14 Mart 2018 Çarşamba

SA5792/KY56-HS13: İsa ve Hayat Ekmeği, Osiris, Vahdet-i Vücûd, Aşk Şarabı, Somat (Lokma), Ekinoks

Sonsuz Ark'ın Notu:
Adem'in bildiklerini bilseydik, neler değişirdi bilmiyoruz, ama en azından ondan günümüze dek Allah tarafından dünya ve ahiret mutluluğumuz için gönderilen tek din olan İslam'ın aslında tam olarak ne olduğunu çok iyi bilirdik. Evet, tahrif edilmesine Allah'ın izin vermediği Hakiki İslam'ın anlatıldığı son kitap Kur'an var elimizde, ancak onu da küfrün, yani zulmün, yani karanlığın en vahşi, en şeytanî yetenekleri ile okunmaz, anlaşılmaz diyerek, önceki kitaplar gibi insandan uzaklaştırdılar. Gönderilen peygamberleri yalanlayanlar, öldürenler kim idiyse onlar hep birbirlerine şeytanın yolunu öğrettiler binlerce yıl, biz Adem'in bildiklerini bilmemekle büyük bir zaaf içerisinde onların bize ne yapmayı tasarladığını fark etmekte çok zorluk çektik, halen de çekiyoruz, ama aramızda iğne ile kuyu kazar gibi çalışan ve akleden samimi insanlar da var ve aramızdan birileri şeytanın yolunda çalışıp çabalayanların birbirleri ile ilişkilerini görebiliyor artık ve anlatmaya çalışıyorlar. Aşağıdaki yayında, maksadı bu zemin olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Seçkin Deniz, 14.03.2018* Mesele Hanif dinlerin öğretilerindeki hakikatleri keşif/ilham ile harmanlayıp zamanla ne yapıp edip güneş kültü şablonuna oturtma meselesi


*Yerden alındığında 3 kere öpülüp başa konulan ve yeri geldiğinde "Çarpsın" denilen ekmek sıradan bir ekmek değil..


"Hayat Ekmeği" İsa


"The bread of Osiris"


"The cake (bread) that Isis /Sophia/Sufiyye baked in the presence of the Great God.”


* Hristiyanlıkta Efkaristiya gizemi hem sembolik hem de mistiktir. Efkaristiya’nın Mesih’in gerçek bedeni ve kanı olduğuna da inanılır; çünkü ekmek ve şarap, Tanrı’nın gerçek, öz varlığının ve kendisinin Mesih’te tecelli etmesinin gizem ve sembolüdür.


* "Kutsal Efkaristiya gizemi, tamamen akılsal ve mantıksal terimlerle değerlendirilip açıklanamaz; çünkü tıpkı Mesih gibi, Efkaristiya da Göklerin Krallığı’nın bir sırrıdır ve Mesih’in bize söylediği gibi “bu dünyadan değildir” derler..


*Hristiyanlara göre Yuhanna şöyle der: 


“Bunun nasıl gerçekleştiğini sorgulayacak olursan, Kutsal Ruh(İsis/Sophia/Sufiyye) aracılığıyla mümkün olduğunu öğrenmek yeterlidir"


İsa ve Hayat Ekmeği 


“Atalarınız çölde man yediler, yine de öldüler” 


“Gökten gelmiş olan hayat ekmeği benim; biri bu ekmekten yerse sonsuza dek yaşar. Aslında, dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek kendi bedenimdir” (Yuhanna 6:48-51).


Hayat Ekmeği olan İsa: 


"Benim bedenimden yiyip kanımdan içenin sonsuz yaşamı olur . . . . 


"Benim bedenim gerçek yiyecek ve kanım gerçek içecektir. Benim bedenimden yiyen ve kanımdan içen benimle BİR'lik içinde olur” (Yuhanna 6:53-56)


Vahdet-i Vücûd , Aşk Şarabı, Somat(Lokma)


* Mevlevilerde ekmek/çorba hazır olduğunda dervişler "Somat'a salâ " diyerek çağırılırdı. "Somat" sözümona Arapça sofra demek olan 'Simat' kelimesinin bozulmuş hali imiş, neden bozuluyor ise..


* Kökeni Arapça sofra demek olan Simat'ın güya sonradan Somat'a dönüştüğü gibi, kökeni suffa, suf, saf gibi yakıştırmaların ötesine geçmeyen kelimelere dayandırılan (Sophia) sufiyye ehli için kullanılan Sufi kelimesi de nedense Sofi'ye doğru meyleder..


* Nükteyi biliyorsan, işi biliyorsun demektir
* O zaman hep birlikte söyleyelim..

"One Bread, One Lord"Bread of Osiris 

"Benim mezarımın toprağından buğday biter de sen o buğdaydan ekmek yaparsan, onu yiyince sarhoşluğun artar!

Eğer sen, benim mezarımı ziyarete gelirsen, üstümdeki toprak yığınının neşe ile oynadığını görürsün!" Mevlana


* "Allah, beni aşk şarabından yaratmıştır; ölsem de, çürüsem de ben, yine o aşkım!

Ben, Hakk sevgisinin şarabıyla öyle kendimden geçmişim, öyle bir mest haldeyim ki, zaten benim aslım aşk şarabıdır!"

*Her ikisinde de Ekmek ve şarap ritüellerinin yapıldığı ve BİR'liğe ulaşılan Hristiyanların Paskalya'sı ve Yahudilerin Hamursuz Bayramı, Antik Mısır'da Osiris'in yeniden Horus olarak dirilişinin kutlandığı İlkbahar Ekinoks'u ile ilişkilidir.. Yani Nevruz
Ekinoks

* Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın onca zahmete girip, yaptığı düzenekle şeyhinin başına GÜNEŞ ışığı düşürmek için seçtiği gün olan Ekinoks..

* Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın İlkbahar Ekinoks'unda kutlanan Nevruz ve Sonbahar Ekinoks'unda kutlanan Mihrican bayramları yerine Ramazan ve Kurban Bayramları'nın getirildiğinden haberi yok muydu?

* Cahiliye Araplarının da İlkbahar+Sonbahar Ekinokslarında kutladığı iki bayram olan Nevruz ve Mihrican yerine gelen Ramazan ve Kurban Bayramı


* 325 İznik Konsili'nde sadece teslis resmen Hristiyanlığa girmiş olmadı, Easter/Paskalya adı altında Ekinoks kutlaması tescil edildi.

*İznik Konsili'nde alınan karara göre Easter, Ekinoks sonrası ilk dolunayı takip eden Pazar günü kutlanacaktı.

* 1963'te toplanan Vatikan Konsili Easter'i Nisan'ın ilk pazarı veya ikinci pazarı olarak sabitleyebilir miyiz diye denedi, sonuç alamadı..

* İlim adamlarının Ekinoks kutlamasının ay takvimi kullanan dinlerdeki karşılığı olan Passover ve Easter için ortak gün tespit etme çalışmaları

*Da Vinci'nin Son Yemek tablosundaki 12 imam neden 3'erli gruplar halinde kaynatıyorlar?


*12 burç( 4 KAPI)dan geçerek devran eden Güneş/Christ/İnsan-ı Kamil İlkbahar Ekinoks'unda..

*Simya'nın Ekinoks (Nevruz)dan önce Hava, Su ve Toprak'a düşen Cemre(Ateş)si.


*Neden Göktürkler'in Ergenekon'dan çıkışı, Yahudilerin Mısır'da kölelikten kurtuluşu, Kürtleri Demirci Kawa'nın kurtarışı hep Ekinoks'tadır?

* Neden Buddha'nın doğum günü ittire kaktıra Ekinoks'a getirilmeye çalışılır?

* Neden Hz.İsa'nın yeniden dirilişini temsil eden Paskalya Ekinoks'a irtibatlıdır?

* Neden yine uyanışın/yeniden dirilmenin kutlandığı Druidlerin Ostara'sı ekinoksdadır?

*Neden Mısırlıların Antik Mısır'dan beri kutlanan en eski festivali Şam el Nesim Bayramı ekinokstadır?

* Neden çoğu Arap ülkesinde anneler günü Ekinoks'ta kutlanır?

*Osmanlı'da da Nevruz kutlanırken ekinoks ve yedi Kandilli Süreyya(Pleiades)nın sembolik olarak bir araya getirilmesine dikkat edilirdi.*Meksika'da Mayalar'a ait The Seven Dolls Tapınağı ve yine Ekinoks* Bu Hindu Tapınağı da ekinoks günlerinde mucizevi(?) özellik gösteren yerlerden


*Aleister Crowley ve Ekinoks isimli kitabı.. Sufi Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın şeyhinin başına her sene Ekinoks ile gelen aydınlanma.*Güneş kültü ve ekinoks denince akla ilk gelen yerlerden biri Meksika Chichen Itza Piramidi.
* Mevlana Hakikat-i Muhammediye (Logos/Christ/Horus)'u anlattıktan sonra şöyle der:  

“Ahmed eğer o ulu kanadını açsaydı, Cebrâil ebede kadar dehşet içinde kalırdı”
<<<12             14>>>


Halim Selim, 14.03.2018, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Kadim Falsifiye
Sonsuz Ark'ın Notu: Halim Selim Beyefendi'nin onayıyla kendi tweetlerinden konu bazlı olarak tasnif edilmiştir. Kabala (Kabbalah) ile ilgili Sonsuz Ark yayınları için lütfen tıklayınız.

Sonsuz Ark'tan


  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı