16 Ocak 2018 Salı

SA5489/SD872: Sonsuz Ark'ta Samimi Bir İslam Araştırmacısı; Ahmet Hocazâde

"Ahmet Hocazâde günlerce ve neredeyse durmaksızın çalıştı, araştırdı, okudu ve yazdı... o yazmaya biz de okumaya ve okutmaya devam ediyoruz."


Dijital Çağ diyebileceğimiz yirmi birinci yüzyıl, kaotik bir yüzyıl olarak da tarihe geçecek hiç kuşkusuz; değerlerin yıkıma uğradığı, dinlerin bütün beşerî hırslar ve hâzlar anaforunda çarpıtılıp çözüm olmaktan uzaklaştırılması sonrası, insanların başlangıçta psikonevrotik sonrasında artık dönüşerek ve derinleşerek şizofreniye dönüşen sorunlarını geçici tatminlerle, içki, seks, uyuşturucu veya uzakdoğu meditasyon çeşitleri ile çözmeye çalıştığı bu yüzyılda insana kesin ve net bir huzur ve dinginlik yolunun bulunduğunu hatırlatmak gerektiği çok açıktı. Ancak kim neyi anlatacaktı, sorun buydu.


İslam insana gönderilen son elçinin yeniden hatırlattığı bir din olarak yerli yerinde duruyordu, ancak bu mükemmel din, yine İblis'in koordine ve inşâ ettiği sistemlerle ve bu sistemlerin kutsallaştırılmış isimlerinin telkinleri doğrultusunda sufizm yahut diğer etkin beşerî faktörlerle tehlikeli hale getirilen formlarla insanlara sunuluyordu. İslam'ı bu perdelerden uzakta anlamak ve anlatmak şarttı. Çünkü insanın tek umudu Allah'tı ve Allah'a giden yolların her birinde İblis ve dostları oturmuş, geçenleri Allah'ın yolundan saptırmaya çalışıyorlardı.


SonsuzArk'ın sonsuza yolculuğu bu hengamede kusurlarıyla beraber samimi bir hedef belirlemişti, bu hedef, "İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir." (Âl-i İmran 104) emrine uyan dostlarla, acele etmeden, hevâ ve heves etkisinde kalmaksızın, herhangi bir beşerî menfaat temin etmeksizin İslam'ın Kavramlarını ve Mü'min'in Vasıflarını taptaze hâliyle insanlara anlatmak ve bu yolculuğa bizimle yazar veya okuyucu olarak katılan herkesle İslam üzerine düşünme alışkanlığı kazanmak ve kazandırmaktı.

İyiliğin ve kötülüğün ne olduğunu her gün çıkarları nasıl emrediyorsa o şekilde değiştiren bir egemen sefaletin, gelecek nesillere bırakacağı herhangi bir değer kalmayacağını biliyorduk, çünkü Allah insanlığı defalarca ikaz etmiş, ikazlar fayda etmeyince de defalarca helâk etmişti... 

Biz helâka razı değildik ve Allah'ın rızasına matuf bir maksat üzere bir yolculuk yapıyorduk. Ahmet Hocazâde de bu yolculukta bize önce okuyucu olarak, sonra da yazar olarak katıldı. Allah ondan razı olsun, pek çok fikir alışverişinde bulunduk, dertleştik, ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, konuştuk ve karar verdik... İnsanlığın tutunacağı sağlam temellere ihtiyacı vardı... Anlamı bozulan kavramları yeniden hatırlamanın, vasıflarından mü'min olduğu artık anlaşılamayan mü'minlere vasıflarını hatırlatmanın doğru olacağını düşündük. Belki de gerçekten iman etmenin ne olduğunu öğrenmeli ve öğretmeliydik birbirimize...

Ahmet Hocazâde günlerce ve neredeyse durmaksızın çalıştı, araştırdı, okudu ve yazdı... o yazmaya devam ediyor, biz de okumaya ve okutmaya devam ediyoruz.Sonsuz Ark'ın bu toprakların dilini bu toprakların çocuklarından dinlemeyi, anlamayı ve geliştirmeyi hedefleyen manifestosuyla yolları kesişen Ahmet Hocazâde, 57. konuk yazarımız olarak, İslam'ın Kavramları- Muârız'a ve Muhâfıza Dair ve Sûre Sûre Kur'an'da Mü'minlerin Vasıfları  etiket adı verdiğim yazılarından  5 Mayıs 2017 Cuma günü yayınladığım "SA4289/KY57-AHCZD1: Dünya'nınYükü; Muhâfız ya da Muârız'a dair" başlıklı ilk yazısından bu yana bir yazar, baba, eş, evlat, insan ve vatandaş olarak gören, medyayı ve sosyal medyayı ülkesi yararına kullanan, dikkatli, meraklı, araştırmayı seven, olayları, olguları kiminle nasıl değerlendireceğini iyi bilen, Türkiye'nin genel gündemini ve dinî meseleleri hiç sektirmeden takip ederek öne çıkan olaylara, olgulara ve kişilere dair olanı araştıran, soruşturan ve bizlerle paylaşan duygusal bir akla sahip olarak 74 yazısıyla Sonsuz Ark’a katkıda bulundu; kendisine ve fedakarlıklarına müteşekkiriz, onu yetiştiren anne-babasına, onu öylece koruyan, destekleyen eşine ve çocuklarına bu babda teşekkür etmek istiyorum.

Sonsuz Ark çıktığı sonsuza doğru yolculuğunda kişiliğine, kimliğine ve mesleğine olan saygısı net olan dostlarla yürümeye devam edecek.

Bu vesile ile Ahmet Hocazâde Beyefendi'ye ve ailesine sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir hayat diliyoruz.Seçkin Deniz, 16.01.2018, Sonsuz Ark, Eleştiri, TeşekkürSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.Seçkin Deniz Twitter Akışı