23 Eylül 2016 Cuma

SA3459/KY36-CK105: Türkiye'de Kadın İstihdamı Düşüyor mu?

"Son 10 yıllık gelişime bakıldığında, erkek çalışan sayısı ortalama yıllık %2.2 artarken kadın çalışan sayısı %5,4 oranında artıyor."


Özellikle uluslararası medyada ve akademide yaygın kullanılan bir argüman var: Türkiye'de son on yıllarda kadın istihdamı düşüyor...

Bu elbette AK Parti iktidarına yönelik oryantalist bir yaklaşımı da içinde barındıran bir analiz olarak değişik zamanlarda ısıtılıp yeniden tekrarlanıyor. Kadın istihdamı düşüyor argümanı “İslamcı” bir partinin iktidarında kadınların ezildiği algısını oluşturmak için epey kullanışlı oluyor.

Öncelikle şunu not düşmekte fayda var:

Türkiye'de kadının istihdama katılımı Avrupa ortalamasına göre çok düşük. 2014 yılının verilerine bakarsak, kadın istihdam oranı %26,7. Bu oran erkek istihdamında %64,8. Yani kadınlar erkeklerin 38,1 puan gerisinde.

Avrupa Birliği'nde kadın istihdamının en yüksek olduğu ülke İsveç (%72,5) en düşük %39,9 ile Yunanistan. AB ortalaması ise %58,8. Yani Türkiye bu ortalamadan 22 puan geride.

Ancak Türkiye’de kadın istihdamı azalmıyor, aksine artıyor.

Türkiye’de kadın istihdamının azaldığı argümanı istatistiklerin yanlış okunmasının sonucu.

1950 yılında kadın istihdamı oranının %80, bugün ise %27 olduğunu istatistiksel olarak göstermek mümkün. Ve bu istatistiği rakamlarla yalanlamak da...

1950 yılında Türkiye'de nüfusun %75'i kırsal alanda yaşamaktaydı. Köyde yaşayan kadın-erkek herkes istatistiksel olarak istihdamda gözükmektedir.

Dolayısıyla şehirleşme ile köyde istihdamda gözüken kadınlar, şehirlerde iş gücü dışında görünmektedir.

Kadının ücretli istihdamı açısından kadın istihdamı ise 1950 yılından beri artmaktadır.

Örneğin 1988 yılında tarım dışı çalışan kadın sayısı 1 milyon 215 bin iken (sanayi 448 bin, inşaat 15 bin, hizmetler 752 bin), 2009 yılında bu sayı 2 misli artarak 3 milyon 425 bine yükselmiştir (sanayi 862 bin, inşaat 39 bin, hizmetler 2 milyon 524 bin). 2016 yılında ise tarım dışı kadın istihdam sayısı 5 milyon 616 bindir. (Sanayi 1 milyon 219 bin, inşaat 90 bin, hizmet sektörü 4 milyon 247 bin.) Yani Türkiye'de kadın istihdamı sürekli artmakta.

Son 10 yıllık gelişime bakıldığında, erkek çalışan sayısı ortalama yıllık %2.2 artarken kadın çalışan sayısı %5,4 oranında artıyor.

Bu rakamların daha da artması gerektiği muhakkak. Ancak "Türkiye’de kadınlar evlere kapanıyor, çalışma hayatından uzaklaşıyor" tespitleri yapmak akademik değil, siyasi bir tutum. Ve rakamlarla yalanlanan bir argüman...


Ceren Kenar, 23.09.2016, Sonsuz Ark, Konuk Yazar
Ceren Kenar Yazıları
Sonsuz Ark'ın Notu: Ceren Kenar Hanımefendi'den yazılarının yayınlanması için onayı alınmıştır. Seçkin Deniz, 31.08.2015


İlk yayınladığı yer: Türkiye Gazetesi

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/ceren-kenar/593312.aspx

Seçkin Deniz Twitter Akışı