31 Mart 2020 Salı

SA8470/SD1656: Covid-19'un Uluslararası İşbirliği İçin Anlamı

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Türkiye'nin eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) eski Yöneticisi ve Brookings Enstitüsü Kıdemli üyesi Kemal Derviş ile Brookings Enstitüsü' kıdemli bir araştırma analisti ve Stratejik Katılım Koordinatörü Sebastián Strauss'un ortak çalışmasıdır ve Coronavirus-Covid-19 salgınının dünyanın 200 ülkesinde neden olduğu korku ve kayıpların küreselleşmenin sonunu getirmek yerine, daha iyi bir küreselleşme modeli getirme çabalarını teşvik edeceğine dair bir yaklaşımın teşhirine odaklanmaktadır. Neoliberal Küreselleşmenin artan eşitsizliklerin ve çalışan yoksul kavramının ortaya çıkışına neden olduğu için şiddetle eleştirildiği ve küresel anlamda çöküşe geçtiği bir dönemde, analizcilerin Neoliberal Satanizmin sürdürücüsü olarak tanımlanan küresel kurumların varlığının sürmesi için çabalamaları şaşırtıcı değildir. Covid-19'un çürümüş ve nefret objesi haline gelmiş bir neoliberal küreselleşme sonrası dönemde dünyayı tasarlamak ve hazırlamak için aynı satanist güç tarafından laboratuvarlarda üretilmiş olduğu gerçeği er-geç açığa çıkacaktır. DSÖ-WHO dahil bütün küresel kurumları kontrol eden neoliberallerin haberi olmadan herhangi bir laboratuvarda herhangi bir virüsün genetik yapısı ile ilgili çalışma yapılması mümkün değildir. Analizcilerin daha iyi bir küreselleşme modelinden bahsederken aslında kastettikleri şey, kendileri ile aynı paralel evrende yaşayan Nobel ödüllü Joseph E. Stiglitz'in kendisinin de içinde bulunduğu ve ödül aldığı sömürü sisteminin, (azınlığın çıkarlarına ve zenginleşmesine hizmet eden kapitalist sistemin) iflası sonrası, her şeyden önce 'ahlak'ı neoliberal kapitalistleri frenleyecek ve ahlakı düzenleyici olarak belirleyecek olan devleti geri çağırarak bireyselci-bireyci değersizliğin iflasını kabul ederek toplumsal değerlerin yeniden inşa edilmesini istediği ve 'ilerici kapitalizm' olarak tanımladığı yeni küresel modeldir. Dünya'nın bu kapsamlı yeniden kontrol hesaplarının farkında olması şarttır. Neoliberal kapitalizmin vahşi doğasına karşı küresel bir direnişin simgesi haline gelen Türkiye, geleceği yönetmek adına çok daha geniş ve katmanlı imkanlara sahiptir.
Seçkin Deniz, 31.03.2020

What COVID-19 Means for International Cooperation
"Büyüyen COVID-19 salgını ile iklim değişikliği arasında açık bir paralellik ortaya çıkmaktadır. Özellikle, her iki olgu da küresel tehditleri azaltmak ve yönetmek için ileriye dönük uluslararası işbirliğine olan ihtiyacı vurgulamaktadır."

Tarih boyunca kriz ve insani ilerleme sıklıkla el ele gitmiştir. Büyüyen COVID-19 salgını milliyetçiliği ve soyutlanmayı güçlendirebilir ve küreselleşmeden geri çekilmeyi hızlandırabilir, salgın aynı zamanda II. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan türde yeni bir uluslararası işbirliği dalgası da üretebilir.


COVID-19 sadece büyük bir sağlık krizi değil, aynı zamanda küreselleşme ve küresel yönetişim krizi haline gelebilir. En bariz şekilde, dünyanın pandemi tehdidine karşı kendini nasıl organize etmesi gerektiği sorusunu gündeme getiriyor. Ama aynı zamanda küreselleşmenin nasıl algılandığı ve bu algının uluslararası işbirliğinin geleceği için ne anlama geldiği konusunda da etkileri var.

Elli yıldır artan bağlantılar, dünyayı büyük sınır ötesi mal, hizmet, para, fikir, veri ve insan akışına açtı. Küreselleşmenin kendisi yeni olmasa da, mevcut sürümün saf ölçeği ve kapsamı dünyayı eşi görülmemiş bir şekilde birbirine bağımlı ve dolayısıyla kırılgan hale getirdi.


Günümüzün küresel sosyoekonomik altyapısı, tüm düğümlerin çok kısa mesafelerle ayrıldığı ve temel işlevlerin büyük hub'larda merkezileştirildiği bir hub ve bağlı ağ gibi görünür ve çalışır. Finansal faaliyet ABD'de yoğunlaşırken, örneğin Çin dünyanın üretim merkezidir. Bu yapı, ölçek ve uzmanlık ekonomilerinin faydalarını yakalayarak verimliliği en üst düzeye çıkarmaya yöneliktir. Gerçekten de, (birçok ülkede gelir eşitsizliğine ve ilgili sosyal rahatsızlığa yol açmasına rağmen) milyonlarca insanı yoksulluktan kurtarmaya yardımcı oldu.


Bununla birlikte, bağlantılar aynı zamanda muazzam - ancak çoğu zaman gizli - bir felaket riski yaratır. Bunun nedeni, bağlantıların istatistikçilerin “şişmanlık” dediği şeyin veya mali krizler, nükleer soykırım, düşman yapay zeka, küresel ısınma, yıkıcı biyoteknoloji ve pandemiler gibi doğası gereği ölçülemeyen aşırı olayların olasılığını arttırmasıdır.


Kritik fonksiyonel roller hiper konsantre olduğundan ve tüm ağ çok sıkı bir şekilde bağlandığından, ABD veya Çin gibi merkezi yerlere yönelik şoklar çok hızlı bir şekilde sistemik hale gelebilir ve felç olabilir. Merkezi göbeklere çok güvenmek sistemik risk oluşturur, çünkü göbekler tek bir arıza noktası oluşturur ve göbekler ve düğümler arasındaki sıkı bağlantı, kademeli arıza potansiyelini artırır. Bu yüzden ABD'de ortaya çıkan 2008 mali çöküşü çok yıkıcıydı ve Çin'de başlayan COVID-19 salgınının hızla küresel bir sağlık ve ekonomik kriz haline gelmesinin nedeni budur.


Bu gelişmekte olan felaketten iki farklı siyasi eğilim ortaya çıkacaktır.


Birincisi, kriz seyahat, ticaret ve finansal, dijital ve veri akışları da dahil olmak üzere küresel bağlantılılığı azaltmak için harekete geçilmeisne neden olabilir. İnsanlar içgüdüsel olarak birçok alanda daha fazla tecrit talep edebilirler. Kapsamlı izolasyon ile koruma arayışları yanlış yönlendirilebilir ve verimsiz olur. Ancak bu durumda, topluluklar, okul ve işyeri kapanışları, kamu toplantılarındaki yasaklar ve kriz sürerken toplu taşıma üzerindeki sınırlamalar gibi sosyal mesafeyi arttıran hafifletici önlemler yoluyla bağlanabilirliğini azaltarak COVID-19 tehdidini kontrol altına almaya gerçekten yardımcı olabilir.


Bu tür acımasız adımlar yüksek kısa vadeli ekonomik ve sosyal maliyetlere neden olacak ve yadsınamaz pratik ve etik zorluklar getirecektir. Bunların önemini geç anlamak anlamsız olabilir. Ama bu tam olarak, COVID-19'un yayılmasının, krizin erken dönemde agresif eylem gerektirdiğini tahmin edemediğimiz için öyle gelebilir. Matematikçi ve risk uzmanı Nassim Nicholas Taleb'in belirttiği gibi, üstel büyüme başlangıçta aldatıcı olarak doğrusal göründüğünden, politika yapıcıların aşırı tepkisi sadece zorunlu değil, aynı zamanda gereklidir. 


Bu taktiksel bir değerlendirmedir, stratejik bir düşüncedir: Amaç deglobalizasyonu teşvik etmek değil, daha fazla sağlamlık oluşturmaktır. Riskler potansiyel olarak yıkıcı olduğunda, sistemik sağkalım verimlilik hususlarının yerine geçmelidir. Bu nedenle, örneğin, finans sektöründeki daha yüksek sermaye gereksinimleri gibi makro ihtiyati tamponlar beklenir.


COVID-19 salgını ile iklim değişikliği arasında açık bir paralellik ortaya çıkmaktadır. Her ikisi de ortaya çıkma, yola bağımlılık, geri besleme döngüleri, devrilme noktaları ve doğrusal olmama özelliklerine sahiptir. Her ikisi de radikal belirsizlik tarafından yönetilen yıkıcı yağ kuyruklu (Seçkin Deniz'in Notu: Yağ kuyruklu dağılım, normal dağılım veya üstel dağılım ile karşılaştırıldığında büyük bir çarpıklık veya basıklık gösteren bir olasılık dağılımıdır.) riskler içeriyor ve maruziyeti azaltmak için sert azaltma lehine bilinen olasılık dağılımlarına dayanan geleneksel maliyet-fayda analizinden kaçınma çağrısı yapıyor. Ve en önemlisi, her ikisi de küresel tehditleri yönetmek için çok daha ileriye dönük uluslararası işbirliğine duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır.


Gerçekten de, daha büyük bir küresel işbirliği talebi, mevcut krizden ortaya çıkabilecek ikinci ve daha önemli politik eğilimdir. Bu ilk başta artan küreselleşme şüphesiyle tutarsız gelse de, gerekli reformlar aslında her iki eğilimi de sentezleyebilir. Salgın önleme ve sınırlama küresel bir kamu yararıdır ve bunun arttırılması, geçici ve eşgüdümlü ayrıştırmanın yanı sıra küresel koordinasyonun artırılmasını gerektirir.


Yeni başlayanlar için, sistemik riskleri erken izole edebilen ve bunların yayılmasını önleyebilecek küresel “devre kesicilerin” tanıtılması için bir ihtiyaçtır ve fırsat vardır. Bu mekanizmalar, açık, şeffaf, önceden tasarlanmış ve bunları meşrulaştıran ve sürekli güncelleyen küresel bir yönetişim sistemine yerleştirilmişlerse çok etkili olacaklardır. Örneğin, hükümetler, küresel olarak kararlaştırılmış erken uyarı sistemleri ve eylem eşikleri tarafından desteklenen potansiyel bir pandemi durumunda geçici seyahat ve ticaret kısıtlamaları için ortak protokoller oluşturabilir ve benimseyebilirler.


Buna ek olarak, uluslararası topluluk, merkezlerin boğulma noktası haline gelmesini önlemek ve tek hataların sistemik çöküş haline gelmemesini sağlamak için finans, değer zincirleri, gıda tedariki ve halk sağlığı da dahil olmak üzere karmaşık sistemlerde fonksiyonel yedeklilik oluşturmak isteyebilir. Bu, verimlilik, ölçek ekonomileri ve karşılaştırmalı avantaj pahasına bir miktar yeniden doğmayı ve yoğunlaşmayı gerektirse de, amaç bağımsız ekonomisi politikası (ortarşi) değil, çeşitlendirme yoluyla risk azaltmadır.


İnsanlık, iklim değişikliği, salgın hastalıklar, biyoterör ve yönetilmeyen yapay zeka ile ilişkili kuyruk risklerini azaltmak için kendini organize etmelidir. Bu tarihi bir sıçrama gerektirse de, büyük krizler çoğunlukla radikal reformlar için siyasi alan açarlar. Kural tabanlı çok taraflılığın geri çekildiği bir zamanda, belki de COVID-19'dan kaynaklanan korku ve kayıplar daha iyi bir küreselleşme modeli getirme çabalarını teşvik edecektir.


Kemal Derviş-Sebastián Strauss, Washington, DC, 6 Mart 2020, Project Syndicate


(Türkiye eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) eski Yöneticisi Kemal Derviş, Brookings Enstitüsü Kıdemli Üyesidir. Sebastián Strauss, Brookings Enstitüsü'nde kıdemli bir araştırma analisti ve Stratejik Katılım Koordinatörüdür. )


Seçkin Deniz, 31
.03.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı