6 Haziran 2020 Cumartesi

SA8635/KY1-CÇ728: İletişim İmkânları Artıyor; Bilgi, İrfan Azalıyor

"İnsanın sorası geliyor; elde ne var da neyi iletişiyoruz?"


Birini bir şeyle nitelerken "ben o anlamda demedim ki şu anlamda dedim" diyerek nitelediğiniz kavramın uzak anlamını verdiğinizde korkaklığın (karşınızdakini aptal bellediğinizden ötürü) ahmaklığın zirvedeki örnekliğini sergilemiş olursunuz ve sadece kendinizi aldatırsınız..

Örneğin birine "pi." deyip akabinde lugatlerdeki uzak anlamını "büklüm kıvrım" göstererek hakaret maksadı gütmedigğnizi söylemeniz gibi.. doğru 'pi.'in 'picidan' fiilinden türetildiğine ilişkin bir bilgi var ve fakat meşhur anlamı herkesçe malum bir sözcüğü başka türlü kullanamazsınız.. kullandığınızda da kıvırmayacaksınız..

Birine 'müşrik' dediğinizde kimsenin aklına "müşahade yeteneğinden yoksun" gelmez.. 'şirk' dinsel bir terimdir (50'ye yakın ayette geçtiği söylenir) ve anlamı da muğlak değildir "Allah'a ortak koşmaktır, Allah'a ortak koşma edimine şirk, o edimi yapana da müşrik, denir"

Birine "kâfir" dediğinizde kimsenin aklına bir şeyin üstünü örten gelmez Allah'ın varlığını inkâr eden gelir..

Sözün özü; korkaklığınıza, ahmaklığınıza sözcüklerin uzak anlamları perde olmaz, olamaz.. içinizdeki pisliği apaçık gösterir🌹🙃

***

Zinhar "aşk-hattat-kerime sözcükleri farsçadır!" diyen birine; "daha neler bu sözcükler Arapçadır! hele 'aşk'.. ki ayn harfi ile yazılıyor.. elif ile yazılsa neyse.. ayn sesi Araplara özgü bir sestir.." demeyesin.. dersen 'müşrik' ilan edildin gitti😂

Efendim, sakın yanılma.. 'müşrik'  kavramını meşhur anlamında (Allah'a ortaklar atfeden değil de müşahede eden anlamında) kullanmıyor.. madem böyledir, deyip sen de "kâfir" kavramını meşhur anlamıyla (Allah'ı inkâr) kullanmazsın sana 'müşrik' diyene 'kâfir' dersin.. malum çiftçinin yaptığı iş (tohumun üzerini toprakla örtme) dahi küfürdür.. de bu sapkınlığa izin verme.. görmezden gel.. bırak cehaletinde, egokinetik hezeyanlarında debelensin dursun.. 😅🌹

***

Her kavmin, her ırkın kendine özgü bir dili olduğu apaçıktır.. her hangi bir dilin her hangi bir inancı bozduğu söylenirse o dili konuşanların bozulan inancın muhatabı olamayacağı kendiliğinden bellidir.. demek ki o dili konuşanlar daha baştan muaftırlar..

'Bir dil bir inancı bozuyor' savı bu yüzden temelsizdir.. savın sahiplerinin dil gerçekliğinden bihaber olduklarının kanıtıdır.. sözcük ve kavram bilgisinden yoksunluğun bir göstergesidir.. sav sahipleri bir dildeki kavramın bir başka dilde yeniden kurulamayacağını düşünüyorlar ise yine dil gerçeğinden bihaber olduklarını ilan etmişlerdir.. bir dildeki kavramı bir başka dilde aktarmak olasıdır çünkü kavramın ana karakteristiğidir.. o dildeki kavramı (sözcüğü değil) kendi dilinizdeki sözcükle karşılar, işlevsel tanımını yaparsanız o inancın kavramını anadilinizde (herhangi bir dilde) inşa etmiş olursunuz; bu bağlamda sözcüğün menşeinin bir önemi yoktur.. başat olan sizin yüklediğiniz o anlamdır.. bu kendi dilimizde kullandığımız sözcükler için de geçerlidir.. sözcüğün genel anlamı özel anlamı (kavramsal anlamını) sınırlandırmaz.. tersine özel anlam genel anlamı sınırlandırır..

Örnek: ekonomideki 'değer' kavramı, geometrideki 'doğru' kavramı..

***

Siz siz olun sakın; "Aşk-kerime-hattat sözcükleri Farsça'dır" diyen birine, "Bunlar Farsça değil Arapça'dır." demeyin.. anında 'müşrik' ilan edilirsiniz.. benden demesi😂

***

Filozoflar dünyayı anlamaya çalıştılar; oysa onu değiştirmek gerekir..

Evet global pazar, "anlamaktan" nefret eden ve her türlü değeri kendi kıblesine doğru döndüren o büyük canavar, insanlığı "değiştiriyor" gerçekten de..

İnsan artık merakını ve hayretini değiştiriyor, terk ediyor; iletişim imkânları artıyor ve bilgi, irfan azalıyor.

İnsanın sorası geliyor; elde ne var da neyi iletişiyoruz?

Ama öyle değil işte...


Cemal Çalık, 06.06.2020,  Konuk Yazar, Sonsuz Ark, Siyasi Hatıralar, Kafa Koçanıma Göre
Facebook 
Sonsuz Ark'tan


  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı