29 Ekim 2015 Perşembe

SA1966/TG156: Özgür Masonların Batı Medeniyeti’ndeki Tahribatı-2

"Çift-düşünme (aynı anda iki zıt fikre sahip olma) resmi olmayan bir dil haline dönüştü; Kürtaj, “Seçme Özgürlüğü ve Kadın Hakları"nın bir parçası olarak kabul edildi; Cinsel Sapkınlık “Alternatif” bir hayat tarzı haline geldi."

The Freemasonic Destruction of Western Civilization 2

1900'ler

Nakit para kullanımı savunucusu Başkan William McKinley, 1901 senesinde başka bir “yalnız çılgın” tarafından suikasta uğradı. Yerine geçen Theodore Roosevelt bir Özgür Mason (Kripto Yahudi) ve Anglofil’di (İngiliz hayranı).

Scofield İncili, Yahudi olmayan güvenilir kesim arasında “Kehanet”in Yahudi yorumunu yaymaya ve Hristiyanlığı Yahudileştirme faaliyetlerine başladı. Özünde çelişkili “Yahudi-Hristiyan” tabiri o tarihlere dayanmaktadır.

1913 tarihinde modern zamanların en büyük dolandırıcılık araçları olan “Gelir Vergisi” ve “Merkez Bankası” ortaya çıktı. Carniege vakfı, hesabında bulunan paranın kazara oluştuğu yalanını ortaya atarak bundan iki yıl önce “Vergiden Muaf” bir şekilde kurulmuştur.  

Tefeciler, uzun ve zehirli dişlerini Amerika’nın kan dolaşımına soktuktan kısa bir süre sonra ABD Birinci Dünya Savaşı’na dâhil oldu. “Demokrasi ile dünyanın daha güvenilir bir yer haline getirilmesi için” bütün finansman banka kredileri (yüksek faiz) ile sağlanmaktaydı. Gerçekte ise bu, Avrupa ve Amerika’nın Beyaz Hristiyan gençliğini hedeflemekte olan başka bir büyük Yahudi ritüel cinayetiydi.   

1915’te Türkiye’ye karşı isyan etmeleri karşılığında Filistin toprakları vaat edilen Araplar, İngilizler tarafından aldatılmıştı (“Arap Lawrence” hikâyesi). Ünlü Balfour Deklerasyonu, Yahudilerin Amerika’yı İngiltere’nin yanında savaşa sokma çabalarına karşılık bir hediye olarak aynı toprakları onlara vermeyi vaat etmekteydi. Günümüzde haydut devlet İsrail’deki tüm problemler bu kaynaktan beslenmektedir.   

Aynı sene içerisinde, savaş sonrasında İngiltere İmparatorluğu’nun karşısında ekonomik anlamda en büyük rakip olma potansiyeline sahip Rusya’yı çökertmek için “Komünizm” ortaya çıkarıldı. Bunda oldukça başarılı da olundu; Rusya, Marksizm’den kaynaklanan ekonomik zararı hala düzeltebilmiş değil. Ve Rusya’nın nüfusu, komünizm belası olmasa şimdi olması gerekenin ancak yarısı kadardır. 
  
1919 Versay Anlaşması sırasında, pratik anlamda 1917 Birinci Dünya Savaşı galibi olan Almanya, Amerika’nın İngiltere tarafında savaşa girme sebebinin Filistin topraklarını ele geçirmek isteyen Dünya Yahudi Siyonistleri'nin sahne gerisindeki faaliyetleri olduğunun farkına vardı. 

Almanlar, Yahudiler tarafından arkadan bıçaklandıkları için haklı olarak kızgınlardı. Alman halkında tüm Yahudiler aleyhine ortaya çıkan bu haklı öfke, Hitler’in Nasyonal Sosyalist Hareketi'nin yükselmesine yol açmıştır.  

1930'lar

Özgür Mason Franklin D. Roosevelt uluslararası bankerlerin emriyle dolara altın desteği uygulamasını kaldırdı.

1940'lar

Montana’dan Kongre üyesi Thorkelson, 19 Ağustos-5 Eylül 1940 tarihleri arasında Kongre’de dokuz konuşma gerçekleştirerek İngiltere’nin dünya hâkimiyeti planını ve gelecekte dünyada çıkarmayı planladığı kargaşaları ortaya koydu. 20 Ağustos tarihli konuşmasında okuduğu ve evlilik yoluyla İngiliz aristokrasisinin içine girmiş Yahudilerin isimlerinin bulunduğu liste dört daktilo sayfasından oluşuyordu (ve bu sırada tarih 1940’tı).

7 Aralık 1941 tarihinde, Özgür Mason Winston Churchill ve Franklin Roosevelt, hem İngiltere hem de Amerika tarafından Japonların kullandığı kodlar çözülmüş olmasına ve her ikisi de saldırının olacağını bilmesine rağmen yaklaşan bu “Sürpriz” saldırı için Pearl Harbour’da bulunan Amerikan askerlerini uyarmamıştı. 

O gün Japonlar sadece kullanım süresi dolmuş savaş gemilerini ve kruvazörleri bombalamıştı, diğer tüm uçak gemileri manevra için açık denizdeydi. Amerika’nın, bankerler tarafından finanse edilen ve “tüm savaşları bitirecek olan savaşın” içine çekilmesi bu şekilde gerçekleşmiş oldu. 

Rockefeller’in dünya çapındaki mal varlıkları (Standard Oil), 1945’te II.Dünya Savaşı’ndan herhangi bir zarar görmeden çıkmıştır. 

Savaş sonucunda Rusya’nın kaybı 20 milyon (ölen ve yaralanan askerler); Almanya’nın kaybı 10 milyon; ABD’nin yaklaşık bir milyon; İngiltere’nin ise 700 bin kadardı.  

Japonlar haricinde savaşta ölenlerin büyük çoğunluğu Avrupa kökenli beyaz Hristiyanlardı. Böylece bir diğer büyük Yahudi ritüel cinayeti tarih kitaplarındaki yerini alıyordu.
  
1950'ler

1954 senesinde Yüksek Mahkeme tarafından 1896’dan beri geçerli olan Eğitim Kurulu kararı kaldırılarak hala devam etmekte olan, siyahilere yönelik sahte “Sivil Haklar” hareketine yol verildi. 

Dokuza-sıfır oy birliği ile alınan karar sekiz Özgür Mason ve bir Siyonist Yahudi (Felix Frankfurter) tarafından geçirilmiş, daha önceki meşru emsal kararlar yok sayılmıştı. (Çev: Yazar 1954 senesinde siyahiler ile beyazların okullarının birbirinden ayrılmasının anayasaya aykırı olduğunu ifade eden Yüksek Mahkeme kararından bahsediyor. Karşı çıkmasına bakarak beyazlar lehine ırkçılık yaptığını söyleyebiliriz. Daha önceki “Beyaz Hristiyan” vurgusunun temelinde de bu ırkçılık yatmaktadır

Kripto Yahudilik (Özgür Masonluk) bu zamanlardan günümüze son hızla çalışmalarına devam etmektedir. Talmud kaynaklı içtihat kararlarını zorla uygulamakta olan yargıçlar, gitgide daha despotça ve otokratik kararlara imza atmıştır. Ortaya çıkarılan Yahudi “soykırımı” iddiaları ile Almanya ve Amerika finansal anlamda bitirilmek istenmiştir.  

1960'lar

1963 senesinde John F. Kennedy yine yalnız bir çılgın tarafından suikasta uğruyordu. Neredeyse tamamı Özgür Masonlardan oluşmakta olan Warren Komisyonu (The Warren Coommission) olayla ilgili tüm detayların üzerini örttü. Kennedy’nin ölümcül hatası, kendi para kaynağımıza neden faiz ödemek zorunda olduğumuzu sorgulamaya başlamasıydı. 

1964’te Amerika, Başkan Lyndon Johnson tarafından İngiliz mühendisliğinin eseri olan başka bir saçma savaşın içine sürüklendi: Vietnam Savaşı. İngiliz gemileri Haiphong Limanı’na her gün girip çıkarken Özgür Mason Lyndon Johnson kendi generalleri ve amirallerinin limanı mayınlama önerisini reddetmişti. Özgür Masonların gizli planları göz önüne alınmadığında askeri manada bu durumun anlaşılması son derece zordur. 

Başkan Lyndon Johnson, uluslararası bankerlerin emriyle tüm gümüş paraları Amerikan para sisteminden çıkarmıştır. Böylece gerçek olanla son bağlantı da kesilmiş, ama halk hala olayın farkına varmamıştır. 

Bankerlerin ütopyasına yaklaşılırken atılacak sadece bir adım kalmıştı: “Parasız Toplum”. Okullarda gerçekleşen beyin yıkama sayesinde saf halk, merkez bankasındaki banknotların hala “Para” olduğunu düşünüyor. Gerçek anlamda tüm sistem sadece “Kredi” üzerinden çalışmaktadır ki bu kredi, ünlü hikâyedeki kralın elbiseleri kadar görünmezdir.  

İngiltere büyük ülkeleri zapt etmek için bu ülkelerin başına suç ve uyuşturucu problemlerini sarıyordu; bu politika gereğince Amerika’ya uyuşturucu akışı başladı. 

İngiltere tarafından uygulanan bu politika, Kraliçe Victoria zamanında Çin’e karşı gerçekleşen Afyon Savaşları ile birlikte başlamıştı. 

Şarkı sözlerinde uyuşturucu kullanımını methederek, ırkçılık probleminden sonra Amerika’nın ikinci en büyük sosyal problemini ortaya çıkaran ve önemli bir görevi yerine getiren Beatles, daha sonraları Kraliçe tarafından şövalye unvanı verilerek ödüllendirilecekti.  
  
Kadınlar, uluslararası bankerlerin büyük planı gereğince borç köleliği sisteminde çalışmaya başladılar. “Feministler” hiçbir zaman kendi suçlarını örterek, halkı baskı altında tutmaya çalışan tefecilerin kendilerini bir maşa olarak kullandıklarını anlayamadı.  

Çift-düşünme (aynı anda iki zıt fikre sahip olma) resmi olmayan bir dil haline dönüştü; Kürtaj, “Seçme Özgürlüğü” ve "Kadın Hakları"nın bir parçası olarak kabul edildi; "Cinsel Sapkınlık" “Alternatif” bir hayat tarzı haline geldi.

1970'lerden 1990'lara

Devlet okullarındaki çocuklara basit fonetik yerine “Tam Kelime” metodu ile okuma öğretildi. Sağır ve Dilsizler için icat edilmiş olan bu okuma metodu, İngilizce öğrenmeyi 26 harf yerine binlerce sembol barındıran Çince öğrenmek kadar zor bir hale getirmekteydi. Tam Kelime metodunun tek amacı, Amerikan öğrencilerine bu yazının bulunduğu site gibi web sitelerini okumaktan alıkoymak ve bankerlerin ne kadar yozlaşmış ve şeytani insanlar haline geldiklerinin anlaşılmasına engel olmaktı.   

Bu yozlaşmış sistemin tümüne vergiden muaf vakıflar tarafından para sağlanmaktaydı; fakat Evde Verilen Eğitim ile Katolik Okul Sisteminin gelişmesi sayesinde bir dereceye kadar bu tefecilerin planlarına mani olunmuştur.

Bir laboratuvarda üretilen AİDS virüsü sayesinde insanların daha fazla çocuk yapmaktan korkmaları sağlandı. Nüfus artışına yönelik bankerlerin savaşı ilerlemesine rağmen on binde bir insan bile bunun gerçek sebebi hakkında şüphe duymuyor. Bu savaş, ne olduğu bilinmeden ve herhangi bir engelleme ile karşılaşmadan sürmeye devam ediyor.   

Kıyamet Senaryosu politikaları ile banka kartelleri tarafından gelecekte planlanan III. Dünya Savaşı’nın propaganda temeli oluşturuluyor. Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa yerleşkesinde bulunan ve uzun yıllar önce yıkılan tapınak için İngilizler tarafından Siyonist Yahudilere yeniden inşa izni verildiğinde bu savaş başlayacaktır.   

Sözde Televangelistler (Televizyon yoluyla misyonerlik yapan kimse) tarafından Hristiyanlığın Yahudilik versiyonu (Yahudi-Hristiyan) vaaz edilmektedir. Yahudi-Hristiyan vaizler tarafından İsrail’e düzenlenen seyahatler ve kehanet konferansları oldukça büyük bir iş sektörü haline gelmiştir. Bu vaizlerden biri olan Jerry Falwell’e İsrail tarafından Siyonizm’e hizmetleri nedeniyle özel bir uçak hediye edilmiştir.    

Bir dolarlık banknotun arkasında yer alan “New Age” (Yeni Çağ- Novus Ordo Seclorum) [Çev: Yeni Dünya Düzeni] bir gerçeklik haline dönüşmektedir. Kehanet tacirlerine göre Tanrı'nın Yeryüzündeki Krallığı yaklaşmaktadır.  

Kürtaj cinayetleri daha önceki savaş zayiatlarının hepsini geçerek otuz milyonu geçmiş ve Yahudi ritüel cinayetleri zirveye ulaşmıştır. 

Bankerler her şeyi ele geçirdiklerini düşünüyor. Tefecilerin gerçek manada ütopyası olan parasız toplumun gerçekleşmesi çok yakın. Ancak internet sayesinde gerçekleşen sansürlenmemiş bilgi alışverişi tefecilerin planlarına sekte vurabilir. 

Brian Kennedy 

<<İlk Bölüm

Tamer Güner, 29.10.2015, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Çeviri, 

Makalenin Orijinali:
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/freemasonic_destruction.htm

Seçkin Deniz Twitter Akışı