24 Temmuz 2017 Pazartesi

SA4631/KY13-AO134: Korunmuş Kur'an, Alimler, Hadisler ve Akıl

"Kur'an korunmuş olduğu için bizler onun değiştiğine inanmıyoruz, ancak hadisler için böyle bir şey denilemez."


İlahi kitapların insan eliyle değişip değişmediğine dair tartışmalar hep süregelmiştir. İnancımıza göre önceki dinler değişikliğe uğratılmış sadece Kur'an ebediyete kadar koruma altındadır.


Allah'ın neden öncekileri korumayıp, son kitabını koruduğu tartışmaları bir yana, sonuçta müslümanlar vahyin yani geçmişe dayalı vahyin değiştirilebilecek olduğunu kabul etmekteler.


Kur'an geçmiş vahiy kitaplarının/dinlerin değiştirilmesini anlatırken onların alimleri /dinde ileri gelenleri tarafından değiştirildiğini belirtir. Yani bunu yapanlar, bakıldığında yaptıklarını din adına yaparlar.


Bu durum şunu gösterir: bir dinî metni o gün veya sonradan saygın görülen, din alimi olarak nitelendiren kişiler bozabilir- ki özellikle onlara atıf var-.

O halde dindar da olsa insan hevâ ve hevesleri nedeniyle çok değer verdiği şeye zarar verebilir. İşte nasıl geçmiş kavimlerin din alimleri hatadan münezzeh değillerse, sonrakiler de değildir.


Kur'an korunmuş olduğu için bizler onun değiştiğine inanmıyoruz, ancak hadisler için böyle bir şey denilemez.


Geçmiş dinlerin o döneme şahitlik etmiş bağlıları, alimleri eliyle yaşananların, İslam peygamberi sonrasında da yaşanması mümkündür. 


İslam tarihinde sahabeler arasında yaşanan kavgaları kabul ederiz de onların peygamber sözlerine eklemeler, değiştirmeler yaptığına inanmayız! Bu mantığın anlaşılan hiçbir yanı yoktur. 


Sahabe de geçmişteki ve günümüzdeki insanlar gibiydi. O nedenle insanlığın bir dönem yaşadığı şeyler, her dönem yaşanabilecek şeylerdir..

İslam, üstün akılla/akletmekle anlaşılır. Kur'an bu dille geçmiş dinlerin halini anlatmasaydı sahabe peygambere inanır mıydı?


Bugün açın bakın yahudi ve hıristiyan kaynaklarında din adına her şey var. Buna rağmen İslâm gelmişse bunun aklî nedenleri var.

İmam-Hatip okumadım, Arapça bilmem. Yani bu benim tarihten bugüne din adına olup biteni anlamama, akıl yürütmeme engel mi?

Din denince bir yanda her şeyi kutsallaştırıp dokunulmaz kılanla, bu korkuyla hiç bulaşmayanların manzarası geliyor akla.


Olayları analiz ederken her şeyi yerli yerine oturtmalıyız. 


Adnan ONAY, 24.07.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar

Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı