1 Nisan 2021 Perşembe

SA9141/SD2017: İsrailli Tarihçi Omer Bartov: "İsrail'i ve Politikalarını Eleştirmek Antisemitizm Değildir"

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirsini yayınladığımız analiz, ünlü Yahudi dergisi The Forward'ın, "Galiçya'daki Yahudi yaşamının önde gelen bilim adamlarından biri" olarak tanımladığı, soykırım konusunda dünyanın önde gelen otoritelerinden biri olan İsrailli Tarih Profesörü Omer Bartov'a aittir ve 2016 yılında Uluslararası Holokost Anma İttifakı (IHRA) tarafından kabul edilen belge olan "IHRA Tanımı"na yanıt vererek Anti-Semitizm ile Anti-Siyonizm arasındaki bulanıklığı gidermek ve İsrail Hükümetini ve politikalarını eleştiren Filistinlilerin Anti-Semit olarak suçlanmasına karşı çıkmak amacıyla yayınlanan 'Antisemitizm ile ilgili Kudüs Deklarasyonu-The Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA)'a odaklanmaktadır. Bahse konu deklarasyonun yeni tanımı "Antisemitizm, Yahudi oldukları için Yahudilere (veya Yahudi oldukları için Yahudi kurumlarına) yönelik ayrımcılık, önyargı, düşmanlık veya şiddettir." şeklindedir ve ne yazık ki sırf 'yahudi ırkından' oldukları için, kötülüğün planlayıcıları olan birçok dindar olmayan, aksine Yahudi Dini'ne de düşman olan Yahudi ismin de eleştirilmesini ya da suçlanmasını 'engelleyici' bir genelleme yapmaya devam etmektedir. Deklarasyonun imzacılarından olan yazarın ve deklarasyonun Anti-Siyonizm ile Anti-Semitizm'i ayırma girişimi başlangıç için önemli bir değişim olsa da, bu 'dindar olmayan yahudi ırkından kişilerin' eleştirilmesinin önündeki engeller korunmaya devam edilmektedir. Yahudilerin, ırkları ile dinlerinin bütünleşik yapısından kaynaklanan bu sorunu çözmeleri, Yahudi dininin korunması adına aciliyet taşımaktadır; aynı sorun ateist bir Türk ya da Alman için geçerli olmamakta ve herhangi bir ırktan insanın eleştirilmesi o ırkın eleştirilmesi anlamına gelmemektedir. Evrensel değerleri önceleyen Yahudi düşünürlerin bu sorunu da çözebilecekleri açıktır.
Seçkin Deniz, 01.04.2021


Criticism of Israel and Its Policies Isn't Antisemitism

Geçen hafta, antisemitizm, Holokost ve Ortadoğu'nun yanı sıra diğer alanlarda uzmanlaşmış 200'den fazla akademisyenden oluşan uluslararası bir grup, "Antisemitizm ile ilgili Kudüs Deklarasyonu-The Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA)" (*) adlı bir belge yayınladı. Deklarasyon, maalesef dünyanın pek çok yerinde yükselen antisemitizmi, onunla daha etkin mücadele edebilmek için tanımlıyor ve karakterize ediyor. Bildiri aynı zamanda antisemitizm ile İsrail ve onun politikalarına yönelik sert de olsa eleştiri arasında ayrım yapıyor.

Bunu yaparken, bu önemli bildiri, ifade özgürlüğünün kutsal değerlerini korurken Antisemitizm tehdidiyle mücadelede yeni bir yaklaşım için bir temel sağlıyor.

Bildiri, bir yıl süren seminer ve tartışma sürecinin ürünüdür. Bir imza sahibi olarak, şu anda bunun neden bu kadar önemli olduğunu açıklamak istiyorum.


İki yıl önce Londra'da antisemitizme karşı yapılan bir protesto. AFP

İsrail hükümeti ve destekçileri, İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarına yönelik her türlü asli, sert eleştiriyi antisemitik olarak resmetmek için İsrail'e yönelik eleştiri ile antisemitizm arasındaki ayrımı bulanıklaştırmaya büyük ilgi gösteriyor. Bu doğrultuda, işgale karşı çıkmak antisemitik olarak kabul ediliyor, BDS antisemitiktir, Siyonizm eleştirisi antisemitiktir ve Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi kuşkusuz antisemitik şüpheye mahal vermez. İsrail hükümeti ve destekçileri bu fikri ilerletmek için muazzam çaba sarf ettiler. Kısa süre önce Haaretz, İsrail hükümet politikasını eleştirenlere karşı Almanya'da gerçekleşen cadı avı hakkında kapsamlı bir rapor yayınladı.

İsrail hükümetinin ve destekçilerinin bu çabası, Uluslararası Holokost Anma İttifakı (IHRA) tarafından 2016 yılında kabul edilen antisemitizm tanımından yararlanmaktadır. O zamandan beri, belki de bazı yazarlarının niyetine aykırı olarak, İsrail'e ve onun politikalarına yönelik sert eleştirileri boğmak için kullanılmaktadır.

Bu tanım, esas olarak İsrail'i ilgilendiren antisemitik olarak değerlendirdiği eylemlere odaklanıyor ve İsrail'e herhangi bir önemli eleştiriye karşı bir kalkan sağlıyor. Dolayısıyla, Başbakan Benjamin Netanyahu için IHRA tanımı, anti-Siyonizmi antisemitizmle tamamen birleştirmenin temelini oluşturuyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Jared Kushner, aynı tanıma dayanarak aynı iddialarda bulundu. Bu tanıma dayanarak, geçtiğimiz günlerde İsrail'in bir apartheid rejimi uyguladığını belirten bir görüş yayınlayan B’Tselem, etkili NGO Monitor tarafından antisemitik olmakla suçlandı.

2019'da Londra'da yapılması planlanan Gazzeliler için para toplama girişimi, yerel yetkililerin IHRA tanımına dayanarak antisemitizmle suçlanacaklarından endişe etmeleri nedeniyle iptal edildi. Avrupa Yüksek Mahkemesinin yerleşim ürünlerinin bu şekilde işaretlenmesini gerektiren kararı İsrail hükümeti tarafından yine IHRA tanımına atıfta bulunularak antisemitik olarak adlandırıldı. Ve IHRA tanımına dayanarak, Gazze ablukasını eleştirme cüretine sahip Finli bir diplomat, İsrail'in çifte standart uyguladığını iddia edince Dünya Yahudi Antisemitizmiyle suçlandı.

Bu tanımla işler Filistinli öğrencilerin kampüste kendilerini tehdit altında hissettikleri noktaya bile ulaştı. Ve bunlar, İsrail'e yönelik eleştiriyi susturmak için IHRA tanımının nasıl kullanıldığının belgelenmiş sayısız örneğinden sadece birkaçı.

Tanımın destekçileri, bu tanımın ifade özgürlüğüne zarar vermediği konusunda ısrar ediyorlar, ancak gerçek bunun tam tersini kanıtlıyor.

Dahası da var: Bu tanım ve onun somutlaştığı türden düşünce, İsrail'in işgal politikasını eleştirmemesi koşuluyla, azınlıklara zulmeden, muhalefeti bastıran ve hatta antisemitik demagojiyle uğraşan baskıcı rejimlere verdiği desteği haklı göstermesine olanak tanıyor. Filipinli lider Rodrigo Duterte ve Macar lider Viktor Orban pek çok örnekten sadece ikisi. Aynısı, Polonya başbakanı ile Netanyahu arasında, yetkililerin Holokost sırasında Nazilerle Polonya işbirliğini kınayan akademisyenlere saldırmak için kullandıkları Polonya anma yasalarına ilişkin anlaşma için de geçerlidir.

Antisemitizm gerçekten de dünya çapında artan bir tehdittir ve mümkün olduğu kadar güçlü bir şekilde bununla mücadele edilmelidir. Ancak, bu çabayı İsrail’in politikalarını eleştiriye karşı savunmaya yönelik bir çabaya dönüştürmek onu büyük ölçüde zayıflatıyor, çünkü dikkatleri meydana gelen antisemitizmin çok daha baskın ve tehlikeli ifadelerinden uzaklaştırıyor.

Bunların en başta gelenleri, genellikle İsrail’in işgal politikasına dostça davranan popülist ve diktatör rejimler tarafından desteklenen aşırı sağın şiddetli, bazen ölümcül eylemleridir. Aynı zamanda, Macaristan ve Polonya'da olduğu gibi, dikkati ulusal düzeyde Holokost'u inkâr etme ya da çarpıtma eğiliminden başka yöne çeviriyor.

Bu "antisemitizmle mücadele" tarzı, dünya çapında ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok Yahudi için kutsal bir değer olan ifade özgürlüğünü bozan bir tanım üzerinde hararetli bir tartışmaya giren Yahudi dünyasını da önemli ölçüde bölüyor.

Bu tanımın kullanılmasının, antisemitizmle gerçek anlamda mücadele etmek için ortaklığı gerekli olan ırkçılığı deneyimleyen diğer azınlık grupları arasından müttefik oluşturmayı zorlaştırması da bir o kadar ciddi bir sorundur. Ve daha da büyük bir sorun, bu tanımın Yahudi karşıtlığıyla mücadelede Filistinliler ve Araplarla ortaklık olasılığını azaltmasıdır.

Antisemitizm ile ilgili Kudüs Deklarasyonu, bu eğilimlere karşı koymak için, şu anda acilen ihtiyaç duyulan antisemitizme karşı mücadeleyi doğru yola taşımayı amaçlayan yeni, açıkça tartışılmış ve bilgilendirilmiş bir tanım önermektedir. IHRA tanımından farklı olarak, JDA, İsrail'e yönelik düşmanlığın ve hatta nefretin antisemitizm olarak nitelendirildiği durumlar ile hem ifade özgürlüğü açısından hem de meşru bir siyasi mücadelenin parçası olarak tanımlanmayan davalar arasında ayrım yapmakta ve her ikisinin açık örneklerini sunmaktadır. Her olayın değerlendirilmesinde bağlamın önemli olduğunu vurguluyor ve farklı tarihsel durumlar arasında ayrım yapıyor. Bu, evrensel değerleri ve ifade özgürlüğünün önemini ciddiye alan bir tanımdır. Bu, dünyadaki antisemitizmle acil mücadele ihtiyacı ile İsrail'in politikalarını meşrulaştırmak için İsrail hükümeti ve destekçilerinin bu ihtiyaçtan yaptıkları alaycı kullanım arasındaki çizgiyi yeniden çizen bir tanımdır.

Omer Bartov, 30 Mart 2021, Haaretz

(Tarihçi Profesör Omer Bartov, (עֹמֶר בַּרְטוֹב) Brown Üniversitesi'nde ders veriyor. “Bir Soykırımın Anatomisi: Buczacz Adında Bir Kasabanın Yaşamı ve Ölümü” adlı kitabı, 2019 Yad Vashem Uluslararası Holokost Araştırmaları Ödülü'ne layık görüldü. Omer Bartov (İbranice: עֹמֶר בַּרְטוֹב; telaffuz edilen [ʕoˈmer ˈbartov]; 1954 doğumlu) John P. Birkelund, Avrupa Tarihi Profesörü ve Brown Üniversitesi'nde Alman Araştırmaları Profesörü ve Tarih Profesörüdür. İsrailli ödüllü yazar Hanoch Bartov'un oğlu olan Bartov, İsrail'de doğdu ve Tel Aviv Üniversitesi ile Oxford St. Antony's Koleji'nde okudu. Bir tarihçi olarak Bartov, en çok II.Dünya Savaşı'nda Alman Ordusu üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Bartov, Alman Ordusunun II.Dünya Savaşı'nda savaş suçları veya insanlığa karşı suçlarla çok az ilgisi olan apolitik bir güç olduğu şeklindeki popüler görüşe meydan okudu. Bartov, Wehrmacht'ın Sovyetler Birliği'nin işgal altındaki bölgelerindeki Holokost'ta kilit rol oynayan derin bir Nazi kurumu olduğunu savundu. 1989-1992 Junior Harvard bursiyeri ve 2002 Guggenheim bursiyeri Bartov, soykırım konusunda dünyanın önde gelen otoritelerinden biridir. Forward, Bartov'u "Galiçya'daki Yahudi yaşamının önde gelen bilim adamlarından biri" olarak adlandırıyor.)


Seçkin Deniz, 01.04.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar(*) Antisemitizm ile İlgili Kudüs Deklarasyonu The Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA)

Antisemitizm ile İlgili Kudüs Deklarasyonu, bugün dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde tezahür ettiği şekliyle antisemitizmi belirlemek, bunlarla yüzleşmek ve farkındalık yaratmak için bir araçtır. Yanıtları oluşturmak için antisemitizmi tanımaya çalışanlar için ayrıntılı rehberlik sağlayan bir giriş, tanım ve 15 kılavuzluk bir dizi içerir. Holokost tarihi, Yahudi araştırmaları ve Orta Doğu araştırmaları alanlarında çalışan bir grup bilim insanı tarafından, giderek büyüyen bir zorluğun üstesinden gelmek için geliştirilmiştir: özgür ifadeyi korurken antisemitizmi belirlemek ve savaşmak için açık rehberlik sağlamak. 200'den fazla imzacı vardır.

Önsöz

Aşağıda imzası bulunan bizler, Kudüs'te başlayan bir girişimin ürünü olan Antisemitizm ile İlgili Kudüs Deklarasyonu'nu sunuyoruz. Yahudi, Holokost, İsrail, Filistin ve Orta Doğu Çalışmaları dahil olmak üzere Antisemitizm Çalışmaları ve ilgili alanlarda çalışan uluslararası akademisyenlerin sayısını dahil ediyoruz. Bildirge metni, hukukçularla ve sivil toplum üyeleriyle yapılan istişarelerden yararlanmıştır. 

1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin 1969 Sözleşmesi, 2000 Stockholm Uluslararası Holokost Forumu Bildirisi ve 2005 Birleşmiş Milletler Holokostu Anma Kararı'ndan esinlenerek, antisemitizm olurken belirli ayırt edici özelliklere sahiptir, buna karşı mücadele, her türlü ırksal, etnik, kültürel, dini ve cinsiyet ayrımcılığına karşı genel mücadeleden ayrılamaz.

Tarih boyunca Yahudilere yönelik tarihsel zulümün ve Holokost'un evrensel derslerinin bilincinde ve antisemitizmin siyasette, toplumda ve internette nefret ve şiddeti harekete geçiren gruplar tarafından yeniden savunulmasına alarm ile bakarak, kullanılabilir bir şey sağlamaya çalışıyoruz, Antisemitizmin özlü ve tarihsel olarak bilgilendirilmiş temel tanımı, bir dizi kılavuzla birlikte.

Antisemitizm ile İlgili Kudüs Deklarasyonu, 2016 yılında Uluslararası Holokost Anma İttifakı (IHRA) tarafından kabul edilen belge olan "IHRA Tanımı" na yanıt veriyor. IHRA Tanımı, kilit açılardan belirsiz ve farklı yorumlara açık olduğu için kafa karışıklığına neden oldu. ve tartışmalara yol açarak antisemitizme karşı mücadeleyi zayıflattı. Kendisini "çalışan bir tanım" olarak adlandırdığına dikkat çekerek, (a) daha net bir temel tanım ve (b) tutarlı bir kurallar dizisi sunarak onu geliştirmeye çalıştık. Bunun antisemitizmi izlemek ve bunlarla mücadele etmek ve aynı zamanda eğitim amaçlı yararlı olacağını umuyoruz. Hukuken bağlayıcı olmayan Beyannamemizi IHRA Tanımına alternatif olarak öneriyoruz. IHRA Tanımını halihazırda benimsemiş olan kurumlar, metnimizi yorumlamak için bir araç olarak kullanabilir.

IHRA Tanımı, 7'si İsrail Devleti'ne odaklanan 11 antisemitizm “örneği” içermektedir. Bu, bir alana gereksiz vurgu yapsa da, Siyonizm, İsrail ve Filistin ile ilgili meşru siyasi konuşma ve eylemin sınırlarına dair yaygın olarak hissedilen bir netliğe ihtiyaç vardır. Amacımız iki yönlüdür: (1) antisemitizme karşı mücadeleyi, ne olduğunu ve nasıl tezahür ettiğini açıklığa kavuşturarak güçlendirmek, (2) İsrail / Filistin'in geleceği konusunda sıkıntılı bir soru üzerine açık bir tartışma alanı korumak. Hepimiz aynı siyasi görüşleri paylaşmıyoruz ve partizan bir siyasi gündemi teşvik etmeye çalışmıyoruz. Tartışmalı bir görüş ya da eylemin antisemitik olmadığının belirlenmesi, onu onayladığımızı ya da desteklemediğimizi ima eder.

İsrail-Filistin'e odaklanan kılavuzlar (6'dan 15'e kadar) birlikte alınmalıdır. Genel olarak, yönergeleri uygularken her biri diğerlerinin ışığında ve her zaman bağlam açısından okunmalıdır. Bağlam, özellikle konu İsrail veya Siyonizm olduğunda, bir ifadenin ardındaki niyeti veya zaman içindeki bir konuşma modelini veya hatta konuşmacının kimliğini içerebilir. Bu nedenle, örneğin, İsrail düşmanlığı antisemitik düşmanlığın bir ifadesi olabilir veya bir insan hakları ihlaline tepki olabilir veya bir Filistinlinin, İsrail'in elindeki deneyimlerinden dolayı hissettiği duygu olabilir. Durum. Kısacası, bu kılavuzların somut durumlara uygulanmasında muhakeme ve hassasiyete ihtiyaç vardır.

Tanım

Antisemitizm, Yahudi oldukları için Yahudilere (veya Yahudi oldukları için Yahudi kurumlarına) yönelik ayrımcılık, önyargı, düşmanlık veya şiddettir.

Yönergeler

A. Genel

Belirli bir popülasyon hakkında özselleştirmek (bir karakter özelliğine içkinmiş gibi davranmak) veya kapsamlı olumsuz genellemeler yapmak ırkçılıktır. Genel olarak ırkçılık için geçerli olan, özellikle antisemitizm için geçerlidir.

Klasik antisemitizmde özel olan, Yahudilerin kötü güçlerle bağlantılı olduğu fikridir. Bu, "Yahudilerin" diğer insanlar pahasına kendi kolektif gündemlerini desteklemek için kullandıkları gizli güce sahip oldukları Yahudi komplosu fikri gibi birçok Yahudi karşıtı fantezinin merkezinde yer alır. Yahudiler ile kötülük arasındaki bu bağlantı günümüzde de devam ediyor: "Yahudilerin" hükümetleri "gizli bir el" ile kontrol ettikleri, bankalara sahip oldukları, medyayı kontrol ettikleri, "devlet içinde bir devlet" olarak hareket ettikleri ve hastalığın yayılmasından sorumludur (Covid-19 gibi). Tüm bu özellikler, farklı (ve hatta düşmanca) politik nedenlerle araçsallaştırılabilir.

Antisemitizm kelimelerde, görsel imgelerde ve eylemlerde kendini gösterebilir. Antisemitik kelimelerin örnekleri, tüm Yahudilerin zengin, doğası gereği cimri veya vatansever olmadığı ifadelerini içerir. Antisemitik karikatürlerde Yahudiler genellikle grotesk, büyük burunlu ve zenginlikle ilişkilendirilmiş olarak tasvir edilir. Antisemitik eylem örnekleri şunlardır: Birine Yahudi olduğu için saldırmak, bir sinagoga saldırmak, Yahudi mezarlarına gamalı haçlar çizmek veya Yahudi oldukları için insanları işe almayı veya terfi ettirmeyi reddetmek.

Antisemitizm, doğrudan veya dolaylı, açık veya kodlanmış olabilir. Örneğin, "Rothschild'ler dünyayı kontrol ediyor", "Yahudilerin" bankalar ve uluslararası finans üzerindeki iddia edilen gücü hakkında kodlanmış bir ifadedir. Benzer şekilde, İsrail'i nihai kötülük olarak tasvir etmek veya gerçek etkisini fena halde abartmak, Yahudileri ırklaştırmanın ve damgalamanın kodlanmış bir yolu olabilir. Çoğu durumda, kodlanmış konuşmayı tanımlamak, bu yönergeleri dikkate alarak bir bağlam ve muhakeme meselesidir.

Yahudilere yönelik kasıtlı Nazi soykırımının gerçekleşmediğini, imha kampları veya gaz odaları olmadığını veya kurban sayısının gerçek toplamın bir parçası olduğunu iddia ederek Holokost'u inkar etmek veya küçültmek antisemitiktir.

B. İsrail ve Filistin: Görünüşe göre antisemitik olan örnekler

İsrail Devleti'ne klasik antisemitizmin sembollerini, imgelerini ve negatif klişelerini (bkz. Kılavuz 2 ve 3) uygulamak.

Yahudileri, sırf Yahudi oldukları için İsrail'in ajanları olarak İsrail'in davranışlarından veya Yahudilere muamelesinden toplu olarak sorumlu tutmak.

İnsanlardan, Yahudi oldukları için İsrail'i veya Siyonizmi alenen kınamalarını zorunlu kılmak (örneğin, siyasi bir toplantıda).

İsrailli olmayan Yahudilerin, sırf Yahudi oldukları için, zorunlu olarak İsrail'e kendi ülkelerinden daha sadık olduklarını varsaymak.

İsrail Devleti'ndeki Yahudilerin eşitlik ilkesine uygun olarak, Yahudiler olarak kolektif ve bireysel olarak var olma ve gelişme haklarını reddetmek.

C. İsrail ve Filistin: Görünüşe göre antisemitik olmayan örnekler

( görüş veya eylemin onaylanıp onaylanmadığı)

Filistinlilerin adalet talebini ve uluslararası hukukta özetlendiği şekliyle siyasi, ulusal, medeni ve insan haklarının tam olarak tanınmasını desteklemek.

Siyonizmi bir milliyetçilik biçimi olarak eleştirmek veya ona karşı çıkmak ya da Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki bölgedeki Yahudiler ve Filistinliler için çeşitli anayasal düzenlemeleri savunmak. İki eyalette, iki devlette, üniter demokratik devlette, federal devlette veya herhangi bir biçimde olsun, “nehir ve deniz arasında” tüm sakinlere tam eşitlik tanıyan düzenlemeleri desteklemek antisemitik değildir.

İsrail'in bir devlet olarak kanıta dayalı eleştirisi. Bu, kurumlarını ve kuruluş ilkelerini içerir. İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki davranışları, İsrail'in bölgede oynadığı rol veya bir devlet olarak dünyadaki olayları etkilediği herhangi bir yol gibi yurtiçi ve yurtdışındaki politikalarını ve uygulamalarını da içerir. . Sistematik ırk ayrımcılığına işaret etmek antisemitik değildir. Genel olarak, diğer devletler ve ulusal kendi kaderini tayin konusundaki diğer çatışmalar için geçerli olan aynı tartışma normları İsrail ve Filistin için de geçerlidir. Bu nedenle, çekişmeli olsa bile, İsrail'i yerleşimci sömürgeciliği veya apartheid dahil olmak üzere diğer tarihsel vakalarla karşılaştırmak kendi başına antisemitik değildir.

Boykot, elden çıkarma ve yaptırımlar sıradan, devletlere karşı şiddet içermeyen siyasi protesto biçimleridir. İsrail örneğinde, kendi başlarına antisemitik değiller.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 19. Maddesi veya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. Maddesi ve diğer insan hakları belgeleri kapsamında korunmak için siyasi söylemin ölçülü, orantılı, hafifletilmesi veya makul olması gerekmez. Bazılarının aşırı ya da çekişmeli olarak görebileceği ya da bir “çifte standardı” yansıtan eleştiri, kendi başına antisemitik değildir. Genel olarak, antisemitik ve antisemitik olmayan konuşma arasındaki çizgi, mantıksız ve makul konuşma arasındaki çizgiden farklıdır.

