24 Şubat 2021 Çarşamba

SA9092/SD1979: "boşnak çocuğun kanında akislenen tarihî asaletin(!) rengi" /09.04.2004/ 206. patika

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


...gök rengi parlak zemin üzerine işlenmiş o kadar çok şey vardı ki...
...onlardan en belirgin olanları arap harflerinin en estetik duruşlarıyla yansıttıklarıydı...
...desenlerin arasındaki asaletin araplarla herhangi bir ilgisi yoktu...
...ilâhî kelâm'ın insanlara ulaşan yolu oradan geçiyordu sadece...
...osmanlı hattatlarının ömürlerini kattığı harflerin duruşunda, birileri karanlıktan gelen şeytanın sesine kulak vererek 'çağdışı şeyler' buluyorlardı şüphesiz...
...ama diğerleri o kadar doluyorlardı ki bu duruşta...
...hani, tarihten artakalan heykellerin ve tapınakların önünde dururken haz duyan ecnebilerin duygularına özenenleri kastetmekteyim...

...islâm'a binaen var olan her şeye tiksinti ile bakanları demekteyim...
...gözlerindeki ve dillerindeki yansıma, aşağılık duygularının içinde boğulanların ne de aptal göründüklerini anlatıyor bana...
...'nasıl bakarsanız öyle görürsünüz', diyen biri, herhalde kiliselerin tepesinde duran, kubbelerini içten saran süslerin, yüzlerce yıllık kan ve irinle süslenen duvarların ve sütunların içindeyken, tavanlardan aşağı sarkan değerli mücevherlerin hangi haçlı zihniyetinden türediğini anlatır; belki de...
...ya da durun; ortodoks, katolik, anglikan kiliselerindeki varlıklardan hangilerinin hangi savaşla eldeğiştirdiğini anlatsın...
...hani kilise hakimiyetleri, savaşlarla dökülen insan kanları üzerine kadim sessizlikler üretmiştir ya...
...ve daha ileri doğru giden protestanların dünya da egemen olma hayalleriyle döktükleri yahudi ve diğer hıristiyan mezheplerine ait kanları görün...
...durun daha; dökülmüş kanlarıyla birlikte, tecavüze uğramış, vahşice öldürülmüş genç-yaşlı, kadın-erkek müslümanları görün...
...öldürülmekten ziyade, henüz dört yaşında onlarca tecavüze uğrayan boşnak çocuğu görün...
...ırkçılık derler, din derler; nihayetinde sebepleri çoktur...
...gördünüz mü kiliselerdeki tarihi asaletin rengini?...
...hayran kaldığınız heykellerin önünde yahut tapınakların içinde gezinirken canhıraş feryatlarıyla gökdokuda saklanan insan seslerini duydunuz mu?...
...hayranlığınızın sebeplerine bakmanız gerek değil mi?...
...her şey sadece gördüğünüz değildir...
...araplara isnad ettiğiniz islâm, kiliselerin rengine benzemeyen renkleri taşır içinde...
...huzur duyarsınız; sizi ölümün karanlığına çağırmaz....
...kiliselerle, havralarla, tapınaklarla değil derdim, ki; onlar cansız varlıklardır...
...onları araç kılan şeytanlarla meselem...

seçkin deniz 

pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yayınları


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı