23 Ekim 2015 Cuma

SA1936/TG154: Özgür Masonların Batı Medeniyeti’ndeki Tahribatı-1

"Talmud kaynaklı boyunduruk hâlâ İngiltere ve İrlanda’da yaşamakta olan Anglosaksonların ve Keltlerin boynunda ağır bir şekilde durmaktadır."

The Freemasonic Destruction of Western Civilization 1

Tarih bize on dördüncü ve on yedinci yüzyıllar arasında Yahudilerin birçok Avrupa ülkesinden sürgün edildiğini söylüyor. Bunun sebebi genellikle Yahudi Ritüel (Kurban) Cinayetleriydi.(1) 

Büyük ve iyi donanımlı ordusu için paraya ihtiyacı olan Oliver Cromwell, bunun için zengin Amsterdam Yahudilerine yöneldi. Adamlarına vereceği parayı sağlayabilmek için Yahudilerin İngiltere’ye dönmelerine izin vermesi gerekiyordu. (Encyclopedia Judaica’da yer alan makalede bundan bahsedilse de olay sterilize edilerek Cromwell’in hümanist bir nedenle buna izin verdiğini söyleniyor.)

Kendisinden önceki Judas Iscariot gibi Cromwell de İngiltere’yi ve ruhunu otuz gümüş parçasına satmıştır. Diğer yandan halen dünyanın acısını çektiği bir dizi olayın fitilini ateşlemiştir. Talmud kaynaklı boyunduruk hâlâ İngiltere ve İrlanda’da yaşamakta olan Anglosaksonların ve Keltlerin boynunda ağır bir şekilde durmaktadır.  

1700'ler

Amerika’ya yerleşen ilk yerleşimciler Masonik Locaları da beraberlerinde getirdiler. Bu durum Yahudilere yeni ülkeye nüfuz etme ve altını oymak için bir imkân sağladı.  

İlk Anayasa Kongresi (1787) gizli bir şekilde ve Yeni Dünya Düzeni’nin (ve Özgür Masonların) ilk başkanı olan George Washington yönetiminde Philadelphia’da gerçekleştirildi. Kongrede yer alan 55 temsilcinin 31 tanesi özgür masondu. Patrick Henry ve Benjamin Harrison gibi karşıt görüşlü temsilciler doğrudan devre dışı bırakılmışlardı. Bu süreçteki kirli ilişkiler, Masonik (Kripto Yahudi) çevreler tarafından Amerikan tarih kitaplarından temizlenmiştir. 

Sözde “İnsan Hakları Beyannamesi” tarafından “İnanç Özgürlüğü” güvence altına alınmıştır. O zamanlar insanlar tarafından neredeyse hiç fark edilmemesine rağmen bunun asıl nedeni özgür masonların şeytani işlerini hiçbir engelle karşılaşmadan yapabilmelerini sağlamaktı. 

Aynı Anayasa’da yerini almış olan sözde “Kuvvetler Ayrılığı İlkesi”, Özgür Mason (Kripto Yahudi) yargıçların görevden alınmasına neredeyse hiçbir olanak bırakmıyordu. Böylece yeni kurulan cumhuriyetin kaderi en başından belirlenmiş oluyor ve bugün çok uluslu bir çöplük haline gelen “Demokrasi” evrimi için gerekli zemin hazırlanıyordu.  

Amerikan hukuk sistemi, içtihat hukukunun Talmud pratiklerine göre ince ayrımlar ve kılı kırk yaran nüanslar üzerine kurulmasını kutsallaştırmıştır. Böyle bir sistemde karalar ak veya aklar kara haline getirilebilir. Sistem tiranlığa yönelik ısmarlama bir reçetedir ve görünmez otoritelerin (uluslararası bankerler) manipülasyonu ile oluşmuştur. Şüphesiz en başından beri niyet zaten buydu. Yahudiler iki bin yıldan beri hahamları tarafından bu habis sistemle kontrol altında tutulmaktadır.   

Toplumun temel taşı olan aile kurumuna Amerikan Anayasasında herhangi bir atıf yoktur. Siyahi köleler, görünürde pamuk toplamak için getirilmiş olsa da gerçekte amaç gelecekte ırkçı çatışmalar için ortam hazırlamaktır.  

1800'ler

İngiltere, 1812 Savaşı’nı kaybedince Britanya İmparatorluğunun eski kolonisini yeniden fethetmeye yönelik planı, aşikârdan gizli yönetim şekline dönüştü. Dysart Kontu (Oliver Cromwell’in gözdesi olan Elizabeth Murray, Dysart Kontu’nun kızıydı) planı olarak bilinen bu planın ilkeleri günümüzde hâlâ takip edilmektedir.   

1820 senesinde kampanya vaatlerini gerçekleştiren Başkan Andrew Jackson, merkez bankasını feshederek tüm ulusal borçları ödedi ve bu yüzden uluslararası hortumcuların öfkesini üzerine çekti. Bir suikast girişimine uğrasa da bu teşebbüs başarısızlıkla sonuçlandı.  

Mezhepler, Amerika’ya “İnanç Özgürlüğü” doktrini kisvesi altında taşınmış ve Yahudi Mesihçilik faaliyetlerine başlanmıştır. 

Plymouth Kardeşliği Hareketi (Mezhebi) Amerika’ya Kripto Yahudi faaliyetleri gerçekleştirmek için Hristiyanlık paravanı altında İngiltere’den ihraç edilmiştir. 

İç Savaş propagandası, Masonik Altın Çember Şövalyeleri arasında yer alan İngiltere İmparatorluğu ajanları tarafından “kölelik” meselesi üzerine kurgulanmıştı.

Amerikan İç Savaşı’nın Güneyliler tarafındaki finansmanı, gelecek dünya savaşlarının kurgusunu oluşturan Rothschild bankerleri ve müttefiklerince kredi/borç yöntemiyle sağlanmıştı. 

1860'lar

Tarihin en büyük Yahudi ritüel cinayeti başladı; Amerikan İç Savaşı. Güney'den ve Kuzey'den beyaz Hristiyan Amerikan gençliği ölmek için seçilmişti. Bu savaşta, dövizci kesimin ekonomik anlamda esas hedefi olan Güney Amerika’nın kendi başına ekonomik yeterliliği ve bağımsızlığı sonsuza dek kaybedilmiştir.

Başkan Abraham Lincoln, 1865’te bir İngiliz istihbarat ajanı tarafından gerçekleştirilen suikastla öldürüldü. Lincoln, Rothschild’ın %15 faizle önerdiği krediyi reddetmiş ve bunun yerine Kuzey’in savaş harcamaları için faizden bağımsız banknotları çıkarmıştı. 

Bu sıralarda masonik “Hümanizm” kaynaklı “Halk Eğitimi” ortaya çıkmaya başlıyordu. 

Yahudi mezheplerinin sayısı artmaya devam etti. Bu süreçte hem Mormonlar hem de York Riti Özgür Masonları'nın hücum kıtalarını oluşturan Yehova Şahitleri’ne bağlı Watch Tower Topluluğu, kendi dinlerini yaymak için faaliyetlerine başladılar. Suçların üzeri “İnanç Özgürlüğü” yaftasıyla örtüldü.  

Karl Marks, Das Kapital’i Londra’daki British Museum’da yazdı. Bugün dahi dünyadaki birçok insan, komünizmin Rus veya Alman değil fakat İngiliz kaynaklı olduğunu bilmemektedir. 

1881 senesinde suikasta uğrayan Başkan James A. Garfield “tek başına hareket eden bir çılgın” [Çev: Günümüzde bu durum, organize işlerin üzerini örtmek için Lone Wolf yani yalnız kurt olarak tanımlanıyor] tarafından öldürüldü. Garfield, hayatı boyunca tefeci bankacılığa karşı çıkan sıkı bir muhalifti. 

İkinci Bölüm>>


Brian Kennedy 


Tamer Güner, 23.10.2015, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Çeviri, (1) Çev: Yahudilerin Pesah bayramında matsa yapabilmeleri için insan kanına ihtiyacı vardır ve yine bu suçlamaya göre Hristiyan çocukların kanları tercih edilir. Tarihsel olarak sebebi bilinmeyen çocuk ölümlerinden kan iftirası sorumlu tutulurdu. Bazen de kurban edildiği iddia edilen kişiler şehit mertebesine konup onun adına kültler oluşturuldu. Hatta bazen de bu kişiler azizleştirildi. (Kaynak Wikipedi)


Makalenin Orijinali:
http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/freemasonic_destruction.htm

Seçkin Deniz Twitter Akışı