27 Ağustos 2013 Salı

SA373/KY1-CÇ43: İhlas; Yedinci Olarak Çalınan Sözcüğüm

“Gelin, ihlasın üzerindeki kirleri temizleyelim!”İhlas, öldürmekten beter edilen sözcüğüm. İhlas,  keşke “kanı içilseydi” dediğim sözcüğüm. İhlas, keşke “Âdeme hiç öğretilmemiş olsaydı” dediğim sözcüğüm. İhlas, “keşke hiç dillendirilmeseydi” dediğim sözcüğüm. İhlas, keşke “hiç bilinmemiş olsaydı” dediğim sözcüğüm.

İhlas, her ne zaman duysam boğazımda düğümlenen sözcüğüm. Boğazımı düğümleyen sözcüğüm. İhlas sözcüğünü duyduğum an, kolumun kanadımın kırıldığı an olmuştur hep. Gönlüm daralır olmuştur ihlas sözcüğüm anıldığı zaman.


Kimi zaman düşmüşümdür umutsuzluğa, kimi zaman kapılmışımdır umutsuzluğun rüzgârına, kimi zamanlar yeis nöbet tutar olmuştur kapımda. Bütün bu olumsuzluklarda yaratıldığımda öğrendiğim ihlas isminin başına gelenler vardır. Tökezlememde sabırsızlığımda hep ihlasın başına gelenler vardır.

Kaybım büyüktür bu kayıpla. Kaybı büyüktür insanlığın bu kayıpla. Bu kayıptır beni yalpalatan düz yolda, bu kayıptır insanlığı yalpalatan düz yollarda. İhlas çalınan sözcüğüm müdür? Keşke çalınan sözcüklerimden biri olsa! İhlas katledilen bir sözcüğüm müdür? Keşke katledilen sözcüklerimden biri olsa.

İhlas, çalınan değil, katledilen değil iğfal edilendir. İffeti kirletilendir. Namusu tarumar edilendir. Namusu ayaklar altında çiğnenendir. Hiçbir canlı ihlası kirleten kadar, kirletenler kadar alçalamaz. Alçalamamıştır. Alçalmayacaktır da.

Hiçbir canlı ihlasa kasteden kadar zalim değildir, olmamıştır, olmayacaktır da. İblis dahi ihlasa kastedenin yanında masum sayılır. Masum sayılmalıdır. İblisten daha şedittir isyanında ihlasa kasteden. İhlası kirleten. İhlasa kastedenin elleri ebu lehebin elleri denli kirlidir, nemrut kadar, firavun kadar kirlidir ihlasa kastedenin elleri. Onlardan daha şedittir ihlasa kasteden.

İhlas çalınan değil, insanlık içine sahtesi sürülendir. İnsanlık içinde dolaşan ihlas değil ihlasın sahtesidir. Soyguncunun, talancının, eşkıyanın, mütecavizin, müstekbirin nefesini taşıyandır sahte ihlas.

Hatta ihlas diye çağırmayalım bu yol kesenlerin köpeğini, ihlasın yüreğini daha bir kanatmayalım ihlas diyerek bu sahteye. Başka bir ad bulalım bu sahtekâra, bu talancının vurguncunun, mütecavizin soluğunu taşıyana başka bir ad bulalım.

Ayıralım bu ikisini. Birbirine hiç mi hiç benzemeyen bu iki sözü ayıralım, isim benzerliklerinden öte hiçbir ortak paydası olmayan bu iki şeyi ayıralım birbirinden. İhlas, deyince akla sadece göklerden armağan edileni bilelim. Cari olana müfsitlerin köpeği, diyelim; müfsitlerin soluğu, diyelim. Bir tekmede biz vurmayalım ihlasa.

İhanet çetesinin, çetelerinin bir üyesi olmayalım farkında olmadan. Kıymayalım ihlasa. Cari olan ihlas değil diyelim. İhlas diye ortalıkta gezinen, ihlasın maskesini takmıştır diyelim. Bir de biz hırpalamayalım bu mahzun sözcüğü.

Bu gamlı kavramı bir de bize salmayalım gamlara. Bir de biz karanlıklara gark etmeyelim ihlası. Bir de biz kirletmeyelim.

Gelin ihlasın üzerindeki kirleri temizleyelim. Gelin yeryüzünde yeniden soluk almasının yolunu bulalım ihlasa. Sahtesini bin parçaya ayıralım. Karanlık kuyuların en derinine gömelim sahtesini, gün yüzüne çıkaralım gerçek ihlası.

İhlas, insanın inancı için olmazsa olmaz olandır. İnsanı insan yapan ihlastır. İhlas alınıp satılan tecimsel bir nesne değildir. Alınıp satılan şeylere bir ad olan değildir.

İhlas, paha biçilen bir şey değildir. İhlasın mekânı insandaki vicdandır.  İnsanın gönlünde neşvünema bulandır, yuvası gönüllerde olandır. İnsanın kollarında hayat bulandır. Sözünde, eylemlerinde soluk alandır ihlas. Sözde kalan değil sözünü eylemlere yüklenenin bir göstergesidir ihlas. Her bir şeyin ne olduğunun ölçütüdür ihlas.

İhlas çimendeki renktir, ihlas güldeki ateştir, laleyi lale yapandır ihlas; ihlas zambağı zambak yapandır;  ihlas gözleri açılmamış kedilerin sığındıkları ana kucağıdır.

Kuşların gözlerindeki sevinçtir ihlas. Bülbüldeki ahenktir ihlas. Pervanedeki şevktir, aşktır ihlas. Mecnuna çöllerde yoldaş olandır ihlas. Çölü ,çölleri aştırandır ihlas.

Eyyub’un sabrını süsleyendir ihlas, Musa’nın asasıdır ihlas. Muhammed’ül Emin’in hicretidir ihlas. İsa’nın nefesidir. Kardaki beyazlık ihlasa bağlılığının sonucudur.

Arının balında saklıdır ihlas. Karıncanın gayretinde olandır ihlas. İhlas ölümü güzelleştirendir. İhlas direnişin kuvvetidir. İhlas dirilişin muştusudur.

İhlası bilmeyen, ihlası ıskalayan, bir insan denen canlı olmuştur. Bir insan denen canlı atlayabilir ihlası. Bir insandır ihlasa iftira atabilen; ihlasa sırtını dönen, dönebilen bir insandır.

Hep insan olmuştur ihlası unutan. Riyâ’yı ihlas diye sunan bir insan olabilmiştir. İnsan olamayan diyelim biz buna. İnsan olmayı ıskalayan diyelim biz buna. İhlasla problemli olmak, insan olmayı becerememiş canlıya özgü bir problemdir. Bu problem, insan olunduğunda çözülebilecek bir problemdir.

İhlasla problemin varsa insan olmakla bir problemin var demektir.

Cemal Çalık, 27.08.2013, Konuk Yazarlar, Sonsuz ArkSeçkin Deniz Twitter Akışı