7 Ocak 2016 Perşembe

SA2309/KY41-KT6: Melodik Kibir

“Büyük Şair” diye nitelendirilen adamların lise seviyesinde şiir yazdığı, “Solist” olarak nitelendirilen kimselerin şarkılarındaki detoneleri, “Ressam” denilen kişilerin sadece saçmalıklar karaladığı; dünyadaki iyi örnekleri önlerine koyarak topluma anlatılmalıdır.


İstisnaları olmakla birlikte sanatçı dediğimiz varlık kibir sahibidir. Bu kibir bazılarında güçlü kişiliğin etkisiyle ehlileşirken, çoğunlukla topluma tepeden bakmak ve sorulduğunda asla tanımlanamayacak muğlak bir ütopyayı arzulamak olarak tezahür eder. 

Bu nedenle birçok toplumsal yıkımlarda sanatçıların başı çektiğini görürsünüz. Rönesans döneminde zuhur eden ve günümüzde İslam dünyasına da bulaşan din ve değer karşıtı sanatçı akımı, asla pratikte anlam ifade etmeyen söylemleri topluma dayatagelmiştir. 

Sanatçı dediğimizde iki grubu kastederiz:

  1. Sadece bireysel alanlarda sanat üreten apolitik sanatkârlar
  2. Sanat konusunda üretken olmayan ve yaptıkları işler siyasi taraftarlarınca şişirilen yarı amatörler.

Toplumları ahlâken yozlaştıran grup genelde ikincisidir. Bu kişiler her siyasi olayda poz verirken, daha önceleri off the record ortamlarda halka küfür edişlerini artık alenen yapmaktadır. Fakat herkes onların ahlaki düşüklüğüne dikkat kesilirken, bu kişilerin sanatlarındaki amatörlükleri gözden kaçmaktadır. 

Eğer onların sanatlarındaki zayıflıklarını gündeme getirirseniz paradigmaları çökecek, ruh halleri altüst olacaktır. “Büyük şair” diye nitelendirilen adamların lise seviyesinde şiir yazdığı, “solist” olarak nitelendirilen kimselerin şarkılarındaki detoneleri, “ressam” denilen kişilerin sadece saçmalıklar karaladığı; dünyadaki iyi örnekleri önlerine koyarak topluma anlatılmalıdır.

Sanatlarındaki zayıflıklarını gündeme getirmek bu kişilere karşı toplum gözünde oluşan “lahuti ilhamlarla konuşan birer melek” izlenimini kıracaktır. 

Bir diğer mesele de modern dünyanın “sanat olmazsa olmaz” algısıdır. Bu doktrin insanlığa “sanatsız bir hiçsiniz” fikrini sunar. Haftaya bu konuyu irdeleyeceğim. 


Kemal Taner, 07.01.2016, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Müzik, Sanat


Seçkin Deniz Twitter Akışı