İmzacılar
 1. Ludo Abicht, Profesör Dr., Siyaset Bilimi Bölümü, Antwerp Üniversitesi
 2. Taner Akçam, Profesör, Kaloosdian / Mugar Ermeni Tarihi ve Soykırımı Başkanı, Clark Üniversitesi
 3. Gadi Algazi, Profesör, Tarih Bölümü ve Minerva Alman Tarihi Enstitüsü, Tel Aviv Üniversitesi
 4. Seth Anziska, Mohamed S. Farsi-Polonsky Yahudi-Müslüman İlişkileri Doçenti, University College London
 5. Aleida Assmann, Profesör Dr., Edebiyat Çalışmaları, Holokost, Travma ve Hafıza Çalışmaları, Konstanz Üniversitesi
 6. Jean-Christophe Attias, Profesör, Ortaçağ Yahudi Düşüncesi, École Pratique des Hautes Études, Université PSL Paris
 7. Leora Auslander, Arthur ve Joann Rasmussen Üniversitede Batı Medeniyeti Profesörü ve Avrupa Sosyal Tarihi Profesörü, Tarih Bölümü, Chicago Üniversitesi
 8. Bernard Avishai, Misafir Öğretim Üyesi, Hükümet Bölümü, Dartmouth College
 9. Angelika Bammer, Profesör, Karşılaştırmalı Edebiyat, Bağlı Kuruluş Yahudi Çalışmaları Fakültesi, Emory Üniversitesi
 10. Omer Bartov, John P. Birkelund Avrupa Tarihi Seçkin Profesörü, Brown Üniversitesi
 11. Almog Behar, Dr., Edebiyat Bölümü ve Yahudi-Arap Kültürel Çalışmalar Programı, Tel Aviv Üniversitesi
 12. Moshe Behar, Doçent, İsrail / Filistin ve Orta Doğu Çalışmaları, Manchester Üniversitesi
 13. Peter Beinart, Gazetecilik ve Siyaset Bilimi Profesörü, New York Şehir Üniversitesi (CUNY); Jewish Currents Genel Yayın Yönetmeni
 14. Elissa Bemporad, Jerry ve William Ungar Doğu Avrupa Yahudi Tarihi ve Holokost Başkanı; Tarih Profesörü, Queens College ve The City University of New York (CUNY)
 15. Sarah Bunin Benor, Çağdaş Yahudi Çalışmaları Profesörü, Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion
 16. Wolfgang Benz, Profesör Dr., fmr. Direktör Antisemitizm Araştırma Merkezi, Technische Universität Berlin
 17. Doris Bergen, Şansölye Rose ve Ray Wolfe Holokost Araştırmaları Profesörü, Tarih Bölümü ve Anne Tanenbaum Yahudi Araştırmaları Merkezi, Toronto Üniversitesi
 18. Werner Bergmann, Emekli Profesör, Sosyolog, Antisemitizm Araştırma Merkezi, Technische Universität Berlin
 19. Michael Berkowitz, Profesör, Modern Yahudi Tarihi, University College London
 20. Louise Bethlehem, Doçent ve Kültürel Çalışmalar, İngiliz ve Kültürel Çalışmalar Programı Başkanı, The Hebrew University of Jerusalem
 21. David Biale, Emanuel Ringelblum Seçkin Profesör, California Üniversitesi, Davis
 22. Leora Bilsky, Profesör, Buchmann Hukuk Fakültesi, Tel Aviv Üniversitesi
 23. Monica Black, Doçent, Tarih Bölümü, Tennessee Üniversitesi, Knoxville
 24. Daniel Blatman, Profesör, Yahudi Tarihi ve Çağdaş Yahudilik Bölümü, Kudüs İbrani Üniversitesi
 25. Omri Boehm, Felsefe Doçenti, The New School for Social Research, New York
 26. Daniel Boyarin, Taubman Talmud Kültürü Profesörü, UC Berkeley
 27. Christina von Braun, Profesör Dr., Selma Stern Yahudi Araştırmaları Merkezi, Humboldt Üniversitesi, Berlin
 28. Micha Brumlik, Profesör Dr., fmr. Fritz Bauer Institut-Geschichte und Wirkung des Holocaust Direktörü, Frankfurt am Main
 29. Jose Brunner, Emekli Profesör, Buchmann Hukuk Fakültesi ve Cohn Bilim Tarihi ve Felsefesi Enstitüsü, Tel Aviv Üniversitesi
 30. Darcy Buerkle, Profesör ve Tarih Başkanı, Smith College
 31. John Bunzl, Profesör Dr., Avusturya Uluslararası Politika Enstitüsü
 32. Michelle U. Campos, Pennsylvania Eyalet Üniversitesi Yahudi Çalışmaları ve Tarihi Doçenti
 33. Francesco Cassata, Profesör, Eski Çağ Çalışmaları, Felsefe ve Tarih Çağdaş Tarih Bölümü, Cenova Üniversitesi
 34. Naomi Chazan, Siyaset Bilimi Profesörü Emerita, Kudüs İbrani Üniversitesi
 35. Bryan Cheyette, Modern Edebiyat ve Kültür Profesörü ve Başkanı, Reading Üniversitesi
 36. Stephen Clingman, Seçkin Üniversite Profesörü, İngilizce Bölümü, Massachusetts Üniversitesi, Amherst
 37. Raya Cohen, Dr., fmr. Yahudi Tarihi Bölümü, Tel Aviv Üniversitesi; fmr. Sosyoloji Bölümü, Napoli Federico II Üniversitesi
 38. Alon Confino, Pen Tishkach Holokost Çalışmaları Başkanı, Tarih ve Yahudi Çalışmaları Profesörü, Holokost, Soykırım ve Hafıza Çalışmaları Enstitüsü Direktörü, Massachusetts Üniversitesi, Amherst
 39. Sebastian Conrad, Küresel ve Sömürge Sonrası Tarih Profesörü, Freie Universität Berlin
 40. Lila Corwin Berman, Murray Friedman Amerikan Yahudi Tarihi Başkanı, Temple Üniversitesi
 41. Deborah Dash Moore, Frederick GL Huetwell Tarih Profesörü ve Musevi Çalışmaları Profesörü, Michigan Üniversitesi
 42. Natalie Zemon Davis, Profesör Emerita, Princeton Üniversitesi ve Toronto Üniversitesi
 43. Sidra DeKoven Ezrahi, Profesör Emerita, Karşılaştırmalı Edebiyat, The Hebrew University of Jerusalem
 44. Hasia R. Diner, Profesör, New York Üniversitesi
 45. Arie M. Dubnov, Max Ticktin İsrail Araştırmaları Başkanı ve Yahudi Araştırmaları Programı Direktörü, George Washington Üniversitesi
 46. Debórah Dwork, Holokost, Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar Araştırma Merkezi Direktörü, Lisansüstü Merkezi, New York Şehir Üniversitesi (CUNY)
 47. Yulia Egorova, Profesör, Antropoloji Bölümü, Durham Üniversitesi, Yahudi Kültürü, Toplumu ve Siyaseti Araştırma Merkezi Direktörü
 48. Helga Embacher, Profesör Dr., Tarih Bölümü, Paris Lodron Üniversitesi Salzburg
 49. Vincent Engel, Profesör, Louvain Üniversitesi, UCLouvain
 50. David Enoch, Profesör, Felsefe Bölümü ve Hukuk Fakültesi, Kudüs İbrani Üniversitesi
 51. Yuval Evri, Dr., Leverhulme Erken Kariyer Üyesi SPLAS, King's College London
 52. Richard Falk, Uluslararası Hukuk Onursal Profesörü, Princeton Üniversitesi; Küresel Hukuk Başkanı, Hukuk Fakültesi, Queen Mary Üniversitesi, Londra
 53. David Feldman, Profesör, Antisemitizm Araştırmaları Enstitüsü Direktörü, Birkbeck, Londra Üniversitesi
 54. Yochi Fischer, Dr., Van Leer Kudüs Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve Kutsallık, Din ve Sekülerleşme Kümesi Başkanı
 55. Ulrike Freitag, Profesör Dr., Orta Doğu Tarihi, Direktör Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Berlin
 56. Ute Frevert, Modern Tarih Profesörü, Tarih Bölümü, Zürih Üniversitesi
 57. Katharina Galor , Profesör Dr., Hirschfeld Konuk Doçent, Yahudi Çalışmaları Programı, Kentsel Çalışmalar Programı, Brown Üniversitesi
 58. Chaim Gans, Emekli Profesör, Buchmann Hukuk Fakültesi, Tel Aviv Üniversitesi
 59. Alexandra Garbarini, Profesör, Yahudi Araştırmaları Tarih Bölümü ve Programı, Williams College
 60. Shirli Gilbert, Modern Yahudi Tarihi Profesörü, University College London
 61. Sander Gilman, Seçkin Liberal Sanatlar ve Bilim Profesörü; Psikiyatri Profesörü, Emory Üniversitesi
 62. Shai Ginsburg, Doçent, Asya ve Orta Doğu Çalışmaları Bölümü Başkanı ve Duke Üniversitesi Yahudi Araştırmaları Merkezi Öğretim Üyesi
 63. Victor Ginsburgh, Emekli Profesör, Université Libre de Bruxelles, Brüksel
 64. Carlo Ginzburg, Emekli Profesör, UCLA ve Scuola Normale Superiore, Pisa
 65. Snait Gissis, Dr., Cohn Bilim ve Fikir Tarihi ve Felsefesi Enstitüsü, Tel Aviv Üniversitesi
 66. Glowacka Dorota, Profesör, Beşeri Bilimler, King's College Üniversitesi, Halifax
 67. Amos Goldberg, Profesör, The Jonah M. Machover Kürsüsü Holokost Çalışmaları, Avraham Harman Çağdaş Yahudilik Araştırma Enstitüsü Başkanı, The Hebrew University of Jerusalem
 68. Harvey Goldberg, Emeritus Profesör, Sosyoloji ve Antropoloji Bölümü, The Hebrew University of Jerusalem
 69. Sylvie-Anne Goldberg, Profesör, Yahudi Kültürü ve Tarihi, Gelişmiş Sosyal Bilimler Okulu (EHESS) Yahudi Çalışmaları Başkanı, Paris
 70. Svenja Goltermann, Profesör Dr., Tarihsel Seminer, Zürih Üniversitesi
 71. Neve Gordon, Uluslararası Hukuk Profesörü, Hukuk Fakültesi, Queen Mary University of London
 72. Emily Gottreich, Yardımcı Profesör, Küresel Çalışmalar ve Tarih Bölümü, UC Berkeley, MENA-J Programı Direktörü
 73. Leonard Grob, Fahri Felsefe Profesörü, Fairleigh Dickinson Üniversitesi
 74. Jeffrey Grossman, Doçent, German and Jewish Studies, German Department Başkanı, Virginia Üniversitesi
 75. Atina Grossmann, Tarih Profesörü, Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi, The Cooper Union, New York
 76. Wolf Gruner, Shapell-Guerin Yahudi Araştırmaları Başkanı ve USC Shoah Vakfı İleri Soykırım Araştırma Merkezi Kurucu Direktörü, Güney Kaliforniya Üniversitesi
 77. François Guesnet, Modern Yahudi Tarihi Profesörü, İbranice ve Yahudi Çalışmaları Bölümü, University College London
 78. Ruth HaCohen, Artur Rubinstein Müzikoloji Profesörü, The Hebrew University of Jerusalem
 79. Aaron J. Hahn, Tapper Profesörü, Mae ve Benjamin Swig Yahudi Çalışmaları Kürsüsü, San Francisco Üniversitesi
 80. Uluslararası Çalışmalar, Tarih ve Yahudi Çalışmaları Doçenti Liora R. Halperin ; Jack ve Rebecca Benaroya Washington Üniversitesi İsrail Araştırmaları Kürsüsü Başkanı
 81. Rachel Havrelock, İngiliz ve Yahudi Çalışmaları Profesörü, Illinois Üniversitesi, Chicago
 82. Sonja Hegasy, Profesör Dr., İslam Araştırmaları Uzmanı ve Sömürge Sonrası Çalışmalar Profesörü, Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Berlin
 83. Elizabeth Heineman, Tarih ve Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Cinsellik Çalışmaları Profesörü, Iowa Üniversitesi
 84. Didi Herman, Hukuk ve Sosyal Değişim Profesörü, Kent Üniversitesi
 85. Deborah Hertz, Modern Yahudi Çalışmaları Wouk Başkanı, California Üniversitesi, San Diego
 86. Dagmar Herzog, Değerli Tarih Profesörü ve Daniel Rose Fakülte Akademisyeni Yüksek Lisans Merkezi, The City University of New York (CUNY)
 87. Susannah Heschel, Eli M. Black Seçkin Yahudi Araştırmaları Profesörü, Başkan, Yahudi Çalışmaları Programı, Dartmouth College
 88. Dafna Hirsch, Dr., İsrail Açık Üniversitesi
 89. Marianne Hirsch, William Peterfield Trent Karşılaştırmalı Edebiyat ve Cinsiyet Çalışmaları Profesörü, Columbia Üniversitesi
 90. Christhard Hoffmann, Modern Avrupa Tarihi Profesörü, Bergen Üniversitesi
 91. Dr. habil. Klaus Holz,  Almanya Protestan Akademileri Genel Sekreteri, Berlin
 92. Eva Illouz, Directrice d' etudes,  EHESS Paris ve Van Leer Enstitüsü, Fellow
 93. Jill Jacobs, Haham, İcra Direktörü, T'ruah: İnsan Hakları için Rabbinik Çağrı, New York
 94. Uffa Jensen, Profesör Dr., Antisemitizm Araştırma Merkezi, Technische Universität, Berlin
 95. Jonathan Judaken, Profesör, Spence L. Wilson Başkanı, Beşeri Bilimler, Rhodes College
 96. Robin E. Judd, Doçent, Tarih Bölümü, Ohio Eyalet Üniversitesi
 97. Irene Kacandes, Dartmouth Alman Çalışmaları ve Karşılaştırmalı Edebiyat Profesörü, Dartmouth Üniversitesi
 98. Marion Kaplan, Skirball Modern Yahudi Tarihi Profesörü, New York Üniversitesi
 99. Eli Karetny, Müdür Yardımcısı Ralph Bunche Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü; Öğretim Görevlisi Baruch College, The City University of New York (CUNY)
 100. Nahum Karlinsky, Ben-Gurion İsrail ve Siyonizm Çalışmaları Araştırma Enstitüsü, Negev Ben-Gurion Üniversitesi
 101. Menachem Klein, Emekli Profesör, Siyasi Çalışmalar Bölümü, Bar Ilan Üniversitesi
 102. Brian Klug, Kıdemli Felsefe Araştırma Görevlisi, St. Benet's Hall, Oxford; Oxford Üniversitesi Felsefe Fakültesi Üyesi
 103. Francesca Klug, LSE İnsan Hakları ve Helena Kennedy Uluslararası Adalet Merkezi'nde Misafir Profesör, Sheffield Hallam Üniversitesi
 104. Thomas A. Kohut, Sue ve Edgar Wachenheim III Tarih Profesörü, Williams College
 105. Teresa Koloma Beck, Sosyoloji Profesörü, Helmut Schmidt Üniversitesi, Hamburg
 106. Rebecca Kook, Dr., Siyaset ve Yönetim Bölümü, Negev Ben Gurion Üniversitesi
 107. Claudia Koonz , Duke Üniversitesi Emekli Tarih Profesörü
 108. Hagar Kotef, Dr., Siyaset Teorisi ve Karşılaştırmalı Siyaset Düşüncesi Kıdemli Öğretim Görevlisi, Siyaset ve Uluslararası Çalışmalar Bölümü, SOAS, Londra Üniversitesi
 109. Gudrun Kraemer, Profesör Dr., İslam Araştırmaları Kıdemli Profesörü, Freie Universität Berlin
 110. Cilly Kugelman, Tarihçi, fmr. Yahudi Müzesi Program Direktörü, Berlin
 111. Tony Kushner, Profesör, Parkes Yahudi / Yahudi Olmayan İlişkiler Araştırmaları Enstitüsü, Southampton Üniversitesi
 112. Dominick LaCapra, Bowmar Tarih ve Karşılaştırmalı Edebiyat Emeritus Profesörü, Cornell Üniversitesi
 113. Daniel Langton, Yahudi Tarihi Profesörü, Manchester Üniversitesi
 114. Tel Aviv Üniversitesi Buchmann Hukuk Fakültesi Profesörü Shai Lavi ; Van Leer Kudüs Enstitüsü
 115. Doğu Avrupa Yahudi Tarihi ve Kültürü Doçenti Claire Le Foll, Parkes Enstitüsü, Southampton Üniversitesi; Direktör Parkes Yahudi / Yahudi Olmayan İlişkileri Araştırma Enstitüsü
 116. Nitzan Lebovic, Profesör, Tarih Bölümü, Holokost Çalışmaları ve Etik Değerler Başkanı, Lehigh Üniversitesi
 117. Mark Levene, Dr., Emeritus Üyesi, Southampton Üniversitesi ve Parkes Yahudi / Yahudi Olmayan İlişkiler Merkezi
 118. Simon Levis Sullam, Çağdaş Tarih Doçenti, Dipartimento di Studi Umanistici, University Ca 'Foscari Venice
 119. Lital Levy, Karşılaştırmalı Edebiyat Doçenti, Princeton Üniversitesi
 120. Lior Libman, İsrail Araştırmaları Yardımcı Doçenti, İsrail Araştırmaları Merkezi Yardımcı Direktörü, Yahudi Araştırmaları Bölümü, Binghamton Üniversitesi, SUNY
 121. Caroline Light, Kıdemli Öğretim Görevlisi ve Kadın, Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları Lisans Çalışmaları Programı Direktörü, Harvard Üniversitesi
 122. Kerstin von Lingen, Çağdaş Tarih Profesörü, Soykırım, Şiddet ve Diktatörlük Çalışmaları Başkanı, Viyana Üniversitesi
 123. James Loeffler, Jay Berkowitz Yahudi Tarihi Profesörü, Ida ve Nathan Kolodiz Yahudi Çalışmaları Direktörü, Virginia Üniversitesi
 124. Hanno Loewy, Yahudi Müzesi Hohenems Direktörü, Avusturya
 125. Ian S. Lustick, Bess W. Heyman Başkan, Siyaset Bilimi Bölümü, Pennsylvania Üniversitesi
 126. Sergio Luzzato, Emiliana Pasca Noether Modern İtalyan Tarihi Kürsüsü, Connecticut Üniversitesi
 127. Shaul Magid, Yahudi Çalışmaları Profesörü, Dartmouth College
 128. Avishai Margalit, Felsefe Profesörü, Kudüs İbrani Üniversitesi
 129. Jessica Marglin, Din, Hukuk ve Tarih Doçenti, Ruth Ziegler Yahudi Çalışmaları Erken Kariyer Başkanı, Güney Kaliforniya Üniversitesi
 130. Arturo Marzano, Orta Doğu Tarihi Doçenti, Medeniyetler ve Bilgi Biçimleri Bölümü, Pisa Üniversitesi
 131. Anat Matar, Dr., Felsefe Bölümü, Tel Aviv Üniversitesi
 132. Manuel Reyes Mate Rupérez, Instituto de Filosofía del CSIC, İspanya Ulusal Araştırma Konseyi, Madrid
 133. Menachem Mautner, Daniel Rubinstein Karşılaştırmalı Medeni Hukuk ve İçtihat Profesörü, Hukuk Fakültesi, Tel Aviv Üniversitesi
 134. Brendan McGeever, Dr., Irkçılık ve Antisemitizm Sosyolojisi Öğretim Üyesi, Psikososyal Çalışmalar Bölümü, Birkbeck, Londra Üniversitesi
 135. David Mednicoff, Musevi ve Yakın Doğu Çalışmaları Bölüm Başkanı ve Orta Doğu Çalışmaları ve Kamu Politikası Doçenti, Massachusetts Üniversitesi, Amherst
 136. Eva Menasse, Romancı, Berlin
 137. Adam Mendelsohn, Tarih Doçenti ve Kaplan Yahudi Araştırmaları Merkezi Direktörü, Cape Town Üniversitesi
 138. Leslie Morris, Beverly ve Richard Fink Liberal Sanatlar Profesörü, Profesör ve Alman, İskandinav, Slav ve Hollanda Bölümü Başkanı, Minnesota Üniversitesi
 139. Dirk Moses, Frank Porter Graham Seçkin Küresel İnsan Hakları Tarihi Profesörü, The University of North Carolina at Chapel Hill
 140. Samuel Moyn, Henry R. Luce Hukuk Profesörü ve Tarih Profesörü, Yale Üniversitesi
 141. Susan Neiman, Profesör Dr., Filozof, Einstein Forumu Direktörü, Potsdam
 142. Anita Norich, Emekli Profesör, English and Judaic Studies, University of Michigan
 143. Xosé Manoel Núñez Seixas, Modern Avrupa Tarihi Profesörü, Santiago de Compostela Üniversitesi
 144. Esra Özyürek, Sultan Kabus İbrani İnançlar ve Paylaşılan Değerler Profesörü Cambridge Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 145. Ilaria Pavan, Modern Tarih Doçenti, Scuola Normale Superiore, Pisa
 146. Derek Penslar, William Lee Frost Yahudi Tarihi Profesörü, Harvard Üniversitesi
 147. Andrea Pető, Profesör, Orta Avrupa Üniversitesi (CEU), Viyana; CEU Demokrasi Enstitüsü, Budapeşte
 148. Valentina Pisanty, Doçent Doktor, Göstergebilim, Bergamo Üniversitesi
 149. Renée Poznanski, Emekli Profesör, Siyaset ve Devlet Bölümü, Negev Ben Gurion Üniversitesi
 150. David Rechter, Modern Yahudi Tarihi Profesörü, Oxford Üniversitesi
 151. James Renton, Tarih Profesörü, Uluslararası Irkçılık Merkezi Direktörü, Edge Hill Universit
 152. Shlomith Rimmon Kenan, Profesör Emerita, İngiliz ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümleri, Kudüs İbrani Üniversitesi; İsrail Bilim Akademisi Üyesi
 153. Shira Robinson, Tarih ve Uluslararası İlişkiler Doçenti, George Washington Üniversitesi
 154. Bryan K. Roby, Yahudi ve Orta Doğu Tarihi Yardımcı Doçenti, University of Michigan-Ann Arbor
 155. Na'ama Rokem, Doçent Doktor, Joyce Z. ve Jacob Greenberg Yahudi Araştırmaları Merkezi, Chicago Üniversitesi
 156. Mark Roseman, Seçkin Tarih Profesörü, Pat M. Glazer Yahudi Araştırmaları Kürsüsü, Indiana Üniversitesi
 157. Göran Rosenberg, Yazar ve Gazeteci, İsveç
 158. Michael Rothberg, 1939 Toplum Samuel Goetz Holokost Çalışmaları Başkanı, UCLA
 159. Sara Roy, Kıdemli Araştırma Uzmanı, Orta Doğu Araştırmaları Merkezi, Harvard Üniversitesi
 160. Miri Rubin, Orta Çağ ve Modern Tarih Profesörü, Queen Mary University of London
 161. Dirk Rupnow, Profesör Dr., Çağdaş Tarih Bölümü, Innsbruck Üniversitesi, Avusturya
 162. Londra Üniversitesi Koleji Kamu Hukuku Anlayışı Profesörü Philippe Sands ; Avukat; yazar
 163. Victoria Sanford, Antropoloji Profesörü, Lehman College Doktora Fakültesi, The Graduate Center, The City University of New York (CUNY)
 164. Gisèle Sapiro, EHESS'te Sosyoloji Profesörü ve Paris'teki CNRS (Centre européen de sosyologie et de science politique) Araştırma Direktörü
 165. Peter Schäfer, Yahudi Çalışmaları Profesörü, Princeton Üniversitesi, fmr. Berlin Yahudi Müzesi Direktörü
 166. Andrea Schatz, Dr., Yahudi Çalışmaları Okuyucu, King's College London
 167. Jean-Philippe Schreiber, Profesör, Université Libre de Bruxelles, Brüksel
 168. Stefanie Schüler-Springorum, Profesör Dr., Antisemitizm Araştırma Merkezi Direktörü, Technische Universität Berlin
 169. Guri Schwarz, Çağdaş Tarih Doçenti, Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia, Università di Genova
 170. Raz Segal, Doçent, Holokost ve Soykırım Çalışmaları, Stockton Üniversitesi
 171. Joshua Shanes, Doçent ve Arnold Center for Israel Studies, College of Charleston
 172. David Shulman, Emeritus Profesör, Asya Çalışmaları Bölümü, Kudüs İbrani Üniversitesi
 173. Dmitry Shumsky, Profesör, İsrail Goldstein Siyonizm Tarihi ve Yeni Yishuv Kürsüsü, Bernard Cherrick Siyonizm Çalışmaları Merkezi Direktörü, Yishuv ve İsrail Devleti, Yahudi Tarihi ve Çağdaş Yahudilik Bölümü, The Hebrew University of Kudüs
 174. Marcella Simoni, Tarih Profesörü, Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Bölümü, Ca 'Foscari Üniversitesi, Venedik
 175. Santiago Slabodsky, Robert ve Florence Kaufman Yahudi Çalışmaları alanında Vakıf Kürsüsü ve Din Doçenti, Hofstra Üniversitesi, New York
 176. David Slucki, Çağdaş Yahudi Yaşamı ve Kültürü Doçenti, Avustralya Yahudi Medeniyeti Merkezi, Monash Üniversitesi, Avustralya
 177. Tamir Sorek, Orta Doğu Tarihi ve Yahudi Çalışmaları Liberal Sanatlar Profesörü, Penn State Üniversitesi
 178. Levi Spectre, Dr, Tarih, Felsefe ve Musevi Çalışmaları, İsrail Açık Üniversitesi Bölümünde Kıdemli Öğretim Görevlisi; İsveç Stockholm Üniversitesi, Felsefe Bölümü'nde araştırmacı
 179. Michael P. Steinberg ,  Profesör, Barnaby Conrad ve Mary Critchfield Keeney Tarih ve Müzik Profesörü, Alman Araştırmaları Profesörü, Brown Üniversitesi
 180. Lior Sternfeld, Tarih ve Yahudi Çalışmaları Yardımcı Doçenti, Penn State Üniversitesi
 181. Michael Stolleis, Hukuk Tarihi Profesörü, Max Planck Avrupa Hukuk Tarihi Enstitüsü, Frankfurt am Main
 182. Mira Sucharov, Siyaset Bilimi Profesörü ve Öğretimde Yenilikçilik Üniversite Başkanı, Carleton Üniversitesi Ottawa
 183. Adam Sutcliffe, Avrupa Tarihi Profesörü, King's College London
 184. Aaron J. Hahn Tapper, Profesör, Mae ve Benjamin Swig Yahudi Çalışmaları Kürsüsü, San Francisco Üniversitesi
 185. Anya Topolski, Doçent Doktor Etik ve Siyaset Felsefesi, Radboud Üniversitesi, Nijmegen
 186. Barry Trachtenberg, Doçent, Rubin Yahudi Tarihi Başkanlık Başkanı, Wake Forest Üniversitesi
 187. Emanuela Trevisan Semi, Modern Yahudi Çalışmaları Kıdemli Araştırmacısı, Ca 'Foscari University of Venice
 188. Heidemarie Uhl, PhD, Tarihçi, Kıdemli Araştırmacı, Avusturya Bilimler Akademisi, Viyana
 189. Peter Ullrich,  Dr.  , Kıdemli Araştırmacı, Antisemitizm Araştırma Merkezi Üyesi, Technische Universität Berlin
 190. Amsterdam Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Holokost ve Soykırım Çalışmaları Profesörü ve Başkanı Uğur Ümit Üngör ; Kıdemli Araştırmacı NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, Amsterdam
 191. Nadia Valman, Kent Edebiyatı Profesörü, Queen Mary, Londra Üniversitesi
 192. Dominique Vidal, Gazeteci, Tarihçi ve Denemeci
 193. Alana M. Vincent, Yahudi Felsefesi, Din ve Hayal Gücü Doçenti, Chester Üniversitesi
 194. Vered Vinitzky-Seroussi , The Hebrew University of Peace, The Truman Research Institute for the Advancement of Peace, Başkanı
 195. Anika Walke, Tarih Doçenti, Washington Üniversitesi, St. Louis
 196. Yair Wallach, Dr., İsrail Araştırmaları Diller, Kültürler ve Dilbilim Okulu Kıdemli Öğretim Görevlisi, SOAS, University of London
 197. Michael Walzer, Emekli Profesör, İleri Araştırmalar Enstitüsü, Sosyal Bilimler Okulu, Princeton
 198. Dov Waxman, Profesör, Rosalinde ve Arthur Gilbert Vakfı İsrail Araştırmaları Başkanı, Kaliforniya Üniversitesi (UCLA)
 199. Ilana Webster-Kogen, Joe Loss Yahudi Müziği Kıdemli Öğretim Görevlisi, SOAS, Londra Üniversitesi
 200. Bernd Weisbrod, Modern Tarih Emeritus Profesörü, Göttingen Üniversitesi
 201. Eric D. Weitz, Seçkin Tarih Profesörü, City College and the Graduate Center, The City University of New York (CUNY)
 202. Michael Wildt, Profesör Dr., Tarih Bölümü, Humboldt Üniversitesi, Berlin
 203. Abraham B. Yehoshua, Romancı, Denemeci ve Oyun Yazarı
 204. Noam Zadoff, Yardımcı Doçent, İsrail Araştırmaları, Çağdaş Tarih Bölümü, Innsbruck Üniversitesi
 205. Tara Zahra, Homer J. Livingston Doğu Avrupa Tarihi Profesörü; Üye Greenberg Yahudi Araştırmaları Merkezi, Chicago Üniversitesi
 206. José A. Zamora Zaragoza, Kıdemli Araştırmacı, Instituto de Filosofía del CSIC, İspanya Ulusal Araştırma Konseyi, Madrid
 207. Lothar Zechlin, Kamu Hukuku Onursal Profesörü, fmr. Rektör Siyaset Bilimi Enstitüsü, Duisburg Üniversitesi
 208. Yael Zerubavel, Yahudi Çalışmaları ve Tarihi Emeritus Profesörü, fmr. Kurucu Direktör Bildner Yahudi Yaşamı Araştırmaları Merkezi, Rutgers Üniversitesi
 209. Moshe Zimmermann, Emekli Profesör, Richard Koebner Minerva Alman Tarihi Merkezi, Kudüs İbrani Üniversitesi
 210. Steven J. Zipperstein, Daniel E. Koshland Yahudi Kültürü ve Tarihi Profesörü, Stanford Üniversitesi
 211. Moshe Zuckermann, Tarih ve Felsefe Onursal Profesörü, Tel Aviv Üniversitesi

SSS

S: Antisemitizm Üzerine Kudüs Deklarasyonu (JDA) nedir?

JDA, antisemitizme karşı mücadeleyi güçlendirmek için bir kaynaktır. Bir önsöz, tanım ve 15 kılavuzluk bir dizi içerir.

Yazarlar kimler?

Haziran 2020'den itibaren, farklı zamanlarda farklı katılımcılarla bir dizi çevrimiçi çalıştayda bir araya gelen antisemitizm çalışmaları ve ilgili alanlardaki uluslararası akademisyenler. JDA, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve İsrail'deki çeşitli seçkin akademisyenler ve enstitü başkanları tarafından onaylanmıştır.

Neden "Kudüs"? 

Başlangıçta JDA, Van Leer Kudüs Enstitüsü tarafından Kudüs'te toplandı.

Neden şimdi? 

JDA, 2016 yılında Uluslararası Holokost Anma İttifakı (IHRA) tarafından benimsenen Antisemitizmin Çalışma Tanımına yanıt verir. "IHRA Tanımı" ("örnekleri" dahil) ne açık ne de tutarlıdır. Savunucularının niyetleri ne olursa olsun, Yahudi karşıtı söylem ile İsrail ve Siyonizme yönelik meşru eleştiri arasındaki farkı bulanıklaştırıyor. Bu, Filistinlilerin ve İsrail'i ve Siyonizmi keskin bir şekilde eleştiren görüşlere sahip Yahudiler de dahil olmak üzere diğerlerinin seslerini meşru kılarken kafa karışıklığına neden oluyor. Bunların hiçbiri antisemitizmle mücadeleye yardımcı olmuyor. JDA bu duruma yanıt verir.

Öyleyse, JDA'nın IHRA Çalışma Tanımına bir alternatif olması mı amaçlanıyor?

Evet öyle. İyi niyetli insanlar anahtar soru hakkında rehberlik isterler: İsrail veya Siyonizm hakkındaki siyasi konuşma çizgiyi ne zaman antisemitizme götürür ve ne zaman korunmalıdır? JDA'nın bu kılavuzu sağlaması amaçlanmıştır ve bu nedenle IHRA Tanımının bir ikamesi olarak görülmelidir. Ancak bir kuruluş IHRA Tanımını resmi olarak benimsemişse, JDA'yı IHRA Tanımının eksikliklerinin üstesinden gelmek için bir düzeltici olarak kullanabilir.

Tanım kimi kapsıyor?

Tanım, Yahudi kimliğinin etnik, biyolojik, dini, kültürel vb. Olarak anlaşılıp anlaşılmayacağı konusunda geçerlidir. Aynı zamanda Yahudi olmayan bir kişi veya kurumun Yahudi olmakla karıştırıldığı ("algıyla ayrımcılık") veya şu nedenlerle hedef alındığı durumlar için de geçerlidir. Yahudilerle bir bağlantı (“ortaklık yoluyla ayrımcılık”).

JDA, örneğin hükümetler, siyasi partiler veya üniversiteler tarafından resmen kabul edilmeli mi?

JDA, çeşitli amaçlar için bir kaynak olarak kullanılabilir. Bunlar arasında eğitim ve konuşma veya davranışın ne zaman antisemitik olduğu (ne zaman olmadığı) konusunda farkındalık yaratma, antisemitizmle mücadele için politika geliştirme vb. Yer almaktadır. İfade özgürlüğünü koruyan yasalar ve normlar tarafından belirlenen parametreler dahilinde ayrımcılıkla mücadele mevzuatının uygulanmasını desteklemek için kullanılabilir.

JDA, “nefret söylemi kodunun” bir parçası olarak kullanılmalı mı?

Hayır, olmamalı. JDA, herhangi bir türden yasal veya yarı yasal bir araç olarak tasarlanmamıştır. Yasaya dahil edilmemeli, öğretimde veya araştırmada akademik özgürlüğün meşru kullanımını kısıtlamak veya nefret suçunu düzenleyen yasaların koyduğu sınırlar dahilinde özgür ve açık kamusal tartışmaları bastırmak için kullanılmamalıdır.

JDA neyin antisemitik olup olmadığı konusundaki mevcut tartışmaları çözecek mi?

JDA, ilgili alanlardaki bilimsel uzmanların açık ve yetkili sesini yansıtır. Ancak tüm argümanları çözemez. Antisemitizm üzerine hiçbir belge kapsamlı olamaz veya gelecekte antisemitizmin tezahür edeceği tüm yolları önceden tahmin edemez. Bazı yönergeler (# 5 gibi), genel bir noktayı açıklamak için sadece birkaç örnek verir. JDA, düşünmeye ve düşünceli tartışmaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, antisemitizmin belirlenmesi ve en etkili müdahalenin sağlanması konusunda paydaşlarla istişarelerde bulunmak için değerli bir kaynaktır.

İsrail ve Filistin ile ilgili 15 kılavuzdan 10'u neden?

Bu, 11 “örnekten” 7'sinin İsrail hakkındaki tartışmaya odaklandığı IHRA Tanımı'ndaki vurguya yanıt veriyor. Dahası, hem Yahudiler arasında hem de daha geniş nüfusta, İsrail veya Siyonizm hakkındaki siyasi konuşmalarla ilgili rehberliğe ihtiyaç duyulduğunu gösteren kamusal bir tartışmaya cevap veriyor: ne zaman korunmalı ve çizgiyi ne zaman antisemitizme doğru aşıyor?

İsrail ve Filistin dışındaki bağlamlar ne olacak?

Genel ilkeler (1-5), antisemitizmin arttığı aşırı sağ dahil olmak üzere tüm bağlamlarda geçerlidir. Örneğin, Covid-19 salgınının arkasında "Yahudiler" olduğuna dair komplo teorilerine veya George Soros, "gizli bir Yahudi gündemini" teşvik etmek için BLM ve Antifa protestolarına fon sağlıyor.

JDA, anti-Siyonizm ve antisemitizm arasında ayrım yapıyor mu?

İki kavram kategorik olarak farklıdır. Milliyetçilik, Yahudi olsun ya da olmasın pek çok biçimde olabilir, ancak her zaman tartışmaya açıktır. Yahudilere veya herhangi birine karşı bağnazlık ve ayrımcılık asla kabul edilemez. Bu, JDA'nın bir aksiyomudur.

O halde JDA, anti-Siyonizmin asla antisemitik olmadığını öne sürüyor mu?

Hayır. JDA, İsrail veya Siyonizm'e yönelik eleştiri (veya düşmanlığın) çizgiyi antisemitizmle aşıp ne zaman geçmediğini açıklığa kavuşturmaya çalışıyor. Bu bağlamda JDA'nın bir özelliği de (IHRA Tanımının aksine) aynı zamanda antisemitik olmayanı da belirlemesidir.

İsrail ve Filistin ile ilgili olarak JDA'nın temel siyasi gündemi nedir?

Bir tane yok. Konu bu. İmzacıların Siyonizm ve İsrail-Filistin çatışması hakkında, tek devletli ve iki devletli gibi siyasi çözümler de dahil olmak üzere farklı görüşleri var. Paylaştıkları şey iki yönlü bir taahhüt: antisemitizmle mücadele ve evrensel ilkeler temelinde ifade özgürlüğünü koruma.

Ancak kılavuz ilke 14, İsrail'e karşı bir strateji veya taktik olarak BDS'yi desteklemiyor mu?

Hayır. JDA'nın imzacılarının BDS konusunda farklı görüşleri var. Kılavuz ilke 14, yalnızca İsrail'i hedef alan boykotların, elden çıkarmaların ve yaptırımların, ne kadar çekişmeli olursa olsun, kendi başlarına antisemitik olmadığını söylüyor.

Öyleyse, biri BDS'nin (veya başka bir önlemin) antisemitik olduğunu nasıl bilebilir?

Genel kurallar (1'den 5'e kadar) bunun içindir. Bazı durumlarda nasıl uygulandıkları açıktır, bazılarında ise değildir. Bağnazlığın veya ayrımcılığın herhangi bir türü hakkında yargılarda bulunurken her zaman doğru olduğu gibi, bağlam büyük bir fark yaratabilir. Ayrıca her bir kılavuz diğerlerinin ışığında okunmalıdır. Bazen bir karar vermen gerekir. 15 kural, insanların bu aramaları yapmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Yönerge 10, İsrail Devleti'ndeki Yahudilerin "Yahudi olarak kolektif ve bireysel olarak var olma ve gelişme hakkının reddedilmesinin antisemitik olduğunu söylüyor. Bu, 12. ve 13. kurallarla çelişmiyor mu?

Hiçbir çelişki yok. Yönerge 10'da belirtilen haklar, anayasası veya adı ne olursa olsun, devletin Yahudi sakinlerine aittir. İlkeler 12 ve 13, farklı bir siyasi veya anayasal düzenleme seti önermenin antisemitik olmadığını açıkça ortaya koymaktadır.

Kısaca, JDA'nın IHRA Tanımına göre avantajları nelerdir?

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç tane vardır: JDA, birkaç yıl boyunca IHRA Tanımı üzerinde derinlemesine düşünme ve eleştirel değerlendirmeden faydalanır. Sonuç olarak, daha net, daha tutarlı ve daha inceliklidir. JDA, yalnızca antisemitizmin ne olduğunu değil, aynı zamanda İsrail ve Filistin bağlamında neyin olmadığını da ifade ediyor. Bu, büyük ölçüde ihtiyaç duyulan bir rehberdir. JDA evrensel ilkelere başvurur ve IHRA tanımının aksine antisemitizme karşı mücadeleyi diğer bağnazlık ve ayrımcılık biçimlerine karşı mücadeleyle açıkça ilişkilendirir. JDA, tüm İsrail ve Filistin sakinleri için siyasi geleceğe dair endişeli soru da dahil olmak üzere, zor konuların dürüst ve saygılı bir şekilde tartışılması için bir alan yaratmaya yardımcı oluyor. Tüm bu nedenlerden dolayı, JDA daha ikna edici ve bölünme oluşturmak yerine,

JDA hakkında

2020'de Yahudi, Holokost, İsrail, Filistin ve Orta Doğu Çalışmaları da dahil olmak üzere Antisemitizm Çalışmaları ve ilgili alanlarda çalışan bir grup akademisyen, antisemitizmi belirleme ve bunlarla yüzleşmedeki temel zorlukları ele almak için Van Leer Kudüs Enstitüsü'nün himayesinde bir araya geldi. Bir yıllık müzakereler sırasında, Uluslararası Holokost Anma İttifakı (IHRA) tarafından benimsenen çalışma tanımı ve bunun akademik özgürlük ve ifade özgürlüğü için sonuçları da dahil olmak üzere mevcut araçların kullanımı üzerine düşündüler.

JDA organizatörleri ve imzacıları çok çeşitli akademik disiplinleri ve bölgesel perspektifleri temsil ediyor ve İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili sorular üzerinde farklı görüşlere sahipler. Ancak, antisemitizmin kesin kanıtı olmayan koşulların yanı sıra antisemitik koşulların açıklığa kavuşturulmasına yardımcı olacak daha kesin bir yorumlama aracına ihtiyaç olduğu konusunda anlaştılar.

Koordinatör grup
 • Seth Anziska ,  Mohamed S. Farsi-Polonsky Yahudi-Müslüman İlişkileri Doçenti, University College London
 • Aleida Assmann , Profesör Dr., Edebiyat Çalışmaları, Holokost, Travma ve Hafıza Çalışmaları, Konstanz Üniversitesi
 • Alon Confino ,  Pen Tishkach Holokost Çalışmaları Başkanı, Tarih ve Yahudi Çalışmaları Profesörü, Holokost, Soykırım ve Hafıza Çalışmaları Enstitüsü Direktörü, Massachusetts Üniversitesi, Amherst
 • Emily Dische-Becker , Gazeteci
 • David Feldman ,  Profesör, Antisemitizm Araştırmaları Enstitüsü Direktörü, Birkbeck, Londra Üniversitesi
 • Amos Goldberg ,  Profesör, The Jonah M. Machover Kürsüsü Holokost Çalışmaları, Avraham Harman Çağdaş Yahudilik Araştırma Enstitüsü Başkanı, The Hebrew University of Jerusalem
 • Brian Klug , Kıdemli Felsefe Araştırma Görevlisi, St. Benet's Hall, Oxford; Oxford Üniversitesi Felsefe Fakültesi Üyesi
 • Stefanie Schüler Springorum ,  Prof.Dr., Antisemitizm Araştırma Merkezi Direktörü, Technische Universität Berlin

Sonsuz Ark'tan
 1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
 2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
 3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
 4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı