22 Kasım 2016 Salı

SA3671/SD568: "her şey yok'tan yaratılmıştır" /24.12.2005/ 428. patika


...yok/yokluk yok'sa yok'tan var etmek ne demektir?...
...yüce yaratıcımızın her şeyi yok'tan var ettiği, insanın bildiği en kesin gerçeklerden biridir...
...bilimsel çalışmalar bugün insanı ikna edebilecek düzeye geldiyse de, henüz birçok iblis ardılı insan bunu kabullenmiş değildir...
...zaten bu ardılları tartacak değiliz...
...varlık, Allah'ın var ettiği her şeyi içerir ve Allah, varlığı yoktan var etmiştir...
...ancak hiçbir şey yok iken sadece Allah vardı...
...yokluğun yokluğunu, yaratılmış olan insanlar için kabullendiğimizi hatırlatarak, insanın yokluğa dair ürettiği ne varsa, onun zaman, mekân ve zekâ ile diğer yardımcı araçlardan yararlanılarak varlığa dair terimlerle ölçülebildiğini tekrarlayalım...
...ve varlık ve yokluğun insanların algılarına göre değişen bir temelle sorgulandığını söyleyelim...
...yokluğun yokluğuna kadar ulaşan çıkarımların tamamı insan bilgisine dayalıdır...
...ve bunda çelişki yoktur...
...kastettiğimiz yokluğun yokluğu, varlıksal yokluktur ve bu yokluk, varlığın altkümesidir...
...insan, Allah'ın neleri yarattığını bilmemekte, bildiğine var, bilmediğine yok demektedir...
...oysa yaratıcımızın sabit ve kesin olarak bize bildirdiği yokluk, bizi ve yaratılmış olan varlığı kapsar...
...ve o yokluk, varlığımızın kaynak olarak beslendiğinden fazla büyük ve insan tarafından algılanabilirliği mümkün olmayan bir gerçekliktir...
...bu yokluğu analiz etmemiz de imkânsızdır...
...biz varlıksal yokluğu analiz ederek, onun zamana, mekâna, ruhsal bileşenlere ve diğer yardımcı araçlara göre algılanabilirliği üzerine fikir üretebiliriz...
...bu açıklama ile yok iken var edilen her şeyin sadece ilahî bilgi dahilindeki yokluktan üretildiğini düşünebiliriz; ancak ilahî bilgi dahilinde yokluğun imkansız olduğunu varlık/yokluk ayrımına sadece insanın muhatap olduğunu görürüz...
...orada kastedilen yokluk da, yaratılmamış olanı içerir...
...bir adım sonrasında düşünebileceğimiz en önemli şey, bizi yeniden varlık ve yokluk analizindeki genelliğe götürecektir ve biz yaratıcımızın kastettiği yokluğun insan algılarına göre yokluk olduğunu ısrarla belirteceğiz...
...bu ısrarımıza en büyük destek şu önerme olacaktır: "Allah için varlık ve yokluk diye bir ayrım yoktur..."
...ve büyük bir olasılıkla, ilahî bildirilerde kastedilen "her şeyin yok'tan var edildiği" bilgisi, muhatap alınan insanın algı durumu/kapasitesi kastedilerek verilmiştir...
...ve her şeyin yaratıcısı olan Allah vardır...
...sırf bu sebeple yokluk yoktur, demek de yeterlidir...
...iblis, bu algı kanalına girerek, insanların zihinlerindeki yokluk kavramını genişletmeye ve dolayısıyla yaratıcı'nın yokluğunu kabul ettirmeye çalışır...
...felsefe'nin üzerinde yoğunlaştığı yokluk budur ve bu tesbit bize insanın gerçek ve açık bir düşmanla karşı karşıya olduğunu somut bir şekilde anlatır...
...bilimsel bilgi oluşturucularının yoktan madde üretmeyi hedeflediği 21. yüzyıl, insan algılarına göre mümkün olabilecek şekilde birçok şeyin somutlaştırıldığı bir yüzyıl olacaktır...
...ve insanlar yaratıcı'mızın kastettiği yokluğun kendileri için nasıl algılandığını ve söz edilen o yokluktan insanın nasıl madde ürettiğini somut olarak göreceklerdir...
...ve gerçekte yokluk yine yoktur...

seçkin deniz

pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı