4 Mart 2019 Pazartesi

SA7484/KY56-HS21: Konstantin-Justinyen-Kostantiniyye-Ayasofya-Sufiyye-Arius-Arianism, Pagan Güneş Kültü ile Harmanlanan Hristiyanlık, Necaşi, ChiRo

Sonsuz Ark'ın Notu:
Adem'in bildiklerini bilseydik, neler değişirdi bilmiyoruz, ama en azından ondan günümüze dek Allah tarafından dünya ve ahiret mutluluğumuz için gönderilen tek din olan İslam'ın aslında tam olarak ne olduğunu çok iyi bilirdik. Evet, tahrif edilmesine Allah'ın izin vermediği Hakiki İslam'ın anlatıldığı son kitap Kur'an var elimizde, ancak onu da küfrün, yani zulmün, yani karanlığın en vahşi, en şeytanî yetenekleri ile okunmaz, anlaşılmaz diyerek, önceki kitaplar gibi insandan uzaklaştırdılar. Gönderilen peygamberleri yalanlayanlar, öldürenler kim idiyse onlar hep birbirlerine şeytanın yolunu öğrettiler binlerce yıl, biz Adem'in bildiklerini bilmemekle büyük bir zaaf içerisinde onların bize ne yapmayı tasarladığını fark etmekte çok zorluk çektik, halen de çekiyoruz, ama aramızda iğne ile kuyu kazar gibi çalışan ve akleden samimi insanlar da var ve aramızdan birileri şeytanın yolunda çalışıp çabalayanların birbirleri ile ilişkilerini görebiliyor artık ve anlatmaya çalışıyorlar. Aşağıdaki yayında, maksadı bu zemin olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Seçkin Deniz, 04.03.2019*Sophia/Sufiyye/Kadim Hikmet/Eternal Feminine’e adanan Ayasofya’yı günümüzde bilinen ölçülerde tekrar inşa ettiren Doğu Roma İmparatoru Jüstinyen yapı tamamlandığında içine girip muhteşem kubbesini ve süslerini görünce şöyle bağırmıştı: 

“Süleyman! İşte seni geçtim!”
* Aziz İstanbul’a Aziz adını veren Pontifex Maximus Büyük Konstantin sadece Sufiyye/Sophia/Kadim Hikmet/ Eternal Feminine/İsis adına Ayasofya’yı ilk defa inşa etmekle kalmamış, tüm şehri, imparatorluğu ona adamıştı.*Kendisi Sol Invictus’a gönülden bağlı olan, ancak Hristiyanlığın artık cazibesini yitirmeye başlayan pagan kültleri karşısında önlenemez yükselişinin farkında olan Büyük Konstantin, bunun kendi hayalindeki 1000 yıl sürecek imparatorluğu kurmak için güçlü bir manivela yaptı.*Hristiyanlıkla açıktan mücadele etmek yerine Hristiyanlığı Doğu Roma İmparatorluğu’nun resmî dini ilen etti ve çok sayıda kilise inşa etti. Bunları yaparken bir yandan da Hristiyan inançlarını pagan kültleri ile kalıcı olarak harmanlayacak en önemli adımları atıyordu..

*Büyük Konstantin’in Tevhid inancına karşı yaptığı en önemli hamlelerden biri, 325 yılında İznik Konsil’ini toplayarak tevhid inancına nispeten daha yakın olan teslis inancını kabul etmeyen, Hz İsa’nın ilah olmayıp yaratılmış olduğunu inanan Arius ve taraftarlarını gömmek oldu.

*Aziz Konstantin teslis’e inanmayan ve  Hz İsa’nın ilah olmayıp yaratılmış bir insan olduğuna inanan Arius’un Arianism mezhebine ait kitaplar yakılırken izlerken...*Oturduğu tahtta yaslandığı bölümde bir şey dikkatinizi çekti mi?

*Teslis sembolü olarak kullanılan 3 nokta, daha sonra karşımıza çintemani olarak çıkıyordu..*Fatih Sultan Mehmed ve Patrik Gennadios Scholarios'in patrikhane binasındaki mozaiği.* Büyük Konstantin, İznik Konsil’inde alınan kararlarla, Hristiyanlık içinde gittikçe güç kazanan ve taraftar toplayan Arius’un Teslis inancına muhalif öğretilerini alt etmekle yetinmedi, daha sonra bizzat Arius’u davet ettiği sarayında işkence edip öldürttü.


* Hristiyanlığı Doğu Roma İmparatorluğu’nun resmî dini olarak ilan eden, kiliseler inşa eden Büyük Konstantin,  gerçekte Hristiyanlığı iflah olmayacak şekilde aslından uzaklaştırdı, teslisi ana akım kiliselere soktu ve Hristiyanlığı Mithraism ile harmanladı..

* İstanbul’a Aziz denilmesinin sebebi olan Büyük Konstantin, Güneş Tanrısı Sol İnvictus’a ibadet edilen Pazar gününü Hristiyanlar için ibadet günü ve Güneş Tanrısı’nın doğum tarihi olarak inanılan Kış Solstis’ini Hz İsa’ın doğum günü olarak ilan etti.

* Mekkeli müşriklerin zulmünden kaçan ilk Müslümanların sığındığı Habeş Kralı Necaşi de teslisi kabul etmeyen, Hz. İsa’nın ilah değil, yaratılmış bir kişi olduğuna inanan Büyük Konstantin’in öldürttüğü Arius’un Arianism mezhebinden idi..

* Arianism mezhebinden olan Habeş Kralı Necaşi daha sonra Hz. Peygamber’in kendisine gönderdiği mektubu aldıktan sonra Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu.* Büyük Konstantin’in hayatında da hiç Suffiyye/Sophia/Kadim Hikmet olur da; rüyalar, keşifler, görüntüler olmaz mı?
"Bir gün dua ederken güneş batmadan önce gökyüzünde bir işaret beliriyor, güneşin üzerinde, ChiRo işareti (Christ simgeliyor). Bu simge ile fethedeceksin diye bir ibare ile birlikte.. onunla beraber tüm ordu bunu görüyor"

* Büyük Konstantin bugün Hristiyan alemi tarafından kullanılan, pagan kültüne ait ChiRo simgesini güpegündüz kendisine beliren görüntü ile keşfetmişti

* Aynı gece Büyük Konstantin’in rüyasına giren Hz. İsa da gündüz gördüğü görüntüleri teyit ediyor ve kendisine bu sembol ( chi-ro) ile büyük fetihler yapacağını söylüyordu.* Hz. Peygamber’in yazı ile resmedilmesi demek olan Hilye-i Şerif’ler ilk defa, yazdığı “VAV”lar pek meşhur olan Hattat Hafız Osman Efendi tarafından yazıldı. 

* Rivayete göre rüyasında gördüğü Hz Peygamber ona ilk defa levha şeklinde Hilye-i Şerif yazmasını emir buyurmuştu.

* Hz. Peygamber’i yazı ile resmetmek olan Hilye-i Şerif rüya ile keşfolunmadan çok önceleri Hz. İsa bu şekilde resmedilirdi.
* Bizans mimarisindeki sembolizmin Osmanlı mimarisinde de aynı şekilde devam ettiğini Mimar Sinan şöyle anlatıyor: 

Menâr-ı çâr guyâ çâr-yâr-ı Fahr-i âlemdir 
O günbedde alem nûr-ı Nebî'ye olunur îma.

* İlk defa Büyük Konstantin’in kullandığı, Christ’in Evvel’in ve Ahir’in efendisi olduğunu anlatan ChiRo sembolü ve yansıması levha resim ve mozaiklerde..


* Dinlerarası diyalog sonucunda, sufilerin Aşk Şarabı ile Hristiyanların komünyon ayininde Christ (Hak/Truth) ile “BİR” olmak, Ene’l Hakk demek için içtikleri; Hz İsa’nın kanını sembolize eden şarab ile aynı olduğunu anladıklarında beraber söylenecek Aşk Şarkı’ları...


<<<20             22>>>


Halim Selim, 04.03.2019, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Kadim Falsifiye

Sonsuz Ark'ın Notu: Halim Selim Beyefendi'nin onayıyla kendi tweetlerinden konu bazlı olarak tasnif edilmiştir. Kabala (Kabbalah) ile ilgili Sonsuz Ark yayınları için lütfen tıklayınız


Sonsuz Ark'tan


  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı