13 Ocak 2014 Pazartesi

SA526/SD91: "ölümün teri" /26.03.2007/ 585. patika

...ağrıların dişlediği ruh yapayalnız hisseder, kendisini...
...bedenin kuytu köşelerinde yer edinmiş; ancak vakitsiz bir demde tıbba yakalanmış habis hücrelerin verdiği haber, ölümün can yakıcı yakınlığını vızıldar durur..
...ölüm, bir haberdir artık, sık sık ruhun semâlarında gürleyen...
...unutulmuşluğun acısını çıkarırcasına derinleşen bir haber...
...hayat ne ileri gider ândan, ne de geri kalır...
...bir fark vardır ânların arasında, canlı bir beden ile cansız bir beden arasındaki fark kadar...
...geçmiş tüm kahırların bedende bıraktığı izler, gün ışığına çıktığında....
...ne bir öfke ne de bir teselli bahanesi kalır ayrıntılarda...
...hele bir de küfrün derin kanyonlarında çağıldamış bir kişilikse insan, çıkmazlarla sonlanmış olmayı hazmedemez...
...ölüm çıkmazı, ona, olabilecek en büyük kâbus gibi görünmekte gecikmez...
...ân be ân hissedilen, kuşku duyulmayacak kadar gerçektir ölüm...
...geride kalanlar...
...çocuklar ve bir eş...
...onların yeni alışkanlıklar edineceklerini bilerek gitmek...
...hayatın her deminde kurulmuş tuzakları onlara haber veremeden gitmek...
...onlara kol kanat geremeden her kederde...
...onları eşelemeden...
...onları teselli edip düşmelerine mani olamadan çekip gitmek, daimî olarak kalınacak yerlere...
...ölüm bir düştür, gerçekliği algılanana dek...
...izlenmiş tüm kurgulardan veya ölümlerden insanın kendisine yakıştıramadığı tek süs...
...bilip de bilmezden geldiği...
...görüp de kaçmak istediği...
...acı bir tat...
...tıbba yakalanmamış habis hücreler daha çabuk alıp gidiverirler belki de...
...ne yapabilir ki, diğer insanlar?...
...ölüm gelip çattığında kim fikir verebilir ki, yol sapaklarında?...
...ölümü gören gözlere kim, ne anlatabilir?...
...haber verilmiş vakitler, ne zaman sıcak tutar insanı?...
...ölümün teri hangi haberden ürer ki başka?...
...ne geride kalan müstesnâdır ölümden, ne de giden...
...çatkapı çekip gidiverecek nefs...
...her türlü hezeyana kulak verdiğine binlerce kez pişman olarak...
...öylesine bir gidişle gidecek insan...
...öncekilerin gittiği yere...

seçkin deniz
Seçkin Deniz Twitter Akışı