17 Ağustos 2012 Cuma

SA36/KhB 3: Suriyeli Ölü Çocuk/ Ô Kı Merde Qeçô Sûriyâyıc   (Göğe Bak Çocuk, Türkü Söyle!/ Bêwnı Hêwrâ Qaçek, Deyrı Wâcı!)                 
(Ölü Dudakların Rengarenk, Bak! Bêwnı, Rengûrengê Lewêtoyê Merdey!)                                                                           (Sesi Dökülüyor İnsanlığın.../ Rışyênô Wêngê İnsâney...)
(...)

Bir çocuk/ Jêw qaçek
             başı geride/ qôteyciyâ pêydı
                           gözleri kapalı/ çımêcı âkêrde niyê

göbeği görünüyor/ pîzeycıyô âysenô
                                         sıyrılmış giysisinden.../ zerâyô çınâdecırâ...

 (...)


Bacakları sarkık/ Sâqêyciyê wırâtey
               
        iki bacağı birden sarkık, belinden/ hürnâ sâkeyciyê piyâ wırâtey, mılrâ
                    sarkmıyorlar oynamak için/ wırâtey niye qândê kâykerdişiy
sarkık durmuyorlar öyle heyecanlı/ wırâtey niyê wıniy helôcın
                                              kımıltısız ve cansız.../ nêlûwênê euw bêgânê...

(...)

Göbeği kalkıp inmiyor/ Pîzêyciyô nêwarzênô, wârniyâmênô
                             yüzü mosmor ve gözleri kapalı/ rîycı sipûsiyâ euw çımêcı âkerdê niyê
                                         kapalı gözleri çünkü uzanmış/ âkerdê niyê çımêcı, hôrâ biyô âderg
uzanmış narin vücudu, kıvrılarak/ biyô âderg bedenêcıyô nâzık, pıpilokhyâyeyô
                   kıvrıldığı üç adımlık merdivende.../pıpilokhyâye mendô, merdivânê hîrı gâmınîydi...

(...)

Sarmış onu basamaklar/ Kêrde wırârı pâymâney
  betondan basamaklar/ pâymanêyê kı betonrâ
    basamakların sırtı acıtıyor ruhunu ölü çocuğun/ Tewnêne pâştey pâymânân rûhê qeçô kı merde
ruhu ölmüş insanlığın/ mêrdô rûhê insâney
                artık acımayan sırtında.../ pâşteycıdı ô kı nêtewenô...

(...)

Basamakların sonuna fırlamış/ Erziyâyô sondê pâymânân
                        düze tek başına bir terlik/ dûzâ, tenyâ jew terliq
                                  teki yok/ tekêcı çinyô                                

 bir çerçevede terlikle anne ve bir başka çocuk/ jû pencırâdı terligâ mây û qaçekô jewnâ
                                                    üçü birden.../ hîrı hamê piyâ...

(...)

Gövdesi kanıyla sarılmış anne/ Gôndeyhô miyândı mendâ mây
                 sırtüstü ölü/ paştıysêr merdiy
                                       sırtüstü öyle kaykılmış/ paştıysêr wıniy mendâ
kolları bükük ölü kadının/ kolêcı pıpilokhyâyeyê ceniyâ kı merdiy
                              ölü çocuğun ölüyken sağında.../ qeçô kı merde o kı meyyit kıştey râştıy...

(...)

Diğer çocuk / Qeçô bînn
          yüzü dönük sağındaki ölü annesine/ rîycı âçernâyê mendô kıştey râştîydı mâycıyâkı mêrdiy
                              hangi nefesi ise en son/ kâmcô nefêsêcı bıryâteyôse
annesine uzanan/ biyô â derg hatê mârdeykhôra
                       anne diye ağlayan..../ bermâyô, wâtô mâymı...

(...)

Arapça sesinin/ Wêngêcıyô arabiy
                      Arapça renginde ölü çorapları/ rengê arabiy pûçikêciyêkı merdey
                                        ölü eteği kat kat/ qât qâtıy etêgêciyêcı merdey
kat kat ölmüş/ qât qât merdeyê
                        insanlığın bomba sağanağında.../ yâğêrde bombâyânê insâney...

(...)

Sindirilmiş merhametin/ Merhâmêtô kı tersâynâyiy
                              esirgenmiş rahmetin/ rahmêtô kı pakhilêydê mendô
                                       sonsuz dudaklarında üç ceset/ zûwânâdê bêsoniydı hîrı meyyitiy
biri anne diğeri suriyeli ölü iki çocuk/ jûwêycı mây, êbîniy dı qeçêkê merdêyê suriyâyıc
                                       haykırıyor başlarında.../ kgiyrênô înân sêrâ...

(...)

Artık oynamayan suriyeli ölü bir çocuk.../ Fınâ dô nêşô kâybıkêrô qeçô kı merdê suriyâyıc...
Khorto Bâri, Sonsuz Ark, 17/08/2012

Seçkin Deniz Twitter Akışı