31 Aralık 2015 Perşembe

SA2273/KY41-KT5: Müzikli Makalelerin Hal-i Pür Melali II

"Kayda çağırabileceğiniz bir enstrüman virtüözünüz olmadan kültürel iktidar tartışmasında zayıf tarafta olmak mukadderdir."


Geçen haftaki yazımda muhafazakar kesimin müzik alanındaki durumunu anlatmıştım. Bu hafta da aynı konuya devam edeceğim.

Muhafazakar camianın ortaya koyduğu müzik anlayışı genelde siyasidir. Zaman zaman da soyut anlamlar taşıyan tuhaf şiirlerin bestelendiği örnekleri de görmek mümkündür. Bunun nedeni arabesk ve pop müziğin ısrarlı karşı cins vurgusuna bir tepkidir diyebiliriz.

Bir diğer açmaz ise, amatörlüğün kutsanması nedeniyle çeşitli dallarda uzman sanatkârlar yetiştirilememesidir. Şöyle ki; muhafazakar/İslami hassasiyete sahip bir sanatçı albüm çıkarmak istediğinde, kapısını çalabileceği profesyonel bir stüdyo, enstrümanist veya tonmeister neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu nedenle camia dışından profesyonel kimselerin kapısı çalınır.

İlâhiyat, akademisyenlik vb. alanlarda sayısız uzman yetiştiren muhafazakar dünya, bir enstrümanist veya ses mühendisinin de yetiştirilmesi gerektiğini kavramak zorundadır. Kayda çağırabileceğiniz bir enstrüman virtüözünüz olmadan kültürel iktidar tartışmasında zayıf tarafta olmak mukadderdir.

Sanat insan var oldukça olacak bir olgudur. Bu nedenle onu yok saymak veya kaçınmak gerçekçi bir çözüm olmaz. Fakat sanat aynı zamanda ustalık gerektirir. Amatör kalmak ve bunu kutsamak ortaya koyduğumuz eserin diğerleri yanında cılız kalmasına neden olacaktır. Ve müzik özelinde söylersek, insanlar ustalıkla yapılmış olan esere teveccüh edecektir.

Çözüm sanıldığı kadar zor değil: çocukların küçük yaşlarda enstrüman ve/veya müzik teknolojileri ile tanışması sağlanmalıdır. Burada kurslar yoluyla siyasi iktidar bir çaba gösterse de, ailelerin de sanat eğilimleri olan çocukların yönlendirilmesi konusunda daha girişken olması büyük öneme haiz.


Son bir not: Teknolojiyi sakın eş geçmeyin. Teknolojinin müziğin ruhunu öldürdüğüne dair eleştiriler de, amatörlüğü kutsayan ve yeni şeyler öğrenmekten ürken felsefenin ürünüdür. 


Kemal Taner, 31.12.2015, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Müzik, Sanat


Seçkin Deniz Twitter Akışı