3 Haziran 2021 Perşembe

SA9231/TG342: Hint-Pasifik'te Liberal Dijital Düzeni Geliştirmek

       Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi (CNAS) çalışanları Lisa Curtis, Joshua Fitt, Jacob Stokes tarafından hazırlanan, Çin'in 'Dijital İpek Yolu' olarak tanımlanan teknolojik genişlemesine karşı ABD'nin bölgedeki ortakları ile nasıl çalışması gerektiğine odaklanan bir çalışma setinin özet sunumudur. Türkiye'nin de bahse konu bu Dijital Alan Savaşı'nı doğru analiz etmesi ve Küresel denge stratejisi ile Çin-ABD rekabetine bağımlı olmayan, ancak her iki rakipten kopuk da olmayan bir işlek yol bulması gerekmektedir.
Seçkin Deniz, 03.06.2021

Advancing a Liberal Digital Order in the Indo-Pacific

Yönetici Özeti

Amerika Birleşik Devletleri ve diğer bölgesel demokrasiler, Asya'nın dijital geleceğini şekillendirme rekabetinde zemin kaybetme riski taşıyor. Çin, bölgenin 5G altyapısını geliştirmede hızlı adımlar atıyor ve Hint-Pasifik ülkelerinin daha geniş dijital ekosistemlerinde giderek artan bir rol oynuyor.

Pekin'in Asya'nın gelişmekte olan dijital düzeninin merkezinde yer alan konumu, Amerika'nın ve onun demokratik müttefiklerinin ve ortaklarının çıkarları için kritik ağların potansiyel uzlaşmasından, Çin şirketlerini destekleyen ve sivil özgürlükleri baltalayan yeni teknoloji standartlarının geliştirilmesine kadar bir dizi zorluk ortaya çıkarmaktadır. 

Politika yapıcılar, Çin şirketleri ve teknolojisi dijital ortamda zaten iç içe geçmişken, dijital alanda Çin ile nasıl etkili bir şekilde rekabet edeceklerini belirlemek için çabalıyorlar. Bu Çinli şirketler, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) jeopolitik hedeflerinin hizmetinde casusluk veya sabotaj gerçekleştirmek üzere istihdam edilme olasılığını artırma noktasında ulusal güvenlik, istihbarat ve siber güvenlik konularında Çin'e yardım etmekle yükümlüdür. 5G telekomünikasyon ağının geliştirilmesi durumunda; Amerika Birleşik Devletleri'nin, Çin tekliflerine güvenli, itimat edilebilir ve uygun maliyetli alternatifler sağlayabilecek ek güvenilir satıcıları organize etmek üzere mücadele sahasını genişletmesi gerekecek. 5G ekosistemini şimdi şekillendirmek, daha geniş ABD-Çin teknoloji rekabetinin önümüzdeki on yılda nasıl sonuçlanacağına yönelik zemini oluşturacaktır. Deniz altı fiber optik kablolar, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında tartışılan bir başka teknoloji altyapısı alanını temsil ediyor. Kıtalararası internet verilerinin yaklaşık yüzde 95'i bu denizaltı kabloları üzerinden akarken, diğer kritik teknolojiler ve altyapılar gibi ele alınmaları ve korunmaları zorunludur. 

5G ekosistemini şimdi şekillendirmek, daha geniş ABD-Çin teknoloji rekabetinin önümüzdeki on yılda nasıl sonuçlanacağına dair sahneyi oluşturacak. Deniz altı fiber optik kablolar, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında tartışılan bir başka teknoloji altyapısı alanını temsil ediyor. Kıtalararası internet verilerinin yaklaşık yüzde 95'i bu denizaltı kabloları üzerinden akar, bu nedenle diğer kritik teknolojiler ve altyapılar gibi ele alınmaları ve korunmaları zorunludur. 5G ekosistemini şimdi şekillendirmek, daha geniş ABD-Çin teknoloji rekabetinin önümüzdeki on yılda nasıl sonuçlanacağına dair sahneyi oluşturacak. Deniz altı fiber optik kablolar, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında tartışılan bir başka teknoloji altyapısı alanını temsil ediyor. Kıtalararası internet verilerinin yaklaşık yüzde 95'i bu denizaltı kabloları üzerinden akarken, diğer kritik teknolojiler ve altyapılar gibi ele alınmaları ve korunmaları zorunludur.

Washington, dijital kalkınmadaki birçok konunun belirsiz kaldığını kabul etmeli ve alanın karmaşıklığını hesaba katan politikalar üretmelidir. Örneğin, bazı ülkeler ekonomik kalkınma amacıyla Çin teknolojisini benimserken nispeten liberal bir siyasi ortamı sürdürmeye çalışacaklar. Diğerleri, kendi güvenliklerini ve bağımsızlıklarını sürdürmenin bir yolu olarak Çinli tedarikçilere alternatifler arayacak, ancak yine de muhalefeti bastırmak ve ülkedeki siyasi kontrolü sürdürmek için bu teknolojileri liberal olmayan yollarla kullanabileceklerdir. Dahası, inovasyonun dijital teknolojilerdeki hızlı hareket eden doğası, teknolojik gelişmenin Birleşik Devletler'de bile liberal politik, yasal ve düzenleyici rejimlerin yaratılmasını genellikle geride bırakacağı anlamına gelir. Dezenformasyonla mücadele için demokratik normların ve en iyi uygulamaların geliştirilmesi, gözetim teknolojilerini kısıtlamak ve bireylere kendi verilerini kontrol etme hakkı vermek henüz yeni bir aşamadadır. Başka bir deyişle, liberal bir dijital düzeni oluşturan şeylerin çoğu hala tanımlanmaktadır.

Geleceğin liberal dijital düzenini sağlamanın zorlukları çok büyüktür; Amerika Birleşik Devletleri’nin bunlarla baş edebilmesi için, demokratik müttefikler ve ortaklarla koordinasyona öncelik veren çok yönlü bir yaklaşım geliştirmesi gereklidir. Avustralya, Hindistan, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Dörtlü Güvenlik Diyaloğu veya (kısaca) Dörtlü; liderler düzeyinde Mart ayı ortasında ilk kez gerçekleşen Dörtlü zirvesinin ardından açıklanan yeni çalışma grubu aracılığıyla, gelişmekte olan ve kritik teknolojilerin korunmasında kilit bir rol oynayacak. 

Dijital kalkınma girişimleri konusunda, diğer teknolojik olarak gelişmiş Hint-Pasifik müttefikleri ve Güney Kore ve Tayvan gibi ortaklarla yakından çalışmak da önem taşıyacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin, dijital teknolojilerin kullanımı için karşılıklı olarak kabul edilen standartları ve yönergeleri belirlerken, kaynakları ve yetenekleri bir havuzda toplamak için demokratik müttefikler ve ortaklarla çalışma derecesi, bu teknolojilerin özgür ve açık toplumları ilerletecek şekilde mi yoksa otokratik rejimlerin güçlendirilmesine katkıda bulunacak şekilde mi kullanılacağını belirleyecektir.

COVID-19 salgını, Pekin'in özellikle Hint-Pasifik'teki jeopolitik etkisini artırma stratejisinin merkezine dijital teknolojileri yerleştirme çabalarını hızlandırdı.

Dijital kalkınmanın nihai olarak liberal bir bölgesel düzen inşa etme amaçlarına hizmet etmesini sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri’nin, aşağıdaki maddeleri gerçekleştirme noktasında benzer düşünen ortaklarla hareket etmesi gereklidir:

Dijital konularda sonuç odaklı diplomasiye öncelik verin.

 • Gelişmekte olan ve kritik teknolojiler üzerine Dörtlü çalışma grubunun operasyonel hale getirilmesini ivedilikle gerçekleştirin. 
 • Hem ikili hem de çok taraflı ortamlardaki ve teknoloji konularına odaklanan amaca yönelik yeni gruplardaki dijital konulara diplomatik katılımı artırın. G7 ülkeleri ve Güney Kore, Avustralya ve Hindistan tarafından oluşumu tasarlanan “Teknoloji 10” gibi. 
 • Özellikle Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) olmak üzere dijital gelişimle ilgili uluslararası kuruluşlarda liderlik rolü üstlenin.

Dijital teknoloji yatırım standartları geliştirin ve Çin tarafından sunulanlara karşılık teknolojik altyapı alternatifleri geliştirin.

 • Alternatif 5G telekomünikasyon ekipmanı satıcılarının gelişimini kolaylaştırın.
 • 2019 ve 2020'de düzenlenen Prag Konferanslarında başlatılan süreç üzerine, 5G ağları için güvenlik standartları konusunda, bir fikir birliği inşa edin.
 • Hint-Pasifik ülkelerini güvenilir ve güvenli teknolojilere ve dijital altyapıya yatırım yapmaya teşvik edin.
 • Dijital geliştirme projelerini incelemek için değerlendirme çerçeveleri ve standartlar geliştirin.
 • Diğer ülkelere etkili yatırım tarama programlarını uygulamada yardımcı olun.

İnternet özgürlüğünü geliştirirken demokrasiyi dijital tehditlerden koruyun.

 • Hint-Pasifik'teki ülkelerle, hukukun üstünlüğü ve şiddetin önlenmesi ile özgür ve barışçıl konuşma dahil sivil hakların korunması arasında denge kurma ihtiyacı konusundaki anlayışı derinleştiren diplomatik angajmanları ve yardım programlarını geliştirin.
 • Dijital gelişimi izlemek için sivil toplumun, gözlemci gruplarının ve gazetecilerin yerel esneklik ve yeteneklerini inşa edin.
 • ABD teknoloji şirketlerini, dezenformasyonu daha iyi anlamak ve tanımlamayı öğrenmek için yerel sivil toplum liderleri, akademisyenler ve gazetecilerle ilişki kurmaya teşvik edin.
 • Diğer ülkelerin dezenformasyonla mücadeledeki deneyimlerinden yararlanın.

Liberal değerleri yansıtan ve teknolojik yeniliklere ayak uydurabilen bir dijital yönetim modeli tanımlayın ve uygulayın.

 • Dijital yönetişim yönergeleri oluşturmak için çok uluslu bir çabaya öncülük edin.
 • Yurt içinde ve tartışmalı alanlarda teknolojik inovasyonu destekleyin.
 • Hint-Pasifik'te yer alan ülkelerde dijital kalkınma programlarını uygulamak üzere ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu (DFC), Millennium Challenge Corporation ve ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı gibi ABD kurumları için yeterli finansman ve kaynak sağlayın.
 • Geleneksel olarak yetkisi olmayanları güçlendirmek için dijital teknolojiyi kullanın.

Giriş

Amerika Birleşik Devletleri ve diğer bölgesel demokrasiler, Asya'nın dijital geleceğini şekillendirmeye yönelik rekabette zemin kaybetme riski taşıyor. Çin, bölgenin 5G altyapısını geliştirmede hızlı adımlar atıyor ve Hint-Pasifik ülkelerinin daha geniş dijital ekosistemlerinde giderek artan bir rol oynuyor. COVID-19 salgını, Pekin'in özellikle Hint-Pasifik'teki jeopolitik etkisini artırma stratejisinin merkezine dijital teknolojileri yerleştirme çabalarını hızlandırdı. Dijital İpek Yolu'nun gelişimini hızlandıran Pekin, Güneydoğu Asya'daki gelişmekte olan ekonomilere dijital geçişlerinde yardımcı oluyor.

Pekin'in Asya'nın gelişmekte olan dijital düzeninin merkezindeki konumu, Amerika'nın ve onun demokratik müttefiklerinin ve ortaklarının çıkarları için kritik ağların potansiyel uzlaşmasından, Çin şirketlerini destekleyen ve sivil özgürlükleri baltalayan yeni teknoloji standartlarının geliştirilmesine kadar bir dizi zorluk ortaya çıkarmaktadır. Çin ile dijital rekabet, akıllı şehir altyapısı ve telekomünikasyon ağlarından video akışı web sitelerine ve kısa biçimli video paylaşım uygulamalarına kadar birçok alanda gerçekleşiyor. Politika yapıcılar, Çin şirketleri ve teknolojisi dijital ortamda zaten iç içe geçmişken, dijital alanda Çin ile nasıl etkili bir şekilde rekabet edeceklerini belirlemek için çabalıyorlar. Bu Çinli şirketler, ulusal güvenlik, istihbarat ve siber güvenlik konularında Çin'e yardım etmekle yükümlüdür.

5G telekomünikasyon ağının geliştirilmesi durumunda, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin tekliflerine güvenli, güvenilir ve uygun maliyetli alternatifler sağlayabilecek ek güvenilir satıcıları teşvik etmek için kampanyasını genişletmesi gerekecektir. Amerika Birleşik Devletleri, 5G pazarına yeni girenlerin cesaretini kırma ve Hint-Pasifik ülkelerinin dijital ağ kararları konusunda daha fazla seçim özgürlüğüne sahip olmalarını sağlama çabalarına karşı direnmelidir. 

Çin hükümeti, Çinli telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Huawei'ye tahmini 75 milyar dolarlık devlet sübvansiyonu sağlamış ve 5G standart belirleme sürecini gereksiz yere etkilemiştir. Radyo erişim ağı ekipmanında Huawei'ye alternatifler sunan diğer şirketler İsveç merkezli Ericsson, Finlandiya merkezli Nokia ve Güney Kore merkezli Samsung'dur. (1) Geçen yıl yayınlanan "Açık Gelecek: 5G'de İleriye Doğru" başlıklı bir CNAS raporunda, CNAS Kıdemli Üyesi Martijn Rasser, 5G bilmecesine bir çözüm olarak açık radyo erişim ağları (OpenRAN) sistemlerini ortaya koyuyor. OpenRAN'ın arkasındaki fikir, operatörlerin donanım ve yazılım için tek bir satıcıya bağlı kalmak yerine birden çok satıcı arasından seçim yapmasına olanak tanıyan bir açık mimari ile birlikte çalışabilirlik standardı oluşturmaktır. (2) 

Bu durum, pazar dinamiklerini değiştirdiği ve rekabeti teşvik edecek açık arayüzler etrafında endüstriyi yeniden yapılandırdığı için önemlidir. 5G ekosisteminin şekillendirilmesi, daha geniş çaplı ABD-Çin teknoloji rekabetinin önümüzdeki on yıl boyunca nasıl şekilleneceğine dair sahneyi belirliyor.

Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında tartışılan bir diğer teknoloji altyapı alanı, deniz altı fiber optik kabloların kullanılmasıdır. Artan miktarda veri ve bilgi akışını kolaylaştırmada deniz altı kablo altyapısının muazzam rolü göz önüne alındığında, deniz altı kablolarının diğer kritik teknolojiler ve altyapılar gibi işlenmesi ve korunması zorunludur. Kıtalararası küresel veri aktarımlarının yüzde doksan beşi denizaltı kablolarına dayanıyor. Denizaltı kablolarını koruma ve emniyete alma çabası, kablo hatları farklı kıtaları birleştirdiği ve uluslararası suları geçtiği için, kullanımlarını yöneten tek bir yasal çerçeve olmaması ve bu yüzden, genelde çok uluslu konsorsiyumlar tarafından inşa edilmiş olmaları nedeniyle karmaşıktır. (3)

Dijital gelişimin demokratik ilkelerle uyumlu kalmasını sağlamanın bir başka zorluğu da, dijital politika normlarını şekillendirmede Çin'e etki sağlayan teknoloji standardı belirleme organlarında lider rol oynayan Çinli yetkililerin sayısının artmasıdır. (4) Çinli şirketler de sık sık blok olarak Çin standartları lehine oy kullanıyor. (5) 128 Çinli şirkete karşılık, ABD ve müttefik ülkelerden elli beş şirket, teknoloji standardı belirleme organlarına katılıyor. (6)

Çinli şirketler kendilerini bölgesel ve ulusal teknoloji ekosistemlerinin kalbine yerleştirdikçe, Çin'in otoriter yönetişim anlayışını ve ayrıca ÇKP için kaldıraç ve etkiyi de beraberinde getiriyorlar. Çin'in COVID-19'un kökeni ve yayılımı konusunda şeffaf olmaması ve komşularına yönelik askeri ve siyasi saldırganlığı, hem ABD hem de müttefik ve ortaklarının, küresel dijital ilerlemenin refahı kolaylaştırma ve bu hayati bölgede liberal bir siyasi düzeni sağlama alma ihtiyacını öne çıkarıyor.

ABD'nin, Çin teknolojisine somut alternatifler sunmak için benzer fikirlere sahip ortaklar ve müttefiklerle örtüşen koalisyonlar oluşturmaya yardım etmesi gerekecek. Dörtlü, Mart ayı ortalarında düzenlenen ilk liderler düzeyindeki zirvenin ardından duyurulan yeni çalışma grubu aracılığıyla yeni ve kritik teknolojilerin korunmasını sağlamada kilit bir rol oynayacak. Dijital kalkınma girişimleri konusunda, Güney Kore ve Tayvan gibi diğer teknolojik olarak gelişmiş Hint-Pasifik müttefik ve ortaklarıyla yakın çalışmak da önem taşıyacaktır.

ABD'nin, Çin'in genişleyen dijital ayak izinden kaynaklanan zorlukları karşılama stratejisi, standartların belirlenmesi ve sivil özgürlüklerin korunması söz konusu olduğunda, Amerikan özel sektörünün yanı sıra sivil toplum liderleriyle yakından çalışmayı da gerektirecektir. Bu diyaloglar, önceki ABD yönetimi altında şekillenmeye başladı ve Biden ekibi, Hint-Pasifik'in dijital ekonomilerini geliştirmede Çin ile daha etkin bir şekilde rekabet etme stratejisinin bir parçası olarak bunları yoğunlaştırmalı ve yükseltmelidir.

Washington, dijital kalkınmadaki pek çok konunun belirsiz olduğunun farkına varmalı ve alanın karmaşıklığını açıklayan politikalar geliştirmelidir. Örneğin, Endonezya gibi bazı ülkeler, ekonomik kalkınma amacıyla Çin teknolojisini benimserken, nispeten liberal bir siyasi ortamı sürdürmeye çalışacaklar. Vietnam gibi diğer ülkeler ise, kendi güvenliklerini ve bağımsızlıklarını sürdürmenin bir yolu olarak Çinli tedarikçilere alternatifler arayacaklardır; ancak yine de muhalefeti bastırmak ve ülke içinde siyasi kontrolü sürdürmek için bu teknolojileri liberal olmayan yollarla kullanabilirler. 

Dahası, dijital teknolojilerde inovasyonun hızlı hareket eden doğası, teknolojik gelişmenin genellikle liberal politik, yasal ve düzenleyici rejimlerde—hatta Amerika Birleşik Devletleri ve diğer zengin demokrasilerde-yaratılmasını geride bırakacağı anlamına gelmektedir. Dezenformasyonla mücadele etmek, yüz tanıma gibi gözetim teknolojilerini kısıtlamak ve bireylere kendi verilerini kontrol etme hakkı vermek için demokratik normların ve en iyi uygulamaların geliştirilmesi süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Başka bir deyişle, liberal bir dijital düzeni oluşturan şeylerin çoğu hala tanımlanmaktadır.

Bölgenin teknolojik geleceği, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğini doğrudan etkileyecektir… Amerika, demokratik kalkınmayı ve kurumları teşvik eden, daha güvenli bir dijital gelecek inşa etmeye odaklanan yerel, ulusal ve bölgesel çabaları teşvik ederken, kendi özel sektöründen, sivil toplumundan ve müttefik ve ortak koalisyonlarından yararlanmalıdır.

Rapor'un tamamı için tıklayınız.

 Lisa Curtis, Joshua Fitt, Jacob Stokes, 27 Mayıs 2021, CNAS

(Lisa Curtis, Center for a New American Security'de (CNAS) Hint-Pasifik Güvenlik Programı'nın Kıdemli Üyesi ve Direktörüdür. Joshua Fitt, Center for a New American Security'de (CNAS) Hint-Pasifik Güvenlik Programında Araştırma Görevlisidir. Jacob Stokes, çalışmalarının ABD-Çin ilişkileri, Çin dış politikasına odaklandığı Center for a New American Security'deki Hint-Pasifik Güvenlik Programı üyesidir.)


Tamer Güner, 03.06.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri
Notlar:

(1) https://asiasociety.org/sites/default/files/inline-files/report_meeting-the-china-challenge_2020.pdf.
(2) https://www.cnas.org/publications/reports/open-future.
(3) https://futureshub.anu.edu.au/shaping-a-techno-democratic-future/.
(4) Cowhey et al., “Meeting the China Challenge,” 35.
(5) https://www.wsj.com/articles/from-lightbulbs-to-5g-china-battles-west-for-control-of-vital-technology-standards-11612722698.
(6) Cowhey et al., “Meeting the China Challenge,” 35.


Sonsuz Ark'tan
 1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
 2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
 3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
 4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.
Seçkin Deniz Twitter Akışı