bir mantık bazı etnik cumhuriyetler tarafından bildirilen kayıpların belirgin şekilde yokluğunu açıklayabilir. Kuzey Kafkasya'daki diğer bölgelerden gelen bilgiler de son derece sınırlı olsa da, Çeçenya'nın sadece iki askerin öldürüldüğüne dair yaptığı resmi doğrulama kesinlikle biraz yanlış.

Kuzey Kafkasya'nın ötesinde, Volga bölgesindeki etnik cumhuriyetlerde de nispeten düşük bildirilen kayıplar görülebilir; Başkurdistan ve Tataristan, kişi başına düşen rakamlar Rusya genelindeki ortalamanın altında olsa da, net kayıp için ilk 10 bölgede yer alıyor.

Bu tür bölgelerde yetkililer, zarar verici bilgileri bastırmak için konsolide siyasi ağlara ve yerel medyanın kapsamlı kontrolüne güveniyor olabilirler. Gerçekten de, hem yerel gazetecilerin hem de Çeçenya'daki muhalefetin (isimsiz kaynaklara dayanan) raporları, yerel yetkililerin askeri kayıplarla ilgili kamuoyu bilgisini sınırlamak amacıyla halka açık cenaze törenlerinin yapılmasını engellemeye çalıştıklarını gösteriyor.

Bu davranış, Rusya'nın etnik cumhuriyetlerindeki elitlerin zaten federal merkezden gelen güçlü baskılarla nasıl karşı karşıya kaldıkları gerçeği göz önünde bulundurulduğunda anlamlıdır. Bu baskı, onların bölgelerindeki etnik azınlık haklarının savunucuları (hükümet yanlısı güçlü oyların alınması, protestoların bastırılması) ve Moskova'ya hem maddi hem de (rejime bağlılık) destek sağlayanlar olarak rollerini dengelemek ve tüm bunlar rakip siyasi ağların yükselmesini engellemek anlamına geliyor.

Bu rollerin her ikisi de birbiriyle bağlantılıdır ve her ikisi de sonu net olmayan bir savaşın ortasında yoğun bir belirsizlik dönemine girmiştir. Geleceğe yönelik önsezili bir ekonomik görünümle birleştiğinde, Sovyetler Birliği'nin son yıllarındaki durumdan pek de farklı olmayan bir durum gerçekleşecek, bölgesel seçkinlerin dengeleme eylemi benzeri görülmemiş bir baskı altına girecektir.

Adam Charles Lenton, 26 Nisan 2022, The Riddle

(Adam Charles Lenton George Washington Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında doktora adayı, Rusya'da etnik siyaset ve bölgesel kalkınma konusunda uzmandır.)


Seçkin Deniz, 15.05.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı