16 Eylül 2014 Salı

SA889/SD174: "çamur, tanrılık kompleksi ve hiddet" /08.09.2006/ 544. patika

...hiddetin kökeni hükmetme güdülerine dayanır...
...gerçi, insanoğlunun inada yaslanmış duran tüm duyguları, içindeki 'tanrılık kompleksi'nden kaynaklanmaktadır...
...Allah'ın çamura kendi ruhundan üflediği ve onu insana dönüştürdüğü gerçeği açık ve kesindir...
...yan etki olarak da, insanın içinde bir hükmetme güdüsünün olması doğaldır...
...ama doğal olmayan, insanın gerçekten her şeye hükmedeceğini düşünebilmesi...
...yaratılmışlardan yeni kombinasyonlar oluşturabiliyor olması, onun 'yaratma gücü'nün olduğu hâyâline kapılmasına neden oluyor...
...yaratamayacağını anlayınca, hükmedemediğini de fark ediyor ve hiddetleniyor...
...basit bir öykü bu...
...yaratılmış olmak, yaratamamanın en belirgin ve kuşkusuz kanıtıyken, insan bunu görmemekte ısrar ediyor...
...hükmedemiyor; ama hükmedememenin verdiği sıkıntıyla hiddeti devam ediyor...
...hiddet..
...insanoğlunun yıkan, dağıtan ve kurutan yönü....
...diğer tüm duygular gibi, evrensel işleyiş insanın hiddetini de gerektiriyor...
...dozunun insanların sınanma ölçeklerine göre ayarlandığını bildiğimiz bu duygu, insandaki diğer pasif duyguların neden olduğu edilgen yapılanmalara karşıt olarak da ortaya çıkıyor...
...sosyal vak'aların içinde değerlendirildiğinde, hiddetin, diğer hiddetlere tepki olarak ortaya çıktığını da gözleyebiliriz...
...ancak hangi gözlem içinde olursa olsun, hiddet hükmetme güdülerinden beslenir...
...hiddetin şiddete başvurmadan var olması imkânsızdır...
...şiddetin her türü de, hiddet için sadece bir araçtır...
...mûnis bir hiddetten söz edilemeyeceği gibi, zarar vermeyen şiddetten de söz edilemez...
...beş duyu ile algılanabilen şiddetler kadar, düşüncelerde oluşturulan şiddet unsurları da, hiddetten hükmetmeye doğru bir gerektirme zinciri kurar...
...aranırsa hiddetin anlatılabilir öyküleri, tarih veya hatıra olarak insanlığın övünme kayıtlarında bulunabilir...
...insan en çok hükmetme macerâlarıyla, hiddete ve oradan şiddete dönüşen durumlarını anlatmayı sever...
...diğer doğal olmayan serüven de budur...

seçkin deniz

pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı