6 Mayıs 2019 Pazartesi

SA7643/KY1-CÇ623: Grotesk Yaşam

"Yaşama bir sürüngen edasında bağlıdır. Kirli bilinci, hilkat garibesi düşünsel varlığının eciş bücüşlüğü karşısında kaykılmadan durmasını, yol almasını sağlar."


Örselenmiş kişiliklerde –düşünsel bağlamda- kirlenmiş bir bilincin oluştuğunu gözlemlemek hiç de zor değil. Bu hal cellâdına âşık olma sendromundan öte bir aşama. Grotesk bir yaşamın –düşünsel bağlamda- yerleşmesine, sürdürülmesine olanak tanıyan bir hal. Bu hale düşenin içinde bulunduğu gülünçlüğün ayrımında olmadığını hemen belirtelim. Düşünsel bağlamda grotesk yaşamın temel imi kökten aykırı dünya görüşlerinin bir aradalığıdır. Taban tabana zıt, biri varken diğerinin olmaması gereken, biri diğerinin yaşamasına olanak tanımayan dünya görüşlerini kirlenmiş bilinç kendinde mezcetmiştir.
Diyelim kişi yoktan bir var ediciye ‘vahye’ dayalı bir dünya görüşüne inandığını söyler ve bunu savlarken bir yandan da yoktan var edicinin varlığını kabul etmeyen dünya görüşünün temel savlarını onaylayıp o savların geçerliliği konusunda kendisini ikna etmiştir. Bir yandan özgürlüğün –yapıp etmeler bağlamında- olmazsa olmaz olduğuna kendisini inandırmış ve bu uğurda savaşım veriyorken bir yandan da bu özgürlüğün belli bir takım kişilere, belli bir takım cinslere, türlere özgü olduğuna ilişkin görüşlerin neşvünema bulması için kollarını sıvamıştır. Bu iki tavrın birbirini nakzettiğini, biri varken diğerinin olamayacağını bir türlü ayırt edemez. Bunda bir tuhaflık göremez. Tuhaflık görenlere karşı diş biler. Yanılgısını gösterene –saf olana davet edene- karşı bir nefret hissi, bir tiksinti duyar. Saf olandan tiksindiğini gözlemleyemez. Saf olana tiksinti grotesk yaşamın sürdürülebilirliği için gerekli koşulları sağlar. Böylece her hangi bir rahatsızlık duymadan varlığını sürdürür. Yaşama bir sürüngen edasında bağlıdır. Kirli bilinci, hilkat garibesi düşünsel varlığının eciş bücüşlüğü karşısında kaykılmadan durmasını, yol almasını sağlar. İstençli bir varlık olmaktan çıktığı için her rüzgâr karşısında öteye beriye savrulur durur. Dik durmayı, istençli olmayı bilemez. Bilmeye yönelik bir edimde bulunamaz. Bilmek için bir çaba içine girecek olanaklardan yoksundur. Cemal Çalık, 06.05.2019,  Konuk Yazar, Sonsuz Ark, Deneme, Sözcüklerin Düş Hâli


Facebook Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı