3 Temmuz 2014 Perşembe

SA750/SD146: "özenti yetmezliği" /03.10.2006/ 557. patika


...özenti yeni yetme nesillerin en büyük düşmanıdır, derler...
...hele bir de karmaşa özentisi özenle beslenmişse toplumda...
...kendilerine merhem bulamayan tüm keller, insanlardan kopuk, anlaşılmaz, dengesiz kim varsa öne sürülmüş özenilecekler listesinde yer bulurlar...
...bu liste, teâmüllerle oluşan bir listedir ve her devirde birileri bu listeyi yenilerler, keyiflerince...
...edebiyatın ve felsefenin içine merak salan özenti kasırgaları, önce birilerinin klasik dedikleriyle karşılaşırlar...
...kasırgalar, rüzgâra...
...rüzgâr, melteme...
...meltem durgunluğa dönüşür...
...merak taşıyıcıları hasta meşhurlarla içiçeleşirler, onların eserlerinde...
...haklara müdâhil olmadan söylenmeli söz; her edebiyat klasiği hastaların eseri değildir, elbette...
...ama nedense hastalara özenir çakırkeyf yeniyetmeler...
...taşıyacakları 'okumuş olmak' etiketi, onları kültürel varsıllığa taşıyacak ve toplumda bir 'yer' edinecekler ya...
...akan sular durur, bu sebeple...
...hele bir de karmaşaya boğulup anlaşılmak için dört dönerler ya insanoğlu içinde...
...ciddiye alınmadıkları ve önemsenmedikleri vakitlerde herkesi 'zırcahil ve ahmak' görmeleri yok mu?...
...tekdir'den köteğe uzanan bir ceza manzumesini uygulamak şart olur, o vakit...
...lâkin gerek yok...
...hayat bunu acımasızca yapacaktır onlara zaten, tekdir ve kötek için...
...hayattan önce kendileri var ama...
...en büyük sorguyu kendileri yapacağından, en büyük tekdir ile kötek onların içinden onlara yönelecektir kuşkusuz...
...ama önceleri onlar bundan haberdâr değildir...
...onları hor görmeyin, küçümsemeyin; onlara özenilecekler listesini oluşturan kendinizi hor görün, e mi?...
...nasılsa aynı yoldan siz de geçmiş ve ders almamıştınız...
...hâlbuki; sağlam ve selim akıllı olanları ayırıp okuyun, deseydiniz...
...boşgeçin klasik denenleri, siz size fayda sağlayanları alın, sindirin ve yeni şeyler üretin, özenilecek kadar iyi olun, diye uyarsaydınız...
...onlar bu kadar sıkıntı çekmeyeceklerdi ve siz ortalıkta ruhları hasta bir yığın yeniyetme ve yetişkin görmeyecektiniz...
...bütün suç sizin...

seçkin deniz

pürüzsüz patikalar

Seçkin Deniz Yazıları

Seçkin Deniz Twitter Akışı