28 Şubat 2018 Çarşamba

SA5718/KY56-HS12: Vahdet'ül Vücud/ Kadim Güneş Kültü Ritüelleri; Buğday-Ekmek, Üzüm-Şarap (Çorba)

Sonsuz Ark'ın Notu:
Adem'in bildiklerini bilseydik, neler değişirdi bilmiyoruz, ama en azından ondan günümüze dek Allah tarafından dünya ve ahiret mutluluğumuz için gönderilen tek din olan İslam'ın aslında tam olarak ne olduğunu çok iyi bilirdik. Evet, tahrif edilmesine Allah'ın izin vermediği Hakiki İslam'ın anlatıldığı son kitap Kur'an var elimizde, ancak onu da küfrün, yani zulmün, yani karanlığın en vahşi, en şeytanî yetenekleri ile okunmaz, anlaşılmaz diyerek, önceki kitaplar gibi insandan uzaklaştırdılar. Gönderilen peygamberleri yalanlayanlar, öldürenler kim idiyse onlar hep birbirlerine şeytanın yolunu öğrettiler binlerce yıl, biz Adem'in bildiklerini bilmemekle büyük bir zaaf içerisinde onların bize ne yapmayı tasarladığını fark etmekte çok zorluk çektik, halen de çekiyoruz, ama aramızda iğne ile kuyu kazar gibi çalışan ve akleden samimi insanlar da var ve aramızdan birileri şeytanın yolunda çalışıp çabalayanların birbirleri ile ilişkilerini görebiliyor artık ve anlatmaya çalışıyorlar. Aşağıdaki yayında, maksadı bu zemin olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Seçkin Deniz, 28.02.2018


* Sembolik olarak ekmeği yiyenlerin hepsi bir anlamda birer Christ (Güneş Tanrısı) oluyorlar ve hep birlikte onun vücudunu oluşturuyorlar ve her biri onun bir parçası.. Vahdet'i vücûd.


* "Benim mezarımın toprağından buğday biter de, sen o buğdaydan ekmek yaparsan onu yiyince sarhoşluğun artar.." MevlanaYer Tanrısı-Isis-Sophia'nın bağrında yetişen temel iki ürün Üzüm ve Buğday/Arpa


Antik Mısır

* Gök Tanrısı Osiris (Christ/Güneş)'in ölürken döllediği Yer Tanrısı'ndan yeniden doğan Horus/Christ/ Yenilenmiş Güneş Tanrısı

Sonsuz Teslis Döngüsü.. Osiris-Isis-Horus

* Antik Mısır'da Osiris'in yeniden Horus olarak dirilişinin kutlandığı festivallerde inananlara Osiris'in vücudunu temsil eden ekmek (Osiris şeklindeki kalıplarda yapılırdı) verilirdi..

"All of you together are Christ's body, and each of you is a part of it"
Corinthians 12:27

"Siz hep birlikte Christ'in vücudusunuz ve her biriniz onun bir parçasısınız."
İncil, Korintliler 12:27


* Kadiriyye'nin Eşrefiyye koluna mensup Nu'maniyye Dergahı'nda Ekmek/Çorba yenmeden önce 12 kişilik sofraların etrafında toplanılır, eller çaprazlama göğüs üzerinde tutulur, şeyh efendi beklenirdi 

Tekkeler ve Ekmek/ Çorba (Bread/Wine)

Hristiyanlara mahsus Aşai Rabbani ayini (İsa ve 12 Havarisinin Son akşam Yemeği) Holy Communion de denilen şarap ve ekmek yeme ayini..* Tekkelerde çorba verilir ama tasavvuf edebiyatında mürşidin elinden şarab içilir, çorba değil.. 

* Nasıl göz göre göre şarap vereceksin ki; bir yandan tasavvuf edebiyatında geçen şarap bir metafordur diyeceksin, bir yandan da mecburen çorba vereceksin..

*Mevlevilerde ekmek/çorba hazır olduğunda dervişler "Somat'a salâ " diyerek çağırılırdı. "Somat" sözümona Arapça sofra demek olan 'Simat' kelimesinin bozulmuş hali imiş, neden bozuluyor ise..

* Halbuki Sophia ( sufiyye) gibi Grekçe olan Somat kelimesi "Vücut" anlamına geliyor. 

* Hristiyanların ekmek/şarap yeme ayini olan komünyon ayininde ekmeğin sembolize ettiği İsa'nın Vücudu..

"Siz hep birlikte Christ'in vücudusunuz ve her biriniz onun bir parçasısınız"
İncil, Korintliler 12:27

* Christ her şeyin kendisinden var olduğu söylenilen Hakikat-i Muhammediye

* Meyhanede mey sunan sâki (chalice bearer)


* Âb-ı Hayat/Mey/Aşk Şarabı hazırlamak için en iyi yöntem Üzüm cenderesi/ Cross/ Seyr-i Sülük..


* "Otuzüçte saki olup mey paylaştırdım


Şarap kadehini ele alıp doyasıya içtim." 

Hoca Ahmet Yesevi, Divan-ı Hikmet, 5. Hikmet* Hristiyanlara göre İsa'nın çarmıha gerilmeden önce yediği son akşam yemeği ekmek/şarap idi ve çarmıha gerildiğinde 33 yaşındaydı..


* Zümrüd-ü Anka'nın öğretilerini takip ederek Kaf Dağı'na ulaşabilir ve 33.Derece İnsan-ı Kamil olabilirsiniz.

Sakilik 33'te

The more we eat and drink of Jesus, the more we are ONE .

* "Allah'ın şerbetinden; Ene'l Hak şarabından, her biri bir kadeh içtiler, ben küpüyle içtim." MEVLANA<<<11             13>>>


Halim Selim, 28.02.2018, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Kadim Falsifiye
Sonsuz Ark'ın Notu: Halim Selim Beyefendi'nin onayıyla kendi tweetlerinden konu bazlı olarak tasnif edilmiştir. Kabala (Kabbalah) ile ilgili Sonsuz Ark yayınları için lütfen tıklayınız.

Sonsuz Ark'tan


  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.


Hiç yorum yok :

Seçkin Deniz Twitter Akışı