17 Nisan 2019 Çarşamba

SA7590/KY56-HS26: Seyr-i Sülük, Çıplaklık-Yunus Emre, Ağacın Meyvesi, Sema, Yahya Kemal, İnsan-ı Kamil, Christ/Oğul/ Hakikat-i Muhammediye, 4 Kapı, Zun-Nûn el-Mısrî, Niyazi Mısri-Ilımlı İslam-FETÖ

Sonsuz Ark'ın Notu:
Adem'in bildiklerini bilseydik, neler değişirdi bilmiyoruz, ama en azından ondan günümüze dek Allah tarafından dünya ve ahiret mutluluğumuz için gönderilen tek din olan İslam'ın aslında tam olarak ne olduğunu çok iyi bilirdik. Evet, tahrif edilmesine Allah'ın izin vermediği Hakiki İslam'ın anlatıldığı son kitap Kur'an var elimizde, ancak onu da küfrün, yani zulmün, yani karanlığın en vahşi, en şeytanî yetenekleri ile okunmaz, anlaşılmaz diyerek, önceki kitaplar gibi insandan uzaklaştırdılar. Gönderilen peygamberleri yalanlayanlar, öldürenler kim idiyse onlar hep birbirlerine şeytanın yolunu öğrettiler binlerce yıl, biz Adem'in bildiklerini bilmemekle büyük bir zaaf içerisinde onların bize ne yapmayı tasarladığını fark etmekte çok zorluk çektik, halen de çekiyoruz, ama aramızda iğne ile kuyu kazar gibi çalışan ve akleden samimi insanlar da var ve aramızdan birileri şeytanın yolunda çalışıp çabalayanların birbirleri ile ilişkilerini görebiliyor artık ve anlatmaya çalışıyorlar. Aşağıdaki yayında, maksadı bu zemin olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Seçkin Deniz, 17.04.2019*Seyr-i Sülük'e girmişsen iki seçenek dışında tercih yoktur:

Ya soyunursun ya da zorla soyarlar! Çırılçıplak!

*Sufiler der ki;

"Cennet giyiniklerin meskenidir. Örtülülerin, perdelilerin yaşamıdır cennet. İstediğin cennetse,istediğin ticaret yaparcasına ibadet etmekse, hiçbir şeyi çıkarmana gerek yok. Öylece, üzerindekilerle devam edebilirsin. Yok eğer talebin hakikatine varmaksa, soyunacaksın!"

* O ağacı diken bahçıvan çok meyvesini yedi, sağ ele güneşi sol ele ayı vererek yemeye devam ediyor...


"Meyve elde etmeye ümidi olmasa, bahçıvan hiç ağaç diker miydi?" Mevlana


* Bursa'da, Karabaş-i Veli Tekkesi'nde yapılan Miraç Kandili etkinliklerinde canlı renklerdeki tennureler semazenlerin rakslarının güzelliğini bile gölgede bırakmış..

* 2019 İlkbahar -Yaz kreasyonunda tennureler için daha efemine renkler tercih edilmiş


* Üsküdar Yeni Valide Camii’nde Miraç Kandili etkinliğinde Yahya Kemal Beyatlı’nın, yasak aşkına; Nazım Hikmet’e Türkçe dersleri verirken yakınlaştığı annesi Celile Hanım’a yazdığı Sessiz Gemi şiiri ilahi formatında inananların beğenisine sunulmuş..

Lütfen video için tıklayınız

* Yahya Kemal Beyatlı:

"Zâhid hayâl eder bizi meyhâne zındığı 
Bilmez ki sen ve ben hepimizdir tapındığı"

Tabi ya zâhid ne bilsin, Niyazi Mısri’nin deyimiyle haza hayvan.(!)

* Yahya Kemal Beyatlı:

"Bir zümre odur Hâlık-ı Mutlak dediler Bir benzeri yoktur bu muhakkak dediler 
Bir kerre görenlerse o Rabb-ı Ezel’i Dilmesti-i rü’yetle Ene’l hak dediler."

* Yasak aşkı Celile Hanım’a yazdığı Sessiz Gemi şiiri Üsküdar Yeni Valide Camii’nde Miraç Kandili etkinliğinde ilahi olarak okunan Yahya Kemal Beyatlı bir dönem Üsküp Rifai Tekkesi müdavimlerindendi.

* İlk aşkı diyebileceğimiz Redife hanım daha sonra tekkenin şeyhi ile evlenmişti..


* Yahya Kemal o eve baba olarak giremedi ama yasak aşkı Celile Hanım’a yazdığı Sessiz Gemi camilere ilahi olarak girdi

Ah Aşşk!

* Yahya Kemal’in, kendisine olan aşkı yüzünden kocasından boşanan Cemile Hanım’a kavuşmasına Nazım Hikmet’in pardesüsüne koyduğu bir not engel olmuştu:

“Hocam olarak girdiğiniz bu eve babam olarak giremezsiniz..."

* Yahya Kemal Beyatlı: 

“Tarikatların âyinleri de bir dinî şevk ve ibadet addolunur. Bu âyinlerde musikînin, söz ve saz olarak ibadete idhali, İslâmiyet’te bir başkalıktır. “

* Yahya Kemal Beyatlı: 

“Âyinlerde bir nevi dinî raks olan semâlar da Müslüman Türk ruhunun, imanı bir şevkle birleştirmesi neticesidir.”

"Andolsun, bundan önce biz Âdem’e (cennetteki ağacın meyvesinden yeme, diye) emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık." Tâ-Hâ Suresi 115

* Hz Peygamber o ağacın (Hakikat-i Muhammediye/Oğul) meyvesinden yememe konusunda kararlı idi..

"O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar, işte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık neredeyse -biraz da olsa- onlara kayacaktın!" İsrâ Suresi -73-74

* İnsan-ı Kamil olma yolunda "sağ elde güneş", "sol elde ay" mana olarak yin-yang ile aynıdır.


* İnsan-ı Kamil (Christ / Oğul/ Hakikat-i Muhammediye) olmaya giden yolda (seyri sülük) sağ ele güneş, sol ele ay verilirdi..

* İspanyol rönesansının önemli ressamı El Greco ve sağ gözde güneş, sol gözde ay ile resmettiği İnsan-ı Kamil/ Christ


* Sağ ele güneş, sol ele ay verilen kadim ezoterik öğretiler... ve “ölmeden önce ölünüz”

* Kab-ı kavseyn söylemleri başladı mı?

* 4 kapı neye deniyordu?


* Güneş Tanrı’sının geçtiği 4 Kapı

Sufilerin miracı "Kab-ı Kavseyni"

Çıkış veya yükseliş "Kavs-i Urûc"

İniş kavisi "Kavs-i Nüzûl"


* Sufilerin Kab-ı Kavseyn’i:

“Sevgilinin iki kaşı arasından kab-ı kavseyn’i görüyorum. Hayretler içindeyim, arkadaş! İki kaş ortasına acayip bir renk atan, güzellik katan göz işaretine bak!” Melâyê Cizîrî* Seyr-i Sülük karanlığını bilir misin? 

* Oraya çekenler kimlerdir?

"Allah, iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kâfirlerin velileri ise tâğûttur. (O da) onları aydınlıktan karanlıklara (sürükleyip) çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalırlar." Bakara Suresi, 257

* Siyahtan daha siyah Nigredo’ya girmeden seyr-i sülük mü olur?

* Simya seyr-i sülük’un kaynağı... Zünnun-i Mısri az eşelenmedi piramitlerde simya ilminin sırlarına erişmek için..

* Birisi validesine küfretse hemen kavrayacak insanlar, Niyazi Mısri Allah’a küfredince “biz anlamıyoruz, vardır bir hikmeti“ diyorlar...


* Ahval ve makamlardan bahseden ilk kişilerden olan Mısri bunu Mısır ruhani/felsefi öğretileri üzerine inşa etti.

* Kendisi sonradan tasavvufun temel kuramları haline gelen fena, beka, keşf, ilham'ın üzerinde ilk duranlardandı.

* Zün-nun (Mısri) Eski Yunan felsefesi ve simya ile yakından ilgileniyordu.

* Tasavvuf felsefesinin kurucularından Zun-Nûn el-Mısrî sadece hiyeroglifleri değil, Kemet ülkesinin dini ritüellerini de çok iyi biliyordu.

* Biraz da farklı Niyazi Mısri paylaşımları olsun..

“Onun taht-ı cehenneminün yuları Mısrî’nün elindedür, kime istersem ona virmeğe beni muhayyer kıldı. Benim istedigüm Allah’ın istedigüdür.”

"Ârifin her bir sözünü duymaya insan gerek / Bu cihanda sanma ki hayvan olan anlar bizi!" 

* Var mı aranızda anlamayan?

* Bu devrin mehdileri Niyazi Mısri gibi iddialı değil:

“Hem peyğamberüm, hem mehdîyüm, hem Mısrîyüm, hem insanum!”

“Her vaktde hatmü’l-evliyâ birdür.Bu vaktde Allah Sübhânehu ve Teâlâ hatmü’l-evliyâ olmağı Mısrî’ye virdi”

“Bu sözü bana Kur’an’ı vahy eyleyen Allah vahy eyledi”

"Onlara “Diğer insanlar gibi siz de iman ediniz” denildiğinde, “Akılsızların inandıkları gibi biz de inanalım mı?” derler. Biline ki, asıl akılsızlar onlardır, fakat bilmezler." Bakara Suresi- 13

* Bir dönem Limni adasındaki kabri Bursa’ya nakledilmek istendiğinde oradaki Rum balıkçıların “ o bizim velimizdir, vermeyiz” dedikleri ve kendilerine hala himmet ettiğine inandıkları sahte peygamber/mesih Niyazi Mısri

"Cihan bağında insan bir şecerdir gayriler yaprak
Nebiler meyvedir, sen zübdesisin ya Resulallah"

* Niyazi-i Mısri’nin bahsettiği Hakikat-i Muhammediye/Oğul/Christ/ The Truth/Hak* Niyâzî-i Mısrî :

Geh Nasara geh Yehudi, gahi tersa, gah Mecus
Gahi şia gah olur Sünni müselman olurum

Şimdi kesrette olan adım Niyazi söylenir
Âlemi-i vahdet içinde Sırr-ı Yezdan olurum!

* Blavatsky gibi “There is no Religion higher than Truth” diyen Mısrî


* Sahte peygamber/mesih Niyazi Mısri’nin doğum yeri olan Malatya’da ilki 2011’de düzenlenen “16-22 Mart Niyâzî-i Mısrî Haftası” etkinlikleri vardı, ne oldu ona?

* Aslında bir sahte peygamber/mesih için ekinoks’dan(16/22 Mart) daha iyi bir tarih olamazdı; iyi seçimdi..

* Sahte peygamber Evrenosoğlu’nun sitelerine yargı yoluyla erişim yasağı getiren Diyanet İşleri, kendi döneminin sahte peygamberi olan Niyazi Mısri’nin eserlerini bizzat kendi satıyor.

* İtibar edilen sahte peygamber olmak için kriterler nelerdir?

* 1999 yılında Fetö’nün işaret alıp Amerika’ya gitmesi gibi, 1666 yılında da Sabetay Sevi ile Niyazi Mısri sahte peygamberlik/mesihlik için start almıştı..

* Bir zamanlar FETÖ “ Kutlu Doğum Haftası (Ekinoks)” nedeniyle “Herkes O’nu Okuyor” yarışması düzenlerdi 16-22 Mart ( Ekinoks) ta..

* Malatya’da 2011 itibariyle düzenlenmeye başlayan Sahte peygamber / mesih Niyazi Mısri Haftası’da 

* Bir zamanlar Kutlu Doğum Haftası ile hiçbir ilgisi olmayan (!) FETÖ'nün düzenlediği "Herkes O'nu Okuyor" yarışması.. sahi kimi okuyorlardı?


* Yahudilerin Hamursuz'unun, Hristiyanların Paskalya'sının, Kürtlerin Demirci Kawa'sının, Türklerin Ergenekon'unun, Alevilerin Ali'sinin Doğum gününün Ekinoks'la (Yeniden Diriliş/Resurrection) ile ilgili olması gibi Kutlu Doğum Haftası da ekinoksla ilişkilidir.

* İlim adamlarının Ekinoks kutlamasının ay takvimi kullanan dinlerdeki karşılığı olan Passover ve Easter için ortak gün tespit etme çalışmaları..


* İnsan-ı Kamil /Christ/Güneş Tanrısı’nın Ekinoks( Paskalya)’da yeniden dirilişinden önce gerçekleştirdiği 40 günlük Nigredo/ Çile/ Erbain’i sembolize eden Lent (Büyük Perhiz)

* Güneş kültüne ait simya öğretilerinin Nigredo’sunun (Sufiyye ‘nin Çile/Erbain’i) Hristiyanlığa Lent( Büyük Perhiz) olarak resmen girişi yine 325 yılında İznik Konsil’inde gerçekleşti..

* Nigredo yani Sol Niger (Black Sun/ Siyah Güneş), İnsan-ı Kamil(Christ)’i ortaya çıkarmak için yapılan seyri sülükte ilk aşama..

* Simyanın çile uygulaması olan Nigredo, çilehanelerde yapılır ve bu pişirme işlemi 40 gün sürerdi


* Hira’ya çıkmak sadece Hz. Peygamber’e ait bir uygulama değildi, cahiliye döneminde Kureyş kabilesinde Hira’ya çıkan pek çok Kureyşli vardı.

* Hz Peygamber halvette iken ışıklar görür, sesler işitirdi. Bunların cin ve kehânetle alâkalı şeyler olduğunu zannederek korkardı. Hazret-i Hatîce’ye:Ey Hatîce! Kâhin olacağım diye korkuyorum. Vallâhi, şu putlardan ve kâhinlerden nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem!

* Ekinoks= Gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya bir başka deyişle ILIM...

* ILIM’lı İslam nedir?

Allah’ın kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik vermesinden sonra hiçbir insanın kalkıp insanlara "Allah’ı bırakıp bana kul olun" demesi düşünülemez. Aksine "Okuyup öğretmekte olduğunuz kitap ve yapmakta olduğunuz incelemeler gereğince rabbin halis kulları olun!" der." Âl-i İmrân 79

*Dünya tarihinde, fetih olarak adlandırılan nice zafer, düşmana benzemekle nihayetlenmiş...

* Zafer diye adlandırılan fetihlerde kimin kimi fethettiği sonradan anlaşılıyor, bunun aslında kimin zaferi olduğu da...

* 642 yılında Müslümanlar mı İskenderiye'yi fethetti, yoksa İskenderiye mi Müslümanları?

* Neymiş? Allah koruma altına almış, kimse Hz Peygamber için Tanrı diyemiyormuş.. 

Hakikat-i Muhammediye nedir diye sorup soruşturanlar, dağılabilirsiniz..

Tuğrul İnançer:

“Muhammed Resulullah hükmü Allah tarafından korunmaya alınmıştır. Ona hiç kimse "tanrı" diyemez. Cenabı Allah’ın Hz. İsa ve Hz. Ali efendimiz için böyle bir vaadi yok”<<<25             27>>>Halim Selim, 17.04.2019, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Kadim Falsifiye

Sonsuz Ark'ın Notu: Halim Selim Beyefendi'nin onayıyla kendi tweetlerinden konu bazlı olarak tasnif edilmiştir. Kabala (Kabbalah) ile ilgili Sonsuz Ark yayınları için lütfen tıklayınız


Sonsuz Ark'tan


  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.Seçkin Deniz Twitter Akışı