14 Mayıs 2016 Cumartesi

SA2895/KY13-AO72: Devletlerin İdeolojileri Var mı?

"Kaliteli yaşamak demek onun sunduğu ve topluma değer olarak kabul ettirdiği şeyleri yaygınlaştırmaktan geçer."


Elbette var.. Ömür hep o devletin ideolisini bir yerlere evriltmekten geçer. Devletin resmi ideolojisine karşıt kendi ideolojisini devlette hakim kılmaya çalışan kitleler siyasal/sosyal örgütlenmeye giderek sonuç almaya çalışırlar.

İktidara geldiklerinde de hem resmi ideolojiye, hem halkın beklentilerine, hem konjonktüre, hem de kendi ideolojilerini devlet aygıtı üzerinden kitlelere yaymaya, onları etki altına almaya çalışırlar. Bunu yapabilmek için iktidarda kalabilmek, iktidarda kalabilmek için de genel konjonktürle çatışmadan, halkı memnun etmeye mecburlar. 

Halkı memnun etmenin yolu ise, halkı daha iyi yaşatmaktan yani dünyada iyi bilinen ne varsa onları halkla buluşturmaktan, halka sunmaktan geçer. Bu özet itibarıyla lüks yaşamı yaygınlaştırmak anlamına gelir.

Lüks yaşam dediğimiz şey ise küresel sermayenin teknolojik yenilikleri kullanarak daha çok kazanma adına ürettikleri şeylerin tüketilme oranıyla ilgilidir. Bunları bir toplum ne kadar tüketiyorsa, o kadar lüks içerisinde, o kadar kaliteli yaşıyor demektir.

Tüketim denince de bundan bireysel tüketimi anlamayız.Toplumsal/kitlesel tüketim araçları da yaşam kalitesini belirleyen araçlardır. Buna yol, köprü, uçak, internet vs gibi bir çok şey girdiği gibi hizmet sektörünün sundukları da eklenmelidir.

Bütün bu yaşamı bizlere sunan/sunacak olan sistem kapitalizmdir. Zira kapitalizm, sermaye ve teknolojinin toplandığı yapının adıdır. Onun belirlediği yaşam standartları bir kalite unsurudur. 

Kaliteli yaşamak demek onun sunduğu ve topluma değer olarak kabul ettirdiği şeyleri yaygınlaştırmaktan geçer. 

Böylece kapitalizm ideolojilerimiz ne olursa olsun hepimizi aynı pota içinde eriten "daha iyi yaşama" metaforuna sokar.

Böylece ideolojilerimiz, kapitalizmin buyurganlığı altına girer. Bizler bir yandan farklı ideolojilere sahip olduğumuzu öne sürerek onları hakim kılmak isterken bir yandan da daha iyi yaşam adına kapitalizmi yaygınlaştırırız. Kapitalizm bizlerde ortak bir yaşam oluşturur ve haliyle de ortak bir düşünce oluşturur. 

Benzeşme o derece yaygınlaşır ki adeta aynı fabrika malına dönüşürüz.

O halde farklılığımız ne?


Adnan ONAY, 14.05.2016, Sonsuz Ark, Konuk Yazar

Seçkin Deniz Twitter Akışı