27 Mart 2022 Pazar

SA9604/SD2362: Almanya Yeterli Asgarî Ücret Arayışında

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Hans Böckler Stiftung'daki Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün (WSI) toplu sözleşmeler arşivinin başkanı, Tübingen Üniversitesi fahri profesörü Thorsten Schulten'e aittir ve şu anda Almanya'yı yöneten Sosyal Demokratlardan, Liberallerden ve Yeşillerden oluşan yeni Alman hükümeti tarafından koalisyon sözleşmesine uygun olarak hazırlanan yasa tasarısıyla, 1 Ekim'den itibaren saat başına yaklaşık yüzde 15'lik artışla 12 Euro'ya yükseltilecek olan ve yaklaşık 6 milyon Alman çalışanın hayatını etkileyeceği tahmin edilen asgarî ücrete odaklanmaktadır. Almanya'daki bu asgarî ücret artışının Avrupa Birliği geneline yayılması beklenmektedir. Asgarî ücret tartışmaları, 2008 ekonomik krizinin ve 2020'den itibaren dünyayı saran salgın paranoyasının olumsuz etkilerinin genel olarak yayıldığını göstermekte ve Avrupa'nın gelişmişlik düzeyinin de tartışıldığını kanıtlamaktadır. Güvenlik görevlilerinin saat başına 1 Euro zam isteğine 4. turda da 'Hayır' diyen Alman işverenlerin toplamda %40'ı bulacak olan bu zam talebini olumlu karşılamaması sonrası Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf, Köln/Bonn havalimanları ile Almanya'nın en büyük ve en işlek havalimanı olan Frankfurt havalimanında 22 Mart 2022'de ikinci kez tam gün grev çağrısı yapılmıştır. 21 Mart 2022'de, Alman Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Ruckwid'in Almanya'da buğday ve gıda fiyatlarının Ukrayna'da operasyonun başlamasından bu yana önemli ölçüde arttığını ve bu yüksek fiyat seviyesinin devam edeceğini söylemesi de Almanya'da yaşanan ekonomik krizin derinleştiğini göstermektedir.
Seçkin Deniz, 27.03.2022, Sonsuz Ark


Germany on the way to adequate minimum wages
"12€'luk ücrete karşılık gelen zam, planlanan Avrupa asgari ücret direktifine ilişkin güçlü bir sinyal."

Sosyal demokratlardan, liberallerden ve yeşillerden oluşan yeni Alman hükümetinin koalisyon anlaşmasında belirtildiği gibi, Çalışma Bakanlığı Asgari Ücret Artışı Yasası (Mindestlohnerhöhungsgesetz) taslağını sundu. Tasarıya göre, yasal asgari ücret 1 Ekim'den itibaren saat başına 12 Euro'ya yükseltilecek; yaklaşık yüzde 15'lik artış, altı milyondan fazla düşük ücretli işçiyi etkileyecek ve görünüşe bakılırsa Almanya'ya ikinci sıraya taşıyacak. Bu Avrupa'da Lüksemburg'dan sonra en yüksek asgari ücret.

Ücret tabanını yükseltmek—Ekim ayındaki yeni saatlik ücret (Jan von nebenan / Shutterstock.com)

Almanya 2015'te yasal bir asgari ücret getirdi. Daha önce, asgari ücretler, Kuzey ülkelerinde olduğu gibi, yalnızca toplu sözleşmelerle belirleniyordu. Bununla birlikte, 1990'ların ortalarından bu yana, toplu pazarlık kapsamı, Avrupa'nın en büyük düşük ücretli sektörlerinden birinin ortaya çıkmasıyla birlikte istikrarlı bir şekilde azaldı. Bu arka plana karşı, Alman sendikaları yasal asgari ücretlere yönelik daha önce çok şüpheci olan tutumlarını değiştirdiler ve ulusal bir ücret tabanı için büyük bir kampanya yürüttüler.

Ancak işverenlerin çoğu, ekonomi için olası olumsuz sonuçları öngörerek asgari ücretin getirilmesine karşı çıktılar. Yeni asgari ücretle yaklaşık bir milyon işçinin işini kaybedeceğini öngören birçok ekonomist tarafından da desteklendiler.

Güçlü ücret artışları

Yine de birçok araştırma, yasal asgari ücretin, işgücü piyasası üzerinde önemli olumsuz etkiler olmaksızın bazı düşük ücretli işçiler için güçlü ücret artışlarına yol açtığını gösterecekti. Ancak, saat başına 8,50 € olan asıl ölçü oldukça düşüktü ve tam zamanlı bir işçinin medyan ücretinin sadece yüzde 48'ine eşdeğerdi. Buna göre, makul bir gelir sağlama ve düşük ücretli sektörü azaltma beklentilerini karşılayamadı. Sonraki artışlar, dönüştürücü olmaktan ziyade aşamalıydı (grafiğe bakınız).

Almanya'nın 2015 yılında yürürlüğe giren yasal asgari ücret (saat başına €)


Ekim 2022'de yasa tasarısına göre; kaynak: WSI toplu sözleşme arşivi

Mevcut Alman Asgari Ücret Yasasına göre, asgari ücretin düzenli olarak ayarlanması, 2015 yılında kurulan ve her biri sendika ve işveren derneklerinden üç temsilci ve tarafsız bir başkan (artı iki oy hakkı olmayan akademik uzmanlar)'dan oluşan Komisyon'un sorumluluğundadır. Komisyon, uygun bir asgari koruma düzeyi, adil rekabetin varlığı ve istihdam üzerindeki etkisi hakkında netleşmiş bir görüşle genel bir değerlendirme yapmalıdır. Ayrıca, yönelim olarak toplu olarak üzerinde anlaşmaya varılmış ücretlerin gelişimini hesaba katmalıdır. Uygulamada, ikincisi, geçerli olduğundan bu yana asgari ücretin ayarlanması için ana kılavuz haline geldi.

Komisyon, büyük ölçüde sendikaların ve işveren örgütlerinin bir uzlaşmaya varma yeteneğine bağımlıdır. Bu, kademeli ayarlamaları teşvik etme eğilimindedir ve adım değişikliği artışlarının işverenler tarafından engellenmesi muhtemeldir. Aslında, hükümet şimdi siyasi olarak bir defaya mahsus bir zam dayatmaya çalışıyor. Ancak 12 €'luk artış gerçekleştikten sonra, yine komisyon tekliflerine dayalı olarak başka ayarlamalar yapılacaktır.

Hükümet, yasa taslağının 'resitallerinde', asgari ücret korumasının kapsamını arttırma ihtiyacıyla bu yaklaşımı gerekçelendiriyor. Mevcut Alman asgari ücreti, ek devlet desteği olmadan tam zamanlı bir işçinin ihtiyaçlarını karşılaması için bile yeterli değil ve temelin üzerinde bir devlet emekli maaşı hak etmek için çok düşük. 12 €'ya kadar yapılacak bir artış, onu geçim ücreti kavramına çok daha yakınlaştıracaktır.

Avrupa direktifi

Hükümet ayrıca Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Birliği genelinde yeterli asgari ücrete ilişkin bir yönerge önerisine atıfta bulunuyor. Şimdiye kadar, Alman asgari ücreti, brüt medyan ücretin yüzde 60'ı ve brüt ortalamanın yüzde 50'si referans değerlerinden çok uzaktı ve uluslararası olarak yeterli asgari ücretler için eşik olarak kullanıldı. 12 Euro'ya artışla birlikte, Alman asgari tutarı medyanın yüzde 60'ına yaklaşacaktır. Bu nedenle mevzuat, gelecekteki bir Avrupa direktifinin erken bir uygulaması olarak kabul edilebilir.

Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi, önerilen direktif hakkında bazen farklı görüşler formüle ettikten sonra, bugün uzlaşabilmek için komisyonla 'üçlü' müzakerelere giriyorlar. Daha önce, sosyal demokratlar ve Hıristiyan demokratlar arasındaki eski Große Koalisyonu'nun ortak bir görüşü olmadığı için Alman hükümeti çok aktif bir rol oynamadı.

Buna karşılık, yeni Ampelkoalition, bir direktif önerisini ve 'bağlayıcı asgari standartları' desteklediğini teyit ediyor. Hükümet, Alman asgari ücretini yeterli düzeye getirmek için bir yasa taslağı sunduğundan, hükümetin bundan sonra Avrupa çözümünü teşvik etmede daha aktif bir rol oynaması beklenmelidir.

Thorsten Schulten, 8 Şubat 2022, Social Europe

(Thorsten Schulten, Hans Böckler Stiftung'daki Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün (WSI) toplu sözleşmeler arşivinin başkanıdır. Aynı zamanda Tübingen Üniversitesi'nde fahri profesördür.)


Seçkin Deniz, 27.03.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı