21 Kasım 2017 Salı

SA5201/SD825: Zihinsel Sayaç ve Modern Kargaşa

"İnsanın sorumlulukları sonraki nesilleri de kapsadığı için günümüze dair Zihinsel Sayaçlar üretmek zorundayız."


Çağın hâkimleri olma gayreti içerisindeki güçlerin amaçladığı şeyin 'kargaşa' olduğunu düşündürten birçok kanıt var; medya, sanat ve siyaset dünyasında yapılan manipülasyonlar, farklı disiplinlerin içerisinden seçilip alınarak gündelik hayata dahil edilmektedir. Bir din tartışması ya da döviz, altın, borsa, emtia fiyatlarındaki oynaklık, herhangi bir ülkede patlayan bomba, bir boşanma davası, tarihe dair bir figürün ansızın gündeme taşınması, seçimlerle ilgili herhangi bir siyasi çekişme sıradan insanı uzmanı olmadığı konularda aldatmaya yönelik binlerce kavram taşımaktadır.

'Hayat' ortak paydasında buluşan kavramların ait oldukları alanlardan koparak her gün biraz daha çok gündelik hayatın diline bulaştığını söyleyebiliriz. Bunun sebebi iletişimin önündeki doğal ve sentetik engellerin kalkması. Uzmanlık alanlarında anlam sorunu yaşamayan kavramların gündelik hayata sürüklenmesi ile yaşadıkları stres, kavramları değil o kavramlarla birdenbire yüz yüze kalan insanları yetersiz hissettiriyor. 

Doğal olarak gündelik dile taşınan her kavram onu gündelik dile taşıyan etken ve hâkim faktörün seçtiği çerçevede anlam kazanıyor; ya uzmanlık alanındaki anlamlarından koparılarak taşınıyor kavramlar ya da gündelik dilin baştan savma ilgisi ile sıradan ve değersiz bir geçişken olarak değer buluyor.

Hızla ilerleyen gündelik hayatın, birbirinden kopuk bireyler inşa etmesi, gündelik dilin yaşadığı bu kargaşayla doğrudan alakalı. Çünkü her alanda uzman olamayan zihinsel sayaç, beş duyu ile algılanan kavramları doğru tasnif edemeyerek bilincin boşluklarına her saniye düzenli bir şekilde 'kargaşa' olarak gönderiyor. Kavramların yerleşik hayatlarından çıkarılarak gündelik hayata taşınması insan zihnini yetersiz hissettirdiği için de algılanan her sözcük kargaşaya dönüşüyor bir nevi... Böylece iletişimin temel aracı olan dil, bireyin kendisini ifade etmesine engel oluyor; bu sebeple yirmibirinci yüzyıl insanının en büyük sorunu zihnindeki 'sayaç'a yüklenen gereksiz yüklerle başa çıkamama sorunudur.


Ekonomi, Din, Tarih, Hukuk- Adalet, Bilim-Matematik- Fizik-Tıp-Teknoloji, Uzay-Evren, Felsefe, Eğitim, Sanat, Dil, Politika, Savunma Sanayi-Güvenlik-Savaş-Barış, İnsan Hakları, Yönetim Sistemleri-Demokrasi-Monarşi, İletişim gibi temel uzmanlık alanlarından sıkışarak gündelik hayata taşan kavramların insanların tümü tarafından doğru bir şekilde algılandığı iddia edilemez; 'doğal  hayat'ı risk altında olan, iletişim kanallarından pompalanan yüksek hızlı bilgi akışına yetişememe telaşına düşen insanın bu saldırı altında kendini âciz hissetmesi, popülarite kaygısından beslendiği gibi, 'kargaşa'yı anlama kaygısından da beslenmektedir. Çünkü hemen her insanın zihinsel sayacı yaşanan bu modern kargaşayı tasnif edememekte ve her şeyi olduğu gibi anlayamama, anlatamama sıkıntısı yaşamaktadır; herhangi bir alanda uzman olan şahısların bile diğer uzmanlık alanlarıyla ilgili kavramların saldırısı altında olduğu gerçeği de bütün uzmanlık alanlarını tedirgin etmektedir.

Kuşkusuz her çağın 'kargaşa' konsepti farklıdır ve her çağ sıkıştığı anda kapanmaya mahkumdur, bu çağın yeni doğan insanlarla sürekli sıfırlanan insan zihni karşısında sonsuza dek başarılı olacağını düşünmek yanlıştır, bu çağ da başarısız olacaktır, ancak sonraki çağın insanlarına doğru bir algısal zemin bırakmak da en değerli miras olarak tanımlanabilir.

İnsanın sorumlulukları sonraki nesilleri de kapsadığı için günümüze dair Zihinsel Sayaçlar üretmek zorundayız. İletişimle var olabilen insanın iletişimdeki kargaşayı aşabileceği yetenekler geliştirmesi ancak biz öncekilerin çabalarıyla mümkün olabilecektir. 

Allah'a ve hayata, insana karşı sorumluluk hisseden her bir insan kendi uzmanlık alanlarıyla gündelik hayata taşınırken, kargaşayı ortadan kaldıracak geçiş dilini de üretmekle mükelleftir; doğru tasnif edilmemiş bilgi felakete giden yolun taşlarını döşer.


Seçkin Deniz, 21.11.2017, Sonsuz Ark, Sayaç 1

Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı