4 Ağustos 2014 Pazartesi

SA815/KY17-KÇ1: Kuruluş-Şeyh Edebâlî

Konuk Yazarımız Kemalettin Çalık, romanı ‘Kuruluş- Şeyh Edebâlî’den bir bölüm ile aramızda...
Osman Bey- Şeyh Edebâlî

(Devlet yıkıp devlet kuracaklardı)
IX.
“Derban...”

Meydanlık yerde herkes yerini aldı, Saltuk yol erenlerinin ayağına girecekti, insaf eşiğinde dururdu, aralarına katılacak, kervana girecekti. Erkan görecekti, yol tutacaktı. Ahi babaya boynu bağlı kul olacaktı. Uğraş erlerinin bölüğünde beli kılıçlı yoldaşlığa hak kazanacaktı.

“Yola girmek dileğin kabul olacaktır, önce sınavı geçeceksin.”

“Ahilik ince olduğu kadar çetin bir yoladur, sarplıdır da.”

“Yüreğine ve bileğine güvenen ancak bu yola girebilir. Töreleri tutacak, anlayacak ve de inanacaksın!”

Ahilik töreni başlamış, bu yola görmek için can atan Saltuk heyecanlanmıştı.

Ahiliğin açığı sorulur.

Cevabı dörttür. Sayılır.

“Eli, yüzü, gönlü, sofrası açık ola.”

Kapalısı sorulur.

Cevabını üç olarak alır. Saydırılır.

“Gözü, beli, dili...”

Ekmek yemenin edebi saydırılır.

“Yere dökmeyeceksin, ağzın dolu iken konuşmayacaksın...”

“Yemeğin iyisini misafire bırakacaksın...”

Sıra söz söylemenin edebine gelmişti.

Dört edebi de saydı.

“Biriyle konuşurken başka yere bakmayıp, sen-ben demeyeceksin, elini kolunu sallamayacaksın...”

Sonra öğüde sıra geldi.

Sözün dolusunu söylersen kendini, dinletebilirsin, saygı görmek için saygılı olmalısın. Kıskanmayıp, kin tutmayacak, zulmetmeyeceksin! Yalan söylemeyecek, sözünden dönmeyecek, namusa kötü bakmayacaksın!”

Öğütleri başı önünde dinleyen Saltuk, ayağa kalktığında hala heyecanlıydı.

Ahilik kuşağını Saltuk'un beline doladıktan sonra üç düğüm attı, ahilik palasını da düsturuyla üç defa öptükten sonra kuşağa soktu.

Gülbank çektiler.

Üçler, yediler, kırklar aşkına!

Allah Allah illallah...

Baş açık, göğüs kalkan,

Uğraşta kılıç al kan,

Bu meydan er meydanı, düşenler sayılmaz,

Yolumuz hak yoludur, geri durulmaz!

Can baş Ahi babamıza kurban,

Tam birliği

Yol dirliği

Meydan erliği için ölenimiz şehit, kalanımız gazidir.

Yolumuza girdi Saltuk, çabası yerini bulsun!

Pirler, hak erenler yardımcısı olsun!

Amiiiinnn...

Bahtı açılsın, ünü yayılsın...

Yer gök inlesin...

Çekelim hu erenler, huuuuu!

Gerçekler demine huuu!

“Huuuuuuu!!..”

“Derbanına, huuu...”

“Huuuuuu!!..”

Erkândakiler bir töreni daha sonlandırmanın huşusu içindelerdi.

Saltuk artık o günden sonra kılıç taşıma şanına da erişmişti...

Derban’a girenler kılıcın sıratından geçerler, her daim Derban'a hizmet ederlerdi... Derban neydi, ne zaman kurulur, ne zaman bozulurdu? Bunu kimse bilemezdi... Onlar artık birer adsız kahraman olacaklardı... Bu topraklar durdukça adasız kahramanlara her zaman ihtiyaç duyulacaktı...

Kara loca tarikatının da yakın takibindeydiler...


Kemalettin Çalık, 04.08.2014,  Konuk Yazarlar,  Sonsuz Ark, Roman,Seçkin Deniz Twitter Akışı