4 Kasım 2019 Pazartesi

SA8104/KY1-CÇ681: Gardiyan

"Din insan elinde değişmiş, insanal etkinlik halini almış ve yol kesen olup çıkmıştır. Zira insanal her etkinlik bir süre sonra yol kesendir. Gardiyandır."


İnsanal etkinlikler, insan dünyası için ilkin yol açan, insanı menzilden menzile ulaştıran bir manivela iken bir süre sonra yol kesen halini alır. Egemenliğini kurdukça, onay mercii oldukça, mütevaziliğinden soyutlandıkça bu hale bürünür. Hemen her etkinlik böyledir. İnsana bir mezar olur, bir mahpushane hücresi haline dönüşür. İnsana kımıldayacak bir alan bırakmayacak kadar azmanlaşır. Kurallar ihdas ettikçe yol kesenin en zebanisi, en eşkıyası, en kurnazı, en acımasızı olur çıkar. 

Başlangıçta ölçütleri burun kıvrılan, dışlanan, gülünen, horlanan, alay edilen iken –ki bunları yaşarken oldukça mütevazidir, ve ‘ama belki olabilir’ ifadesine sığınır- yetkinleştikten sonra o ölçütler –ama belki olabilir’e sığındığını unutmuştur artık- biricik ölçüt haline gelir, taraftarlarının, müntesiplerinin elinde bir hançer olur. Uymayan ya sürgün ya mahpus ya yok edilmeyle karşılaşır. Bir zamanlar kendisine sunulan ‘Kırk satır mı? Kırk katır mı?’ seçeneklerini sunandır, o teklifin sahibidir. 

Hemen her etkinlik böyledir. Güçleninceye, günün, çağın egemen anlayışı olunca aykırı seslere karşı ölümcül bir hal alır. Bilim de böyledir. Şimdi bu ifadeden hareketle bilim inanlıları veryansın edecektir kuşkusuz. Kuşkusuz bu satırların yazanı kadar bilimse felsefe hakkında tek bir kelam duymamıştır. Ne ‘Bilim Kilisesi’ adlandırmasından ne ‘Bilim Kutsal Bir İnektir’ nitelemesinin altyapısından –düşünsel altyapı- ne ‘Bilimsel Devrimlerin Yapısı’ndan haberdardır. Onları bu habersizlikleri içinde başbaşa bırakıp geçelim. 

Din hakeza. Din de yol keser. Şair duyarlılığıyla söylenirse;

‘Din adına yol kesen dünkü yobazın oğlu! ..
Yine sen kesiyorsun, küfür uğrunda yolu! 
N.F.K

İnsana bir kurtuluş, insana yaşanır dünyayı kurmak için yola çıkan din insan elinde bir yol kesen haline gelir. İnsana anasından emdiğini burnundan getirir. Yalın ayaklıların umudu olan din, zorbaların tahtını yıkmak için olan din bir bakarsın tahtlara payanda olmuş. Kölelerin yularlarına ses çıkarmaması için gerekçeler icat etmiş. Dinin kendisinden mi kaynaklanıyor? Değil elbet. İnsana özgülüğü, insana yaşanır dünyayı vazeden şey insana dünyayı yaşanmaz kılar mı? 

Din insan elinde değişmiş, insanal etkinlik halini almış ve yol kesen olup çıkmıştır. Zira insanal her etkinlik bir süre sonra yol kesendir. Gardiyandır.
Cemal Çalık, 04.11.2019,  Konuk Yazar, Sonsuz Ark, Deneme, Sözcüklerin Düş Hâli


Facebook Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı