19 Ocak 2021 Salı

SA9034/TG324: Covid 'Aşıları' İnsanlık Üzerine Tıbbî Deneylerdir-II

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız metin, araştırmacı Tricia Consaga'ya aittir ve mRNA Covid-19 aşılarına odaklanmaktadır. Araştırma bulgularını nesnel bir şekilde incelediğinizde, 16 Ocak 2021 tarihi itibarı ile Türkiye'de %1, Dünya'da %2.14 gibi düşük ölüm oranıyla bir yıldır insanlığı durduran Covid-19 salgınını durdurmak (!) amacıyla geliştirilen aşılara yönelik olumsuz yaklaşımların temellerinin neler olduğunu fark edeceksiniz. Sağlıklı bir bakış açısı oluşturmak amacıyla yayınladığımız bu metnin insanların farkındalığını arttırmasını umuyoruz.
Seçkin Deniz, 19.01.2021


COVID ‘VACCINES’ ARE MEDICAL EXPERIMENTS ON HUMANITY

Riskin azaltılması

Moderna, aşısı için yüzde 94,5'lik bir etkinlik oranını açıkladı. Şirket bu yüzdeyi nasıl belirledi?

Buna risk azaltma denir. Moderna'nın denemesi toplam 30.000 katılımcı içeriyordu, bu nedenle denemenin her bölümünde (aşı bölümü ve plasebo bölümü) yaklaşık 15.000 katılımcı vardı. Moderna, denemenin "aşı" kolunda, yalnızca beş kişinin (yüzde 0,03) 14. Günde semptomlar gösterdiğini bildirmektedir (Not: Deneme, yalnızca aşı veya plaseboyu aldıktan sonra 14. Günde semptomları değerlendirmek üzere tasarlandı; aşının, bulaşıcılığı veya iletimi engelleyip engellemediğini belirlemek için değil.)

"Plasebo" kolunda, 90 kişi (yüzde 0,6) 14. Günde semptomlar yaşadı. Bu nedenle, bu enjekte edilen ilacın gerçek semptom azaltma yararı yüzde 0,57'dir (yüzde 0,6 eksi yüzde 0,03 eşittir yüzde 0,57).

Hızlı onay için yüzde 90'lık sihirli eşiği geçerek yüzde 94,7'lik azaltım oranını nereden aldılar? 95’i elde etmek için, 90'a (semptomları olan 90 plasebo katılımcısı) beşi (semptomları olan beş aşı katılımcısı) eklediler. 90, 95'in yüzde 94,7'sini oluşturuyor, böylece risk azaltma büyüsü ile başarılı bir "aşı" denememiz olmuş oluyor. 

Pfizer'in etkinlik oranı hem yüzde 90 hem de yüzde 95 olarak bildirildi. Bu rakamlar, Moderna'nın oranı ile aynı şekilde hesaplandı. Şaşırtıcı bir şekilde, tüm ilaçların etki oranları, mutlak sayılar yerine bu şekilde hesaplanmaktadır. Yine, Moderna denemesinin mutlak oranı, uzun süreli çalışmalara tabi tutulmayan deneysel aşının, enjeksiyondan sonraki 14. Günde hastalık semptomlarını azaltmada veya önlemede plasebodan yalnızca yüzde 0.57 daha etkili olduğunu gösteriyor. Bildirilen semptomların COVID ile mi yoksa aşının yan etkileriyle mi ilgisi olduğu ise belli değil.

Denemeler hakkında

Çalışmalar, ağır hastalık, hastaneye yatma veya ölüm gibi sonuçlarda bir azalma tespit etmek üzere tasarlanmamıştır. Şiddetli semptomlar geliştiren kişiler için aşı bir çare değildir.

Her Covid-19 aşısı denemesine katılan katılımcılar, yüksek ateş, titreme, kas ağrıları ve baş ağrıları gibi olumsuz reaksiyonlar bildirdiler . Hatta bazıları, hastaneye yatış ve invaziv tedavi gerektiren ciddi reaksiyonlar bildirdi . FDA'ya göre, potansiyel uzun vadeli etkiler arasında Guillain-Barré sendromu, beyin şişmesi, kas zayıflığı ve felci, konvülsiyonlar ve nöbetler, inme, narkolepsi, şok, kalp krizi, otoimmün hastalık, artrit ve eklem ağrısı, çocuklarda multisistem enflamatuar sendromu ve ölüm olabilir . Yine, bazı Birleşik Krallık sağlık çalışanları bir doz onaylı aşı aldıktan sonra anafilaktik şok yaşamıştır.

Aşılar, COVID'i önlemek için tasarlanmamıştır. 10 Aralık 2020'de yayınlanan bir FDA Pfizer brifing belgesi, aşılanmadan sonraki yedi gün içinde aşılanan grupta plasebo grubuna göre yüzde 43 daha fazla şüpheli Covid-19 vakası olduğunu ortaya koydu. Ayrıca aşılar kısıtlamaları da sona erdirmezler. Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden Dr. Anthony Fauci, aşıların semptomları önleyebileceğini ancak virüsün yayılmasını engellemeyeceğini kabul ediyor , bu nedenle aşı olan kişilerin yine de maske takması, sosyal mesafe uygulaması ve kalabalıktan kaçınması gerekecek.

Bu sorunlar göz önüne alındığında, acaba aşı gerekli mi? CDC'nin şu anki en iyi tahminine göre, Covid-19 için "enfeksiyon ölüm oranı" (IFR), 69 yaş ve altı kişiler için yüzde 1'den azdır; bu oran, çocuklar ve ergenler için ise yüzde 0,003’ tür.

Aşı Üreticileri Yaralanmalardan veya Ölümden Sorumlu Tutulamaz

1986 Ulusal Aşı Çocukluk Çağı Yaralanma Yasası (NCVIA), 14 Kasım 1986 tarihli  daha kapsamlı bir sağlık yasasının bir parçası olarak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan tarafından imzalandı. NCVIA’nın amacı, istikrarlı bbir aşı tedariki sağlamak adına; aşı üreticilerinin, aşıdan kaynaklanan zarar iddiaları nedeniyle potansiyel mali sorumluluğunu ortadan kaldırmaktı. 1985 yılına gelindiğinde aşı üreticileri DPT (Çev: difteri, boğmaca ve tetanoz) aşısıyla ilgili riskler nedeniyle sigorta kapsamına girmekte sorun yaşıyorlardı, bu yüzden yardım için Kongre'ye başvurdular. Çıkan yasa bu başvurunun sonucuydu. Dolayısıyla, siz veya tanıdığınız biri aşı nedeniyle zarar görür veya ölürse, siz veya tanıdıklarınız veya aile üyeleri üreticiye dava açamazsınız.

Bununla birlikte, bu şirketler, herhangi bir başarısızlık nedeniyle tazminat ödemekten korunurken, bu aşılardan oldukça fazla menfaat sağlamaktadır. Daha da şaşırtıcı olan Moderna aşısı, araştırma için vergi mükelleflerinden alınan yüz milyonlarca doları kullanıyor ve elde ettikleri kâr ne olursa olsun bu para, kendilerinde kalacak.

Uzun Süreli Güvenlik Çalışmaları Yok

Bu aşıların hiçbiri üzerinde kesinlikle uzun vadeli güvenlik araştırmaları yapılmamıştır. Aşağıdaki rakamlar, Pfizer aşısını gözden geçirmek için FDA'ya bağlı Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi’nin 10 Aralık'ta gerçekleşen toplantısından alınmıştır:

Güvenlik çalışması grubunun yüzde 2,1'inden daha azı, 14 Kasım çalışma bitiş tarihi itibariyle üç aydan fazla bir süre takip edildi. Bu durum, aşının herhangi uzun vadeli etkisini belirlemek için yetersizdir. Üreticiler altı ay sonra plasebo grubunun aşılanmasına izin verirse, ilk grupların daha uzun süreli takibi kaybedilecektir.

Çalışma grubunun, aşılananlar içinde yüzde 2,1'i ve plasebo grubunda yüzde 1,8'i, önceden tıbbi sorunları olan 75 yaş ve üstü hastaları içeriyordu. Pfizer aşı çalışmasının her iki kolunda da 75 yaşından büyük toplam yalnızca 41 Afrikalı Amerikalı vardı. Bunlar, nüfusun bu çok önemli ve savunmasız bölümlerine yönelik geniş çaplı önerilere dayanak sağlamak için yetersiz örneklerdir.

Aşı yanlısı doktorlar bile ciddi şüphelerini dile getiriyor:

Kasım 2020'de, Dr. Peter Jay Hotez yeni mRNA aşıları hakkında şunları söyledi: "’Pratiklik pahasına yenilikçilik’ konusunda endişeleniyorum çünkü bunlar [mRNA aşıları] daha önce hiç lisans vermemiş teknoloji platformlarına yöneliktir." 

Hotez, önemli bir aşı savunucusudur ve aynı zamanda, Texas Çocuk Hastanesi Aşı Geliştirme Merkezinin Direktörü olduğu Baylor Tıp Fakültesi'nde, Pediatri ve Moleküler Viroloji ve Mikrobiyoloji Profesörüdür. 

Michal Linial, bir Biyokimya Profesörüdür. Dr. Linial, COVID-19 hakkındaki araştırması ve tahminleri nedeniyle medyada geniş yer buldu. Geçenlerde mRNA konusunda şöyle diyordu: "Onu [mRNA aşısını] hemen almayacağım - muhtemelen en azından önümüzdeki yıl için değil. Gerçekten işe yarayıp yaramadığını beklemeli ve görmeliyiz. Yalnızca belirli sayıda ay için bir güvenlik profiline sahip olacağız, bu nedenle iki yıl sonra uzun vadeli bir etki olursa bilemeyiz." ("Uzun vadeli etkiyi" değerlendirmek için "iki yıl" gerçekten yeterli bir süre mi?)

Ayrıca Moderna'nın ön güvenlik verilerinin, mRNA-1273 denemesindeki hastaların, ikinci bir aşı dozundan sonra sistemik advers olaylar – ["çetrefilli yan etkiler" için kullanılan klinik araştırma dili] - deneyimleme olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdiğini belirtmek gerekir. Diğer taraftan aşı denemesi adayları; astım, alerji, otoimmün hastalıklar gibi kronik sağlık sorunları açısından taranmaktadır ve  bu adaylar, genel olarak nüfusun en sağlıklı insanlarıdır. Alerjiler gibi hafif olanlar da dahil olmak üzere kronik sorunları olan kişiler bu aşılara nasıl tepki verecektir?

Moderna ve Pfizer Tarihi

Moderna hiçbir zaman başarılı bir şekilde herhangi bir ilaç üretmedi. 2010 yılında kurulan şirket, hiçbir zaman bir ürünü piyasaya sunmadı ve dokuz aşı adayından hiçbiri FDA tarafından onaylanmadı. Ayrıca, bir klinik araştırmanın üçüncü ve son aşamasına hiçbir zaman ürün getirmedi. Moderna'nın aşı geliştirmeye yönelik bilimsel yaklaşımı, insanlarda hiçbir zaman başarılı bir şekilde uygulanamadı.

Şirket içinden yüksek profiller, stok pozisyonlarından çıkışlar yaptı. Moderna'nın CEO'su, finans müdürü, baş teknik sorumlusu, başkanı ve baş sağlık görevlisi, son beş ayda şirket hisselerinin onmilyonlarca dolarlık kısmını önceden planlanmış bir dizi işlemle sattı . Bu, şirketin gelecekteki hisse senedi fiyatının şu an olduğundan daha yüksek olacağına güvenmediklerinin bir işareti olabilir mi?

Pfizer, 2009 yılında, tarihteki en büyük sağlık hizmeti dolandırıcılık uzlaşma ödemesini yapmak zorunda kaldı. Şirket, ABD Adalet Bakanlığı’na göre, ağrı kesici Bextra da dahil olmak üzere dört ilacın kullanımını yasadışı olarak teşvik ettiği yönündeki cezai ve hukuki iddiaları çözmek için, 2.3 milyar dolar ödedi.  FDA'nın talebi üzerine Pfizer, Bextra'yı Nisan 2005'te piyasadan çekti; çünkü nadir görülen, bazen ölümcül olan bir cilt reaksiyonu da dahil olmak üzere, ilacın riskleri faydalarından daha fazlaydı.

FDA

Hepimiz devlet kurumlarının dürüstlük ve şeffaflıkla hareket etmesine güvenmek isteriz. Özellikle farmasötik ürünleri inceleme ve değerlendirme yetkisi verilen FDA'nın, en yüksek dürüstlük standartlarına sahip olmasını ummaktayız. Bununla birlikte, zamanla, içlerinde özellikle FDA’nın da bulunduğu bu tür kurumlar, güven oluşturmayan şekillerde hareket ettiler. Onayladıkları ve geri çağrılması gereken tehlikeli ilaçlar hakkında ayrı bir rapor yazılabilir. İşte, FDA içinde deneyime sahip olan bazı kişilerden örnek alıntılar:

"Eğer Amerikan halkı FDA'da yaşananların bir kısmını bilseydi, Bayer aspirininden başka bir şeyi asla satın almazlardı." - Len Lutwalk, FDA bilim adamı

"FDA, ilaç şirketlerinin her kaprisine boyun eğerek, yüksek itibarını bir kenara attı ve bunu yaparak güvenimizi kaybetti." - Drummond Rennie, Amerikan Tıp Derneği Dergisi (Journal of American Medical Association) editör yardımcısı

"Dürüst çalışan, dürüst olmayan çalışandan korkar. Ayrıca,  CDER'deki (FDA İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi) yöneticilerin, ilaç değerlendirme prosedürünü bozarak ve ilaçların güvenliğini ve etkinliğini sağlama yeteneğimize müdahale ederek ülkeyi riske attığına dair reddedilemez kanıtlar da var. Ben FDA'dayken, ilaç denetmenlerine ilaç şirketlerini sorgulamamaları ve işimizin ilaçları onaylamak olduğu söylendi ... Bir ilacın onayını geciktirebilecek veya engelleyebilecek sorular sorsaydık - tabii ki ilaç denetçileri olarak işimiz buydu - yönetim bizi kınayacak, başka bir birime atayacak, hakkımızda gizli toplantılar yapacak ya da daha kötüsü ile cezalandıracaktı… Derinlemesine çalışma imkanı bularak ilacı geri çevirmenize neden olacak sorunlar bulursanız, kararınızı tersine çevirmek için baskı altında kalabilirsiniz; ya da daha sonradan bu ilacın incelenmesi, (ilaç) şirketin(in) özet dokümanında verdiği bilgileri kopyalayıp yapıştıracak başka birine teslim edilir ... Ayrıca belgelerin tahrif edilmesi, sahtekarlık, yalancı şahitlik ve yaygın şekilde tehdit veya şantaj yoluyla para elde etme, şahitlere müdahale ve misilleme ile alakalı belgelere de sahip olduğuma inanıyorum. . " -Dr. Ronald Kavanagh, 1998'den 2008'e kadar FDA için ilaçları gözden geçiren eczacı

FDA, COVID Aşı Yaralanmalarını İzlemeyi Planlıyor

FDA, COVID aşılarından kaynaklanan yaralanmaları izlemek için gözetim metodolojilerini formüle ediyor. Aşıların aşağıdaki olası "Olumsuz Olay Sonuçları" listesi , FDA web sitesinde bulunan bir sunumdan alınmıştır.

Ek olarak, CNBC'nin bildirdiğine göre; FDA yetkilileri, olası Bell felci (Çev: yüz felci) vakaları için Pfizer veya Moderna aşısı olan kişilerin izlenmesini tavsiye ediyor. Yetkililere göre bu durum, mutlaka oluşacak bir yan etki anlamına gelmese de belirli sayıda katılımcının aşı olduktan sonra dikkat etmeye değer bir faktör. 

Lütfen dikkat: İzleyecekleri diğer "olumsuz sonuçlardan" biri de ölümdür.  COVİD-19 aşılarının FDA Güvenlik gözetimi: Olası advers olay sonuçlarına ait taslak çalışma listesi

*** Değiştirilebilir***

 • Guillain-Barre sendromu
 • Akut dissemine ensefalomiyelit
 • Transvers miyelit
 • Ensefalit / miyelit/ensefalomiyelit/
 • Meningoensefalit / menenjit/
 • Ensefalopati
 • Konvülsiyonlar / nöbetler
 • İnme
 • Narkolepsi katapleksi
 • Anafilaksi
 • Akut miyokard enfarktüsü
 • Miyokardit / Perikardit
 • Otoimmün hastalık
 • Ölümler
 • Hamilelik ve doğumla ilgili etkiler
 • Diğer akut demiyelinizan hastalıklar
 • Anafilaktik olmayan alerjik reaksiyonlar
 • Trombositopeni
 • Yaygın intravasküler pıhtılaşma
 • Venöz tromboembolizm
 • Artrit ve artralji / eklem ağrısı
 • Kawasaki hastalığı
 • Çocuklarda Multisistem İnflamatuar Sendrom
 • Aşıyla güçlenmiş (gelişmiş) hastalık

<<<Önceki


Tricia Consaga, 31 Aralık 2020, Dr. Tom Covan

 Kaynak: https://drtomcowan.com/covid-vaccines-are-medical-experiments-on-humanity/


Tamer Güner, 19.01.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, ÇeviriSonsuz Ark'tan
 1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
 2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
 3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
 4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.


Seçkin Deniz Twitter Akışı