7 Mayıs 2019 Salı

SA7644/SD1374: "n sayıda tasnif, n sayıda yüz, n sayıda tehlike" /25.12.2004/ 300. patika...teleskopla yahut mikroskopla incelemiş olanlar veya olmayanlar, insanları hep ikiye ayırmayı severler...
...biz de ayıralım mı?...
...insanlar iki türlüdür; dürüst olmayanlar ve dürüst olanlar...
...bilemezsek; ikiye eşit veya ikiden çok yüzlüler ve tek yüzlüler, deriz...
...işte tek sebep bu; ayrım...
...insanlar insanları ayırarak, tasnif ederek yaşamaktan hâz duyarlar...
...kendileri ayrımı yaptıkları/yapmaya niyetlendikleri zaman sınıflarını veya türlerini mutlaka seçmişlerdir...
...değilse ayrım yapamazlar, değil mi?...
...akıllarını kullananların tasnif yapmayı hak ettikleri, diğerlerinin de bu tasnife uygun yaşadıklarını söylemeye lüzum yok...
...tahmin edersiniz, ki; her tasnif iyiye dönük değildir...
...insanları kullanma sanatı adına yapılan tasnifleri unutmadan, biz iyimser ve iyilik dolu tasnifimizi belirginleştirmeye çalışalım...
...hâz duymak için değil, meselelere daha açık bakabilmek için ayırdık insanları...
...iki ve ikiden çok yüzlüleri hazmeden insanlar da, en azından, başlangıçta iki yüzlüdür...
...insanlar yerkürede yaşadıkları sürece, 'uyum' sebepleri dolayısıyla, 'yutmak' eylemini daha sık yapmak zorunda kaldıklarını hissetmişlerdir...
...bu hüzün verici çelişkiyi, insanların içinden söküp atabilecek bir insan yoktur...
...biz de bu iddiada değiliz...
...dürüst olmayanların rağbet gördüğü her devir, dürüst olanların ödlekliği dolayısıyla güçlü çok yüzlülerin devri olmuştur...
...sonraki devirler de aynı sebeplerle olmaya devam edecektir...
...insanlar, çocuklarına dürüstlüğü anlatıp çok yüzlü yaşamaya devam ederek, yalanlarını ve çelişkilerini eylemleriyle sürdürülebilir bir kararlılığa doğru güçlendirirler...
...'tehlikelerden korunmak' güdüleri ve şartlanmaları, tehlikelerdeki izafiyeti hatırlamadan yaşamayı hedef seçen başlangıç ikiyüzlülerini asla terketmeyecektir...
...bu terkedişsizliğin 'n' sayıda tehlikeye karşı 'n' sayıda yüz olarak gerçekleşecek olan 'sonraları' olacaktır...
...iki yüzlülük artık onlar için sadece nostalji olacak kadar uzak bir unutulmuştur...
...dürüstlere döndüğümüzde, onların ödlekliğinin kendilerini 'n' sayıda tehlikeden uzak tutan korunak olmadığını görürüz...
...çok yüzlülerin çok olduğu aşikârdır, dürüstler azcadır...
...dürüstler organize olamayacak kadar ayrık ve sayısal yokluk içindedirler...
...ödlek olmayan dürüstler ise...
...evet onlar, yerkürede asla rahat yüzü görmeyecek kadar zorluklarla karşı karşıya kalırlar...
...onlar da bunun farkındadırlar ve bunun ödülünü ölmekten korkmayarak, ölümü tebessümle karşılayarak alırlar...
...vay, ölümden korkmak zorunda olan 'diğerlerine'...
...ölüm en büyük ayıraçtır aslında..
...telafisi olmayan doğum gibidir o da...

seçkin deniz


pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı