7 Kasım 2017 Salı

SA5124/SD809: Telveler 73

"Ortalama insan'a ait tüm yeteneklerin üstünde incelikle donanır bilge ve inanan insan..."


Allah, insanların ruhlarını yaratır... Onları "dünya" da bedenle giydirip, orada yaşamalarını diler...

Dünya'yı yaratır... İlk insanı topraktan var kılar; sonrakiler de topraktan ürer...

Her insan ruhu, belirlenmiş zamana göre bedenlenmek üzere dünyaya gönderilir... Ve belirlenmiş o zamanda, başlama emri verilir ve insan biyolojik evrelerden geçerek var olur...

Ruh ve beden birleştiklerinde, artık yeni bir form vardır; adı insan olan bir form...

Bu yeni forma uygun bir kimlik ortaya çıkar; insan, bu kimliği edinene kadar "öğrenir"... Öğrenmeye devam eder...

İnsan'ın bilişsel gelişimi, ergenlik döneminde "kişilik" kazanacaktır... Aile, çevre, toplum ve coğrafya kimlik oluşumundaki öğrenme sürecini sınırlar... Ve her insan, takdir edilen şartlarda dünyaya ait bir varlık hâline gelir...

O, belirlenen zamanda, belirlenen şartlarda özgür bırakılır... Pozitif ve negatif değerler ile yaşamak üzere özgür kalır...

Allah, dilediği her şeyi dilediği kıvamda ve ölçüde yaratır... İnsanları dünyada varkılmayı dilemesi onun takdiridir...

O, yeryüzünde yaşamaya bıraktığı insanları gözler...

İnsan, içinde yaşadığı dünya ve evren ile ardışık olarak genişleyen iç içe çemberler hâlinde ilişkiler kurar...

Ortalama insan, yakın çevresiyle sürekli yoğun bir ilişki durumundadır... Yirmi dört saatlik zaman diliminde, düşünceleri ve davranışları diğer insanların düşünce ve davranışlarına paralel olarak dar alanda çeşitlenir...

"Önemlilik" en önemli yöresel değişkendir... Ortalama insan, bu değişkeni çok önemser...

Düşünsel ve ruhsal devinimler diğer insan formlarıyla doğrudan ve dışarlıksızdır...

Bilgi, ortalama insan'ı daha geniş ilişki çemberlerine taşır... En son dünya'ya ait coğrafik çember vardır... Ve insan kademe kademe evren çemberine ulaşır...

Her geniş çember bir sonraki çemberi işaretler...

Ve ilişki çemberleri büyüdükçe ortalama insan kendisini yaratan gücü, Allah'ı fark eder...

Bilgi, öğrenme isteğine bırakılmış özgürlüktedir... ve dileyen öğrenir... Ki bu; Allah'ın insan'a verdiği en büyük özgürlüktür...

Allah, -diğer insanlar kendi hayatlarıyla meşgul iken- kendisini düşüneni ayrı tutar, onu daha çok çeker bilgiye...

Allah'ı düşünen ve Allah'ı işiten insan, diğer insanlardan ayrı tutulur...

Ortalama insan'a ait tüm yeteneklerin üstünde incelikle donanır bilge ve inanan insan...

Allah, kendisine inananı daha çok sınar... Ruhların, bedenlerden birer kimlik edinerek ayrılmalarına kadar geçen dünya zamanı, her insan için sınanma zamanıdır...

Allah'ı en çok düşünen, daima ta'zim ve taltif edilir...


Tarih: 03/01/2003 Saat: 21:23

TelvelerSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz

Hiç yorum yok :

Seçkin Deniz Twitter Akışı